maandag 22 mei 2017

Kinderen worden bewust hun vaders (soms ook moeders) afgepakt door jeugd'zorg'/ 'recht'ers in crimineel samenspan. Ouders; kom in opstand!


KINDEREN/ VADERS HOUDEN NET ZOVEEL VAN ELKAAR en HEBBEN ELKAAR NODIG...!Het eerste NOS-artikel waaruit volhardend vader en rechtzoekend burger Groenendijk citeerde komt uit 2010... en sindsdien is er helemaal niets (ten goede) veranderd.Ontvoering van kind(eren) meestal door de 'moeder'!


10-02-2010, 15:34 aangepast op 10-02-2010, 15:42 Binnenland

'Als kinderen worden ontvoerd, gebeurt dat meestal door de moeder. Uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat in 86 procent van de gevallen...


   - naschrift: svp. uw beeld bijstellen; dank! -                    ...de moeder de dader is.


De onderzoekers noemen dat opmerkelijk, omdat vaak wordt gedacht dat vooral vaders hun kind ontvoeren. Volgens de onderzoekers komt dat door een aantal ontvoeringszaken die breed zijn uitgemeten in de media.

De universiteit onderzocht honderden uitspraken van Nederlandse en Duitse rechters. Volgens de onderzoekers was ook in Duitsland de ontvoerder meestal de moeder.'Honderden/ duizenden kinderen zijn in de tussen-tijd ontvoerd en groeien op zonder - in bijna 9 van de 10 gevallen - de eigen - en enige; de nieuwe vriend is geen 'vervanging'! - vader/ papa...

...dat is oprecht schokkend!

Want:

  • dat is absoluut niet in het belang van een gezond, evenwichtig en gelukkig opgroeien van het kind/ de kinderen!

Geef hen hun papa's (en soms hun mama's) terug! En wel nu meteen.


Mooie moeders krijgen alle hulp, maar vaders nooit; die worden afgebrand!


En nogmaals: wie het samen-gemaakte kind/ de kinderen ontvoerd en/ of de omgang met de andere ouder onmogelijk maakt..

... is 'ziekelijk-egoïstisch' en houdt niet werkelijk van de zoon(s) en/ of dochter(s)!

Dan doe je je eigen kind(eren) zoiets namelijk nooit aan...

  • Die ouder - man/ meestal vrouw - die kind(-eren) onmogelijk maakt de andere ouder te zien, spreken en knuffelen... denkt alleen aan zichzelf. 

Huichelt bijvoorbeeld de 'kinderen te beschermen en toestemming te hebben gehad voor 'verhuizing' = de facto 3e internationale kinderontvoering, mw. Solvig S.!

Contact met moeder Nadiaik voel met haar en ontvoerde Insiya mee...


zeker nu zij slecht nieuws kreeg, zie nu.nl:


'India heeft het uitleveringsverzoek van het Openbaar Ministerie (OM) voor een Indiase zakenman, die ervan wordt verdacht zijn dochter uit Nederland te hebben laten ontvoeren, afgewezen.

In samenwerking met AT5
De advocaat van de zakenman, Gerard Spong, bevestigt donderdag aan de Volkskrant dat de Indiase autoriteiten het verzoek op 5 mei hebben afgewezen. Zij beschouwen de zaak niet als "onttrekking aan het ouderlijke gezag of kidnapping" en zien daarom geen strafbare feiten, aldus Spong.'


Wat mij opvalt: 'moeder Nadia' geholpen wordt, maar 'vader Erik' niet; hoezo?d.d. 13-05-2017: 'Schokkend: NL-overheid helpt moeder als vader het kind of de kinderen ontvoert maar...

...als 'n - andere - 'moeder' - Solvig  S. -
3 keer 3 kinderen ontvoert;

doet zij niets, ondersteunt dit zelfs'!


Is er wel meer van de overheid hartstikke nep/ FAKE? Jazeker, alles. Niet in ons belang!Internationale kinderontvoering? Koenders helpt wel de 'mooie
moederNadia met 1 ontvoerde dochter Insiya wel maar... heeft kennelijk en dat samen met (nu demissionair) kabinet-collega's;

RutteBlokPlasterkBussemaker en Schippers alsook niet mijn'koningWillem-Alex - volstrekte schijt aan:

  • deze 'volhardend vader -->

en zijn 3, zelfs 3x ontvoerdedochters...
  • Lina Osasu, Jördis Imani en Imke Abeni!          Hoezo?!
Nu vader 3 kinderen ontvoerde wel actie, maar niet bij moeder die hetze-lfde deed!


Het tweede NOS-artikel waaruit volhardend vader/ rechtzoekend burger Groenendijk citeerde: 

Zoektocht naar vader die drie kinderen heeft meegenomen

Gisteren, 14:08 Binnenland, Politie

'De politie is een zoektocht gestart naar een man die gisteren zijn drie kinderen heeft meegenomen uit een huis in Enschede. De 35-jarige man en zijn kinderen van 2, 4 en 5 jaar zijn spoorloos. De politie heeft aanwijzingen dat het viertal naar Duitsland is vertrokken.

...De politie zegt dat de man zijn twee zoons en dochter heeft onttrokken aan het ouderlijk gezag. Over de precieze gezinssituatie of een mogelijk motief kon een woord-voerder niets zeggen.
'
Ook de politie plaatste een opsporingsbericht, startte een zoektocht en lichtte de Duitse collega's van 'die Polizei' in; prima maar...

...waarom deed de politie Gooi & Vecht-streek dat niet toen 'moeder' Solvig S. onze drie meiden - dit in 2008 - voor de 1e keer naar 'ihre Heimat/ Duitsland' ontvoerde?
En waarom weigerde de politie Zeve-naar om door deze vader gedane aangifte van 100% bewezen criminele (nog) burgemeester De Lange en maten Papjes en Hoogstraten - medewerking aan 3e kinderontvoering; want d.d. 27-06 aan de balie van burgerzaken van het gemeen-tehuis op koning?-WA plein... BRP naar RNI-over-schrijving terwijl de rechter de kinderen in ieder geval t/m d.d. 03-08 onder toezicht had geplaatst - in behandeling te nemen?Demissionair mini- (ja!) -ster (denkt 'ie) Plasterk beweerde daaraan eveneens; 'niets verkeerds of strafbaars te kunnen zien' en...

  • ...is rijp voor de geestelijke gezond?heids'zorg', aldus Groenendijk.


Ook 'politie-baasje rozenwater', naamgenoot Erik Akerboom weigerde te reageren op mijn directe verzoek d.d. 15-05-2017:

Akerboom; weer schandaal. Politie Zeve-naar weigert aangifte vs. criminele burgemeester te behandelen = doofpot-poging; dat dacht ik niet!Politie-baas Akerboom had 3 werkdagen om orde op zaken te stellen!


Dit om 'de collega's te Zeve-naar wakker te maken en aan het werk te zetten'... zoals m.i. vereist is en wel bij ontvoerende vaders wordt gedaan, maar... niet als moeders precies hetzelfde doen?

  • Dat is 'meten met 2 maten'... onacceptabel.Klaarblijkelijk doet de politie aan vader-profilering: 'alle vaders zijn als verdachte/ boe-man en (poten-tieel) gevaarlijk te beschouwen en keihard tegenge-werkt/ gestopt te worden'.

'Moeders helpen we (bijna) altijd (tenzij die niet met jeugd'zorg' meewerken; dan behandelen we die net als vaders)... want die vinden we 'zielig'... of ze het nu ver-dienen of niet'. Dat is niet in het belang van onze kinderen/ recht?staat, Akerboom!


En ja, daar dient 'u?' op te treden... waarom zwijgt 'u'? Nog te druk met het na-rechercheren van al die telefoontjes die 'u?' bij Opsporing verzocht als een goedkope imagostunt aannam?

Waarom neemt u deze zaak niet aan...? Dit stinkt.

  • U discrimineert toch geen vaders, Akerboom?
Ook van 'de politiek' valt niets te verwachten; die zijn hartstikke nep-nep-nep!


Demissionair minister Blok-aan-uw-spillebeen/ 'Veiligheid en Justitie' zal andermaal...

...op het matje worden geroepen, net als de rest van die politici/ nep-volks'vertegenwoordigers' met clini-clown Rutte als hofnar van niet-mijn 'koning' WA.
Het jeugd'hulp'-, 'nat'-ionale politie- en familie'recht'-systeem is door-en-door verrot... en dat toon ik, keer op keer, en steeds duidelijker - nog veel schokkende bewijzen voor publicatie op stapel! - ook aan.


  • In het belang van mijn en alle andere kinderen.


In het belang van mijzelf en al die andere vaders (en ja, soms ook moeders). In het belang van Vrouwe Justitia... voor een gezamenlijke toekomst.Terug met mijn drie lieve dochters. Geef al die kinderen hun vaders terug en wel nu meteen...!

Wordt vervolgd.


Delen van dit artikel 
wordt gewaardeerd; (weer) dank daarvoor!

Mede namens de meiden/ kinderen.No justice, no peaceStop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - schoolmeester
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia