maandag 25 september 2017

Beste burger met volle blaas (v/m) en boze agenten; welke boom zoekt u het liefste uit om aan-/ onder te zeiken? Neen; 'Akerboom' is geen boom!
Ook Lubach maakte een uitzending over de geldverspilling bij de politie:
d.d. 23-08-2017: 'Pure intimidatiepoging politie Gooise Meren:

drs. Groenendijk MSc... niet gearresteerd, maar zinloos staande gehouden door 'ver-warde'? agenten!'


Bewijs criminele gemeen-te en verzakende Nationale Politie/ Akerboom:


d.d. 31-07-2016:

'Criminele overheid 100% bewezen: SVMN, gemeente Duiven en provincie Gelderland keuren kinderontvoe-ring naar Duitsland 'goed'! Schokkend.'


d.d. 15-05-2017:     Akerboom; weer schandaal. 

'Politie Zeve-naar weigert aangifte vs. criminele burgemeester te behandelen =

  • doofpot-poging; dat dacht ik niet!

POLITIE-BAAS AKERBOOM HEEFT 3 WERKDAGEN OM ORDE OP ZAKEN TE STELLEN!' 
d.d. 02-09-2017:


'Politie weigert criminele burgemeester op 50 m van bureau op te pakken ondanks 100% bewijs medewerking aan internationale kinderontvoering!'


De bovenstaande en feest-praktijk is heel anders dan belofte van Akerboom:Prachtige praatjes, flitsende filmpjes en een 'daadkrachtige' Akerboom...

  • althans dat beloofde hij.In werkelijkheid wordt het volk

m.i. gemanipuleerd in een...

   - vergeefse; word wakker, alstublieft; in uw eigen belang/
   als u om uw eigen vrijheid geeft en... welkom bij de wak-
   kere medemens! -

...poging om een positieve grondhouding tegenover de politie/ het 'gezag?' te kweken.


Nou, we zien het; hoe selectief de Nationale politie 'te werk?' gaat; daar kan GRN niet positief tegenover staan! Er werd slechts de 'perfecte' (= nog levende en de rest wordt dan wijlen Bouman postuum aangerekend; wedden?) zonde-bok = slachtoffer, gevonden voor het eigen - en voortdurende; 'business as usual' - falen van de gehele top/ de bazen van, aldus GRN -

...chef Nationale politie kan zich op de borst kloppen?

Sorry, daar gelooft Groenendijk helemaal niets van:
wie nog wel?

  • Alleen gekken en hazen, geloven in politie en bazen!'Koerswijziging' leidt tot ontslag Giltay - zondebok -

en aangifte van nep-'daadkrachtige' Akerboom:


In het nieuws: Frank Giltay (ex-voorzitter COR)

Frank Giltay, voormalig voorzitter van de COR (Centrale Ondernemingsraad politie),


krijgt strafontslag vanwege ‘zeer ernstig plichts-verzuim’.

Giltay organiseerde feestjesdure diners en reizen ter waarde van duizenden euro's op kosten van de politie.
Hoe poogde Akerboom hun 'imago-probleeem
op te lossen...

toen het volk niet pikte dat Bouman 'gewoon?' in dienst bleef bij 'zijn' Nationale politie als 'adviseur tegen veel geld'? Hij schoof alles af op = verschool zich achter de 'mini-ster' van 'Veiligheid en Justitie?'...

en vervolgens hoorden wij er niets meer van. Zo herinnert Groenendijk zich dat en neen, Akerboom maakt hieronder he-le-maal geen sterke indruk...

Hij kijkt alsof hij te lang naar een treurwilg keek, aldus GRN.
'Het is goed gebruik dat de werkgever oordeelt.'


En het is goed gebruik dat het volk oordeelt over chef van de Nationale politie die...

...(eind-)verantwoordelijk is voor
de anonieme agent te Zeve-naar...

die weigerde om gedane aangifte jegens een drie kinderen laten ontvoeren tijdens toen lopende ondertoezichtstelling nep-'burgemeester' De Lange van Duiven/ Gelderland ook maar in behandeling te nemen, dit na overleg met een tevens... anonieme 'officier van Justitie';

helemaal niet-'waakzaam' en niet-'dienstbaar' maar direct in strijd met door de rechtbank Arnhem/ mr. Van Son met voor de kinderen vastgestelde belang!

  • Ergo: 'eigen rechtertje spelen door De Lange wordt niet aangepakt maar gesteund en de rechter werd 'van overheidswege genegeerd'!De Nationale politie krijgt geen positief oordeel, Akerboom!

Want:

  • Uw Nationale politie vangt geen boeven, maar dekt misdadigers; keihard bewezen!
  • Niet het volk en Vrouwe Justitie worden gediend, maar de criminele 'elite'... feit! Onacceptabel...


Hoe noemen we hulpjes van misdadigers volgens het wetboek van Strafrecht? U weet het vast wel... en de volksmonden van boze burgers ook; vervolgen die De Lange of ook Akerboom bewijst lid van de 'club tegen het volk' te zijn.


Feit is dat Bouman een hartaanval kreeg...

 - of dat 'natuurlijk/ vanwege ouderdom' was? Wij weten het niet...

Wij - 'hij' en uiteraard ook 'zij' willen kunnen plassen... netjes en veilig!Dus dames, de volgende keer als u hoge nood heeft...en er is geen openbare wc... overweeg dan 'n boom!

Groenendijk vindt het prima en kijkt de andere kant op. U begrijpt ook vast wel welke boom er bij voorkeur aan-/ onder gezeken zou kunnen worden...


Respect voor dappere zeikerd;

  • dame Geerte Piening

En die nep'rechter' moet zelf maar eens 'op vrou-welijke wijze' pogen op een urinoir te plassen...

want: een 'gentleman/ recht' is m.i. anders!

Groenendijk steunt meer openbare wc's voor vrouwen/ meisjes...
samen spelen, allebei kunnen plassen - svp. wel apart!


Wordt vervolgd

Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd en ook volgen van deze eerlijke, 100% bewezen website; oprechte dank daarvoor!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia