dinsdag 5 september 2017

Terreur-alarm: de Raad voor de' Rechtspraak'/ mr. Bakker dekt criminele 'rechters' en 'president' Van der Winkel van Paleis van Justitie te Arn-hel!


Volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - PapaErik - zei 28 augustus; bedoelde publicatie d.d. 20-08-2017!


En zie: 2e VIDEO-update met nadere uitleg verder in het artikel:


Aanvullingen: de 'eerste brief' = brieven d.d. 02-07 en d.d. 13-07-2017, 'nog een brief/ 2e brief' = 3e brief d.d. 16-08-2017; mr. huppellepup = Van Dijk... onthouden ook die naam, dank!

Onmiddellijk ingrijpen RvdR bij misdadig 'hof' = sof te Arn-hel is vereist!


d.d. 16-08-2017:       Publicatie mbt. RvdR


'PapaErik hangt met alle gewicht aan kloten? van de Raad voor de Recht?spraak. Baas Bakker moet ingrijpen bij 'Paleis van Justitie'? te Arn-hel!


d.d. 16-08-2017:        Brief aan Bakker

 • Geheim-pogen-te-houden van belangrijke tussen-beschikking van Mintjes is meer dan schokkend!

Crimineel! (Nog) 'voorzitter' mr. Bakker moet ingrijpen...

 • ...bij het Paleis van Justitie/ ge'recht'shof = Paleis van Misdaad/ sof onder 'leiding' van(nog) president mr. Van der Winkel.


d.d. 17-08-2017:         Publicatie Van der Winkel

'NL is geen rechtstaat (meer) en keihard bewijs in diep-triest PAS-familie-drama met 3e, internationale kinderontvoering.

Het ge'recht'shof te Arnhem is zelf misdadig!'d.d. 20-08-2017:

'Nederlandse-'rechtspraak'
= het volk bedonderen met 'mooie? praatjes' en

...dan 'het mes in de rug steken'!

Word wakker;
en verdedig onze Vrouwe Justitia!'


Hiemcke, Van Dijk en Bakker... het (b)lijkt ook bij de RvdR enorm te stinken:


Na mw. mr. Hiemcke, wordt nu dhr. dr. Van Dijk door 'grote baas'-mr. Bakker in stelling gebracht met een:

schokkende brief waarin nogmaals wordt ingegaan op de eerste twee brieven aan RvdR betreffende de

Wan-Orden van Advocaten en de Stichting - geen! - Kwaliteitsregister Jeugd...

maar weigert...

om in te gaan op het verzoek tot onmiddellijke! ingrijpen bij het Paleis van Misdaad/ geheim-gehouden tussen-beschikking van Mintjes!

Jaja... echter:

 • waarom reageerde de RvdR in het geheel niet op de inhoud van de 3e brief d.d. 16-08-2017 (zie onder) ter zake?

Is
 dat omdat ook de RvdR heel goed weet dat ze moeten ingrijpen maar... dat niet willen doen?

Ja, inderdaad! Ook RvdR keihard ontmaskerd als nep!

 • Ergo: ook het overkoepelend bestuur van alle rechtbanken en gerechtshoven in Nederland blijkt de facto corrupt te zijn!GRNbrief-1


'hof van' = sof zonder DisciplineGRNbrief-2 mbt. klachten over jeugd'zorg'


 • d.d. 13-07-2017: Stichting geen!-Kwaliteitsregister Jeugd 


RvdR: eerst gaan ze temporiseren en verzwijgen...


 • d.d. 14-07-2017: alleen bevestiging brief d.d. 02-07-2017 maar geen bevestiging van de brief d.d. 13-07-2017 hoewel ook op die brief door hen nadien werd ingegaan:


RvdR: dan melden ze 'niet-ontvankelijk' mbt. NOvA/ SKJ te zijn; verwijzen naar MinVJ/ Blok-aan-ons-been!

 • d.d. 08-03-2107 ondertekend door mr. Hiemcke terwijl expliciet om persoonlijke reactie van mr. - baas - Bakker werd gevraagd.


De politiek-verantwoordelijken = Rutte en Blok blijven zich verstoppen:


Nog steeds geen antwoord van het Ministerie van 'Veiligheid en Justitie'/ minister Stef Blok op mijn brief d.d. 02-07-2017 ondanks opdracht daartoe door niet-mijn minister-president Mark Rutte d.d. 10-08-2017 via de Rijksvoorlichtingsdienst (Rvd), te weten dhr./ mw. S.J. Nawijn...

...hoe 'toevallig'; niet dus.


Dit stinkt gigantisch en is ondragelijk;

     'hun soort dekt hun soort';

ondanks wettelijke vereiste strafvervolging van o.a. de criminele (nog) 'burgemeester' De Lange van Duiven/ Gelderland doen ze helemaal niets...

anders dan tegen recht-zoekend burger Groenendijk samenspannen!

 • Schokkend en onacceptabel.GRNverzoekt = 'eist' ingrijpen door RvdR/ Bakker:


Onmiddellijk ingrijpen bij Paleis van Misdaad
ge'recht'shof Arnhem = sof te Arn-hel.


RvdR: na Hiemcke nu Van Dijk door Bakker voor-geschoven:Samengevat:

'de RvdR herhaalt NOvA/ SKJ-kul maar...

- let op; daar gaat het om -

...zegt helemaal niets over de geheim-gehouden tussen-beschikking van mr. Mintjes = het Paleis van Misdaad/ hof oftewel het sof te Arn-hel.


De huidige RvdR-poging tot 'doodzwijgen', helpt niets...

 • de RvdR zakt alleen maar verder in eigen stinkende beerput!

Nogmaals:Ook: het hof Arnhem kan natuurlijk geen klacht over het (nochtans!) niet vervolgen van diverse criminele 'recht'ers te Arn-hel gaan behandelen, zoals wel werd gepoogd middels hun uitnodiging tot horen in de Raadkamer (15 min. ingepland!)...

 • dat is overduidelijk (schijn van) belangenverstrengeling!


Maar...

....ondanks het in beklag art. 12 Sv. vermelde verzoek (punt 8) aan (nog even) 'president' mr. Van der Winkel om aldus de behandeling elders plaats te laten vinden, werd Groenendijk 'gezellig uitgenodigd om naar het abattoir aan de Walburgstraat 2-4 te komen'.


Hoe verzinnen 'ze' het...

...wat een schandalige 'klucht' = nep!
Gatverdamme; wat een not-'abelen' aldaar!

Tja, dat kan mr. Bakker/ de Raad voor de 'Recht'spraak ook niet uitleggen

en 'dus'...

in plaats van - per direct; nog steeds! -in te grijpen = o.a. Van der Winkel te ontslaan en te (laten) vervolgen naar het wetboek van Strafrecht (afgelegde ambtseed!)...

wordt er behalve herhalen-van-hun-antwoord-op-de-reeds-afgedane-1e-en-2e-brief...

 • in het geheel niet ingegaan op het geconstateerd bedrog in Paleis van Misdaad met Van der Winkel;

zoals in de 3e brief van Groenendijk duidelijk beschreven en middels publicaties openbaar werd gemaakt!

Dat is meer dan schokkend want feitelijk: misdadig!

 • Het niet-bestaan van NL-'recht'staat weer bewezen!

Beste medeburgers, geachte dames en heren... we worden keihard bedonderd.


Al die mooie gebouwen, politici, dure raden en mrs. in (mantel-)pakken...


het isallemaal nep!

De overheid dient niet (meer) het belang van het volk = ons allemaal maar enkel en alleen 'belangen' van de 1% 'elite/ machthebbers' en 19% corrupte, ziel-verkopende politici, bestuurders alsook de Raad voor de Recht = Kromspraak!

 • GRN wenst een echte! democratische rechtstaat; strijdt u mee?

In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia; wordt vervolgd... samen; dank u!


Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd en ook volgen van deze eerlijke, en 100% bewezen website; oprechte dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia