woensdag 10 juli 2019

GELE HESSER GRN WEET ZÉKER: CHEMTRAILS ZIJN ENORM GIFTIG én 5G = LEVENSGEVAARLIJK voor MENS, DIER & NATUUR: VERZET U ALLEMAAL!
STOP DOOD-SPROEIEN van MENS, DIER en NATUUR + NEE, NEE, NEE - GÉÉN 5G!


Waar GRN ook heen reist, overal: vieze, vuile, smerige = zwaar giftige chemtrails... stop dat en wel onmiddellijk - in het belang van ons allemaal!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - hoort ge-lukkig steeds meer mensen om zich heen beamen dat:

CHEMTRAILS ENORM GIFTIG ZIJN én... ZEKER WETEN:
5G LEVENSGEVAARLIJK IS voor MENS, DIER en NATUUR!


Dus:

ONMIDDELLIJK STOPPEN MET SPROEIEN VAN CHEMTRAILS = ZWAAR GIFTIGE METAAL- en NANODEELTJE, VIRUSSEN enzovoorts
en...
5G NÓÓIT INVOERENDODELIJKE ELKTRO-MAGNETISCHE STRALING: GA MAAR SUPER-SNEL DOOR EEN DRAADJE, DAT KAN NAMELIJK ÓÓK GEWOON!

Echter, beste (wakker/aan het wordende) mede-burgers: 'beamen', is niet genoeg! We moeten állemaal - niet alleen GRN en...

...die andere, óók wakkere, geëerde tégen 5G-demonstranten, maar allemaal - en héél boos de straten op gaan, want ondertussen:
  • VLAK VOOR DE ZOMERVAKANTIE, POOGT RUTTE-3 DAT 5G ER ERG SNEL = 'STIEKEM' DOOR TE DRAMMEN = POGING TOT MASSAMOORD, aldus GRN:


STOP DIE REGERINGSGEKKIES:

     STOP 5G en

     STOP CHEMTRAILS!WAT VOORAF GING:


d.d. 08-07-2019: 'NL IN GEVAAR door EXTREEM
                           HOOG VEILIGHEIDSRISICO:


d.d. 09-07-2019: 'DAG EN NACHT GERÖNTGENSTRAALD WORDEN?
                           VOER DAN '5G' IN.NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - DOOD DOOR CHEMTRAILS- NIEUW - NIEUW:


GRN: Kijk alstublieft vaker én bezorgerder... omhoog! Gebruik uw ogen en dan, stap-2: denk zélf na... gebruik uw verstand: dat is toch niet normaal? Nee, natuurlijk niet - gif gif giftige chemtrails!

  • Slow? death by chemtrails:GRN: Nogmaals, alstublieft...


  • STOP CHEMTRAILS METEEN en VOORKOM DODELIJKE 5G-STRALING!Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

GRN HOUDT NIET VAN PERSONEN IN OVERHEIDSDIENST - POLITIE & OM - DIE DE AFGELEGDE AMBSTEED BEWUST EN BIJ HERHALING SCHENDEN!
WORD WAKKER: NEDERLAND=BANANENREPUBLIEK=STIEKEME POLITIESTAAT:


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. = gewoon PapaErik...

HOUDT NIET VAN PERSONEN IN OVERHEIDS-
DIENST DIE DE DOOR HEN AFGELEGDE AMBS-TEED BEWUST EN BIJ HERHALING SCHENDEN!

DAAR HOUDT Ú TOCH OOK NIET VAN? LEES/ KIJK DAN OOK DE ACHTERGRONDEN... ÉÉN VOOR ALLEN, ALLEN VOOR ÉÉN:


WIJ ZIJN HET VOLK
en LATEN ONS NIET BESODEMIETEREN!

Dan wordt GRN inderdaad 'pissed' en vecht terug... aldus volkomen terecht én 100% wettelijk overtuigend bewijs aanwezig (schriftelijk, audio alsook video):

  • De NATIONALE POLITIE en het OPENBAAR MINISTERIE BESCHERMEN MISDADIGERS én SPANNEN SAMEN TEGEN EERZA(A)M(E) BURGER(S) DRS. GROENENDIJK MSC.!

In plaats van burger(s) GRN te beschermen en te helpen... doen 'ze' precies het tegenovergestelde! Namelijk: de(ze) burger(s) GRN besodemieteren en tegenwerken... gatverdamme!

De wereld op z'n kop, dat pikt GRN/ pikken de burgers niet:


BEVRIJD VROUWE JUSTITAMAAK ÓNS NEDERLAND WEER MOOI EN TROTS = TREK OOK EEN GEEL HESJE AAN!GATVERDAMME:  • klacht politieoptreden

MDN - Staf - Team Veiligheid, Integriteit en Klachten <team-vik.midden-nederland@politie.nl>

Di 25-6-2019 08:41

15065-NL_klachtenfolder.pdf/ 1 MB


Geachte heer Groenendijk,

Uw e-mail d.d. 24 juni 2019 is in goede orde ontvangen.

U doet o.a. uw beklag over het feit dat aan u niet de naam van de Officier van Justitie is gegeven, met wie de politiemedewerker, de heer GNV10232, overleg heeft ge-pleegd over uw aangifte d.d. 21 februari 2019.


De Officier van Justitie is de heer Visser geweest.

Dit klachtpunt vinden wij van te gering belang om een klachtprocedure op te starten. Temeer daar u een artikel 12 procedure kunt volgen, zoals in de brief van de heer GNV10232 d.d. 25 april 2019 aan u is meegedeeld.


U wordt dan ook geadviseerd uw klachtpunt tegen het niet oppakken van uw aangifte bij het Openbaar Ministerie kenbaar te maken.

De behandeling van uw e-mail wordt hierbij dan ook beëindigd.

Wellicht bent u het niet eens met mijn beslissing. Dan kunt u uw klacht voor-leggen aan de Nationale ombudsman (www.nationaleombudsman.nl). In dat geval adviseer ik u vooraf telefonisch contact op te nemen met de Nationale ombudsman via het gratis telefoonnummer 0800-335 55 55.

Hoogachtend, V.J.H. van Vliet
Klachtencoördinator politie eenheid Midden-Nederland
WAT VOORAF GING:


KLACHTINDIENING JEGENS GNV10232 (doc.):

d.d. 24-06-2019:

'POLITIE GNV10232 en OVERHEIDsMISDADI-
GER VISSER SPANNEN SAMEN dus:


BAH: POLITIE en OM = OVERHEIDsMISDADIGRS!

d.d. 26-06-2019: 'Openbaar Ministerie/ VISSER ONTMASKERD
                                                 als OVERHEIDsMISDADIGER:


MET WÉL GEZELLIGE - GEEL HESJE-DRAGENDE - ÉCHTE QUEEN TER AFSLUTING:


GRN: En speciaal voor GNV10232... VREEDZAAM PROTEST:


  • F#CK NIET MET GRN... DAN WORD JE KEIHARD ONTMASKERD; DE WAARHEID DUURT HET LANGST en BLIJKT HARD TE ZIJN!

d.d. 01-08-2008: Queen Official

Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia