vrijdag 6 april 2018

RvD-ambtenaar gooide staatsgeheimen in afvalbak op het station - mini-hys-terie van Algemene Zaken/ Rutte is 'nog enger' - controleert 'alles'?!GRN denkt dat zo'n broodje beter zou smaken dan de gebakken lucht van de RvD!

Maar GRN at niets uit de bak en wast sowieso altijd zijn handen na (vieze) treinreis!


Ongeveer twee weken geleden was volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - een beetje verkouden en moest 'zijn neus snuiten'. Het zakdoekje dat hij daarvoor gebruikte, diende natuurlijk netjes in de afvalbak op station Bussum-Zuid gegooid te worden.

GRN liep dus naar dichtsbijzijnde afvalbak die - toen hij ervoor stond - tot aan de rand toe vol bleek te zijnBovenop lag een net 'pak papier' van welgeteldd 37 pagina's aan elkaar geniet met het logo van de RvD = de Rijksvoorlichtingsdienst er op.

Let wel: de RvD valt onder;

 • het Ministerie van Algemene Zaken = Rutte 'zijn' mini-sterie!


'Selectie' stond bovenaan en...

...toen GRN dit pak uit de vuilnisbak haalde (verder helemaal 'schoon'), bleek het een verzameling van recente krantenartike-len uit diverse kranten

- o.a. het Financiele Dagblad, Trouw, de Volkskrant, AD, de Telegraaf, NRC Next/ Handelsblad, Het Parool - te zijn.


'De ochtendeditie' zoals deze op de afdeling CAR (HH) verspreid wordt en 'voor intern gebruik' be
doeld is...

 • wij mogen dat dus kennelijk niet weten!

Tja dan moet je het leesvoer dat je meekreeg van Rutte niet (ongelezen? gelezen; wat een tijdsverspil-ling van ons belastingsgeld) maar niet in het zicht 'weg-gooien'...!

Daar weet GRN wel een artikel van te maken omdat:

 • dit een 'leuk inkijkje' biedt in de 'werk?- en gedachtenwereld' van het mini-hys-sterie van Rutte/ de Rijksvoorlichtingsdienst:


Hoe de RvD de landelijke kranten controleert - 'schrijven ze wel wat wij willen'?


 • Maandag 19 maart 2018:


Massaal aftappen niet haalbaar door krap budget


Ondernemer in mkb loopt lastenverlichting Rutte III mis

 VuVuDu-er Dijkhoff:Burger krijgt de regie over eigen medische gegevens

De burger mag niets merken van het systeem achter de schermen

Strengere check van wethouder
Speciale aanklager voor gruweldaden IS
Europa keert zich alsnog tegen Iran

Londen beschuldigt Rusland van schending verdrag

Stevig mandaat voor Poetin, fraude gemeld
Nabestaanden in de kou gezet


 • Zaterdag 17 maart 2018:


Aan 'nee; wil Ollongren niet denken

Stemmen met het oog op privacy
Ik heb niets te verbergen

Rutte geeft stemadvies voor referendum


Commentaar: Betere inlichtingenwet is gebaat bij een nee-stem

Peiling: monsterzege lonkt voor lokale partijen

Lokale kleur is allang geen bijzaak meer
Grotere stem voor EU-migrant in raad
Roemer wijst SP alsnog de weg

Groeiende irritatie en vermoeidheid met alle politieke professionaliteit

Bolkesteins Blues
Feest of uithuilen en opnieuw beginnen - Hans Wiegel

Unilever hapte toe na vertroeteling

Moeten bankien in het vagevuur blijven?
Wet op bankiersbeloning komt er niet, maar Klaver heeft zijn prijs al binnen

De vertrouwenscrisis beweegt zich van de lage naar de hogere klassen

Segers: regulering tegen cynisme
Ook techparel NXP verdient het Akzo-Oranjegevoel
Belastingontwijking Ook OESO wil techbedrijven belasten
Hogere groei bij stimulering mkb
Arbeismarkt vraagt maatwerk


Premier Rutte vindt circuleren zelfdodingspoeder onwenselijk

Verbied verkoop van zelfmoordpoeder
Onrust onder MS-patienten over medicijn
Commentaar: Te laks met poeder voor zelfdoding
Schemergebied
Minister wil bovengrens aan collegeld tweede studieNieuwe aangiften tegen Wilders na campagnespot

Kabinet: 'Buitenlandse inmenging schadelijk voor bestuurlijke integriteit'

Hoe integer kan het lokale bestuur nog zijn?

De idylle bleek totaal verrot

Links wil verbod op verkoop sociale woning

'Ho' tegen de milieuzones

Maak van milieu geen wedstrijdje ver plassen
Verzet tegen vluchten 's nachts
Klimaat en de publieke zaak
Commentaar: Lappendeken
Turkije-rekening voor Nederland
Turkije houdt Afrin in en wurggreep
Met Kaag naar Congo
VN-missie een papierwinkel
Ogen, oren maar ook tanden
Het loopt stroef tussen militairen en burgers

Selmayrgate; de wraak van de burger


Nog eens zes jaar Poetin:
het Westen zal het weten

Poetin gaf opdracht gifgas - ???

GRN: of is dat een zeer smerige leugen...
en zit 'het Westen' daar (mogelijk) zelf achter?

Blijf altijd zelf nadenken!GRN: uit de (bloem-)lezing van bovenstaande artikelen blijkt de werkelijke = volk-pogen-op-te-hitsen en hoe-dan-ook; bedonderen-'mind-set' van de Rijksvoorlich-tingsdienst!Rijksvoorlichtingsdienst (RVD)

De Rijksvoorlichtingsdienst verzorgt de woordvoering van de minister-president en het kabinet en is ver-antwoordelijk voor de voorlichting over het alge-meen regeringsbeleid, de minister-president en het ministerie van Algemene Zaken. Daarnaast verzorgt de dienst de voorlichting over het Koninklijk Huis en adviseert het de leden van het Koninklijk Huis op het gebied van publiciteit.

De RVD verzorgt het voorzitterschap van de Voorlichtingsraad (VoRa) en coördineert en adviseert inzake interdepartementale voorlichtingszaken. Tot de RVD behoren: Directo-raat-generaal RVD (DG-RVD), Communicatie Koninklijk Huis (CKH) en:

 • Communicatie Algemeen Regeringsbeleid (CAR).


...en maakt tevens duidelijk 'waar RvD zich mee bezighoudt/ wat zij 'o zo' belangrijk vindt'.

 • De afdeling 'HH' werd niet gevonden op de site... wie weet wat die afkorting betekent? Gaarne melding; mijn dank bij voorbaat!

Dus wat doet 'n slimme, wakkere medeburger? Die is kritisch = denkt zelf na en helpt!


Of al deze artikelen daadwerkelijk door vermeldde 'journalisten' vanwege hun nieuws-waarde of 'in opdracht van de RvD' werden geschreven, laat GRN 'in het midden' maar duidelijk moge zijn dat al die nepnieuws-kranten beter 'links dan wel rechts' lig-gen gelaten worden. Het papier en de inkt niet waard, laat staan kostbare (lees-)tijd.

 • Pure staatspropaganda die dagelijks over het volk wordt uitgestort... en gelukkig nu steeds minder gelezen wordt!

Genoemde kranten/ 'nieuwsbronnen' kunnen hun nep-kranten aan de straatstenen niet kwijt, zoals blijkt uit de 'supergoedkope uitprobeer- abonne-menten' waarmee gepoogd wordt om de - volgens
de 'club tegen het volk'; 'domme' = nog slapende burgers te verleiden. GRN herhaalt:Ook in het 'sociale?' Nederland moeten veel mensen naar de voedsel'bank':
En wat als er geen 'lief, klein meisje' wordt ingezet? Svp. uitkijken tot het einde:
Wordt vervolgd...

 • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


  No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

  Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
  Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia