dinsdag 6 augustus 2019

GRN is CONSTANTE FB-BAN al 'GEWEND' maar dat NU 'ZELFS LBHTI-ERS' klaarblijkelijk óók DOOR FAKEBOOK worden GECENSUREERD, is 'NIEUW'!
FACEBOOK HANTEERT TÉ BOTTE BIJL: ZÉLFS LBHTI-ers worden GECENSUREERD!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - is inmiddels 'GEWEND AAN':

CONSTANTE BLOKKERING DOOR FACEBOOK = FAKEBOOK!


Maar dat 'zelfs de LBHTI-COMMUNITY'
nu klaarblijkelijk óók DOOR...

   FAKEBOOK wordt GECENSUREERD,

   is 'NIEUW':

   TERWIJL DÁT TOCH precies IN HÚN...
   STRAATJE PAST? RAAR hoor, FAKEBOOK;


  • WAT WILLEN JULLIE NOU?!


Ensie:

Censuur is simpel gezegd het tegenhouden of verbieden van publicatie van bepaalde in-formatie. Een staat of groepering gebruikt deze macht om informatie achter te houden.WAT VOORAF GING:d.d. 27-07-2019: 'STOP: 'NL-PEDOLAND'!

     GÉÉN PEDOBOOT op PRIDE:

     WIE VIEZE DINGEN met KINDEREN doet...d.d. 04-08-2019: 'Deel-3: CANAL PRIDE A'DAM -

     WAAR MENSEN ELKAAR LIEFDE GUNNEN, is al 't andere bijzaak geworden!GRN: En die CENSUUR door FAKEBOOK is al JARENLANG aan de gang...d.d. 11-03-2018: 'FB blokkeert waarheidsstrijder GRN meteen

                            en zonder enige reden: zie de bewijsvideo'...

GRN: Déél 'DE WAARHEID' = De Gele Camera!

  • GRN dankt en groet...

Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

156 JAAR IN 'N TENTJE met PRACHTIGE NATUUR in NL: GEVULDE KERK-UILENKAST, VROLIJK WINTERKONINKJE en een HARD-HOLLENDE HAAS!
GELUKKIG LEERDE GRN AL VROEG KAMPEREN: JONG GELEERD = OUD(ER) GEDAAN!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - vertelde al eerder dat hij van KAMPEREN houdt en dan het liefste BIJ DE BOER:


Heerlijk ontspannend, aardige mensen en vaak ook midden in de natuur:


Een GEVULDE KERKUILENKAST, VROLIJK KWETTEREND WINTERKONINKJE en een
HARD-HOLLENDE HAAS!

Soms kan het leven zo eenvoudig en mooi zijn...

VINDT U HET OOK NIET NOODZAKELIJK OM DAT VOOR ONZE KINDEREN TE BEHOUDEN?

GRN VINDT VAN WEL: KOM DAN IN ACTIE en...

  • SLUIT U AAN BIJ GELE HESJES NL!d.d. 02-08-2019:

'UW KIND(EREN) NOG...
een 'GOEDE TOEKOMST GUNNEN'?

ALS U NIET TÉ LAAT WILT ZIJN dan MÓET Ú NÚ ÉCHT IN ACTIE KOMEN:

  • GELE HESJES NEDERLAND!'
LANG LEVE 'DE NATUUR': GEEF KIND(EREN) TOEKOMST - GROEN MOETEN WE DOEN!


Wikipedia:

De winterkoning of vaak winterkoninkje (Troglo-dytes troglodytesis de enige winterkoningsoort
die voorkomt in de Oude Wereld (Azië, Europa en Noord-Afrika). Het is een kleine, insectenetende
vogel met een opvallend luide zang.

Kenmerken
Het is een klein gedrongen, zandbruin vogeltje van bijna tien centimeter met een opgewipt staartje. Zijn zang is helder, met vibrerende scherpe trillers. De lichaamslengte bedraagt 9 tot 10 cm.


Leefwijze
Winterkoninkjes eten voornamelijk insecten
en spinnen.

Voortplanting

Ze kunnen tot drie nesten per jaar hebben, met vijf
à acht jongen per nest. Deze nesten worden in het voorjaar door het mannetje gemaakt, in heggen, struiken en takkenbossen op een hoogte van onge-veer een meter boven de grond. Hij maakt er mees-
tal ook meerdere per territorium.

Verspreiding en leefgebied

Hij behoort tot een familie waarvan alle andere soorten uitsluitend in Amerika voorko-
men. De (gewone) winterkoning komt voor in grote delen van Noord-Amerika en ver-der in Europa (inclusief IJsland), Azië en Noord-Afrika. Binnen dit gebied worden 29 ondersoorten onderscheiden.WAT VOORAF GING:


d.d. 06-08-2019: 'ONTSPANNEND VAKANTIE in NEDERLAND'?

     BEZOEK 'T LEBBINK te VORDEN = een STILLE AANRADER:

  • KAMPEREN BIJ DEZE 'BOER': KREK... DAT IS 'T!'

GRN: Enne... is het écht 'ZÓ ERRUG MET DE JEUGD GESTELD'

  • WAT KAMPEREN BETREFT?

Het zou inderdaad best wel eens zó kunnen zijn bij veel - té verwende? - jongeren:


d.d. 18-09-2018: De jeugd van tegenwoordig zet een tent op:


Een tent opzetten, het lijkt een simpele taak voor de festivalgaande jeugd van tegenwoordig. Niets is minder waar.

GRN: Neem eens VOORBEELD AAN dit KAMPEERDERSDUO met...

  • SAMEN 156 JAAR!


MEER NATUUR op HET PLATTELAND: VIJF JONGE KERKUILEN en HOLLENDE HAAS:


Wikipedia:

De kerkuil (Tyto alba) is een vogel uit de familie Tytonidae.

Kenmerken

Zoals bij veel andere uilen (en ook roofvogels) is het vrouwtje iets groter en zwaarder dan het mannetje. De vogel heeft een dikke kop met donkere ogen en is aan de bovenzijde goudbruin gevlekt en aan de on-derzijde licht gestippeld. Deze uil is 33 tot 39 cm lang en heeft lange poten.

Leefwijze

’s Nachts gaat de kerkuil op zoek naar kleine knaag-dieren en soms ook kleine vogels. Hij jaagt vanaf een lage zitpost of vliegt laag over de grond. Boomholten, ruïnes, schuren en bijgebouwen worden als rust en nestruimte gebruikt.

Verspreiding

Deze soortgroep is zeer wijdverbreid en komt voor in Amerika, Europa, Azië, Australië en Afrika. De soort Tyto alba sensu stricto. komt voor in Europa, West-Azië en Afrika. Hij leeft in open of half-open laaglandgebieden waar-
onder cultuurland als steden, dorpen en landbouwgrond.

Voortplanting

Het legsel bestaat uit vier tot zes spierwitte eieren.

Wikipedia:


De haas (Lepus europaeus), ook wel Europese haas genoemd om onderscheid te maken met andere hazensoorten, is een zoogdier, dat net als onder andere het konijn tot de orde der haasachtigen (Lagomorpha) behoort. De haas komt algemeen voor op de open gras- en landbouwgebieden van Europa en aangrenzende delen van Azië.

Uiterlijke kenmerken
De haas is een grote haasachtige met een langwerpig lichaam, zeer lange oren en lange poten. De achterpoten zijn langer en krachtiger dan de voorpoten. Iedere poot heeft vijf tenen en behaarde zoolkussens.


De Europese haas heeft een grijzig geel- tot roest-bruine vacht, die dient als camouflage. De onderzij-
de is grijzig wit van kleur. Er zijn echter vele kleur-varianten bekend, waaronder zandkleurig, albino of geheel zwart. Jonge dieren hebben vaak een witte vlek op de kop. De bovenzijde van het korte staartje ("pluim") is zwart van kleur, de onderzijde wit. De lange oren ("lepels") zijn grijs met een zwarte punt. De haas ruit twee keer per jaar, in de lente en in de herfst. De zomervacht is lichter van kleur dan de meer rossige wintervacht. Dieren uit warmere en meer open streken hebben een lich-tere vachtkleur dan dieren uit koudere en meer beboste streken. De vacht is dicht en zacht en bestaat uit drie haartypen: een ondervacht met haren van 15 mm, donsha-ren van 24 tot 27 mm en dekharen van 32 tot 35 mm. De ogen zijn groot en goud-bruin en worden omringd door lichtere vacht.

Het vrouwtje heeft zes mammae.

GRN: Dat was het weer even met 'DE NATUUR'...

  • volgende keer: GELE PUBLICATIE!


Enne: VÉÉL LACHEN = GEZOND maar je TENT kun je BETER NUCHTER OPZETTEN...

d.d. 03-10-2011: bitchslappedfun

Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

ONTSPANNEND VAKANTIE in NEDERLAND? BEZOEK T LEBBINK te VORDEN = een STILLE AANRADER - KAMPEREN BIJ DEZE 'BOER': KREK... DAT IS 'T!
GEEN luxe HOTEL/ CAMPING & ANIMATIETEAM! GRN ONTSPANT RUSTIG BIJ de SVR!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - hoeft niet naar een duur otel of een luxe camping, neen!
Geef GRN maar iets simpelers, maar dan wel écht:

KAMPEREN BIJ DE BOER:

  • KREK DAT IS 'T - SVR!

Heerlijk rustig, de mooiste plekjes, aardige mensen en vaak prima voorzieningen, aldus GRN. Svp. nu niet allemaal tegelijk aanmelden... het moet 'lekker ontspannend' blijven!


En GRÁÁG maakt GRN hierbij wat...

   POSITIEVE RECLAME voor:
   'T LEBBINK te VORDEN;
      kleinschalig kamperen in de Achterhoek.


WAT VOORAF GING:


d.d. 05-08-2019: 'CAMPING-KATER ALBERT...
                           heeft GÉÉN KEUZE-STRESS:


SSSST, IEDEREEN SLAAPT NOG - GELE HESSER GRN was al OP PAD in DE OMGEVING:


GRN: Een STILLE AANRADER...

Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia