donderdag 24 maart 2016

Criminele familierechter & Co pakt 3 dochters met list en bedrog hun vader af; stop PAS-familiedrama NU

Update art. 12 Sv./ beklag niet vervolgen misdadige 'justitiabelen'


Op 8 maart 2016 werd vanwege de - onjuiste! - seponering van 2 specifieke aangiftes = de facto rechtsweigering van het Openbaar Ministerie/ verzonnen? officier van 'Justitie' mr. Esbir Wildeman want 100% bewezen - schriftelijk/ via verhoor onder ede en zelfs audio! -  jegens de doortrapte, misdadige = liegende/ bedriegende en plaats-vervangend 'rechter' mw. mr. drs. L.A. van Son - volgens de (nog) 'krom'bankpresident mw. mr. Blaisse 'een van onze beste rechters' - zie transcript van 'overleg'gesprek = haar kul' - en dhr. H. Kraehe en dito mrs. Van Son, Sluijters, Kuypers - die bij het zeilmeisje Laura Dekker de behandelend voorzitter was, vast weet u nog haar strijd tegen de jeugd'zorgen'-brengers/ 'krommers' nog - en Kroon vanwege door hen gepleegde - onomstotelijk en zonder twijfel bewezen o.a. - 'valsheid in geschrifte, bedrog en machtsmisbruik, negeren artikel 162 Sv.' door deze recht-zoekend burger en zeker volhardend vader een beklag niet-vervolgen van een strafbaar feit ingediend = 'artikel 12 procedure' gestart waarover reeds werd gepubliceerd, nu 2 weken geleden.

 • Genoeg tijd voor een antwoord binnen redelijke - wettelijke termijn zou je denken?


Helaas. Niets. Nada. Geen bevestiging van ontvangst, geen verklaring van ontvanke-lijkheid of planning van behandeling. Noppes...!
Mijn reactie:

klachtindiening d.d. 22-03-2016 jegens het 'Hof = Sof'

en hun klaarblijkelijke 'heulen met bewezen misdadigers' van de 'krom'-bank te Arnhem

- 'een handje klap tussen 'collega's in de koffiehoek' -

en directe mail-verzending met ondertekende post-nazending per d.d. 23-03-2016 kunt u hier nalezen.

 • Van een behoorlijke rechtsgang is onder (nog) gerechtshofpresident mr. Van der Winkel absoluut geen sprake. Integendeel.


Kinderen (laten) stelen, dat vindt hij kennelijk geen probleem; 'wie zwijgt en niets doet/ laat doen, is medeschuldig en verdient/ krijgt dezelfde straf'. 
Drie dochters wordt hun vader afgepakt door misdadige 'rechter's?!

De misdadige ontwikkelingen stapelen zich razendsnel op en juist dan is even 'rust/ afstand nemen' nodig om dan secuur en volledig weer-woord te voeren. Want: kort, voor nu - nadere publicaties volgen - d.d. 11-03-2016 werd na het afpakken van het vaderlijk gezag door mw. mr. Van Belzen - b#tch - nu de kinderen ook zelfs de omgang met hun eigen papa ontnomen door  de 'meervoudige familiekamer = partners in crime' mrs. Van Son, Kuypers en Kroon!
Dit 'omdat de kinderen dat zelf zo willen', aldus de enkel 'liegende en bedriegende' zeer bijzondere curator mr. Hopmans - en ook niet-'toevallig' in het-zelfde bestuur van de VJAR als huidige advocaat van moeder/ mr. Verbeke; evidente belangenver- strengeling! Maar dat vond het 'Sof' prima... nadere detail-publicatie over beiden volgt!

 • Wees reeds nu gewaarschuwd voor deze 'dames/ trollen'!


Wat een kul en totaal ongeloofwaardig = dit is nu echt PAS/ Parental Alienation Syndrome! Dat is echter niet vast te stellen als je bijna 1 jaar lang helemaal niets doet om de omgang te (laten) herstellen dan pas 1 dag voor te'recht'zitting d.d. 03-12-2015 met moeder/ 'de oudste twee kinderen' telefonisch genoemde 'kinderverkla-ringen' te verzinnen/ vast te stellen terwijl de 'krom'bank d.d. 10-12-2014 partijen juist opdroeg om 'alles' daarvoor te doen...
Dan bevorder je als zeker zeer bijzondere curator mr. Hopmans juist - bewust - (mogelijke) ouder- (= deze vader) vervreemding/ -verstoting! Tegenstrijdig aan de opdracht van de 'rechter'...!

 • Ook SVMN = jeugd'zorg-makers' meldde: 'Er is niets gebeurd'.

Is dat nu in het belang van de kinderen = herstel van de omgang, aldus Van Son d.d. 10-12-2014 of juist in het belang van de 'moeder' & Co...? Lijkt me duidelijk.
Beroep = bezwaarschrift 'nietigheid van rechtswege' d.d. 17-03-2016


Vader deed aantoonbaar diverse oplossingsvoorstellen tot herstel van de omgang maar deze werden steeds afgewezen. Hoe kan het dan dat de 'krom'-bank Arnhem toch in haar misdadige en nietige 'beschikking' vermeldde dat SVMN, curator mr. Hopmans 'meerdere voorstellen deden, maar dat door vader werd afgewezen en hij wederom ten onrechte als boeman de schuld kreeg' en 'gewijzigde omstandigheden tot het ontnemen van de omgang en art. 1:377a BW nu opeens wel van toepassing werden geacht'.


 • Smeriger en meer onrecht is onmogelijk.

In rechte kunnen ze het niet winnen van deze vader/ zijn oerinstinct en verworden deze 'rechters' tot misdadigers


Onacceptabel; wie denkt 'u' wel dat 'u' bent?

Opsluiten in de gevangenis is de passende? straf die wij daarvoor als samenleving in ons wetboek hebben afgesproken .

De wet geldt voor iedereen; als 'voorbeeld' functie ook/ juist voor - gepretendeerde - 'justitiabelen'!


Passende aangifte jegens 'deze tegenpartij' volgt wederom en wordt opnieuw openbaar gemaakt. Nadere (juridische) stappen en detail-publicaties volgen... leest u zelf maar over deze 'juridische monsters'!


Op dit moment kan het d.d. 17-03-2016 gedateerde en d.d. 18-03-2016 persoonlijk met ontvangstbewijs aan de centrale balie van 'krom'-bank te Arnhem ingediende:
  
 • 'beroep = bezwaarschrift nietigheid van rechtswege' gepubliceerd worden waar om de vernietiging = in de prullenbak, non-existentie van de d.d. 11-03-2016 andermaal valselijk opgemaakte 'beschikking' en dito 'proces-verbaal' d.d. 03-12-2016.
  

per mail-bericht en Hof en aangetekende, ondertekende post werd gezonden. Niet recht doen, is het doel in het 'Paleis van Misdaad' maar enkel 'burgers in civiele zaken standaard te laten verliezen'! Klacht werd wederom ingediend...
Openbaar Ministerie weigert vervolging bewezen misdadige rechters!Op zitting werd - 100% aantoonbaar middels integrale audio-opname en opgesteld, feitelijk transcript - bijv. 'A t/m E' gemeld maar in de 'zakelijke weergave van gedane/ gezegde op zitting' van de 'griffier' mr. Sluijters staan 'D + E' helaas niet vermeld...

Omdat het 'proces-verbaal' de enige kenbron is van datgene wat er zich daadwerkelijk in onze 'recht's-zalen - achter gesloten deuren, 'want' een familiezaak maar ook bij alle civiele zaken! - plaatsvindt, is deze omissie essentieel/


 • onacceptabel omdat daarmee een valse voorstelling van zaken wordt gegeven.


Volgens het wetboek van Strafrecht staat dat gelijk aan 'valsheid in geschrifte', zoals door de Hoge Raad in vaste jurisprudentie werd (her-) bevestigd.

 • Dat aangiftes van zeer ernstige criminele (non-) gedragingen tot op heden niet door het Openbaar Ministerie/ ovJ. mr. Esbir Wildeman werden vervolgd, is schokkend!In plaats van de feiten wordt er een gekunsteld... verhaal gemaakt, toegeschreven naar door hen ge-wenste uitkomst van de beschikking!  Dat is geen waarheidsvinding en/ of eerlijke weging maar fei-telijk een pure 'krom'-dictatuur over de ruggetjes van drie lieve meiden en hun volhardend vader.

Misdadige rechters wordt geen strobreed in de weg gelegd om drie kinderen - geheel ten onrechte! - de omgang met hun altijd liefhebbende, zorgzame en veilige vader te (gaan) ontnemen.


 • Dit ondanks = juist omdat vader niet akkoord gaat met leugens en bedrog de meegeleverde en onomstotelijke bewijzen; dat is ziek en misdadig.


Weg met 'In naam van koning Pils' uitgesproken en leve pacifistische revolutie 

Mw. S.S. verdient de ere-titel 'moeder' niet; houdt zij wel echt van hen?


Reken maar dat deze volhardend vader en recht-zoekend burger 'erg boos is' - logisch ook! - op mr. Van Son & Co, de RvdK, GI-instelling SVMN, zeer bijzondere curator Hopmans maar ook, uiteraard op de helaas ziekelijk-egoistische 'moeder' die dit alles de kinderen (en mij) wenst(e) aan te doen.

Hallo S.S.: je moet je meer dan schamen! Hoe durf jij samen met hen onze kinderen hun eigen, goede vader af te (laten) pakken? De waarheid zal/ meiden zullen zich uiteindelijk tegen je doen keren met weer verdriet...
Mevrouw S.S. verdient de ere-titel 'moeder' niet. Een echte moeder houdt van haar kinderen en zal nooit de omgang tussen de kinderen en hun vader onmogelijk maken zonder zeer goede redenen.


Afbeeldingsresultaat voor PAS loyaliteitsconflictIn ons PAS-familiedrama meldde mw. S.S. - nadat zij na mijn kort geding in jaar 2008 gedwongen werd om na haar 1e, toen internationale kinderont-voering naar Leipzig/ Oost-Duitsland = op 800 km afstand naar Nederland terug te keren - hatelijk tegen vader:

'Ich sorge dafuer dass du die Kinder nie mehr siehst'

- met getuige! De werkelijke reden dat er geen omgang plaatsvindt en nu zelfs afgepakt werd, is;


 • dat de = onze kinderen/ drie dochters niet de waarheid, de feiten over het diep-trieste PAS-familiedrama 'mogen' weten/ horen.


Want dan gaan onze kinderen zeker heel anders over hun ouders en 'hulp'-verlening denken...
De waarheid duurt het langst en echte liefde overwint alles!


Dit omdat dan niet moeder 'de lieve/ het slachtoffer' blijkt die onze kinderen van hun boze vader redde, maar het precies andersom is. 
Deze 'moeder'... is de werkelijkezieke agressor en onze kinderen en hun vader 'de slachtoffers'. De kinderen hebben recht op de waarheid/ werkelijke informatie op passende wijze en niet pas als zij 18 zijn of zoveel eerder als zij gaan weglopen van hun 'moeder'.

Reeds nu voelen zij in hun hart dat het afpakken van iedere omgang - inmiddels al 732 dagen - 'niet klopt' - ondanks de 'namens de kinderen' opgestelde verklaringen = leugens/ PAS-drama. Wordt vervolgd...


Afbeeldingsresultaat voor de waarheid duurt het langst
Jullie zijn altijd welkom te Bussum, lieve meiden, wanneer dan ook en hoe dan ook. Papa houdt 'van de maan en terug' van jullie drie...! Maar dat weten jullie al 14, 12 en 10 jaar lang.


Dikke kusknuf, Papa.
No justice, no peace! Stop diep-triest PASfamiliedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

dinsdag 15 maart 2016

Koning, minister, rechter, RvdK, SVMN, bijzondere curator; liegen doen ze - inderdaad - allemaal!

Een-twee-drie-vier... liegen doen ze met plezier:

'Koning. keizer, admiraal, dat 'vervelende' deuntje kennen we vast nog allemaal'. Maar kent u ook 'Le petit journal' met hun parodie op 'over-dressed Maxima' op de Franse tv al?

Om burgerlijke billen af - schoon? - te vegen: koning, rechter, minister... liegen doen ze (bijna) allemaal!


Een up-date over de '1e van de 4'-partijen:
1. Geen brief van niet-mijn Koning en evenmin van het MinVJ

Sinds mijn artikel d.d. 29-02-2016 waarin zeker niet-mijn koning Willem-Alexander alsmede het Ministerie van Vuiligheid en Jokkebrokken - geen enkele reactie maar 'oorverdovende stilte' - verzocht werd om de onverwijlde toezending van 'de verdwenen MinVJ-brief' - waarmee het kabinet van de Koning/ mr. Beuker' de deur in het gezocht van recht-zoekend burger smeet: 'onder verwijzing naar het antwoord van het Ministerie van Veiligheid en Justitie dat u eerder heeft ontvangen, moet ik u mededelen dat het voor de Koning helaas niet mogelijk is verdere tussenkomst te verlenen.’ zijn inmiddels weer 2 weken verstreken.
In deze tijdsperiode zou het toch naar alle redelijk- en billijkheid mogelijk moeten zijn om betreffende brief MinVJ - alsnog/ weer - naar recht-zoekend burger op verzoek toe te (laten) zenden...?

Maar helaas... op bewust aangetekend verzonden - inmiddels al 8,60 euro - brieven/ verzoek werd noch van het kabinet van niet-mijn koning Willem-Alexander, noch van het Ministerie van Vuiligheid en Jokke-brokken/ (nog) minister mr. Van der Steur iets vernomen. Helemaal niets, nada, noppes. Hoezo niet 'heren'...?

 
Geen ontvangstbevestiging, laat staat de verzochte toezending van 'verdwenen' = niet-bestaande (?!) brief van het Ministerie van 'Vuiligheid en Jokkebrokken'. Hoezo niet? Dat is mij 
duidelijk...Nogmaals; dit is de werkelijke, diep-trieste stand van de juridische 'recht = krompraktijk' in ons Nederland anno 2016. Geloof alstublieft niet (meer) in deze 'recht'staat... die bestaat alleen ten faveure van - zichzelf aldus beschouwende 'plunder-elite' en niet voor 'Jan met de Pet'/ burgers die zich keurig aan de wet houden en gelukkig wel 'een geweten/ normen en waarden' hebben'!

Dat sommige/ kennelijk vele Nederlanders het verkiezen om op vakantie 'met hun blote billen door Frankrijk te wandelen' klopt helemaal en biedt de vriendelijke 'les Françaiseen zonnig verdien-model (-figuur ook?). 

Maar dat de Fransen 'ons' Koningspaar beter kennen dan velen hier in Nederland, dat is een grote schande/ 'une honte'... leer dus van en lach vooral hard om 'Du Pain, du Vin et Le petit Journal' - geen toeval dat de link helaas niet werkt (http://www.tv-replay.fr/10-03-16/le-petit-journal-canalplus-11466627.html); is dat dankzij 'Willem's grote vriend Hollande'?! - of via staatstrollen Nederlandse Omroep Stumperds te bekijken valt? Zie ook: http://www.hurktoilet.nl/weblog/wreageer.php?id=10049
Paleis op de Dam beklad: 'Fuck de koning'


Weg (nog) koning Willem-Alexander;
Wie weet wanneer Willem weggewerkt wordt? Wij wensen waarachtig wonderen!


Vive la Republique de Pays-Bas!


De 'andere 3'-partijen, te weten de:

 • 'Decanen Faculteiten der Rechtsgeleerdheid' over mijn oproep;
 • GI-instelling 'Samen Veilig' Midden-Nederland, de Raad van de Kinder'bescherming', de zeer bijzondere curator mr. Hopmans en advocaat moeder mr. Verbeke alsmede
 • 'Krom'bank Arnhem/ mrs. Blaisse, Jue, Van Son/ Groeningen & Co ter zake ingediend klaagschrift conform 'artikel 12 procedure'
komen spoedig aan de beurt; recht-zoekend burger en volhardend vader gaat nu eerst naar bed... slaap lekker Nederland!

No justice, no peace! Stop diep-triest PASfamiliedrama NU...!Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

woensdag 9 maart 2016

Misleidende reclame voor feitelijk bedrog van partijdige, onredelijke SVMN-/ niet-Veilig niet-Thuis 'hulp'verlening

Waarschuwing: SVMN & Co biedt geen 'hulp'verlening in uw belang

Vroeger heette het 'Bureau Jeugdzorg Utrecht' en nu 'Samen Veilig (?) Midden-Nederland' maar nog steeds werken daar veel machtsbeluste en onprofessionele 'hulp'verleners die meer kapot (pogen te) maken dan je lief is! De 'goede, idealistische' werknemer(s) op de werkvloer daargelaten. Met trieste filmpjes wordt een misleidende 'wervings'-campagne voor nieuwe 'klanten' gevoerd: 'Een veilig thuis. Daar maak je je toch sterk voor?’ met als boodschap dat 'geweld in huiselijke kring nooit vanzelf stopt, totdat iemand iets doet. Zij roepen betrokkenen - of het nu gaat om slachtoffers, plegers of omstanders - op om bij vermoedens van geweld in huiselijke kring hulp en advies te zoeken bij Veilig Verprutst Thuis'.


Dat raad ik iedereen absoluut af; svp niet doen! Doe alles behalve dat; van kwaad tot erger is 'gegarandeerd'! Zoek indien nodig, zeker hulp bij wat voor problemen dan ook; bij uw (andere) familie/ goede vrienden of te vertrouwen bekenden of telefonisch - anoniem? - bij 'een luisterend oor' en op internet bij 'zelf-hulp groepen'; maar klop niet aan bij bedreven 'leven naar de kloten helpers'! Hang op, klik weg, bel nooit uw 'hulp'-verlener...


Want: de huidige, werkelijke 'hulp'praktijk in Nederland is - vooral in de 'jeugd'verle-ning - helemaal niet professioneel en blijkt juist 'onredelijk, partijdig en ondeskun-dig' te zijn waar de facto niet de belangen van de - mogelijke! - slachtoffers bovenaan, maar vooral hun eigen financiele belangen staan. Echt... maar helaas ook verzonnen/ gemanipuleerd verdriet is hun core-business met jaarlijks een miljardenomzet van - uw/ ons goedbedoelde - belastinggeld!


Red de kinderen; stop 'Veilig Verprutst Thuis'-zooitje ongeregeld!

De volks'wijs'heid: 'hoe groter de auto des te kleiner 't gereedschap' geldt analoog voor 'Bureau Jeugdzorg =Verprutst Thuis'; 'hoe dramatischer de reclamefilmpjes des te minder geloof ik hun - ware - intenties'. Geen (ver-) marketing, maar werkelijke hulp van de echte en vooral eerlijke professional is nodig!  De gelikte, ver van de werkelijkheid afstaande 'u wilt toch ook dat dit stopt en wij helpen (?)'-filmpjes voor nieuwe clientele = inkomstenbronnen staan in schril contrast tot werkelijk en struc-turele - niet incidentele! - falen van de jeugd'hulp'verlening en politie/ Justitie - zie recente slachtoffers; in memoriam - en de feitelijke (non-) handels-wijze van SVMN in het eigen PAS-familiedrama.


Hoewel 'iedereen' tegen geweld of dit nu in huiselijke kring of elders is, betekent dit niet dat 'een schreeuwende puber die naar zijn/ haar kamer gestuurd wordt door de opvoedende ouder(s) door hun buren aangegeven moet worden bij de 'hulp'verle-ning.' en 'opa zijn oude modelboot werd - uit 'betrouwbare' bron vernomen - helaas door hem zelf van tafel gestoten, niet de dochter'! Als typisch voorbeeld wordt verwe-zen naar 'Kinderen spelen doktertje' en de schandalige rol van de 'hulp'verlening daarin en hun uiteindelijke veroordeling - onder meer op basis van aangespannen en gewonnen zaak jegens AMK/ BJZ Noord-Holland.


De 'spagaat' van 'hulp'verlening wordt begrepen: 'te laat of niet ingrijpen is fout, maar te vroeg of onterecht ook', echter... is deze beoordeling nu niet juist de professionele taak van hulpverleners waarvoor zij door ons betaald krijgen?! Doe dan tenminste 'gewoon' je werk en onderzoek bij de toch gemelde zorgen goed en eerlijk 'of en wat er aan de hand is'...!


En niet zoals door SVMN in PAS-familiedrama op de te'recht'zitting d.d. 03-12-2015 op navraag van de 'krom'bank Arnhem wat zij gedaan hadden om tot omgangs-herstel te komen, zonder blikken of blozen - zie pag. 4 transcript/ 'proces-verbaal - gemeld werd: 'Er is niets gebeurd' - 'gezins'voogd mw. M.K. '. Dat is goedkeuren/ steunen van jarenlange emotionele kindermishandeling 'van overheidswege'.
Vermoedens = hun leugens zijn voldoende om levens kapot te makenVermoedens zijn voor dit 'Verprutst Thuis' voldoende - waar of niet waar; 'wij grijpen preventief in' = veel onbestaanbaar verdriet en ellende veroorzakend - en vullen onze zakken met uw/ gemaakte 'zorgen over de veiligheid van de kinderen, vrouwen (en mannen), oma's en opa's'. 

Aan waarheidsvinding wordt door 'Samen Veilig' Midden-Nederland namelijk niet gedaan en aldus zijn 'vermoedens = bewuste leugens van de moeder' genoeg om je leven - ook ten onrechte! - kapotgemaakt te zien worden'.

Waar de drie kinderen de eigen vader ontnomen werd zonder enige valide grond! Daar wenst u toch niet aan mee te werken...? Geloof alstublieft niet hun vooral zeer misleidende reclames maar gebruik altijd eerst het eigen verstand/ netwerk, dank!Misselijk wordt deze (op)recht(e)zoekend burger en volhardend vader als hij de recla-mes 'op zoek naar nieuwe slachtoffers/ geldbronnen' ziet en van op website van Veilig Thuis/ 'advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kinder- en ouderenmis-handeling' waar met prachtige maar vooral hypocriete volzinnen gepoogd wordt om de goedwillende burger te verleiden 'vooral toch maar op te bellen; twijfels zijn/ een vermoeden is genoeg'? Mijn nekharen gaan er van overeind staan en krijg koude rillingen over mijn rug bij:

'Gaat het bij je thuis niet goed? Heb je zorgen over de veiligheid van iemand in je omgeving? Bel dan met Veilig Thuis. Ook als je twijfelt. Juist als je twijfelt!


Huiselijk geweld en kindermishandeling komen vaak voor, op alle leeftijden en in alle culturen. Vaak gaat het om problemen die al langer bestaan en die je niet zonder hulp van anderen kunt oplossen. Maar het kan ook gaan om vermoedens: je denkt dat mensen of kinderen niet veilig zijn, maar je weet het niet zeker. Het is belangrijk dat er hulp komt, want het geweld stopt niet vanzelf. Iemand moet de eerste stap zetten!

Wat verstaan wij onder veiligheid?
In de wet staat dat ieder kind veilig moet kunnen opgroeien. Ieder kind heeft recht op liefde, aandacht en een goede verzorging. Een kind moet zich op een gezonde manier kunnen ontwikkelen. Soms is daar hulp bij nodig. SAVE zorgt dan dat uw kind en uw gezin die hulp krijgen. De hulp is bij u in de buurt en zolang als nodig. Uw netwerk (familie, vrienden, buren etc.) helpt ook mee.

Juist als er 'twijfel' is, zijn professionals en waarheidsvinding van het aller-grootste belang, maar dat weigert/ weigeren - Verprutst Thuis - SVMN en zeer bijzondere curator mr. Hopmans - en o.a. de politie, het Openbaar Ministerie, de Raad van de Kinder'bescherming' en 'krom'-bank/ 'sof' Arnhem - te doen.

Juist in ons PAS-familiedrama gebeurt precies het tegenovergestelde en wordt de meiden de liefde, aandacht en goede verzorging' van hun eigen vader - 100% bewezen! zie diverse aangiftes - zonder enige valide reden op misdadige wijze, onthouden en de kinderbelangen/ -rechten (en die van de vader) vertrapt/ gene-geerd! De badkuip met bewijzen van misdadige (non-) gedragingen van SVMN, curator en criminele 'justitiabelen' stroomt over; de feiten liegen niet. Deze vader volhardt in gegrond verweer; in het belang van ook zijn dochters en Vrouwe Justitia!
Structureel systeem-falen: 'geen geld' maar grote schoonmaak nodig!


Niet alleen bij ons, maar structureel/ veel te vaak biedt jeugd'hulp'-verlening Ver-prutst Thuis geen daadwerkelijk nodige hulp ondanks wanhopige pogingen om hulp te krijgen of juist het 'onnodig/ verkeerd diagnosticeren en rapporten schrijven, vervolgens temporiseren/ ignoreren en jarenlang euro's te incasseren'.


Dat mensen fouten maken, begrijp ik - tot op zekere hoogte - maar het 'doordram-men op foute weg en/ of bewust wegkijken' is uiteraard onacceptabel, maar (b)lijkt de 'nieuwe' standaard/ werkwijze te zijn. Als een ziekelijk-egoistische moeder die de kinderen als bezit ziet en er geen probleem daarmee had om de vader van 'wel/ geen/ wel misbruik' te beschuldigen om zo met 'haar' kinderen = onze drie dochters naar Duiven te kunnen 'verhuizen' = 2e nationale kinderontvoering door het AMK/ BJZNH toen en nu SVMN 'geloofd' en jarenlang actief geholpen wordt met haar kinder-onterende gedrag - zelfs door de politie/ het OM en de misdadige 'recht'bank te Arnhem -

dan is het 'helemaal mis'.... om maar niet enorm te gaan vloeken!

Stop SVMN/ 'krom'bank - PAS-familiedrama al 718 dagen geen omgang

Ondanks de geldende zorgregeling - om de week papaweekend en vakanties gedeeld - en niet-van-toepassing zijn van gronden zoals die genoemd zijn in art. 1:377a BW en ondanks oproep van behandelend, plaatsvervangend 'krommer' mw. mr. Van Son d.d. 10-12-2014 'alles te doen om de omgang te (laten) herstellen' hebben wij elkaar vandaag al 718 dagen niet gezien/ kunnen knuf-felen. Dat zijn bijna 2 jaren en vooral voor onze lieve meiden diep-triest...!


Dat is 'georganiseerde ouderverstoting'/ stelen van kinderen met hulp van de overheid en (mogelijk) Parental Alienation Syndrome bij de kinderen. 'Geef de gemeentes maar de schuld' en ondertussen worden de kinderen/ gezinnen veel leed aangedaan? Neen! De huidige 'hulp'-verlening is een 'business' geworden waar het 'verdien-model' over de ruggen van de slachtoffers en goed-willende, maar misleidde burgers wordt omgezet.

Waar zij/ de absoluut niet-'professionele hulp'-verleners gaan hakken, vallen de kinderen en hun - vooral - vaders ten prooi aan de scherpe klauwen van de 'liegende & bedriegende' hulp?-verleners en bevriende misdadige 'krommers' te Arnhem/ mrs. Van Son. Sluijters, Kuypers, Kroon en dhr. Kraehe & meer criminele 'rechters/ medewerkers' die 'In naam van niet-mijn Koning Willem-Alexander' als in het belang van het kind/ de kinderen plachten te achten... onacceptabel.
Oproep: kom in verzet tegen de huidige 'geen recht maar krom-'staat!

Red kinderen, vrouwen (en mannen), oma's/ opa's die echt in gevaar zijn. Te be-ginnen van de partijdige, onredelijke en ondeskundige 'hulp'-verleners/ misdadige 'justitiabelen' -  in het familierecht; want daar (ver-) schuilt het grootste gevaar (zich)...!

Zij houden nooit op, niet vanzelf. Wij maken ons sterk tegen deze 'hulp'-verleners die oorverdovend stil blijven en helemaal niets doen om de omgang tussen drie meiden en hun eigen vader te herstellen. Dit SVMN denkt de facto alleen aan het eigen ots-budget en -onvermijdbare en 100% verdiende - 'reputatie'schade.


U dient zich diep te schamen gezinsvoogd mw. M.K. en teamleider dhr. S.S. en zeer bijzondere curator mw. mr. Hopmans - wordt vervolgd.
No justice, no peace! Stop diep-triest PASfamiliedrama NU...!


Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’

Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

dinsdag 8 maart 2016

Beklag art. 12 Sv: (nog) niet-vervolgen van misdadige magistrat(t)en te Arnhem blijft onacceptabel!

D.d. 10-12-2014: misdadige 'justitiabelen' vallen in de eigen valkuil

In mijn 2e artikel: 'De wrakingskamer is het rechte pad nu helemaal kwijt-geraakt' d.d. 01-02-2016 werd uitgelegd hoe deze 'krom'bank Arnhem op meest smerige wijze en geheel ten onrechte poogde om 'een grond tot ontzegging van de omgang - art. 1:377a BW' te maken door het - bij voorbaat gepland laten - mislukken van de poging tot omgangsherstel met PAS-expert dhr. J. Zander.


Afbeeldingsresultaat voor voorsorterenDit door de onmogelijkheid tot betaling - zoals door beide ouders op te'recht'-zitting d.d. 10-12-2014 gemeld werd en vader ook suggereerde dit uit het ots-budget te laten voldoen! - maar dit alleen van de moeder stond vermeld in het aldus valselijk opgemaakte 'proces-verbaal' en dan de vader de schuld te gaan geven van opnieuw het mislukken van om-gangsherstel; dit 'omdat hij niet bereid zou zijn om 75% van de kosten (tot max. van 2.000,- euro!) te betalen' terwijl dit met vader zijn melding op zitting reeds vaststond en bij de 'krom'-bank Arnhem/ mr. Van Son bekend was!


Hun bewuste voorsorteren op een mislukking en vervolgens de vader geheel - ten onrechte! - als de schuldige daarvoor aan te willen wijzen/ vast te stellen, bewijst dat mr. Van Son/ voorzitter en griffier dhr. Kraehe doortrapte misdadigers van het allerlaagste allooi zijn.


Want: de geplande motivatie tot ontnemen van de omgang zou dan zijn: 'Nu vader diegene was die PAS-expert Zander voor-gesteld/ in hem vertrouwen getoond had en het 'reguliere' traject tot omgangsherstel met BJZ Utrecht = nu 'Samen Veilig' Midden-Nederland evenmin succesvol was, meent de 'krom'bank Arnhem dat de vader helemaal geen omgang wenst en enkel bezig is om ruzie te schoppen'. Complete lariekoek, maar wel geplande strategie/ valkuil waarin deze misdadigers van de 'krom'-bank zelf vielen omdat recht-zoekend burger/ volhardend vader hen tijdig doorzag... Opsluiten die 'oplychters ende bedriegers'!


Niet alleen deze essentiele omissie in het 'proces-verbaal' = door Van Son/ Krahe gepleegd 'valsheid in geschrifte' - art. 225 Sr. maar ook het pas > 6 maanden na zitting opleveren van een 'veel te late akte = niet proces-verbaal' levert nietigheid van rechtswege op, zoals door de Hoge Raad in vaste jurisprudentie werd bevestigd.

D.d. 03-12-2015: 100% audio-bewijs bedrog door 'krom'bank Arnhem 

Dat het misdadige college bestaande uit de voorzitter, plaatsvervangend 'rechter = krommer' mr. Van Son en leden Kuypers en Kroon met mr. Sluijters als griffier werkelijk schaamteloos 'de waarheid/ daadwerkelijk gedane en gezegde' veranderde en/ of niet werd vermeld om maar de gewenste uitkomst/ beschikking te 'kunnen' geven, blijkt onomstotelijk uit vergelijking van het feitelijk transcript van integrale opname van de te'recht'-zitting d.d. 03-12-2015 met het opgeleverde 'proces-verbaal'.


Het is weliswaar even nalezen, maar als 2e wrakingsgrond jegens mr. Van Son werd 'het bedrog' van 'krom'bank Arnhem omtrent 'misdadige gang van zaken omtrent de benoeming/ betaling van PAS-expert dhr. J. Zander' door de vader wel degelijk genoemd - pag. 11 'bedrog' - en daarvoor uitvoerig te zijn toegelicht - pag.'s 3, 4, 9 en 10 - verifieert u zelf maar; dank!Indien noodzakelijk zal de integrale audio-opname (deels) gepubliceerd worden, zodat u allen zelf kunt horen/ verifieren wat door de partijen op zitting d.d. 03-12-2015 gezegd werd. 

Nogmaals: het doen van een valse aangifte is strafbaar en het niet-opnemen van gezegde = omissie van de 2e wrakingsgrond in het aldus valselijk opgemaakte 'proces-verbaal' is strafbaar - artikel 225 Sr. Ergo: of burger is een lastpak en maakt zich druk om 'niets', of de 'krommers' te Arnhem zijn de facto misdadige magistraten die geen recht kunnen spreken, maar in de gevangenis behoren!
Politie Gelderland-Midden/ Midden-Nederland en OM weigeren recht?!Waarom werd er door de politie Gelderland-Midden, dit 'namens de officier' = dhr. mr. R. Esbir Wildeman van het Openbaar Ministerie en ondanks de 'kant en klare'-aanlevering met onomstotelijk en sluitend bewijs (schriftelijk en op aanvraag: integrale audio-opname) dan toch geseponeerd? Omdat ze het 'te druk hebben en onevenredig beslag op de capaciteit gelegd wordt', aldus de politie?

Hoe durven ze dat als de - misdadige en onjuiste - 'sepot-reden' te melden? Het van de tv/ film bekende 'to serve and to protect' geldt kennelijk niet in Nederland; hier is het precies andersom; want de facto bewezen misdadige magistraten worden gediend en beschermd... pardon?!
  Vervolging misdadige niet-'justitiabelen' vereist en aan Hof verzocht

Door de politieke seponering - en niets anders dan dat; pure rechts-weigering door mr. R. Esbir Wildeman - van het Openbaar Ministerie d.d. 07-01-2016 via de politie Gelderland-Midden - te laf om zelf een brief te zenden/ bestaat deze ovJ mr. Esbir Wildeman eigenlijk wel? - werd het doen van beklag/ indienen klaagschrift conform artikel 12 wetboek van Strafvordering noodzakelijk en aldus d.d. 08-03-2016 werd gerealiseerd.

Kortheidshalve verwijst recht-zoekend burger naar mijn formeel beklag / klaagschrift zoals vandaag per aangetekende post en directe mail verzonden werd aan het Ge'recht'shof Arnhem.


Gelet op eerdere 'meten met twee maten = weigering de moeder te vervolgen voor maandenlange onttrekking aan het vaderlijk gezag bij 2e nationale kinderontvoering naar Duiven middels meest smerige en absoluut onjuiste beschuldigingen en keihard liegen door toen BJZ Gelderland over de logeerwensen van de kinderen die wel naar hun vader wilden!' (artikel volgt) werd om verplaatsing van behandeling van mijn beklag door het Gerechtshof Amsterdam en het maken van video-opnames door journalist dhr. N.G. van den Ham verzocht.


Uiteraard wordt u op de hoogte gehouden van ontwikkelingen...
No justice, no peace! Stop diep-triest PASfamiliedrama NU...!


Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’

Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia


zaterdag 5 maart 2016

Weer aangifte tegen corrupte president mrs. Blaisse, Civile en Evers van het 'Paleis van Misdaad' te Arnhem


Weer een - zinloos? - 'uitje' naar het politiebureau te Hilversum:

Conform afspraak verscheen recht-zoekend burger/ volhardend vader om 15:00 uur bij de 
politie Gooi & Vechtstreek/ bureau op de Groest te Hilversum om aangifte te doen vanwege 'valsheid in geschrifte' - art. 225 Sr. - en 'machtsmisbruik/ rechtsweigering'.

De misdadige 'deur-in-het-gezicht-smijt'-brief d.d. 22-02-2016 van de 'krom'bank Arnhem/ misdadige (nog) president mr. Blaisse namens het gehele 'bestuur' = 'mede-capo's' mrs. Civile en Evers leidde niet alleen tot directe reactie mijner-zijds d.d. 24-02-2016 en publicatie van het 8e artikel d.d. 28-02-2016 maar ook zoals aange-kondigd d.d. 01-03-2016 ook - wederom - tot aangifte jegens de feitelijke 'partners in crime'...!

Na melding aan de balie en vriendelijk ontvangst door deze agente hoefde ik bijna niet te wachten en kwam een grote - > 2 m. - en dito brede agent dhr. O.V. met uitge-stoken hand op mij af: 
voor de lokale kenners... GNV10279. Ja, ik ben hier helaas om weer aangifte te doen tegen de 'krom'-bank Arnhem. In kamer 3? Prima, ik heb alles bij me... behalve mijn drie meiden - nu 14, 12 en 10 jaar! Dank u wel. Voor uw 'begrip en hulp'...?!


Recept van aangifte: be prepared voor 'soms? uw beste vriend'Allereerst een officieel legitimatiebewijs, dan mijn 'concept-aangifte' met de - strafbare - feiten/ delicten zo kort en duidelijk mogelijk vermeld als schriftelijke uitleg/ antwoord op de vraag: 'waarvan nu als burger aangifte wilt doen?' Ik heb namelijk gemerkt dat het nuttig is om 'n in alle rust voorbereide, schriftelijke toelichting/ samenvatting mee te nemen.

De politie is zo namelijk snel en zonder (mogelijk weder-zijdse) irritaties en/ of verwarring duidelijk van welk(e) strafbaar feit/ (non-) gedraging u/ deze burger - als slachtoffer van een misdrijf - aangifte wenst te doen. En 'altijd' opgenomen dient te worden! Vervolgens de schriftelijke bewijsstukken/ bij-lagen waarmee de misdaden van de 'krom'-bank Arnhem onomstotelijk vaststaan en 'met een strik erom' aangeleverd werden.
Een hele brede, grote en 'vriendelijk-cynische' agent doet zijn werk


Binnen enkele minuten en lezing/ doorkijken van mijn concept-aangifte werd  'naar achteren gelopen voor overleg' en - uiteindelijk toch snel en naar moge-lijkheden? - mijn concept-aangifte naar de formele aangifte omgeschreven. De agent meende dat de kinderen 'wel weer naar u toe komen als ze 18 zijn'? Maar ondertussen worden zij dan door hun ziekelijk-egoistische moeder en gemene club van misdadige jeugd-'hulp'-verleners (mogelijk) 'naar de knoppen geholpen'. Daar gaat deze liefhebbende vader zeker niet lijdzaam op wachten; onze meiden hebben hun eigen vader nu meer dan ooit nodig. In hun belang.
De politie vraagt: 'of u daar niet aan onderdoor gaat, dat kost u toch zo veel energie?' Ik laat mijn meiden nooit in de steek en nee, dank u, het gaat 'goed' met deze volhardend vader/ recht-zoekend burger! Dat 'begreep' hij best, maar poogde niet om zijn cynisme te verbergen. 'Daar gaan ze - helaas - waarschijnlijk niets mee doen, mijnheer' was de strekking van zijn opmerking/ intonatie.

Op mijn vraag; 'wat raadt u mij aan dan wel te doen?' werd ik eerst naar Slachtofferhulp verwezen en toen naar het OM en een advocaat... die doen echter 'niets' anders dan 'een brief'/ '2x onjuist sepot en 14x 'oorverdovende stilte'/ 'vele dikke rekeningen sturen'... 'Dan weet ik het ook niet meer' en goedemiddag.

Vrouwe Justitia en lachende Mark Rutte... een slecht 'Paartje'!


Of en wanneer de politie Gooi & Vechtstreek deze aangifte aan niet-behande-lende OM/ mr. Esbir Wildeman zendt? Of officier van 'Justitie' de vereiste beslissing tot vervolging van 'de drie van Arnhem'/ 'hooggeplaatsten = diep-vallende' magistraten gaat nemen? Wat denkt u zelf? Inderdaad dat zou moeten; gelooft u nog steeds in dat sprookje...?


Dit is de Nederlandse 'recht = krom'staat waarmee de lachende Mark ons poogt zoet te houden? Word 1. alstublieft snel wakker en 2. begrijp en steun de - 3. pacifistische - revolutie. Stop het verval van ons mooie land en verkrachting van Vrouwe Justitia door haar eigen 'zogenaamde' dienders...! Vrouwe Justitia wordt in - minder dan  haar hempie gezet en de belangen van 3 meiden & hun eigen vader vertrapt. Onacceptabel.No justice, no peace! Stop diep-triest PASfamiliedrama NU...!
Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia