vrijdag 30 december 2016

Vader ontvoert kind en moeder is zielig; alle media erop. Maar ontvoert moeder 3 dochters 3x izm criminele jeugd'zorg'/ 'recht'ers... dan niets?!


Kleine, arme Insiya blijft klemzitten tussen ouders; nu triest PAS aanstaande?

 • Moeder Nadia Rashid - ouder 'zonder' kind

'Ik dien een strafklacht in van smaad en laster. Ik blijf werken in het belang van Insiya om tot een oplossing te komen, dat Insiya weer terugkomt.'


   'Moeder ontvoerde peuter Insiya Hemani wanhoop nabij' - Hart van Nederland

   'Moeder ontvoerde Insiya deelt hartver-scheurend verhaal' - Algemeen Dagblad

Moeder Nadia is radeloos, enkele citaten:

'Het is nu nog meer en het houdt gewoon niet op. Ze betekent alles... alles voor mij.' en

'Het is onmenselijk'. Zal zij niet hebben geroepen: waar is mama? Ik wil mama zien! Ik wil naar mama toe. Wat doe je op dat moment dan? Breekt je hart dan niet? Heb je geen hart, heb je geen geweten? Dit mag een kind niet overkomen!' • Vader Shezad Hemani ontvoerende ouder

Diende klacht in van mishandeling Insiya door moeder en afpersing van vader.


'Volgens Hemani ontstonden er in december 2014 problemen tussen hem en zijn vrouw, toen zij weigerde terug te keren naar India na een vakantie in NL. In januari reisde hij zelf af naar Nederland om zijn dochter te zien. "Ik schrok van de plotselinge verandering van het gedrag van Nadia. Ze eiste geld en een huis en dan pas mocht ik mijn dochter zien," zegt hij in de Indiase krant. Terug in India doet hij aangifte tegen zijn vrouw vanwege ontvoering.'

   'Ik redde Insiya van haar moeder'
- Het Parool - en in de Mumbai Mirror:

   'I brought my daughter here to save her, says Bandra Bizman'

'A day after a Dutch woman approached the Mumbai police alleging her estranged husband had abducted their daughter from Amsterdam, the Bandra businessman claimed he was only trying to protect the two-yearold from an abusive mother.
Shehzad Hemani spoke to Mirrorat his apartment here on Wednesday, alleging his wife Nadia Rashid’s unreasonable behaviour and demands for money led to the breakdown of their marriage.'
Met hoe dan ook als grootste verliezer... die deze ellende nergens aan verdiende: kleine Insiya.

Waarom ouder(s)?! Arm meisje.

Het spijt mij zeer dat ook jij 'de dupe bent' van je beide of (vooral) 1 van de 2 ouder(s)... zoek later svp zelf maar uit 'welke ouder alléén de waarheid sprak (en welke loog) en steeds - enkel en alleen - jouw belangen behartigde (of die van zichzelf). Dan weet je wie er écht van je houdt... en er altijd voor je is of - weer - zal zijn.
Kinderontvoering  Parental Alienation Syndrom; dat is crimineel onmenselijk!


Zoals in artikel d.d. 20-10-2016 gemeld, is die ouder die het onmogelijk maakt dat het kind/ de kinderen geen omgang met de andere ouder kan hebben, is heel verkeerd bezig en moet zich diep schamen. Ieder kind heeft beide ouders nodig om tot gezond, eerlijk en gelukkig volwassen persoon te kunnen opgroeien

Dat in dit geval de vader de dochter ontvoerde en nu 3 maanden ieder contact frustreert, laat staan omgang mogelijk maakt(e), is onacceptabel. De onmacht, frustratie en het ver-driet van de moeder wordt meegevoeld. Hoe durft 'hij' dit jullie kind - en jou - aan te doen?! Kinderontvoering staat gelijk aan emotionele kindermishandeling en leidt (mogelijk) tot 'Parental Alienation Syndrom' - ouderverstoting.


 • Dat doe je geen kind /ex-partner - aan... jij ontvoerende ouder! Dan denk je alleen aan jezelf... dan is er iets helemaal mis met die ouder m/v!'Feest-'/ verjaardagen: schaamt 'moeder' S.S. zich?

Kerst 2016... weer zonder meiden. Geen kaart, geen telefoontje, geen levensteken van mijn drie dochters. 'Mogen' ze niet? Wat voor 'slechte zaken en andere leugens' vertelde/ -t hun 'moeder' al die jaren over altijd lieve, zorgzame en veilige vader

Jullie blijven zo - tot mijn grote spijt, maar zeker niet schuld; dat kunnen jullie/ kan iedereen verder (gaan) nalezen - klemzitten, maar weten ook dat dit niet klopt... houd vollieve meiden. - xxx Papa
 • al 8 maanden geen telefonisch contact - ondanks geldende beschikking van de familie'recht'-bank: maandags om 19:00 uur - en
  

Hoe triest... zeker niet in ons belang en inderdaad: dat is onmenselijk. mw. S.S.!


 


Zingen voor 15e verjaardag van oudste dochter Lina Osasu:
Zingen voor 13e verjaardag van middelste dochter Jördis Imani:

 

Zingen voor 11e verjaardag van jongste dochter Imke Abeni:
Dit met medewerking van de criminele gemeente Duiven/ Gelderland, ook bewust-falende Raad voor de Kinder'bescherming', de Rijksrecherche, te Arn-hel: (nog) president van de 'krom'bank/ mr. Blaisse en van het 'sof'/ mr. Van der Winkel... om maar enkele te noemen. Wordt vervolgd.

Wie spreekt de waarheid en behartigt écht 'het kinderbelang'? Hij of zij? 

Als een kind/ de kinderen die samen - dit uit liefde, naar ik hoop - op de wereld werd-(en) gezet door 1 van de 2 ouders ontvoerd wordt/ worden dan stel je absoluut niet het belang van het kind, maar... enkel dat van jezelf bovenaan. Erg zielig hoor.

Dan ben je geen ouder (meer) - 'moeder/ vader' - maar slechts... een kinderverradende egoïst en komt - vroeg of laat - als een boemerang op die ouder terugDaarover is geen enkele discussie mogelijk... naar ik mag aannemen?


 • Ongeacht of dat de 'vaderShezad die Insiya naar India - of in ons PAS-
 • familiedrama 'moeder' - S.S. is die - onze meiden naar Dld. ontvoerde?!


Wat de moeder - mogelijk - de vader aangedaan zou hebben? Shezad zegt: huis/ geld; de moeder is een gold-digger... wij weten niet of dat wel waar is. Het kan, maar is mogelijk ook enkel een 'smerige truuk'; wie zal het zeggen? Als het 'enkel om geld' gaat, haak ik persoonlijk sowieso af; dat staat in nul-verhouding tot het kind/ kinderen. Arme Insiya; arme Lina, Jördis en Imke... jullie verdienen beter!Hetzelfde geldt voor zijn beschuldiging dat de moeder het kind wat aangedaan, mishandeld zou hebben... ja, ook dat gebeurt - helaas; ook door moeders. Maar is het waar? Klopt het wel?

Dit zou eveneens een 'smerige truuk' van zijn kant kunnen zijn (op advies van mr. Spong?) als poging om haar in diskrediet te brengen. Of hem? Enz.

Maar mogelijk ook niet en klopt de beschuldiging van de vader wel - en dan moet Insiya juist tegen haar moeder beschermd worden, zoals hij - op geheel verkeerde! wijze - deed. Het zijn niet steeds 'de vaders' die slecht zijn/ doen; dat wordt er (bijna) altijd van gemaakt in de media. Ik herhaal echter dat deze vader nooit de omgang met Insiya mag blokkeren; daarmee schaadt hij haar en dat doe je niet... als je echt van je kind(eren) houdt. Bottom-line:
 
 • Wij weten het niet... de waarheid is/ feiten zijn ons niet bekend en oordelen doe ik dus niet. Diep-triest is het zeker voor Insiya. Echter:


De 'moeder's van deze wereld kunnen er ook wat van' - helaas - en zijn soms 'echte bitches'/ h-ex-en die - willen - 'vergeten' dat het kind/ de kinderen net zo veel van hun vaders houden en hen nodig hebben. Die hun ex-partner/ de vader van de kinderen op alle mogelijke manieren - ten onrechte - 'zwartmaakt, leugens over hem verspreidt en de gehele omgeving manipuleert - familie, 'hulp'verlening en 'recht'ers incluis'... daar zijn vrouwen veel beter in dan mannen en neen, dat wil ik niet leren. Dit gebeurt vaak en naast, primair de kinderen, zijn secundair daarmee de vaders 'de dupe'. Arme kinderen en hun arme vaders...Dat de moeder, aldus HvNL 'de voogdij heeft'...

- moet zijn: het ouderlijk gezag! ongetrouwde vaders: vraag 'gemeenschappelijk gezag' aan, even samen een handtekening zetten (gratis) op een formulier aan de balie van de arrondissementsrechtbank en dan heb ook jij de rechten over jullie kind, anders alleen zij/ nu (nog) wel lieve moeder/ vriendin... maar of zij dat altijd blijft? ik hoop het! -

...'over Insiya', is voor haar 'erg handig als de vader dat niet (meer) heeft'... 

...want dan ben je als man/ vader 'uitgeschakeld' en 'over-geleverd aan dat wat de moeder en/ of jeugd'zorg'-bemoeials je gunnen'?


Hoe kwam die uitspraak dan tot stand? Mogelijk ligt daarin juist de 'reden' voor de vader om Insiya te ontvoeren...? Mijn - vergeefs gestelde - vertrouwen in de 'recht' = kromspraak in (familierechtelijk) Nederland is tot het absolute nulpunt (- 273,15 graden Celsius) gedaald. Met alle redenen daartoe.

 • Zonder het vonnis en de stukken zelf bestudeerd te hebben, hecht ik dan ook geen enkele waarde aan dergelijke melding en (mogelijk) uitspraak.


Om maar eens sarcastisch te klinken. Waar het om gaat, Nadia en Shezad... Insiya zit klem. Dat is wat onbestaanbaar is; stop - in beide casussen - ouderverstoting = de facto emotionele kindermishandeling! Red kind(eren) van ontvoerende ouder!


 • Wie kind(eren) ontvoert, verliest mijn respect en is crimineel bezig!

Ik herhaal met de moeder en Insiya mee te leven... zielig voor beiden; dat is onbestaanbaar en mijn steun heeft ze - wat dat betreft - zeker! Terug met Insiya en terug met LinaJördis en Imke! Samen spelen, samen delen.

Politie/ Justitie doet niets of helpt verkeerde. En Jeugd'zorg'? Is heel, heel erg!


En precies daar gaat het vaak misWant: als politie er bij komt, of nog 100x erger: jeugd'zorg'... dan is de 'waarheidsvinding' en 'het belang/ de rechten van het kind(eren)/ ouder' vaak ver te zoeken.


'Van de regen in de drup', word je 'geholpen'.


Want: in plaats van 'belang van het kind' écht te behartigen, zoals zij 'op cursus geleerd hebben te zeggen', wordt vaak 1 van de ouders gesteund, de ander juist kapot gemaakt...Dit 'naar keuze' en gelieve als ze je 'aardig vinden en je braaf; 'ja en amen' tegen de 'hulp'verle(e)n(st)er' zegt - van de (absoluut niet/ zware onvoldoende!) 'professionele hulpverlener'? - meestal vrouwelijke medewerkers/ 'gezins'voog-den met mannelijke team'leider' Die bijna altijd voor 'moeder' = tegen de vader/ kinderen adviseren in de/ haar rapporten naar 'recht'banken en ge'recht'shoven - met eveneens voornamelijk vrouwelijke 'recht'ers in familiezaken = een evidente belangen-/ sexe-verstrengeling!


 • Echte mannen, vaders van Nederland... wij worden genept en onze kinderen hun papa's afgepakt; dat pikken wij niet, wij staan op!


Als KRO-Brandpunt d.d. 04-12-2016 meldt dat 50% van de basisscholen 'Veilig Thuisniet vertrouwd en ook de NOS meldt dat zij weinig vertrouwen in het meldpunt hebben... dan is het echt helemaal mis. Enkel 'grote ellende voor de kinderen en hun ouders; meestal... de vaders.

Dat is niet-'toevallig', maar de uitkomst van het bewust - discriminatoir, aldus Groenendijk; zeker in ons PAS-familiedrama - 'beleidin de jeugd'hulp'-verlening en de familie-'recht'spraak. Geen 'incidenten' of 'te wijten aan de ouder(s)', lees man/ vader, maar een structureel 'probleem'... een grote schande waardoor jaarlijks vele kinderen - en dit 'van overheidswege' - (emotioneel) mishandelend worden! Nogmaals: 1 op de 5 ziet vader niet meer!
Allemaal dekken ze elkaar... in ons geval/ 'casus' - dagelijks en voortdurende pijn, ellende en verdriet over de ruggetjes van drie minderjarige meiden en de (op)-rechte rug van deze volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Groenendijk Msc.

Een eerlijke vader die altijd opkwam en opkomt voor de werkelijke belangen van - ook zijn - drie dochters - samen spelen, samen delen - wordt - nochtans - geen recht gedaan en hij wordt zelfs bestraft...? Onacceptabel en onbestaanbaar.

Deze vader geeft nooit op en gaat door met de publicatie van de feiten; in het belang van onze kinderen en Vrouwe Justitia.
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!


Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

dinsdag 27 december 2016

Naam SKJ-voorzitter 'geheim' gehouden? Wat een kul. Als je verzakende jeugd'zorg' beklaagt, dan (b)lijkt de tucht'recht'er ook erg raar te doen?!

 
Wie onzin niet pikt, wordt in diskrediet gebracht? Dat is de omgekeerde wereld!

Direct naar schokkend telefoongesprek d.d. 19-12-2016 met SKJ waar directeur mw. drs. Stuifmeel RA (?) 'of in bespreking of op cursus zou zijn'... luistert u zelf:

 • Afdeling communicatie/ -medewerker weigert haar naam te geven... 'lol'?!

Met een anonieme 'afdeling communicatie' kan Groenendijk niet communiceren, u wel? Publicatie zou sowieso slechts met vermelding van haar initialen geschieden; met deze SKJ-medewerker 'persoonlijk' heb en wil ik ook helemaal niets te maken hebben. Zij klaarblijkelijk ook niet met Groenendijk... zo bleek; maar waarom toch?


 • Dat wist zij zelf eigenlijk ook niet en kon geen nadere toelichting geven!


Ergo: gebakken lucht... totale onzin - wederom - een duidelijke, onheuse poging om deze volhardend vader en rechtzoekend burger Groenendijk 'in diskrediet' te brengen.  Tevergeefs! Deze ongefundeerde, aldus misplaatste beschuldigingen bewijzen - wederom - de voortdurende onheuse en onacceptabele gang van zaken bij de SKJ.


 • Wel een - gegrond - klagend burger beschuldigen, maar niet - kunnen! - onderbouwen = onbehoorlijke SKJ-tactiek/ 'werk'wijze... schokkend.Na maandenlang volhardende en feitelijke corres-pondentie van Groenendijk en publicaties gooit de SKJ het 'opeens over een andere - beschuldigende klager - boeg'.... nklaarblijkelijk ook deze SKJ duidelijk geworden is dat deze vader zijn drie dochters inderdaad nooit in de steek zal laten. Waar ze nu dan ook zijn en hoe lang wij elkaar niet konden zien... inmiddels 1009 dagen! Dan neemt Groenendijk 'geen genoegen met een heleboel onzin'; dat is niet meer dan logisch/ gegrond.


 • Noch met de SKJ-directeur mw. Stuifmeel, noch met 2e behandelend secretaris mw. mr. C.A.juridische afdeling kon gesproken worden...Dat de SKJ echter blijft weigeren om op de meest banale (geen staatsgeheimen!) en herhaalde vraag;
 
'wie is de 2e, behandelend voorzitter van het College van Toezicht - mw. mr. Jacquemijns of mr. Markx) in de onderliggende tuchtzaak met zaaknummer 16.075T
 
- met wie 2e secretaris mr. C.A. berichtte overleg te  hebben gevoerd over betwiste gang van zaken' -

te beantwoorden...

....maakt het zeer moeilijk, zo niet onmogelijk? om voldoende/ enig vertrouwen te kunnen stellen in een behoorlijke, onafhankelijke klachtbehandeling naar het Tuchtrecht - zoals dat wettelijk vereist is! - door deze Stichting Kwaliteit?-sregister Jeugd - SKJ...


Jeugd'hulp'verlening en familie'recht'spraak is - om - doodziek - van te worden!

Dat de Nederlandse overheid niet te vertrouwen is, staat voor deze volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Groenendijk MSc. zonder enige twijfel vast. Zie o.a. artikel d.d. 13-11-2016 waar uitgelegd wordt hoe de criminele hulpverleners, agenten, officieren, rechters, ministers elkaar dekken en de kinderen/ vader(s) daardoor - nochtans - de klos zijn... onacceptabel. De waarheid duurt het langst.


'Aan de lopende band' worden onze kinderen met instemming/ medewerking van 'de overheid' van hun ouder(s) gestolen en dan vooral... hun vaders afgepakt. Zijn die dan 'allemaal verkeerd'? Neen!

Doel van deze - nep-/ zogenaamde - jeugd'hulp'-verleners is daarbij niet om '(mogelijk) bedreigde kinderen te helpen'; gatver... 'pot vol blommen'!

Dat is slechts het 'zielige' marketing-/ verkoop-praatje(s)... er gebeurt verder niets (positiefs).


In werkelijkheid gaat het deze 'professionals' helaas vooral/ primair daarom - 'zo veel mogelijk geld binnen te harken', aldus Groenendijk. Of (mogelijk) nog erger... gatverdamme; aldus drs. Kat.

Over de ruggetjes van desbetreffende minderjarigen en de (op-)rechte rug van de ouder(s) en op kosten van de zeer misleide belastingbetalersVan - mogelijk - kwaad tot - zeker - erger... dat is de 'hulp' die werkelijk verstrekt wordt. Een op de vijf kinderen ziet na scheiding binnen twee jaar zijn/ haar vader zelfs helemaal niet meer... arme kinderen en dito vaders! Waaraan hebben zij dat verdiend?
Kinderlevens 3x 'kapotmaken maar geen verantwoording afleggen/ sancties?

Jegens SVMN/ 'gezins'voogd mw. M.K. alsook jegens haar team'leider' dhr. S.S. en jegens 'zeer bijzondere' curator mw. mr. Hopmans werd reeds d.d. 27-06-2016 formeel klaagschrift ingediend bij de tuchtrechter... georganiseerd als Stichting Kwaliteit?-sregister Jeugd - SKJ - te Bilthoven.

Inmiddels bijna 6 maanden latergeen uitspraak!

 • Team'leider'? dhr. S.S. bleek echter niet geregistreerd te staan bij de SKJ en kan aldus niet naar het Tuchtrecht bij de SKJ beklaagd worden... hoe 'toevallig'. Een - interne, zogenaamd 'onafhankelijke'... dat wordt echter niet (meer) geloofd = kul namelijk - SVMN-klachtenprocedure is zinloos en ook de Nationale Ombudsman (b)lijkt niet te vertrouwen te zijn. Een grote 'nep'/ schijnvertoning!


 • De 'zeer bijzondere' kinder?-curator mw. mr. Hopmans bleek echter niet bij de SKJ maar bij bij de Orde van Advocaten/ Rotterdam te moeten worden beklaagd, zie publicatie d.d. 18-12-2016. Update deken Meijer volgt...


Leest u de achtergrond van PAS-familiedrama en klaagschrift over feitelijke gang van zaken bij SVMN svp zelf maar na... schokkend, nietwaar?!


 
 • wie handelde/ -t er werkelijk in het belang van 'de kinderen' = ook... 'mijn' drie dochters Lina Osasu, Jördis Imani en Imke Abeni?! Hun papa.

Niet de 'gecertificeerde instelling' Samen Veilig? Midden-NL... absoluut niet! Juist integendeel.


d.d. 28-06-2016


d.d. 28-06-2016  Ontvangst klaagschrift werd door toenmalig behandelend secretaris mw. mr. A.V. per mailbericht bevestigd.Omdat de 'moeder' zich structureel niet - en nog steeds niet - aan opgelegde - 2-wekelijkse - ouderinformatie hield, werd SVMN aldus herhaald om het geven van een schriftelijke aanwijzing jegens deze 'moeder' verzocht maar nu juist dat werd door beklaagde 'gezins'voogd steeds... geweigerd. Hoe 'toevallig' = typisch.

'Een pot nat', nietwaar?!

d.d. 28-06-2016 en d.d. 29-06-2016... 

Aanvullend mailberichten; toen (nog) niet wetende dat onze drie kinderen dochters d.d.   27-06-2016 - na illegaal 'groen lichtvan de aldus criminele gemeente Duiven/ Gelderland - voor de 3e keer ontvoerd werden naar 'een onbekende bestemming' ergens in Duitsland...
Gelukkig zijn er ook mensen die niet 'zo maar geloven' wat de instanties van 'de overheid' ons pogen wijs te maken.

Deze reactie ontving Groenendijk na publicatie op Facebook - geanonimiseerd - en

tevens mijn verzoek aan de SKJ tot hun weer-woord, dit in het kader van hoor en wederhoor.

Veel dank voor je heldere 'hart onder de riem', wakkere mw. W.B.!


Wat doet 'de politiek'? Niets... anders dan ontkennen, afwijzen en/ of negeren!
 In de Gooi & Eemlander van d.d. 21 december 2016 stond volgende strip van Halko Kolk en Peter de Wit... een carnavalslied over de Russische jongen Mark Rutte met volgende tekst:

 • De glimlach van Mark Rutte doet je beseffen dat hij nergens om geeft
 •  De glimlach van de MO die nog een termijn voor zich heeft! - ? - 
 •  Regeren is de moeite waard, met soms wel wat bedrog... - ? - 
 • Maar met grijnzen en lachen, is de klus zo geklaard!


Allemaal: Lalalalalala... de gezichtsuitdrukking van het volk zegt genoeg!

Hoewel een leuke variant, blijf ik het origineel - de echte variant - het mooiste vinden! Groenendijk houdt van echt, niet van nep... u?!

Wat doet 'de Rijksrecherche en het Openbaar Ministerie'? Niets... afpoeieren en de deur in het gezicht van volhardend vader/ rechtzoekend burger smijten!
 
 • directeur dhr. Trip/ de Rijksrecherche = OM Servicecenter (zijn moge-lijke titellatuur is burger onbekend) d.d. 05-08-2016 hangt op bij telefo-nische melding van de criminele gemeente Duiven - audio-opname - en schuift - ten onrechte - af op het OM Den Haag d.d. 16-08-2016 die dat 'gewoon' accepteerde! Schokkend... het failliet van de 'recht'staat.

Zie ook 20-11-2016: weigert Trip strafvervolging en laat vervolgens de 'lagere' medewerker de 'smerige'? klus - niet - klaren'? Hoe diep-triest...Hoofdofficier van justitie mr. Nieuwenhuizen
van het OM Den Haag d.d. 06-11-2016 en


Voorzitter mr. Bolhaar van College Procureurs-generaal. Het 'opper-OM'.

Zie d.d. 27-11-2016 - wettelijke scheiding - Rijksrecherche en OM -wordt niet (voldoende)
gewaarborgd bij telefo-nische melding, aldus bewijzende drs. Groenendijk.

Of eerder, bijvoorbeeld d.d. 28-04-2016. Et cetera... vanaf januari 2016.
Wat doet de 'recht?'staat? Niets... anders dan meewerken en zelf crimineel (b)lijken!

 • (Nog) president van de 'krom'bank te Arn-hel; mw. mr. Blaisse d.d. 07-05-2016 niet-de-waarheid-sprekend...                             
       100% bewijs met audio-opname

 • (Nog) president van het hof = 'sof' te Arn-hel; dhr. mr. Van der Winkel d.d. 26-05-2016 valse handtekeningen onder de beschikkingen = 'van rechtswege' nietig en aldus verzocht maar genegeerd of zelfs als hoger beroep 'begrepen'...

Wat een kul...!

 • Van der Winkel 'kan' mijn 2e artikel 12 procedure 'niet terugvinden' en nu al maanden wachtende op behandeling 3e beklag ex ante artikel 12 Sv. Jaja...Zie ook publicatie d.d. 30-04-2016:
 • Herstel de rechtstaat... 'Rechtbank Arnhem: vervolging criminele 'rechters' vereist, maar niet door tevens misdadige Hof Arnhem; 100% bewijs!'

 • Namen van > 50 criminele 'recht'ers waartegen aangifte gedaan werd - video-bericht d.d. 29-05-2016. Meer publicaties volgen.

 • Oproep aan rechtsdecanen d.d. 04-03-2016 ... nul reacties ontvangen; zij stemmen klaarblijkelijk in met onrecht? Want: 'wie zwijgt, stemt toe'!Ons mooie, keurige? Nederland? Blijkt erger dan een corrupte bananenrepubliek te zijn geworden;

 • geen democratische 'recht'staat (meer);
 • geen nakoming van de familiewetten;
 • geen 'bescherming van (mensen)rechten van de individuele burger = drie NL-kinderen en hun - altijd en enige - vader... onbestaanbaar!
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia