zondag 21 april 2019

GELE HESSER GROENENDIJK vindt HET GOOI écht HEEL MOOI: nu nog de GELE SPIRIT laten ONTWAKEN - STA ZELF ÓÓK OP... VÓÓR NEDERLAND!!d.d. 08-12-2011: Philip Walkate - 'Het Kakker Lied'

  • Hee, daar heb je Kakker! Kakker woont in Blaricum, in Bloemendaal of Wassenaar, in A'dam Zuid of Laren, in Naarden zijn d'r ook 'n paar!


GELE GRN in Naarden, video-11:


 


Met standbeeld van:      Jan Amos Comenius

  • Jan Amos Komenský (gelatiniseerd als Comenius) (Moravië, 28 maart 1592 – A'dam, 15 november 1670) was een Moravische theoloog, filosoof, hervormer, pansofist en pe-dagoog. Comenius pleitte voor onderwijs van iedereen, zowel voor jongens als meisjes en van alle standen. Hij schreef leerboeken en ontwierp een nieuw schoolsysteem voor Polen, Zweden en Hongaren. Comenius pleitte bij invloedrijke vrienden voor onafhankelijkheid van zijn vaderland maar bleef een conservatieve Europeaan met een humanistische kijk.


GELE GRN poogt DE GELE SPIRIT óók in het mooie GOOI te doen laten ontwaken!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - maakte ná
de jaarlijkse opvoering van de MATTHÄUS PASSION van J.S. BACH nog een klein, toeristisch 'rondje'...
om de NAARDEN VESTING heen. Want:

GRN vindt HET GOOI écht HEEL MOOI...WAT VOORAF GING:


 d.d. 21-04-2019, video 5 t/m 10:

     'GELE GRN EIST TOEKOMST VOOR AL ONZE KINDEREN:

   d.d. 03-05-2017: 
GooiTV - 'RegioHub: Versterking toerisme in de Gooi en de Vechtstreek'
NIEUW - NIEUW - NIEUW - NAARDEN TOERISTISCH - NIEUW - NIEUW - NIEUW:


GELE GRN in Naarden, video-12:

GELE GRN in Naarden, video-13:

 


GELE GRN in Naarden, video-14:
GELE GRN in Naarden, video-15:

 


GELE GRN in Naarden, video-16:

GELE GRN in Naarden, video-17:

SPRING - PLONS - ZWEM - KLIM en LOL op/ in de NAARDEN VESTING WALLEN/ GRACHTEN:

GELE GRN in Naarden, video-18:

GELE GRN in Naarden, video-19:

 
d.d. 11-04-2012: '
Minidisco - Gooi Het Er Maar Uit - Hokey Cokey'd.d. 26-06-2015: STAD Gooi - 'Typisch Gooisch'


d.d. 11-02-2010: Matsjiht - 'Ik heb een Gooise R en ook nog dubbel D'

GRN: Ach ja... wat nou als je maar kleine handen hebt? Lol.


Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

GELE GRN EIST TOEKOMST VOOR AL ONZE KINDEREN: GEZONDE LUCHT - SAMEN SPELEN, SAMEN DELEN - LIEF & AARDIG = TREK GELE HESJE AAN!GELE GRN in Naarden, video-6: STA ÓÓK OP... VOOR ONS NEDERLAND!

GRN: SAMEN ZIJN WIJ VEEL STERKER DAN 'ZIJ' - TREK ÓÓK EEN GEEL HESJE AAN!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - was (na afloop) óók bij de jaarlijkse opvoering van de MATTHÄUS PASSION van J.S. BACH in de GROTE KERK in NAARDEN.


Daar werd o.a. mw. GERDI VERBEET gevraagd om:

   ZELF ÓÓK OP TE STAAN
   - VÓÓR NEDERLAND
...

   TREK 'N GEEL HESJE AAN!


Ook met de POLITIE GOOI & VECHTSTREEK werd ditmaal - met deze AGENTE - toch een 'GOED = CHECK-DIE-GRN-GESPREK' gevoerd...

'VAN en VOOR HET VOLK' en dat... ALTIJD, TOCH?!

Deel-2,

GELE GRN in NAARDEN VESTING:


WAT VOORAF GING:d.d. 20-04-2019: 'GELE HESJES GOES MATTHÄUS PASSION waar GERDI VERBEET D'R BEST DOET VOOR NEDERLAND' - STA ÓÓK OP en...
NIEUW - NIEUW - GELE GRN 'GECONTROLEERD' DOOR POLITIE - NIEUW - NIEUW:GELE GRN in Naarden, video-7:

GELE GRN in Naarden, video-8:


GRN: Later werd van de prettige pastoor vernomen dat er 1700 toehoorders waren geweest in de Grote Kerk...

d.d. 15-04-2019: 'LA NOTRE DAME EN FEU: LES PAYS-BAS PLEURENT 
                            AVEC LES PARISARS - TRES TRES TRISTE...


GELE GRN in Naarden, video-9:

d.d. 28-02-2019: 'AMSTERDAM is poep op de stoep en GIF IN DE LUCHT, je wordt langzaam vergiftigd, GRN is BOOS - ROEPT UIT:


GELE GRN in Naarden, video-10:
GRN: Deel-3 komt morgenvroeg... inclusief 'NAARDEN-TOERISTISCH'!


Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia