donderdag 22 maart 2018

Kennis is macht, delen is kracht - beste 'alles-is-toch-goed-geregeld-in-NL?'-medeburgers: bij-leren, is - in belang van uw kinderen - echt nodig!


GRN had geen zin meer om de video te bewerken... dan maar de ruwe versie!
'Kennis is macht', stond op de gevelsteen van 'mijn oude VO-school' in Bussum:


Het Goois Lyceum is een algemeen bijzonder lyceum voor voortgezet onderwijs aan de Vossiuslaan 2a te Bussum.


De school werd in 1911 opgericht als 'Gooische Hoogere Burgerschool' en biedt havo, vwo, technasium en gymnasium.

Op 26 augustus 1910 werd de 'Vereniging Gooische Hoogere Burgerschool' opgericht, omdat er in Bussum geen school voor hoger middelbaar onderwijs beschikbaar was. De oprichters, verenigd in het Oprichtingscomité onder leiding van de architect C. Kruis-weg, deden een aanvraag bij het Rijk om een Rijks-HBS te beginnen, maar deze werd geweigerd. Hierna werd er een verzoek gedaan bij de gemeente, maar omdat daar de katholieke en protestantse raadsleden in de meerderheid waren, werd het verzoek om een openbare school te mogen beginnen afgewezen. Hierdoor resteerde slechts de op-tie om vanuit particulier initiatief een bijzonder neutrale school te beginnen. Als ere-voorzitter van het schoolbestuur werd de toenmalige burgemeester van Bussum, Her-man Theodoor s'Jacob, benoemd. De eerste steen voor het oorspronkelijke gebouw, ontworpen door Kruisweg zelf, werd gelegd op 21 januari 1911, en...

 • is voorzien van de tekst 'Kennis is macht'.

   - Scientia Potentia Est is een uitspraak in het
     Latijn van Francis Bacon (1597). De zin bete-
     kent in het Nederlands 'Kennis is macht'. Hier-
     mee stelde Bacon dat

 • kennis en/of scholing één van de belang-rijkste dingen is in het leven.

     Het hebben en delen van kennis is de basis
     voor het verbeteren van iemands reputatie en invloed en daarmee zijn
     macht. corrumpeert en dient gecontroleerd te worden, aldus GRN! -


De hoofdingang en het schoolplein bevonden zich toen aan de Vondellaan, aan de ach-terzijde van het huidige gebouw. Op 11 september 1911 ving het eerste schooljaar aan als Gooische Hoogere Burgerschool, kortweg Gooische HBS, onder leiding van de eerste directeur, dr. Gerbert Henri Fabius. Pas midden jaren vijftig begon de Gooise HBS haar elitaire karakter te verliezen. Nadat de school in 1964 werd uitgebreid met een gymna-siumafdeling, werd de naam gewijzigd in Goois Lyceum en werd het schoolbestuur om-gedoopt tot Vereniging Gooise Scholengemeenschap.


Het huidige gebouw stamt uit 1977 en is ontworpen door de architect Rutger Dirk Bleeker.

Het gebouw is een voorbeeld van het gematigd functionalisme waar de architect bekend om is ge-worden, met strakke lijnen, hoekige vormen en een aantal doosvormige volumes, die gedragen worden door betonnen kolommen.


d.d. 04-04-2017: TivoliVredenburg 


APPLAUS! We want more, we want more:

 • 27 bovenbouwleerlingen van het Goois Lyceum uit Bussum brengen hun eigen compositie ten gehore in TivoliVredenburg.

Gedurende drie projectdagen hebben zij dit muziek-stuk zelf gecomponeerd en aan een perfecte uitvoe-ring gewerkt, met de componist Skrjabin als inspiratie.

PronkstukkenEducatieproject Pronkstukken komt voort uit een samenwerking tus-sen TivoliVredenburg en middelbare scholen in stad en regio Utrecht. Naast het Goois Lyceum hebben eerder al het Bonifatius College, Werkplaats Bilthoven, Gerrit Rietveld College, Cals College en Amadeus Lyceum deelgenomen.De lieflijke lente roept bij O. den Beste, ex-leraar Duits,

 • de hevigste boosheid op:Het blijft genieten van collega Den Beste en.. van de lentekriebels!


Wordt vervolgd...

 • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

Schrap alle 'Oranje'-straatnamen - Gooise Meren is ten onrechte konings-huisgezind'. GRN: hoogste tijd om die nep-straatnamen te verwijderen...!


Het lijkt 'keurig geregeld' in gemeen (optie 3)-te Gooise Meren, maar schijn be-driegtWat volhardend vader en recht-zoekend burger, tevens Bussummer GRN betreft:


'Het is al geen goud wat er blinkt' in Bussum - schijn bedriegt, zoals u weet:


= niet al wat schoon voor oogen is, is ook innerlijk degelijk;

   schijn bedriegt;

Harreb. I, 253 b. In de middeleeuwen:

Ten is niet al gout, dat daer blincktT'en is niet al goudt, dat schoone blinckt, dat blijckt aen ratel-goudt, coper, latoen: so rieckt hy alder-meest, die alder-vuylst stinckt, en deckt veel quaedts, onder 't schijn van wel-doen. Wijse nochtans altijdts het beste be-moen.


Gemeentewapen Bussum:

"In azuur 5 schuinkruiselings gerangschikte boekweitkor-rels van goud, waarvan de 4 in de schildhoeken geplaatste met de uiteinden naar het schildhart, de eene in het hart geplaatste met het uiteinde naar de schildpunt gericht."

De vijf gouden korrels staan schuinkruislings op het schild, wat zoveel wil zeggen als dat in de vier hoeken een korrel staat en in het hart van het schild de vijfde. Deze vijfde korrel staat met de punt naar beneden, terwijl de andere vier met de punten naar het hart van het schild gekeerd staan.


GRN: opvallend, de vele 'Duitse' straten en Oranje-koningen koninginnen en prinsen/ prinsessen -straten, -wegen, -lanen, -plein, -gaarde en -plantsoen.Gemeen-te Bussum deed er alles aan om 'een oranje voetje te halen'...

Lijst van straten in Bussum: nog veel meer 'koninklijke hoog?heden'...


Amaliagaarde - Amalia van Solms (1602-1675), gravin van Braunfels, was de vrouw van Frederik Hendrik van Oranje.

Julianaplein; Juliana der Nederlanden

Koningin Emmalaan; Emma van Waldeck-Pyrmont 


Koningin Sophielaan KoninginnewegKoningslaan

Prins BernhardlaanPrins Hendriklaan

- NassaulaanNassauparkNassaustraat - 'van Oranje-Nassau'... vandaar!

Prins Mauritslaan - Prinsenstraat

- Prinses Beatrixplantsoen; Beatrix der Nederlanden

Prinses Irenelaan - Prinses Margrietplantsoen; Margriet der Nederlanden

- Prinses Marielaan; Marie van Oranje-Nassau (1841-1910) prinses der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau was de tweede en jongste dochter van prins Frederik der Nederlanden en diens echtgenote prinses Louise van Pruisen.


Hoe volhardend vader GRN van Oranjeklant tot revolutionaire republikein werd:
d.d. 18-02-2016:

'F#ck de Koning;

emotionele kindermishandeling/ PAS-familiedrama 'gesteund'.
 • De Nederlandse overheid 'steelt' onze kinderen!'d.d. 29-02-2016: 'Niet-mijn koning Willem-Alexander en zijn ezel(s).


Ofwel: de verdwenen brief van Ministerie van Veiligheid en Justitie!'

De koning en de ezel(s)

Er was eens een koning die wilde gaan vissen. Hij ontbood de koninklijke weersvoorspeller om het weer voor de volgende dagen te voorspellen. De weerman verzekerde hem dat er zeker geen regen zou vallen. Dus gingen de koning en de koningin vissen. Onderweg ontmoeten ze een boer met zijn ezel...d.d. 15-03-2016: 'Koning, minister, rechter, RvdK, SVMN, bijzondere curator; liegen doen ze - inderdaad - allemaal!


Sinds mijn artikel d.d. 29-02-2016 waarin zeker niet-mijn koning Willem-Alexander alsmede het Ministerie van Vuiligheid en Jokkebrokken - geen enkele reactie maar 'oorverdovende stilte' - ver-zocht werd om de onverwijlde toezending van 'de verdwenen MinVJ-brief' - waarmee het kabinet van de Koning/ mr. Beuker' de deur in het gezocht van recht-zoekend burger smeet: 'onder verwijzing naar het antwoord van het Ministerie van Veiligheid en Justitie dat u eerder heeft ontvangen, moet ik u mededelen dat het voor de Koning helaas niet mogelijk is verdere tussenkomst te verlenen.’ zijn inmiddels weer 2 weken verstreken.d.d. 23-05-2016: 'Onbestaanbaar PAS-familiedrama

'dankzij'


Voor wie nog gelooft in de Nederlandse 'recht'-staat... heel lang geleden geloofde ik ook dat wij in NL 'alles best wel aardig geregeld hadden'; in theorie althans.

Nu schaam ik mij dat ik...


Want: ons Nederland is helemaal niet (van de) 'Oranje(s)'. Integendeel. Zij dienen ons te dienen en niet andersom! Hoe arrogant kan 'de koninklijke familie & Co' - badend in het goud; jaarlijkse bijdrage van het volk van > 100 miljoen euro - wel niet zijn?'d.d. 18-09-2016: 'De ware troonrede:


en 'recht'staat blijkt in casu 'een lachertje'... onbestaanbaar! Direct naar de werkelijke stand van ons mooie Nederland:
'Koning' Willem-Alexander laat drie burgerprinsessen keihard in de steek!

 • De Koning is getrouwd met Koningin Máxima. Ze hebben drie dochters, Prinses Catharina-Amalia (de Prinses van Oranje), Prinses Alexia en Prinses Ariane.

Volhardend vader en rechtzoekend burger, drs. E.M. Groenendijk MSc. en te Bussum wonende, klaagt hierbij de Nederlandse Staat/ betreffende ambte-naren en niet-mijn koning Willem-Alexander (WA) aan voor het breken van zijn inhuldigings-belofte en hun ambtseed...

...in dieptriest PAS-familiedrama sinds 2008 dat weer op ernstige wijze escaleerde met 3e, interna-tionale ontvoering van onze nu bijna 15, 13 en 11 jaar Nederlandse, kinderen naar een 'onbekende bestemming' tijdens lopende on-dertoezichtstelling door hun - helaas - ziekelijk-egoistische 'moeder' ergens in 'haar Heimat'.d.d. 23-04-2017: 'Kotst het Volk op 27 april niet alleen door (te) veel bier maar vooral vanwege 50-jarige nep-'koning' Willem-Alexander?

 • Leve de Volksrepubliek!'

d.d. 14-08-2017: 'Ik plak niet-mijn 'koning' Willem-Alexander altijd 'op z'n kop' en ram er 3x met mijn vuist op!

 • Leve de Volksrepubliek van... echte Nederlanders!'

d.d. 10-09-2017: 'He, Willempie; jij bent niet mijn 'koning', hoor! Jij laat 3 burgerprinsessen keihard in de steek;


 • leve ons Rood-Wit-Blauw maar weg met de 'Oranjes'!'

d.d. 26-12-2017: 'Is 'koning' Willem-Alexander 'vader des vaderlands' - zoals hij beweert - of juist alleen voor z'n eigen kliek bezig?


 • Echte Nederlanders staan nu op!'

d.d. 27-02-2018: 'De 'elite' is bang voor GRN en laat leus: 'they live, we sleep' verwijderen van station Bussum-Zuid...

 • hahaha; de angstige 'macht' laat zich kennen!'

d.d. 08-02-2018 - Omroep PowNed


Als je je buurman beledigt kun je maximaal 3 maanden op water en brood komen te zitten. De Tweede Kamer maakt vandaag een einde aan deze ongelijkheid, tot vreugde van historicus én Republikein Gerard Aalders.


d.d. 08-02-2018: NU.nlEr lijkt een Kamermeerderheid te ontstaan voor het voorstel van D66 om het verbod op majesteits-schennis en het beledigen van een bevriend staatshoofdLokaal: burgemeester Ter Heegde maakt tijd om te fietsen maar antwoordt niet:


d.d. 03-03-2018: NHNieuws

BUSSUM - De bagagedrager van burgemeester Han ter Heegde van Gooise Meren krijgt het op 21 maart aanstaande flink te verduren. Om het opkomstper-centage bij de aanstaande gemeen-teraadsverkiezingen een boost te geven, wil hij

 • stemmers onder meer met zijn stalen ros naar het stemlokaal brengen.d.d. 21-03-2018: NHNieuws - Achterop bij hijgende burgemeester Gooise Meren:


'Een jonge bewoner van 100 kilo uit Bussum leek het wel een goed idee om achterop te springen, dus moest de burgemeester een aardig verzetje trappen om een 'heuveltje' op te komen. "Het gaat best wel goed, maar het is vals plat. En dat merken we wel", aldus een hijgende Ter Heegte.

 • "Achterop is leuk, maar het kon wel iets comfortabeler", aldus de stemmer.d.d. 06-01-2018: 'Stop chemtrails:

of

 • beweren ze: 'echt, niets aan de hand'?!


Bussum, 04 januari 2018
Geachte burgemeester Ter Heegde en gemeenteraadsleden,
Geachte inwoners van Bussum, Naarden, Muiderberg, NL, ...

Eens kijken of de burgemeester en fractieleiders ‘vrij kunnen ademen zonder gif in de lucht’ voor 2018 een goede wens/ streven vinden of… dat zij ontkennen dat er wat verkeerds aan de hand is met de lucht boven Bussum, Naarden en Muiderberg…?

 • Boven heel Nederland!

Groenendijk zal dan ook op maandagavond (even) aanwezig zijn en na het genot van ‘een hapje/ drankje’ aan de aanwezige, regionale vertegenwoordigers vragen...


'of zij nog wel eens goed omhoogkijken en...

of zij dat dan een normale/ natuurlijke lucht vinden’, of ook niet?


GRN-naschrift: tot op heden geen enkele reactie
van Ter Heegde... hoe onbeschoft! Wat is dat nou; 'burger-vader'; waarom antwoord je niet? Bang voor de waarheid? Wie zwijgt, stem toe! Tot dan:

 • Ga toch fietsen, nep-burge'meester'!


Wordt vervolgd...

 • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia