zaterdag 2 juni 2018

Stop met geloven in 't sprookje van de goede overheid = 'n dag & nacht-merrie; misdadige afwijzing Meijer-klacht door Ratten zonder Discipline!En denkt u nu werkelijk dat Rutte en/ of Grapperhaus c.q. Dekker zullen reageren?

Stop met geloven in sprookje van de goede overheid = een dag en nachtmerrie!


Echt waar, geachte dames en heren medeburgers...

   het volk wordt keihard en op meest smerige
   wijze(n) besodemieterd! Dat is de waarheid.

Alstublieft; wees niet onder de indruk van die grote paleizen met marmer en detectie-poortjes met politiebewaking. Geloof aub. - in uw eigen belang - niet dat 'uw rechter wel 'n goede zal zijn en u gelijk zal geven'. Welnee!

Dat is namelijk 'niet de bedoeling': klein verliest het altijd tegen groot; de burger verliest het altijd van de overheid...

  • dit ongeacht alle bewijzen die u van uw gelijk aanlevert.

Die worden terzijde geschoven, als 'onvoldoende overtuigend geacht' of simpelweg = op hondsbrutale, misdadige wijze niet eens vermeld/ 'kwijtgeraakt' of 'aangepast'. Echt waar.

Met > 35 'recht'szittingen weet deze volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - als ervaringsdeskundige wat zich werkelijk afspeelt in die Paleizen van Justitie - van Misdaad in Nederland

Zo ook in Den Bosch, ditmaal 

  • bij de Raad van = zonder Discipline... 1 schijnvertoning; totaal NEP!


d.d. 08-02-2017: 'Een grote chaos/ doofpot-poging bij Orde van Advocaten/ Meijer en Hof van Discipline/ Van Dijk: 'doordrammen na klacht ivm kinderontvoering?!'

Klacht jegens 'zeer bijzondere' moeder-curator mr. Hopmans bij Orde R'dam:

Indiening formele klacht jegens de 'zeer bijzondere' kinder? = alleen 'moeder'-curator mw. mr. Hopmans o.a. vanwege het keihard in de steek laten van mijn drie dochters en - dit 8 maanden lang - arrogante negeren van de heldere opdracht van rechtbank Arnhem aan alle partijen om juist:

'alles in het werk te stellen om de omgang te herstel-lenen zij op meest arrogante wijze telefonisch echter meldde:

'het niet tot haar taak vinden te behoren om actief aan het werk te gaan om de omgang tussen de kinderen en hun vader - die reeds sinds april 2014 door haar ongegronde, eerdere kul = ongegrond, partijdig en onredelijke ad-vies  geblokkeerd werd - te (helpen) herstellen'...!

Hoe durfde 'mevrouw'... dat?
En maar doorgaan met haar huichelen;

  • wat een nep-advocaat c.q. nep-curator, bah.


d.d. 12-05-2018: 'Hoeveel 'recht' bestaat er in Paleis van Justitie Den Bosch?
d.d. 20-09-2017 - in 1e aanleg:


negeren verzoek mondelinge behandeling
en negeren schriftelijk wrakingsverzoek!

  Verzetschrift GRN

   jegens misdadige uitspraak 

van mr. Gimbrere-Straetmans = nep-'voorzitter' 
plus nep-'griffier' Huysmans-van Opstal
d.d. 16-04-2018 - in 2e aanleg:

  • zonder behandeling Van Empel-klacht = met nep-'klacht'dossier!

Misdadige uitspraak van mrs. Streefkerk, Groenewoud en Houtakkers
= nep-'recht'ers plus wederom nep-'griffier' Huysmans-van Opstal


   Begeleidende brief

   Pagina 1 - pagina 2- pagina 3

   Envelop
d.d. 02-06-2018

1e reactie GRN op kul-'beschikking':

   = misdaad van Raad zonder Discipline
     te Den Bosch

Streefkerk = 'voorzitter' en 'leden' Groenewoud
en Houtakkers plus weer Huysmans-van OpstalOf ze 'Van der Steur, Bussemaker, Dekker, Grapperhaus of Rutte heten'... allemaal nep!


d.d. 31-05-2016: 'Misdrijven MinOCW, OM Adam/ Mid-Nl 100% bewezen;

...maar het MinVJ/ Van der Steur weigert strafvervolging?!


Een 1e, korte introductie:

Ene 'Willem Peijnenburg' wil 'vrienden' met mij worden op LinkedIn en verzoekt of ik hem aan mijn netwerk zou willen toevoegen?

Maar ik ken helemaal geen 'mijnheer Peijnenburg'...! En of ik deze persoon ueberhaupt wel wil leren kennen? Want: who the f#ck is 'Willem Peijnenburg'? Alsook: wat wil deze 'meneer' van mij? En waarom juist nu...? Het gaat in ieder geval niet om de ontbijt-koekfabriek uit Geldrop die in 1883 werd gesticht en 'meer dan een eeuw met vakman-schap' ontbijtkoek maakt. Dus... die kunt u (sowieso) gewoon blijven eten als u dat lekker vindt; gelukkig maar!


Nee, hij is 'algemeen projectleider' te Den Haag vol-gens zijn d.d. 25-04-2016 gezonden uitnodiging waar hij ons voor de muur van - Penitentiaire Inrichting Haaglanden'; vast wennen? - frontaal aankijkt en krampachtig 'lacht'?

Lacht als een algemeen projectleider die - geheel terecht, dus iets van brein is aanwezig - begrijpt dat er 'een grote put met stront over het Ministerie waar hij (nog voor) werkt' zal gaan.

Van afstel komt namelijk geen uitstel, want:

  • het Ministerie van OCW is er namelijk 'gloeiend bij' en zal in de media bekend worden als het zoveelste 'Ministerie' waar het 'een bestuurlijke en juridische bende' is.


Onder 'Fuehrung' van... de (nog = toenmalige) staatssecretaris drs. Dekker en de huidige (= toenmalige) minister dr. Bussemaker was het de namens hen sprekende:

 'BOA-directeur' mr. Lex de Lange

na ons 'overleg'-gesprek op het Ministerie ter zake mijn ingediende klacht over de Inspectie van het Onderwijs de facto - middels de gemaakte integrale audio-opname en feitelijk transcript al 100% werd bewezen - 'valsheid in geschrifte' gepleegd werd.


En waar vervolgens - geheel ten onrechte - een 'Klachten Advies Commissie (KAC) Westerhof' door deze (nog) minister werd benoemd en mijn klacht - in mijn afwezigheid want;

  • wettelijk de facto onmogelijk; aldus een schijnvertoning! - afgewezen werd.d.d. 31-07-2016: 'Criminele overheid 100% bewezen:
d.d. 28-10-2017: 'Boeven? Rutte en Grapperhaus moeten ingrijpen bij criminele
                           overheidsdiensten of...


Geen enkele reactie... ook geen ontvangstbevestiging, niets. Rarara, hoe kan dat nou? In een rechtstaat beantwoordt het ministerie van Justitie en Veiligheid toch de post?

  • In Nederland worden gegrond-klagende burgers 'gewoon genegeerd'... dat is 'n krom- annex politiestaat; puur bedrog en 100% bewezen; pik dat ook niet!


d.d. 11-05-2018: 'Voor 3x ontvoerde 3 dochters: 1e paarse bloemen in clematis-
                           slingerplant - 3 stuks; dat kan geen 'toeval' zijn.
d.d. 16-05-2018: 'OIA-16: Schokkend en onacceptabel 
d.d. 25-05-2018: '#BringLinaJördisImkeBack!

  • Ook PapaErik houdt net zo veel van zijn drie en nu zelfs 3x ontvoerde dochters als Nadia van Insiya #BringInsiyaBack!'


Wordt vervolgd...


  • Uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!

       No justiceno peace - Luctor et emergo -

       Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!


Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia!