zondag 29 april 2018

FB-censuur als staatsopdracht; politie/ OM die alles meelezen en Rutte-3 die liegt dat het gedrukt staat! Doet u mee NL weer mooi en trots maken?
Binnenkort ook in - weer mooi en trots te makenNederland? Viva Catalonia!

Helpt u svp. allemaal mee met zoeken naar Lina, Jördis en Imke; dank/ dikke knuf!


'Meester, verdient u nou ook geld met uw site?', wordt wel eens gevraagd door een wakkere leerling. Neen hoor, jongen of meisje...

...maar daar doet GRN het ook helemaal niet voor!

GRN wil namelijk geen advertenties op zijn site, onafhankelijk blijven en vooral: zijn allerliefste drie dochters weer in de armen kunnen sluiten!

Vandaag on 13:15 uur stond de teller van het aantal bezoekers; het aantal 'views' op 250.980...

...die ruilt GRN echter - met uw welnemen - zonder met de ogen te knipperen om voor de dag waarop zijn drie dochters (die drie keer ontvoerd werden) weer in de armen ge-sloten kunnen worden. Dat is hem alles waard en 'geld interesseert GRN maar bitter weinig; die keuze werd door deze docent al lang geleden gemaakt, reeds voordat er drie allerliefste dochters kwamen...


Waarom GRN absoluut niet (meer) in de NL-'recht'staat maar wel in 'de wet' gelooft:


d.d. 27-01-2016:    'Het sprookje van de Neder-landse rechtstaat; 

100% bewijs van misdrijf wrakingskamer Arnhem

 • Lang, lang geleden was er eens een tijd dat ik nog geloofde dat Nederland een ‘recht’staat was…

Waar Vrouwe Justitia een blinddoek droeg en iede-reen voor de wet gelijk was, met in haar ene hand de weegschaal waar het delict gewogen en naar het wet-boek (mogelijk) bestraft werd, dit middels het zwaard dat zij in de andere hand droeg. Zo zou het toch ook moeten zijn

 • Inmiddels ben ik echter - helaas - daarvan overtuigd dat dit slechts een sprookje was of inmiddels tot het verleden behoort.d.d. 01-02-2016: 'De wrakingskamer is het rechte pad nu helemaal kwijtgeraakt:

      'beschikking en het proces-verbaal'

Na wettelijk onmogelijke weigering van de wra-kingskamer te Arnhem met voorzitter mr. Van Groeningen en collegeleden mrs. Van der Mei en
Van Leeuwen - met als griffier mr. Van Gameren
- om gehoor te geven aan d.d. 21-01-2016 op zitting gedane wrakingsverzoek - zie 1e artikel - werd d.d. 24-01-2016 reeds aangifte gedaan.

 • Kan het nog erger?

Ja, in Arnhem 'kan' werkelijk 'alles'... waar de wet niet telt en er met daadwerkelijk genoemde wrakingsgronden - herhaald - gerommeld werd. Het zijn 'krommers' = misdadigers; wederom met 100% bewijs!'d.d. 10-07-2016: 'Drie Nederlandse kinderen ontvoerd; Jeugd'zorg' en de curator 'staan erbij en kijken ernaar'?

       Waar zijn 'mijn' drie dochters naartoe ontvoerd?
Censurering door Facebook-politie anno 2017/18 - herinnert dat u ook niet aan 'iets'?d.d. 24-10-2017: 'Steeds onterechte? FB-blokkering = pure censuur!


d.d. 06-01-2018: 'Stop censuur, lees de waarheid:


d.d. 11-03-2018: 'FB blokkeert waarheidsstrijder GRN meteen en zonder enige reden:

d.d. 10-04-2018:


GRN: het volk zwaait Ollongren en Zuckerberg graag uit!'


GRN zit goed want 'ze' van FB gaan door met blokkeren en tegenwerken: tevergeefs!


GRN merkt niet alleen aan de - herhaalde; constante? - blokkeringen en tegenwerking van FB en PAUW en Jinek = allemaal lid van de 'club tegen het volk' dat hij 'goed zit' maar dit vooral - en uiteraard veel dank daarvoor! - aan de stijgende bezoekersaantallen op

...deze site. Klaarblijkelijk heeft GRN 'de juiste toon' en/ of 'goede format' gevonden waar meer - wakker (aan het wordend)e - mensen interesse voor tonen...

 • in het belang van mijn en uw (klein-) kinderen, in het belang van Vrouwe Justitia; in het belang van ons weer mooi, trots te maken Nederland. Super!

Nogmaals: het gaat GRN niet om 'bekend te worden' of 'persoonlijke aandacht/ ego-tripperij'... integendeel. GRN heeft er 'naar eer/ geweten, met heel zijn hart en ziel'... alles aan gedaan en voor over gehad om onze drie allerliefste dochters dit doorlopende, diep-trieste PAS-familiedrama te besparen maar heeft nu geen andere keuze.


De mensen in Nederland en Duitsland zullen weten wat Solvig S. onze kinderen aangedaan heeft en nog steeds doet...

mogelijk gemaakt met vriendelijke ondersteuning van onder andere: criminele jeugd'zorg' en mis-dadige familie'rechters'. Aangiftes werden gedaan en > 50 namen genoemd: vertrouw hen nooit!

Het einde van jeugd'zorg', het einde van de 'recht'-staat en het einde van de 'democratie'. Dat moet dan maar allemaal door GRN ontmaskerd worden...

 • PapaErik 'verzet alle bergen van de wereld' voor een gelukkige, eerlijke en liefdevolle toekomst van zijn liefste dochters Lina, Jördis en Imke!


Hoe kan dit ooit nog 'goedkomen', nep-'moeder' Solvig. S.? Nooit meer en ja; GRN zal je weer vinden... hoe dan ook! Jij verdient die ere-titel allang niet meer en moet je heel diep, diep schamen. Maar ja, dat begrijpt zij helaas niet;

 • het gaat Solvig S. alleen om 'zichzelf en haar nep want gestolen 'mooie le-ventje' met ONZE drie dochters'; zij houdt alleen maar echt van zichzelf!

GRN houdt echt van zijn drie meiden LJI
en laat hen never nooit niet in de steek!

In plaats van 'bij de pakken neer te zitten, te blijven huilen en boos/ kwaad op iedereen te zijn, besloot GRN om Nederland, Duitsland, de hele wereld te informeren.

Juist niet te zwijgen maar openheid van zaken te geven, de harde waarheid te melden over de huidige - voor NL-ers beschamende - stand van het land en...

...een positieve verandering = terugvinden van mijn drie meiden en radicale om-wenteling in Nederland, Europa, de wereld te - pogen te - bewerkstelligen. Als dan niemand het doet - op de zeer-geachte mede-waarheidsbrengers/ we-wakker-en-niet-opgevende-maar-opstandige-meder-Nederlanders (overal op de wereld) na - dan moet GRN het maar doen. Uit liefde voor zijn meiden en voor Nederland!

 • Alle ONOMSTOTELIJKE BEWIJZEN werden VERZAMELD en OPENBAAR ge-maakt: de waarheid mag, neen; moet gezegd/ publiekelijk bekend worden!

In het belang van ons allemaal... minus de leden van de 'club tegen het volk', maar dat had u (als regelmatige want wakkere lezer; volgen kan ook - linksboven klikken, toppie!) al begrepen!En 'jammer dan voor die Facebook-redacteuren = meelopers met de club tegen het volk'/ die nep-'elite'; deze GRN laat zich niet intimideren of ontmoedigen door blokkeringen of andere vor-men van tegenwerking (in moeten typen van 'verificatie'-onzin zoals WjT92H of RnaP92)... integendeel.

Hoe meer weerstand, hoe meer GRN zich zal inzetten om iedereen wakker te schudden, vriendelijk te schoppen of met emmers met ijswater te overgooien totdat... ook zij gaan zien dat het - - onmiddellijk en - ECHT heel ANDERS MOET in NEDERLAND!


Recente voorbeelden van FB-tegenwerking en GRN zijn vergeefse weerwoord(en):


d.d. 18-04-2018:       Bussum, 18 april 2018, 00:34

Ha die Facebook,

is het weer zover? GRN publiceert de waarheid over recht = kromstaat NL en bijna direct weer een blokkering. FB bewijst keer op keer aan censuur te doen en dat wordt gepubliceerd...

Onmiddellijk opheffen die blokkering; zo maakt FB het alleen maar erger en ontmaskert zichzelf!

   Met menselijke groet,

drs. E.M. Groenendijk MSc. - luctor et emergo
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia
Alarm: Paleis van Justitie Arnhem = Paleis van Misdaad Arn-hel - 100% bewijs dat 'presidenten' mrs. Van der Winkel en Blaisse criminelen zijn!

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2018/04/alarm-paleis-van-justitie-arnhem-paleis.htmld.d. 22-05-2018:                                                     Bussum, 22 april 2018, 16:38


Facebook is weer aan het censureren; net zo 'plichtsgetrouw' als die psychopaten-piloten die ons dagelijks besproeien met...

 • gif gif gif = chemtrails.

Onmiddellijk blokkering t/m woensdag opheffen FB: geen enkel voorschrift/ richtlijn werd overtre-den...! Wordt gepubliceerd met keiharde repliek!

   Met volhardende 'groet',

drs. E.M. Groenendijk MSc. - luctor et emergo
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia
Demonstratie Museumplein tegen bewuste luchtvergiftiging = chemtrails; geef slapende burgers lieve trap onder de kont: kijk omhoog en stop dat

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2018/04/demonstratie-museumplein-tegen-bewuste.html
d.d. 26-04-2018

                            Bussum, 25 april 2018, 23:49 uur

Hallo FB-censuristen:

Mijn onterechte blokkering van 1 week is van-daag afgelopen en als dan 's avonds dit artikel wordt geplaatst in enkele groepen dan meteen weer ban voor 1 week?

GRN KRIJGT TE VEEL LEZERS... NIETWAAR?


DE WAARHEID IS HARD en FB CENSUREERT! GRN herhaalt: onmiddellijk blokkering opheffen en wordt gepubliceerd.

 • Wat een nep, dat Fakebook!

       Met ware 'groet', drs. E.M. Groenendijk MSc.

In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

#ikBesta:

 • NL-Löwe kämpft für seine in die BRD ver-schleppte Töchter: wo sind Lina, Jördis und Imke?


Ihr wißt das ganz genau; bitte helfen Sie uns!

    #PapaKnufMeiden

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2018/04/ikbesta-nl-lowe-kampft-fur-seine-in-die.html
d.d. 27-04-2018:                                  Bussum, 27 april 2018 - Dag van het Volk

En het is weer Censuur-tijd bij Fakebook!

Opnieuw volledig onterechte blokkering t/m nu maandag weer...
ja, daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaag!


FB ontmaskert zichzelf als Oranje-klantje...
hoe triest.

Het volk is Rood Wit Blauw
en zal altijd zegevieren!

Leve de pacifistische revolutie; leve Nederland!

Onmiddellijk blokkering opheffen, FB. We weten waar je hoofdkantoor staat en onze boodschap moge...


...nu toch wel duidelijk zijn: you are losing!

   Met rood-wit-blauwe 'groet',

drs. E.M Groenendijk MSc. - luctor et emergo
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

Nog meer bewijs voor 'allemaal zitten ze in het complot tegen ons, tegen het volk':


Heeeeeeeel opvallend: het aantal 'views' op 'Youtube' blijft maar op 10 staan ter-wijl... deze 100% zeker veel vaker werd bekeken. Niet alleen door GRN zelf maar ook door bevriende, echte Nederlanders die eveneens 'de proef op de som wilden nemen' en het liedje meerdere malen helemaal luisterden/ lieten afspelen maar desondanks... geen enkele stijging van het aantal views op die video's. Dat kan niet.

Tenzij... die aantallen views feitelijk 'gewoon niet kloppen', maar gemanipuleerd wor-den. Voor iedereen duidelijk en controleert u het zelf maar: censuur in opdracht van 'de staat' en 'die engerds' daarboven!

 • Zouden 'ze' die blokkering snel weer stopzetten na deze publicatie? meldt u het GRN dan; dank bij voorbaat - samen zijn we veel sterker dan die club!


Ergo: ook 'Youtube' is lid van de 'club tegen het volk'

en heeft de opdracht gekregen op vooral maar deze inderdaad-o-zo-ware GRN-parodie 'klein te houden';
althans, dat pogen 'ze'...

die van 'Facebook' en ook die van Youtube'! Echter:


 • Wij lachen die censurisen keihard uit en zingen uit volle borst alle-maal mee: Hup Holland Hup, laat ons land niet naar de kloteN gaan...


GRN haat nep-'vader des vaderlands' --->

   Willem-Alexander Claus George Ferdinand,
   Koning der Nederlanden,

   Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg:


= onze dag - iedereen gefeliciteerd; hij niet! 

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2018/04/grn-haat-nep-vader-des-vaderlands.html


Wordt vervolgd...!

 • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


  No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

  Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
  Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia


  Standje: 'Oranje ligt onderop en Rood-Wit-Blauw overwint', werd thuis geoefend? 'Moe maar voldaan'-slotakkoord na mooie Dag van het Volk'?  Video-20:   'Proeven is gratis, opeten kost geld', lang leve de volkswijsheden!

  GRN hield het bij lekker smullen van bijna het gehele bakje aardbeien; 'bijna net zo lekker als'! De laatsten werden de 'day after the night before' geconsumeerd; mmm! Leest/ kijkt u dit afsluitende deel-5 in de serie: 'Dag van het Volk' in Bussum.  d.d. 28-04-2018: 'Deel-4: niet Konings- maar 'Dag van het Volk' in Bussum 2018 =
  Video-17: Bussumse groeten naar Sheila en Lover!

  Al ruime tijd voordat ik startte kookte ik voor verjaardagen en andere gelegenheden. En daar kreeg ik steeds het...

  • compliment dat ik erg lekkere dingen maak!

  Die complimenten kreeg ik niet in mijn zoektocht naar een nieuwe parttime baan in Almere, zodat ik die twee zaken combineerde: ik heb van de compli-menten over mijn kookkunsten mijn eigen baan ge-maakt! Na ruim 15 jaar in allerlei rollen in het be-drijfsleven te hebben gewerkt, ben ik nu al ruim 4,5 jaar zelfstandig, mobiel en...

  ...doe ik wat ik echt leuk vind;


  Ik woon weer om de hoek van mijn werk en rij dagelijks fluitend naar mijn fans in Almere en Hilversum :-)

  Op werkdagen ben ik met mijn foodtruck elke maandag op het MediaPark in Hilver-sum, elke dinsdag en donderdag aan het ArenaPark in Hilversum, elke woensdag op de Gooisekant in Almere en elke vrijdag ben ik bij winkelcentrum Muziekwijk in Almere!  Gezellig onderonsje op de 'Dag van het Volk' te Bussum

  • Rood Wit Blauwe-groet, Erik

  Van: Erik Groenendijk
  Aan: Sheila en Lover/ sheila@lunchbysheila.nl

  Hallo leuke Sheila en Lover,

  1. Het is dat deze volhardend vader, recht-zoekend burger en Bus-summer drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - al wat gegeten had, want anders...

  had 'ie zeker zo'n lekker uitziende en vast ook-smakend broodje bij jullie geprobeerd! Gelukkig werd na wat research thuis gelezen dat Sheila's kitchen ook in Hilversum paraat is en dat is vlakbij... waar op het Media Park? Dan komt GRN de volgende keer 'mystery' - oh neen, nu kennen jullie GRN al ('n beetje) - 

  • chappen... lekker; smikkelen en smullen!

  2. Bijgaand de publicatie op mijn eigen site - helaas met trieste aanleiding - en GRN hoopt dat jullie 'n duimpje omhoog geven. Want: wij zijn het volk en wij horen 'bo-venop' te liggen. Van welke kleur dan ook, als het maar geen 'Oranje' is... aldus deze pacifistisch-revolutionair:

  http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2018/04/standje-oranje-ligt-onderop-en-rood-wit.html Standje: 'Oranje ligt onderop en Rood-Wit-Blauw overwint', werd thuis geoe-fend? 'Moe maar voldaan'-slotakkoord na mooie Dag van het Volk'?

  3.  Uiteraard mogen jullie alle publicaties - desgewenst - ook op de Sheila's site gebrui-ken en grote complimenten dat je je eigen (nooit gedachte maar door complimenten en uit frustratie (vertel; prive) nu succesvolle) droom hebt waargemaakt en 'ik wil andere mensen blij maken', is jullie, zelfs zonder lekkere Surinaamse broodjes/ hapjes, gelukt!


  Veel succes met de zaken en met jullie duidelijke liefde/ plezier! Nu de drie dochters van GRN nog...

     Lang leve de verschillen (-de lekkere hapjes)
     samen Rood Wit Blauwe-groet,

  Erik Groenendijk

  In het belang de kinderen, in het belang van Vrouwe Justitia en in het belang van Nederland


  Eerst nog even de 'Dag van het Volk' gezamelijk vieren en thuis dan 'het toetje'?


  En wees eens - echt - eerlijk; als GRN alleen 'Dag van het Volk' in de titel had vermeld en niet 'Oranje onder en leve Rood-Wit-Blauw' dan had u eerder doorgeklikt/ geswiped, nietwaar?

  En vooral ook deze foto/ advertentie trok uw aandacht... toch? Al staat 'ie hier links nog 'verkeerd om'; uiteraard dient Oranje niet boven te liggen maar onderop.

     Oranje onder - Rood Wit Blauw bovenop;

     leve ons mooie Rood Wit en Blauw!


  Helemaal niet erg hoor, dankzij 'de liefde en onze lusten van onze ouders' zijn we allemaal ontstaan en dat is vooral heel menselijk...


  GRN leerde echter ook dat het goed is om 'de lusten en de lasten eerlijk te verdelen'. De ene ongeveer evenveel als de ander en alleen als je harder werkt dan iemand anders die 'lui' is dan is het gerechtvaardigd om een groter, want ver-diend; deel van de taart te krijgen. Anders niet.

  De een is niet meer waard dan de ander en hoe zit het dan eigenlijk met de verschillen in geldelijke beloning tussen 'de topbaas met 1,7 miljoen per jaar' en de 'kassamede-werker met 20.000 euro'...

  • is dat niet een beetje erg veel 'uit elkaar'?


  En is dat rechtvaardig, is dat 'eerlijk'? Dat een 'slimme persoon' hoger komt dat een minder slimme is 'logisch' maar of daarmee ook een dermate groot salaris-/ loonver-schil uit te leggen valt? Er kan ook gedacht worden aan een beloningssysteem waarbij niet alleen 'de prestatie' an sich - op 'hoog' c.q. 'lager' niveau - erkend wordt maar ook de mate waarin iemand gebruik maakt van haar/ zijn bij geboorte meegekregen moge-lijkheden. Van een slim(mer) iemand mag je aldus GRN meer (intellectuele prestaties) verwachten dan van een medeburger met een wat minder hoog IQ.

  Zou er niet alleen beloond moeten worden naar de uiteindelijke prestatie (het resultaat) maar ook naar de mate van inzet van die...

  persoon (in hoeverre wordt gebruik gemaakt van ge-geven/ geleerde vaardigheden en kennis) alsook 'de manier waarop' = op eerlijke wijze je brood verdie-nen of bijvoorbeeld door medemensen en/ of natuur te misbruiken...?

  Overwegingen die, tenminste voor GRN, een rol spe-len bij zijn mening over 'of iemand trots kan zijn op zijn/ haar werkzaamheden' c.q. levenswijze en keuzes daarin...

  De laatste impressie-video's van de 'Dag van het Volk' in Bussum anno 2018:


  Video-21: Nog wat aarzelend werd het wat drukker en gezelliger in de stad:
  Video-22: GRN verstond 'huilen' ipv. 'helpen' maar dat 1e deed die grappige dochter van beide nieuwe Nederlanders niet (door de camera moeilijker te zien en ten onrechte verstaan dus hoeft er ook niet 'geknipt' te worden)!

  Leuke mensen en een aanstekelijke lach; om blij van te worden...

  • Vrede op aarde; overal. Salam aleikum en blijf zo leuk lachen!


  En hier de folder om desgewenst na te lezen en te gaan bezoeken in Beverwijk!  En had GRN dan alleen maar aandacht voor 'buiten-landse hapjes'?

  Nee hoor, zeker niet, Ook de poffertjes waren goed vertegenwoordigd in het 'verzorg het volk met lek-kere hapjes tijdens Dag van het Volk'-marktsegment en meerdere kraampjes boden deze;


  Nederlandse specialiteit om te smullen aan. Waaronder die van de aardige medeburgers van Oma!

  • Poffertjes van Oma is een poffertjesbakkerij die al sinds 1970 op bijna alle grote evenementen, zoals braderieën, jaar- en feestmarkten overal in NL aanwezig is. Als eerste gebruikten wij al biologische producten voor de pof-fertjes: al sinds 2000! Onze poffertjes zijn - door jarenlange ontwikkeling, verfijning en ervaring - fantastisch van smaak, geur, kleur en vorm. Mede door het gebruik van de suikergiettrechter, ook wel fondanttrechter ge-noemd, èn de tweetandige draaivork (i.p.v. een eentandige) zijn alle pof-fertjes even groot en mooi gelijk van vorm: het oog wil ook wat!

  Poffertjes zijn een zoet deeggerecht dat vooral wordt gegeten in Nederland. Het zijn een soort kleine pannenkoekjes, maar dikker doordat ze rijzen.

  Onderscheid met pannenkoeken


  Poffertjes worden traditioneel net als pannenkoeken van tarwebloem en boekweitmeel gemaakt. Anders dan bij pannenkoeken wordt in het beslag meestal gist als rijsmiddel gebruikt. In tegenstelling tot pannenkoeken worden poffertjes tijdens het bereiden om-gedraaid als het beslag nog niet helemaal gestold is. Daardoor zijn ze van binnen nog wat zachter en worden ze mooi rond.

  Poffertjes bakken

  Poffertjes zijn een typisch Nederlands gerecht, maar de oorsprong is onduidelijk. Mogelijk is het gerecht ontstaan in Woerden in een Klooster. Dat zou verklaren waarom poffertjes ook wel 'Broedertjes' worden genoemd (naar de monnikenbroeders in het klooster). Een andere mogelijkheid is een ontstaan in Frankrijk. De Poffertjes zouden kort na ontstaan door Napoleon's leger mee zijn geno-men naar Nederland. Deze mogelijkheid lijkt echter minder plausibel. Er zijn immers schilderijen met poffertjes erin gemaakt lang voor die datum. Het meest waarschijnlijke is dat meerdere landen een eigen poffertjes variant ontwikkelden. Net als bij de pan-nenkoek is het poffertje immers een restproduct.


  Video-23: Relaxte gitarist deelt zijn muziek - live - tussen het publiek:
  Muziekcentrum Schimmel: Wij maken muziek maken leuk!

  Coen en Nico Schimmel zijn directeur van De Gooische Muziekschool. Hun visie op muziekonderwijs en de conservatoriumachtergrond bepaalden in 2000 de keuze voor de oprichting van een eigen kwalitatieve muziekwinkel:  “Muziek maken is superleuk en belangrijk voor iemand z’n ontwikkeling. Daarom willen wij muziek maken zo leuk mo-gelijk maken voor iedereen. Zowel starters als gevorderde muzikanten krijgen bij ons een professioneel advies, met alle aandacht voor iemands kwaliteiten en voor de juiste lesmethodes. Daarbij hoort ook een gevarieerd assortiment aan goede muziekinstru-menten en toebehoren. De kennis van muziekonderwijs bij al onze medewerkers vormt de basis van de unieke service van Muziekcentrum Schimmel.  Rood-Wit-Blauwe-groeten
  aan Muziekcentrum Schimmel!

  d.d. 29-04-2018: info@muziekcentrumschimmel.nl

  Geachte gezellige Schimmel-band,

     het was relaxed en klonk goed in de oren...
     dank jullie allen!

  http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2018/04/standje-oranje-ligt-onderop-en-rood-wit.html

  Met RWB-groet, Erik Groenendijk - ook Bussum


  Drie dochters werden in Amsterdam geboren, 3 hoog achter (2x) en dans l'hopital:


  Wat een mooie 'Dag van het Volk' werd het uiteindelijk alleen... heel graag had GRN samen met zijn drie dochters die bijzondere, Nederlandse, dag gevierd.  Ook die dagen werden ons reeds jarenlang afgepakt en het kan nog veel erger; dat moet NU stoppen
  Onmiddellijk. GRN gaat zijn aandacht weer richten op Ouders In Actie - OIA en herhaalt;

  de waarheid en zijn...

  • echte liefde voor Lina, Jördis en Imke duren het langst.

  Dikke kusknuf, lieve meiden. Houd vol. PapaErik denkt iedere dag aan jullie, is trots op zijn dappere dochters en houdt ontzettend veel van jullie alledrie...  Waarom GRN absoluut NIET van alles wat Oranje is houdt?


  d.d. 21-04-2018: 'Horror-jubileum Willem-Alexander = 5 jaar pijn, ellende en verdriet door

  • nep-'vader des vaderlands' die drie NL-burgerprinsessen in de steek liet!


  d.d. 27-04-2018: 'Figuur- en natuurlijk


  wij houden van Rood Wit Blauw en absoluut NIET van dat - reeds bij GRN - door-vlammend-verzet-verteerd-Oranje!'


  De republikein.nl: Verborgen kosten koningshuis

  Na een succesvolle crowdfunding door het Nieuw Republikeins Genootschap is de redactie van ‘De Republikein’ volop van start gegaan met een onder-zoek naar de reële kosten van het koningshuis. Via het digitale meldpunt WillyLeaks: willyleaks@ derepu-blikein.nl stromen de tips binnen.

  Zo is er Koningsdag, in 2016 gevierd in Zwolle. De gemeente had daar een begroting van 920.000 euro voor opgesteld. Dordrecht deed het in 2015 voor 955.198 euro, Tilburg is dit jaar de gelukkige en heeft er in de begroting 700.000 euro voor gereserveerd. In alle gevallen gaat het alleen om externe kosten, de ongetwijfeld vele werkuren van de gemeenteambtenaren zijn niet berekend. Al met al kunnen we ramen dat elke Koningsdag rond één miljoen euro kost.  Republikeinen: d.d. 08-03-2018:

     Échte kosten koningshuis bekend 

  RG-onderzoek gepresenteerd voor Koningsdag

     - 245 miljoen euro per jaar!

  24 april, drie dagen voor Koningsdag, maakt het Re-publikeins Genootschap zijn rapport openbaar over de kosten van het Koningshuis.


  De redactie van tijdschrift De Republikein heeft ruim een jaar lang onderzoek verricht naar de bonnetjes van Willem Alexander en zijn familie. Hoofdredacteur René Zwaap verklapte eerder al dat de kosten voor het Koningshuis vele malen hoger ligt dan door de RVD en het Ministerie van Algemene Zaken gesteld wordt. Voor het on-derzoek werkte De Republikein zich door de cijfers van verschillende ministeries heen, ook kreeg het tijdschrift verschillende waardevolle tips binnen.


  Wordt vervolgd...!

  • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


   No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

   Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
   Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia