vrijdag 15 juni 2018

GRN wenst NL-moslims oprecht: 'prettig, vrolijk en gezellig Suikerfeest'! Maar 'geloven'? Natuurlijk niet en ook dat mag 'gewoon' gezegd worden!GRN: Als we nu allemaal 'normaal doen' dan doen we al 'gek genoeg'... toch?!

En: op de hangplek tussen 'de flats' in 'mijn Bussum' spelen, klimmen en klauteren er kinderen van alle kleuren en geloven samen...

GRN wenst NL-moslims oprecht een 'Prettig Suikerfeest' maar hekelt AD-verrader(s):d.d. 12-06-2018:
AD/ Degi ter Haar

'Wens een moslim eens een 'prettig Suikerfeest

GRN: 'eens?'.. dat doet GRN ieder jaar!

OPINIE

Het Sociaal en Cultureel Planbureau bericht dat... steeds meer Nederlandse moslims zich terugtrekken in de eigen godsdienst en cultuur.


 • Lezer Degi ter Haar denkt dat moslims beter integreren als ze zich geaccepteerd voelen.

Met de nek  - kijkt GRN echter enge Ter Haar aan!

Iedereen die door de meerderheid met de nek wordt aangekeken, trekt zich terug in de eigen veilige groep. Daarom ligt hier voor alle Nederlanders een schone taak: geef onze moslims weer het gevoel hier welkom te zijn.

Toon interesse, vraag hoe ze de ramadan ervaren. Organiseer samen een iftar-maaltijd in de buurt. Nodig ze uit voor een kerstdiner. Zoek naar de overeen-komsten in plaats van naar de verschillen.

Maak plaats voor humor in plaats van zurigheid.


Kortzichtige burgers zien dit als een knieval voor de islam. De wijzeren zien dat dit het juiste recept is voor wie meer goed geïntegreerde moslims wil.GRN: Deze 'citizen of the world' kreeg direct volgende twee gedachtes:


Aan de ene kant wenst deze GRN uiteraard alle NL-moslims een 'vrolijk/ prettig Suikerfeest' - dat lijkt inderdaad erg op 'vrolijk Pasen en prettige Kerst', nietwaar?! - en veel gezelligheid met de familie(s), lekker eten en drinken toe.

De Ramadan weer achter de rug, gelukkig/ ge-lukt! Prima dus en oprecht 'veel plezier' gewenst.


Maar:

Aan de andere kant denkt GRN ook:

Waarom zou er in NL door een Nederlander tegen een andere Nederlander in een buitenlandse taal gespro-ken moeten worden, zoals in het AD-me'NEER' wil? GRN een wens uitspreken in een moeilijke taal die niet de zijne is? Dat doet GRN ook niet als hij in Friesland op bezoek is voor een verjaardag bij Friezen aldaar, waarom dan wel bij moslims?

Krijgen we dan ook - net als in Friesland - de naamborden in het Arabisch? Neen; dat vindt GRN geen goed idee... net zo min zoals die 'Friese volkslied-spelende-snelweg' dat was.


GRN denkt dat het 'logisch is, zou moeten zijn' dat Nederlanders in Nederland ook allemaal Nederlands spreken. Met andere Nederlanders van 'autochtone' afkomst en door Nederlanders met migratieachtergrond onderling... dat bevordert de integratie = wederzijds begrip en respect, veel meer, aldus GRN.


'Meester mag 'de raamopen?'
Neen, maar 'hetraam wel, ga je gang.

 • 'Deze boek is van mij, meester' in plaats van 'dit boek - hier of dat boek - daar'... alsook;
 • 'hun hebben en hun zeggen dat'... maar dat zeggen ook veel 'oorspronkelijke NL-ers' vekeerd. 'Zij hebben en zij zeggen dat'...


Nog meer pijn aan de oren doet: 'ik ben veel slimmer als jou!'... haha: ja hoor, jij bent zeker 'veel slimmer dan ik'. GRN en andere docenten, ouders en NL-taalliefheb-bers hebben nog (bijspijker-)werk voor jaren... en ja, ook GRN maakt wel eens een fout(je). Hoe menselijk en 'geen groot probleem, wel jammer'.


GRN stoort zich echter oprecht mateloos aan de arogante, i.o. van de 'club tegen het volk?', afsluitende twee zinnen die eigenlijk betekenen:


   'Iemand die geen Eid Mubarak wenst,
   is een kortzichtige Nederlander

   die er schuld aan is dat de integratie
   niet wil vlotten.'

   Ja, daaaaaaaaaag!
   Sodemieter even snel op, dhr. D. ter Haar!

   GRN noemt dat een 'vrijheidsverrader'...

 'als je niet voor een bepaalde godsdienst bent dan ben je tegen ons' = Bush-doctrine. 

 • Ja, ammehoela, troela - D666-erTer Haar! mag GRN zelf bepalen of en wie hij groet en hoe? Wie is er hier nu kortzichtig, Degi - dhr. Ter Haar?


Iemand die met de neus in het stof ligt voor de nep-'elite' en 'ons' = het volk tegen elkaar poogt op te zetten met als middel: 'een geloof/ godsdienst', noemen we een verrader.

 • Een verrader van 'vrijheid, gelijkheid en broederschap'. Daar doen wij Nederlanders, zijnde moslims en niet-moslims gewoon niet aan mee!


Geen 'wij' en 'zij' of 'jullie-Nederlanders' tegen 'wij-Moslims' of andersom.

   Daar doen wij niet aan mee.

Wij zijn allemaal Nederlanders en hebben respect voor elkaar, laten ons niet tegen elkaar opzetten.

Natuurlijk niet. Allemaal Rood-Wit-Blauw en mens!GRN gelooft in vrijheid: van godsdienst en meningsuiting en dat past prima samen:


Docent GRN geeft al 16 jaar, meestal ook met veel plezier, les in Amsterdam en heeft derhalve veel met Nederlanders...

- leerlingen en hun ouders, dito collega's, op straat/ in de bus, bij de verse Turkse bakker voor Lahmacun 'met alles zonder tomaat, weer mijn dank', de kapper naast de moskee en ga zo maar door -

die het moslimgeloof belijden, te maken. En ja, wij praten daarover met elkaar als het zo uitkomt... uiteraard met wederzijds respect maar neen;

 • deze GRN gelooft absoluut niet in goden en belijdt dus geen godsdienst of dit nu 'Jodendom, Christendom, Islam of nog iets heel anders' is!


'God bestaat niet, BESTA'... dat gelooft deze GRN.

En stond vroeger, direct links naast de Nicolaaskerk in A'dam, te lezen in opvallende neon-letters als je 's avonds Centraal uitliep.

Inmiddels is die 'tegengestelde boodschap', direct naast de kerk, verdwenen... erg jammer en ook niemand die mij uitsluitsel kon geven over 'hoe, wat en wanneer'. Jammer, GRN mist de spreuk!

Naast deze drie monotheïstische godsdiensten bestaan er name-lijk nog veel andere geloven en waarom... zouden die dan 'niet waar/ niet de ware godsdienst' of 'niet de juiste levensovertuiging zijn?

Enkele voorbeelden: Hindoeïsme, Boehhdisme, MormonenNative Americans, Australian Aboriginals, Scientology of zelfs de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster.

  
Waarom zou 'God/ Allah' - als die bestaat - zo veel verschillende geloven in de loop van de tijd over de mensen uitstrooien en daarmee (ongewild) zorgen voor:


'gelovigen van verschillende godsdiensten die tegen elkaar, tegen niet-gelovigen en als dat niet genoeg is ook onderling gaan vechten'...???

   Dat is zeker niet wat 'God' wil(de)./ zou willen..
   ...daar zijn we het als mensen hopelijk met elkaar eens?

GRN weet dat 'wit licht' uit alle kleuren is opgebouwd: van rood, oranje, geel naar groen, blauw en violet. Precies zo is het bij 'geloven of niet geloven': de ene mens gelooft in 'rood', de ander in 'blauw' en de volgende weer in 'violet' terwijl andere weer in niets = 'GRoeN' gelooft.


Maar alleen samen maakt dat 'stralend wit'...

GRN weigert de 'ene kleur mooier of beter dan de andere kleur te vinden' en verwacht dat iedere, echte Nederlander dat ook zo ziet.

 • Fijn, broer/ zus en altijd welkom!


Want: als mensen niet leren 'als (niet-)gelovigen met elkaar samen te leven' ipv. 'elkaar te willen overheersen' = de ander 'moet' zo zijn als ik' - in welke richting dan ook - dan ziet GRN het somber in... voor al onze kinderen. Wij vinden toch allemaal:

Wat er ook speelt, laat het vooral de (kleine) kinderen zijn! En die maken geen verschil tussen 'huidskleur, geloof of wat dan ook':

hallo jongetje en hallo meisje, wil je met me spelen' of als ze het niet zeker weten:


'hallo kindje, zullen we samen spelen?'

 • Hoe mooi en simpel, daar kunnen 'volwassenen' nog veel van leren!


'Leven en laten leven' en als er nog iets is na de dood dan is het dan... aan 'God' bij die hemel (of helle-)poort om te oordelen.

Niet aan 'de mens' hier op aarde dus! Want: als 'God' of 'Allah' niet tevreden is over een persoon alhier dan kan er toch direct 'door daarboven' worden ingegre-pen?

Als dat niet gebeurt dan heeft Allah/ God daar toch een reden voor, een plan? Het leven is toch een test hoe goed een gelovige hun leven volgens het res-pectievelijke, heilige boek - Thora, Bijbel, Koran - leeft en pas na onze dood wordt er geoordeeld.

Door die goddelijke macht, niet door de mensen hier, want dat zou ingrijpen in Gods/ Allah's plan met diegene zijn en dan ga je zelf 'de verkeerde kant op = naar beneden', nietwaar?


GRN gelooft in vrijheid.

 • In vrijheid van geloof en in vrijheid van meningsuiting;

GRN gelooft in 'een beetje lief en aardig tegen elkaar zijn' en sluit niemand uit;
GRN gelooft dat 'Prettig Suikerfeest' net zo gewoon is als 'Prettige Kerstdagen';
GRN gelooft niet in wat voor Goden dan ook maar heeft wel 'hart en verstand';
GRN gelooft dat echte Nederlanders in Nederland; Nederlands spreken. Logisch;
GRN gelooft niet in Oranje/ de monarchie, maar wel in samen Rood-Wit-Blauw;


En GRN gelooft in de medemens...
jood, christen, moslim of alien-gelover;

dat is veel minder belangrijk als 'hart en verstand' maar op de juiste plekken zittenWant:

 • Lang leve de verschillen en menselijke waarheid!

GRN gelooft niet in 'een goddelijk alles' maar blijft liever 'met beide benen op de grond'!
The Dutch-way: de buren blijven aardig en GRN blijft gewoon zeggen wat hij gelooft:


Mijn (over-)buurman/ -vrouw is gewoon mijn aardige buurman en buurvrouw en blijven dat ook. Als we elkaar 's ochtends bij het naar ons werk gaan, zien dan groeten we altijd en op de terugweg, als we meer tijd hebben, maken we ook een praatje.

Met Kerst/ Oud & Nieuw stoppen we lieve wensen in elkaars brievenbus enzovoorts...


gewoon als goede buren van elkaar want: we zijn helemaal niet (zo veel) verschillend.

 • Sterker nog: we zijn allemaal Nederlander en bovenal: allemaal mens!

En over 'waar we vandaan komen en waar we heengaan als we dood zijn' daar maken we in Nederland geen slaande ruzie over maar daar mag wel degelijk - ook zeer - kritisch besproken worden. Waarom ook niet?


GRN vindt het bijvoorbeeld niet-'lief en aardig' dat gelovigen kennelijk, althans dat beweren gelovigen, denken dat GRN niet naar 'de hemel' gaat omdat hij daar niet in gelooft.

En dus... als ongelovig mens naar 'de hel' zou gaan?

Au, alleen maar 'omdat hij weigert in god(en) te ge-loven' maar wel een 'goed mens?' is/ poogt te zijn als ieder ander eerlijk en weldenkend andere persoon..

   WAAROM GELOVEN 'jullie'...

 • = joden, christenen, moslims/ gelovigen' dat?'

GRN vindt het geen prettige gedachte dat gelovigen dit over niet-gelovigen denken? En waarop baseren gelovigen dat 'zij wel naar de hemel gaan als de regels van het heilige boek goed (genoeg) worden nageleefd? Met welke andere onderbouwing dan

 • 'dat geloof ik, want zo werd dat mij geleerd'?


Kan het ook zijn dat 'alle geloven/ godsdiensten niet waar zijn' en 'gelovigen dus iets doen of laten terwijl daar geen plausibele reden voor is'? Tot op heden heeft GRN na-melijk geen bewijzen gezien van... en acht veel goddelijke verhalen nogal ongeloof-waardig. Tot op heden werd hij daarvoor door 'God/ Allah' niet bestraft; het zal dus wel meevallen met deze en eventuele andere 'zonden'.


Vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting dus, wat ook kan zijn:

   'Weg met godsdiensten' moet net zo goed
    kunnen als 'Prettig Suikerfeest'

Zo doen wij dat in Nederland, daar kunnen wij tegen een stootje en...

 • ...lachen samen om onze eigen 'onzin'! Dus:

Geloof maar wat u wel/ niet wilt en als dat maar voor iedereen geldt en ook iede-reen mag zeggen - zonder angst voor boze gelovigen te hebben; 'de hel' is al straf genoeg - bid liever voor diegene's ziel - dat:

 • 'alle geloven sprookjes zijn'... zo helpe mij God almachtig!

Maar dat mag GRN toch geloven en... ook zeggen? Net zo hard als hij alle NL-moslims oprecht 'Prettig Suikerfeest' wenst? Natuurlijk. Want:
En voor wie 'humor' ook belangrijk vindt en altijd blijft lachen, want dat is gezond:


d.d. 17-07-2015: Het officiële Koot&Bie-kanaal

 • De Groenteman en de Turk (klassieker, 1984) - Van Kooten en De Bie

Zo kwam de taalverwarring tussen 'allochtoon en autochtoon' ruim dertig jaar geleden aan bod in deze satirische tv-sketch.


d.d. 29-06-2017: Het officiële Koot&Bie-kanaal

 • 'Pamuk, de Koran en de Bijbel - Van Kooten en De Bie

Merkt Mehmed Pamuk iets van de discriminatie op straat? (1991)


Of gaan we Nederland 'opdelen'... neen, dat vindt GRN niets.

 • Samen Nederlander, samen-leven. Weer kinderlijk 'simpel', toch?

d.d. 21-02-2007: Van Kooten en De Bie: Jacobse en van Es - Turkenburg

alsook:

d.d. 02-05-2016: Het officiële Koot&Bie-kanaal

 • Onze God is de beste - Van Kooten en De Bie

Het Christelijk popduo De Positivoos zingt hun grootste hit. (1984)

en

d.d. 08-03-2015: Het officiële Koot&Bie-kanaal

 • De Chrislam - Van Kooten en De Bie

De Positivo's uit Schiedam stellen een fusie voor tussen het christendom en de islam.


Wordt vervolgd...

Uw delen wordt gewaardeerd;        
daarvoor mijn oprechte dank!         


No justiceno peace - Luctor et emergo -
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia!