dinsdag 13 september 2016

De kinderen/ burger worden bestraft en criminele overheid gaat vrij-uit bij medewerking aan internationale kinderontvoering tijdens lopende ots?

Als het fout gaat, weigert 'de overheid' vaak te betalen en volgt geen straf
  
Als 'de burger' een fout maakt c.q. iets verkeerds doet, dan worden wij daarop altijd afgerekend. Letterlijk; de (politie-)boete en figuurlijk; hoe dan ook een sanctie in wat voor vorm dan ook.

Het volk komt niet weg met 'sorry' zeggen, zelfs niet als dat wel oprecht gemeend is en ja, bij ernstige zaken dient er altijd een straf te volgen, dat is niet meer dan logisch. Een tweede kans eveneens.


Echter: omgekeerd, als de overheid 'in de fout gaat of iets (erg) verkeerds doet'... dan gebeurt er meestal niets! Geen of slechts een beperkte sanctie in de vorm van een boete of 240 uur taakstraf, maar werkelijk en ook lang 'de gevangenis in'? Kent u daarvan voorbeelden? Groenendijk niet veel, u? Neen, de schade is 'voor het volk', en de overheid/ veroorzakende bestuurder en ambtenaren 'komen er mee weg'... hoezo? Dat is een 'dubbele moraal'; het meten met 2 maten; dat is klassen-Justitie en onbestaanbaar!


Alleen na grote publiekelijke verontwaardiging over trieste voorbeelden van overheids-falen volgen er 'wat slappe excuses' en treedt diegene in meest ernstige geval - want geloofwaardigheid = nul - af... direct naar het riante wachtgeld of hupsakee het dure bedrijfsleven in (als lobby-beloning...?!).

Pas bij zeer ernstig blunderende bestuurders en ambtenaren leidend tot sterfgevallen of zwaar lichamelijk letsel 'wordt er actie ondernomen'. Daarover berichtte EenVandaag. Eindelijk... maar voor de slachtoffers al veel te laat.


Groenendijk vraagt zich af in hoeverre de 'bestuurlijke angst voor de vele - meestal terecht - boze burgers die het echt niet meer pikken en de overheid steeds minder = niet (meer) vertrouwen' in deze beslissing meespeelt...?

Kortheidshalve wordt verwezen naar 'Brugwachter fataal ongeluk Zaandam voor de rechter' - zie onderstaand citaat - en 'Drama monstertruck Haaksbergen vormt aanzet voor nieuwe wet'.Citaat artikel EenVandaag d.d. 13-09-2016:


'Hef immuniteit ambtenaren op'

Maar ligt de schuld van dit ongeluk wel bij de brugwachter? Hij bestuurde immers de brug op afstand en klaagde over slecht zicht bij de vernieuwde brug. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) concludeerde na eigen onderzoek dat ook de gemeente Zaandam medeverantwoordelijk is aan het dodelijke ongeluk. Volgens de OVV had de gemeente meer zorg moeten dragen voor veilige omstandigheden tijdens de werkzaamheden van de brugwachter. De OVV maakte een reconstructie van het ongeluk. Zie video hieronder:

In EenVandaag prof. mr. Pieter van Vollenhoven, voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid. Hij pleit voor opheffing van de strafrechtelijke immuniteit van de overheid en vindt daarmee dat overheden moeten kunnen worden vervolgd als ze zich 'aanwijsbaar onaanvaardbaar' hebben gedra-gen.

Daarnaast spreken we Jeroen Recourt, oud-rechter en woordvoerder Justitie voor de PvdA. Hij diende al eerder eenzelfde soort wetsvoorstel in, maar deze werd met een verschil van één stem verworpen.

Faciliteren internat. kinderontvoering door gemeente Duiven is te vervolgen
  
Gelukkig zijn mijn drie meiden springlevend en gezond, maar... hebben zij 'papa'/ hun eigen vader vandaag al 907 dagen niet meer kunnen zien, laat staan een knuffel geven. Dit vanwege criminele jeugd'hulp'verleners van 'Samen Veilig' Midden Nederland en 'zeer bijzondere' curator Hopmans.

Jegens beiden werd maanden geleden al aangifte gedaan van 'emotionele kindermishandeling' - maar de artikel 12 procedure bij het hof Arnhem werd gemeld in brief d.d. 01-09-2016 door de (nog) president dhr. mr. Van der Winkel 'niet gevonden in de administratie (jaja = kul; aantoonbaar werd namelijk reactie ter zake ontvangen; artikel volgt)' - en jegens Hopmans tevens vanwege 100% 'valsheid in geschrifte' - art. 225 Sr. en komend jegens SVMN (laten) 'onttrekken aan (hun) gezag' d.d. 27-06-2016 middels 3e kinderontvoering naar 'een onbekende bestemming' tijdens lopende ots-beschikking t/m d.d. 03-08-2016. Direct tegen het oordeel van de rechter in... onacceptabel.


Jegens deze ziekelijk-egoistische 'moeder' en de mogelijk-makende, aldus criminele gemeente Duiven/ Gelderland - art. 279 Sr. - werden deze aangifte reeds gerealiseerd. Voor de duidelijkheid: zij hoeft van Groenendijk niet in de cel, maar wel 'psychologisch/ -iatrisch onderzocht en behandeld te worden. Mij gaat het om onze drie meiden die nu met een 'keihard liegende moeder' wonen die hen vast 'veel goeds' = 99% leugens, vertelde/ -t over hun vader.

Dat leidt (mogelijk) tot 'ouderverstoting' - 2,5 jaar geen papa - en kan PAS - Parental Alienation Syndrome - veroorzaken met op latere leeftijd ernstige gevolgen voor de kinderen... onze meiden; onacceptabel.

Dat zij mij kennelijk haat, dat is haar probleem, maar dat zij onze meiden dit al jarenlang aandoet en nu zelfs ieder contact onmogelijk maakt, is triester dan triest... Dat is niet alleen ziekelijk-egoistisch maar, mogelijk, ook zeer schadelijk voor de verdere levens van onze kinderen (sociaal-emotioneel). Dat... vergeeft Groenendijk deze mw. S.S. - de 'moeder' van 'mijn' drie dochters nooit.

  
Alle 'partijen', dus ook 'de overheid' indien noodzakelijk, zijn te vervolgen indien zij zich aanwijsbaar onaanvaardbaar hebben gedragen, aldus Van Vollenhoven en Recourt. De psychische en lichamelijke - want; waar zijn de meiden? officieel weten ook SVMN/ curator dat niet, maar als 'doorgeefluik voor mw. S.S,' weet haar VJAR-collega/ Verbeke en advocaat van de 'moeder' dat zeker wel - veiligheid van drie Nederlandse kinderen wordt al jarenlang bedreigd en sinds eind juni zelfs 'in ernstige mate'. Onbestaanbaar.Wat vindt Van Vollenhoven ervan dat de criminele (nog) burgemeester van Duiven/ drs. De Lange & Co medewerking verleende aan deze internationale kinderontvoering?


De Commissaris van de Koning van de provincie Gelderland, Cornielje, vond het 'een schrijnende kwestie' maar meende dat de gemeente 'niets te verwijten zou vallen'... kul. Dat is niet de waarheid. Hoogmoed komt ten val en criminelen zijn te vervolgen; dat geldt ook voor de misdadige gemeente Duiven/ Gelderland.Of 5x-sorry minister dhr. mr. Van der Steur alsnog 'orde op zaken stelt' - alle bewijzen zijn verspreid ivm de persoonlijke veiligheid - of verkiest om 'en public' met het falen van de politie, het OM en 'zijn eigen' Ministerie van Veiligheid en Justitie te worden geconfronteerd tijdens verkiezingstijd? Keer op keer en weer, totdat 'begrepen wordt' dat dit een onmogelijke 'oplossing' was die gecorrigeerd moet worden. 

Beter vroeg dan laat... des te groter zal 'uw publieke alsook strafrechtelijke schade' worden. Op zijn urgente oproepen mocht Groenendijk nochtans geen inhoudelijke reactie ontvangen; schandaligst...
In het belang van onze meiden: Lina, Jördis en Imke... knuf van papa!

Onze meiden; drie Duits-Nederlandse kinderen van bijna 15, 13 en nu 11 zijn daarvan de dupe... dat blijft voor deze volhardend vader en rechtzoekend burger Groenendijk onacceptabel. Gisteren vierde onze 3e dochter, Imke Abeni, haar 11e verjaardag en zij kon niet eens persoonlijk gefeliciteerd  worden, omdat moeder al maanden-lang weigert om de bel-regeling - maandag's 19:00 uur - zoals door de recht-bank Gelderland in het belang van de kinderen werd geacht, na te komen.

Geen omgang of bel-contact en zelfs geen feliciteren... in wiens belang?

De 'moeder' beweerde dat de kinderen hun vader niet zouden willen spreken = totaal ongeloofwaardig; de enige die dat niet wil, is zij

SVMN 'gaat ervan uit dat de beschikking wordt nagekomen?, maar is nu niet meer in dienst en doet derhalve? niets'... de kinderen worden door iedereen in de steek gelaten.Behalve door hun vader die dit absoluut niet pikt, want zeker niet in het belang van onze drie meiden.


Binnenkort zal ook in Duitsland zelf, waar Justitie niet kan seponeren maar altijd moet onderzoeken - veel beter; politiek bedrijven door OM zoals in casu in Nederland is dan moeilijker - aangifte jegens de 'moeder' - die 'eretitel' verdient zij niet meer... vandaar! - gedaan moeten worden van meerdere, ook in haar Duitsland strafbare gedragingen. Haar melding per sms; 'je kunt haar een brief sturen via mijn advocaat, mw. mr. Verbeke - in VJAR-bestuur met 'onafhankelijke' curator Hopmans', dat is ons correspondentie-adres' bewijst dat 'iedereen, behalve vader Groenendijk, weet waar de meiden nu zijn', maar dat botweg weigeren te melden. Schokkend.

Wat een 'tuig van de richel'. Waarom zij dat deden/ doen?Hoewel zij vader Groenendijk 'overal de schuld van geven' - 100% aangetoond: leugens en integrale audio-opnames beschikbaar! - zal de waarheid precies tegen-overgesteld blijken te zijn. De werkelijk agressor is de 'moeder' en zij werd ten onrechte jarenlang geholpen door diverse 'hulp'verleners; niet voor de kinderen dus, maar enkel voor mw. S.S.!

Met deze vader Groenendijk is 'weinig tot niets mis'...! Integendeel. Als ik dat van mijzelf zeggen mag: 'een wetsgetrouw burger van de maatschappij; al > 15 jaar VO-docent (morgen weer lesgeven) en altijd een 'superpapa'. Daar blijf ik trots op en ook de kinderen weten dat 'papa altijd enorm zijn best deed om het gezellig te maken', zoals de middelste vertelde - knuf


Neen, onze kinderen zien hun eigen papa nu niet meer en werden opnieuw ontvoerd enkel en alleen omdat Groenendijk geen leugens pikt(e) en al helemaal niet als daarmee de kinderen hun vader wordt/ werd afgepakt! Daar verzet hij zich inderdaad al sinds 2008 met alles wat hij heeft en is tegen... en juist omdat hij het bedrog van de 'hulp'-verlening en de scheefspraak kan bewijzen, werd deze 'moeder' zowel door SVMN, curator Hopmans, de gemeente Duiven 'toegestaan' om naar 'ihre Heimat' te vertrekken = te ontvoeren.

De overheid die zich bewust crimineel gedroeg c.q. crimineel gedrag van de 'moeder' goedkeurde en steunde = einde 'recht'staat Nederland.


Echter: het gaat niet om haar of mij, maar om de kinderen en dit is absoluut niet in hun belang, zoals de allereerste rechter op zitting vaststelde bij haar 1e kinder-ontvoering in 2008 en start van het ouderlijk conflict... de cirkel is rond.

De 'moeder' zal desnoods met familienaam, foto en overige personalia door mij bekend gegeven (moeten) worden.

Wie denkt zij wel dat zij is dat zij dit onze meiden durft aan te doen? Dan houd je alleen van jezelf, niet van onze kinderen.

De waarheid en echte liefde duurt echter het langst. Onze meiden hebben juist nu hun vader nodig, gewoon in Nederland en wonend te Bussum. Wordt vervolgd... helaas, maar in het belang van de kinderen. Papa knuf jullie!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

Weigert Van der Steur om criminele Raad Kinderbescherming, gemeente Duiven, jeugdzorg en curator te vervolgen na 3e kinderontvoering Dld.?!

Zoek en gij zult vinden... 'werk'zaam bij het Ministerie 'Veiligheid en Justitie'

Dit is hem dan beste mede-Nederlanders... de niet-zo -vriendelijk-kijkende

mr. Erwin Bervoets:


Werkzaam op het Ministerie van 'Veiligheid en Justitiebij het

'Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing' in dubbelfunctie:

1. Hoofd Juridische en Internationale Zaken, sinds oktober 2013 en
2. Hoofd Afdeling Juridische Zaken IND Procesvertegenwoordiging, sinds 2008

Desondanks heeft deze 'heer' nog tijd over om 'te sparren' aldus het Academienetwerk en 'met stip binnen op plaats 2 in de hitlijst':

'Het Academienetwerk is in 2011 opgericht vanuit de behoefte aan sparring-partners vanuit verschillende juridische eenheden binnen het werkveld voor ons cursusaanbod. Het netwerk bestaat uit overheidsjuristen en wetgevingsjuristen van verschillende organisaties en functieniveaus. Zij houden ons op de hoogte van de wensen en ideeën die binnen hun organisatie leven en geven feedback aan ons.' 

waar mr. Bervoets dus 'gezellig meebabbelt'. Waar hij die tijd vandaan haalt...?


Dat is simpel: bij een echt PAS-familiedrama sinds 2008 - mogelijk gemaakt door de criminele jeugd'hulp'verlening van 'Samen Veilig' Midden Nederland en dito 'zeer bijzondere' curator mw. mr. Hopmans - stemde ook Raad voor de Kinder-'bescherming', regionaal directeur/ dhr. dr. Jansen (enge, smalle man met een dun baardje) en de algemeen directeur/ mw. drs. Roeters in met de huidige 3e, internationale kinderontvoering sinds d.d. 27-06-2016 tijdens lopende ondertoezichtstelling - zoals deze juist door de rechtbank Gelderland t/m d.d. 03-08-2016 in het belang van de kinderen was geacht - en naar diezelfde RvdK verwees deze mr. Bervoets (ook MinVJ maar een andere afdeling) tot 2-maal toe terug... en weigerde om in te (laten) grijpen, zoals aan '5x-sorry' minister Van der Steur - als eindverantwoordelijke voor ook de RvdK - was verzocht.

Wat een 'meesters van lik-me-vessie'; het is eenieder duidelijk dat het MinVJ/ deze mr. Bervoets - namens de minister Van der Steur - op arrogante wijze meent deze vader/ burger Groenendijk 'af te kunnen poeieren' en de drie sinds > 2 maanden ont-voerde, Nederlandse kinderen in de steek te laten op een 'onbekende bestemming'. Van enig respect voor onze mensenrechten (eerlijk proces en familieleven) of de wetten/ 'recht'staat is absoluut geen sprake, zo blijkt uit hun (gezamenlijke) non-handelen... onbestaanbaar!

Hoe hypocriet is dan het kleine artikel uit de regionale krant 'de Gooi en Eemlander' - nu onderdeel van een 'vieze kranten-groep' - waarin dezelfde minister Van der Steur liet melden 'via een website goede ideeen tegen vechtscheidingen te willen inzamelen' en daarvoor - als zijnde het een wedstrijd? - 'de site www.divorce-challenge.nl lanceerde'... vanaf zijn prive-lanceerinrichting; 'Cape Van-der-Steur-al'?

Groenendijk heeft 1 goed idee: Van der Steur & Co moeten zich aan de wet houden en diegene die dat niet doen via het strafrecht (laten) aanpakken!

Maar precies dat wordt dat op heden geweigerd door 'het systeem' dat 'de vrindjes met andere criminele baantjes uit de wind houdt'. Precies tegenover-gesteld aan wat wettelijk zou moeten en waarvoor hij publiekelijk zegt te staan... ergo: een nep-minister!
Internationale kinderontvoering bij lopende ots maar het MinVJ weigert hulp!

'Doe maar niets dan lossen 80% van de problemen zich vanzelf op'? Verwijs maar 'ge-woon' terug naar de smerige slager - RvdK - die blijft proberen om hun stinkende vlees als 'hartstikke lekker' te verkopen? Terwijl de volhardend vader en rechtzoekend burger Groenendijk zich nu juist daarover bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie/ minister Van der Steur beklaagde...! Bij dit '20%-geval' houdt pas op als de kinderen weer terug in Nederland/ te Bussum en eindelijk bij hun eigen vader zijn - en vele 'partijen/ personen' in de gevangenis zitten - waar zij thuishoren...!


Chronologische update 5x-sorry minister Van der Steur:

d.d. 02-08-2016 GRN aan MinVJ:
 


Minister Van der Steur wordt om gepaste stappen verzocht (zie punt 7 ) na 3e internationale kinder-ontvoering sinds d.d. 27-06-2016 en de criminele medewerking daaraan door de gemeente Duiven/ Gelderland
d.d. 12-08-2016 MinVJ aan GRN:

Van der Steur zwijgt en mr. Bervoets verwijst 1e keer naar de RvdK van wie hij beweerde dat een 'zorgvuldige en adequate behandeling verwacht zou kunnen worden'... kul.

Hij mag in zijn eigen sprookjes willen geloven maar Groenendijk doet dat zeker niet. Zoals Van der Steur d.d. 02-08-02016 - en dit al jarenlang! - werd toegelicht en onderbouwd met feite-lijke argumenten/ bewijzen.


d.d. 15-08-2016 GRN aan MinVJ:
 
Melding: 'slager keurt het eigen vlees' wordt niet ge-accepteerd en finale oproep om 'gepaste maatre-gelen te nemen' alsmede aankondiging openbaar-making van integrale audio-opnames; dit is in maatschappelijk belang en onvermijdbaar gebleken!


d.d. 28-08-2016 GRN aan MinVJ:

Aankondiging van 5x aangifte jegens betrokken 'partijen/ personen' waarvan proces-verbaal jegens 1) criminele gemeente Duiven/ burgemeester De Lange, secretaris Papjes en teamleider Hoogstraten, 2) 'zeer bijzondere' curator Hopmans en 3) ziekelijk-egoistische 'moeder' S.S. reeds gerealiseerd werden. Nog volgen: de RvdK en de RvIG... wordt vervolgd en gepubliceerd.


d.d. 07-09-2016 MinVJ aan GRN:

Ontvangen d.d. 09-09-2016.... 2e keer afschuiven middels verwijzing naar gesprek met de bewust falende, criminele RvdK/ Arnhem. dr. Jansen d.d. 08-09-2016. Ergo: de 2e afschuifbrief van mr. Bervoets - dit namens mr. Van der Steur - werd pas na afloop ontvangen... aldus zo gepland, nietwaar?!

Niet dr. Jansen, maar drs. Roeters is de 'landelijke baas' en in deze casus gevraagd omdat Arnhem aangetoond 'er een crimineel potje van maakte', zoals schriftelijk aan haar verzocht werd. Met deze Roeters heeft Groenendijk ook ter zake haar tijd bij de Inspectie van het Onderwijs nog wat appeltjes te schillen...

Zoals het niet willen uitvoeren van wettelijk vereist nalevingsonderzoek naar de onbehoorlijke klachtafhandeling ter zake het onmogelijk maken van bijwonen van de eindmusical van de oudste dochter, bijvoorbeeld. Weet u nog? Groenendijk wel... en alles keurig gearchiveerd; publicatie in voorbereiding!

Op dit moment wordt gemeld dat het gesprek bij de RvdK te Arnhem met de regio-directeur, dhr. dr. Jansen d.d. 08-09-2016, vanaf 16:00 uur in totaliteit 36 minuten duurde... hij bleek een 'schoft/ crimineel', aldus Groenendijk, en dat werd hem in het gezicht gezegd. De waarheid mag, neen, moet gezegd worden. Nadere stellingname en aangifte jegens dr. Jansen en eigenstandige publicatie volgen, zoals ook hem werd aangekondigd.

Holle vaten klinken hard, maar zijn verder leeg van binnen... Van der Steur!

Wederom geen enkele inhoudelijke reactie op de geconstateerde wanpraktijken bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie/ RvdK... 6x sorry zeggen is te veel voor Van der Steur. Exit met die mijn'heer' de minister die weigert op te (laten) treden bij 3e, internationale kinderontvoering tijdens een lopende ondertoezichtstelling!

Niet pas 'na de verkiezingen', maar nu en per direct. Wat een totale nietsnut, aldus Groenendijk en ge-baseerd op de feiten = 100% bewijs.

De integrale audio-opname liegt niet, zoals vele 'tegenpartijen', inclusief de Raad voor de Kinder'bescherming' & Co - MinVJ - dat zelf wel doet als ze het  van deze school'meester in volharding en gelijk-hebben' niet met juridische middelen/ op feiten kunnen winnen'...!

In de praktijk van 'de vechtscheiding' bewijst het MinVJ/ Van der Steur zich als een bewuste verzaker die 'mooie praatjes houdt over de rechtstaat en veiligheid' maar in de praktijk niets wenst te doen tegen - collega? - criminele 'hulp'verleners, dito bestuurders en -'recht'ers ondanks het 100% wettig en overtuigende bewijs dat bij de aangiftes werd verstrekt. Rarara, hoe kan dat nou, ministers?


Ergo: zoals Groenendijk eerder schreef... Nederland is geen 'recht'staat (meer) en het werkelijke tuig van de richel blijkt in het kabinet te zittenKinder- en men-senrechten interesseren Van der Steur niets. Tijdens de lopende ondertoezichtstelling ontvoerd - art. 279 Sr. - en daarmee negeren van de (toen) geldende beschikking van de rechtbank Gelderland... Van der Steur vindt het prima

In een werkelijke rechtstaat beslist niet de ziekelijk-egoistische 'moeder' S.S., niet SVMN/ team'leider' dhr. S.S. en 'gezins'voogd mw. M.K., ook niet de 'zeer bijzondere' curator en evenmin de RvdK/ Roeters en Jansen... het beslissende woord ligt bij de rechter. En deze rechtbank Gelderland oordeelde dat de ondertoezichtstelling in ieder geval t/m d.d. 03-08-2016 was verlengd en het door SVMN ingediende verzoek tot vroegtijdige stopzetting daarvan, werd de facto 'niet-ontvankelijk' verklaard = niet-goedgekeurd.

Dat de 'moeder' voor de 3e keer onze meiden ontvoerde tijdens lopende ots, dit weer naar Duitsland, en 'alles en iedereen', behalve hun eigen vader en de overige Groenendijk-familie, desondanks niets wenst te doen, bewijst crimineel samen-span en het failliet van de 'rechtspraak' in Nederland.
Het sprookje van de Nederlandse 'recht'staat bewijst zich als nachtmerrie!


De rechter werd totaal genegeerd, Vrouwe Justitia geminacht, de belangen en rechten van drie Nederlandse kinderen (en hun vader) vertrapt... dat is de wer-kelijke praktijk van de 'recht'staat en het 'MinVJ' anno 2016. Over de ruggetjes van drie minderjarigen en de (op)rechte rug van hun vader. Onacceptabel.


Precies tegenovergesteld aan de 'VVD-verkoop-praatjes' van ministers Rutte en Van der Steur bij de NOStumperds; de verkiezingen komen er weer aan... Van der Steur 'werkt' aan zijn 'come-back...' en ook primus inter pares-minister Pinokkio: 'ga niet langs start maar direct naar de gevangenis'!

'U' en uw Ministerie van VJ zullen 'exposed' worden; dit ook in het buitenland... minister Timmermans wil vast wel vertalen; dat 'genie?-nep-huiliehuilie'.

Groenendijk zal beginnen met de BOA-directeur mr. De Lange van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, zoals aangekondigd, en daar ook het Openbaar Ministerie 'in haar hemd' gaan zetten. Tot 3x toe werd tevergeefs een afspraak gemaakt, maar geweigerd om de verzochte aangiftes jegens het MinOCW/ De Lange en mr. ing Peijnenburg op te nemen. Publicatie in detail volgt; zie eerder...


Wilt u nog even lachen om de huidige 'minister-president' VVD-Rutte?


Ook het OM bewees zich, 1x Amsterdam en 1x Midden-Nederland, feitelijk als een 'criminele organisatie' (niet) te gedragen; een 'advies tot niet-ontvankelijkheidsverklaring' te geven middels hun verwijzing naar 'artikel 12 procedure' - die zonder proces-verbaal van aangifte echter altijd afge-wezen wordt door het behandelende (?) hof. Wat een 'goede' tip, van OM-ers van mr. Bolhaar/ (nog) voorzitter van het College Procureurs-generaal; schandaligst...!

Het OM weigerde de facto om 100% bewezen criminele 'bestuurders' op het MinOCW te laten (gaan) vervolgen... schokkend. Het OM handelde als een politiek orgaan; onbestaanbaar. Dat is geen recht-, maar een kromstaat. Geen wetshoeder, maar juist een -loeder!
De waarheid duurt het langst; leugens komen uit. In alle openbaarheid.

Ergo: de kleine man/ vrouw wordt altijd gepakt, maar als 'de top?' zelf - structureel - 'in de fout gaat' dan wordt die niet aangepakt en zelfs gepoogd om de aangever te misleiden!

Dat stinkt gigantisch naar een bestuurlijke, hulpverlenings- en juridische beerput' waarvan Groenendijk, nogmaals, het wettig en overtuigend bewijs al vergaarde - 100 ordners, 59 aangiftesen 77 beschikkingen/ proces-verbalen  sinds 2008 - die nu aan Nederland openbaar gemaakt zal moeten worden (ots-beschikkingen na d.d. 01-01-2015 werden niet aan Groenendijk gezonden na wetswijziging).

Omdat niet alleen het MinVJ/ Van der Steur weigert in te grijpen, maar ook de 'koning Kluns' tot 2-maal toe liet verwijzen naar een niet-bestaande MinVJ-brief op mijn navraag: 'wanneer is onze Prinsessendag?' en daarmee bewees enkel voor zijn eigen dochters oog te hebben, maar 'te schijten op het leven van drie ontvoer-de burgerprinsessen en de >50 aangetoond criminele 'recht'ers in zijn? koninkrijk helemaal dolletjes vindt'... dan is dat de juiste, - en daartoe gedwongen - enige weg.


Weg met de koning; leve de - pacifistische - revolutie;
weg met de 'Oranjes'; leve ons fiere Rood-Wit-Blauw.

Weg me 'het tuig in het kabinet';
herstel Vrouwe Justitia in ere!
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia