donderdag 15 maart 2018

OIA-12: 'Als ouder sta je gewoon met de rug tegen de muur'... samen veel sterker dan zij; meld u aan bij Ouders In Actie: springlevend/ actiebereid!


Zo moet het in ieder geval niet; dat kan OIA beter?! De kinderen laten zien hoe:

PTA-toetsen nakijken ivm. komend 2e rapport en Ouders In Actie is springlevend:


Deze volhardend vader, recht-zoekend burger, tevens docent; drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - is net klaar met het nakijken van 'n hele stapel toetsen.

Vooral 3e klassen, basis- en kaderleerlingen VMBO; hoofd-stuk 6 wiskunde volgens PTA = Programma van Toetsing en Afsluiting; de 'oude tentamens' en nog wat inhalers H5/ H6... eindelijk klaar. Dat ziet en weet 'de massa' meestal niet; als docent krijg je vooral te horen:

   'lekker lang vakantie' en 'dat zou ik niet kunnen'...

Invoeren in het registratiesysteem doet deze meester GRN wel morgen = later en inmiddels; vandaag want GRN vindt het nodig om eerst duidelijk te maken dat OIA:


Bovenaan het 'to do'-lijstje staat het antwoorden van de reacties/ aanmelding bij OIA, sommigen zelfs vanaf februari - excuses bij voorbaat!


Steeds wilde GRN dat doen maar was er weer iets anders dat 'eerder moest'. De dag heeft maar 24 uur en de gezondheid, het werk alsmede 'klusjes bij OmaIrene' gaan voor, want; de kinderalimentatie en de hypotheek moeten betaald worden!

GRN doet wat hij kan en dankt alle reageerders/ OIA-mede-strijders alsmede de lezers voor het begrip en actieve steun. In het weekend meer (tijd voor) OIA-nieuws/ planning etc...

OIA zijn wij samen: moeders, vaders, oma's, opa's en kinderen. Samen zijn wij veel sterker dan zij: 

  • tegen criminele jeugd'zorg'/ misdadige familie'rechters' en voor onze kinderen!


d.d. 26-02-2018: 'OIA-11: NL-rechters zijn geen rechters maar criminelen

  • GRN in gesprek met beroemde, warme Ouwehoeren over jeugd'zorg' en echte ouder-liefde!
-------------------------------------------------------------------------------------------------Van: a. <a@gmail.com>
Verzonden: dinsdag 13 februari 2018 18:12
Aan: stoppasfamiliedrama@outlook.com
Onderwerp: reactie!

Hallo,

Wij zitten ook helemaal vast gedraaid met die jeugdzorg-bende en zijn al bijna vijf en een half jaar onze kinde-ren kwijt en zien ze bijna niet meer.

  • Ze zeggen dat de kinderen dit zo willen.

Graag willen we met u eens in gesprek om te kijken wat er nou tegen te doen isGraag een reactie.

groetjes A. & A.-------------------------------------------------------------------------------------------------


Op 10 maart 2018 om 21:35
schreef Volhardend Vader <stoppasfamiliedrama@outlook.com>:

Hallo beste A. & A.


allereerst mijn oprecht excuus voor deze late reactie op jullie mail van 13 februari. Helaas had/ heb ik het altijd heel erg druk en doe mijn uiterste best om gezondheid, familie, werk, site en  de rest van de ballen in de lucht te houden. Soms lukt dat pas later dan gewenst...

Jullie situatie is herkenbaar... de kinderen worden bewust vervreemd van de ouders; dat is het 'beleid' en hoewel dit onzettend veel pijn doet, is het nooit aan de kinderen te wijten. Zij worden gehersenspoeld/ gemanipuleerd. Diep-triest en onacceptabel. Wat er tegen te doen?

Altijd je kinderen laten merken dat je ontzettend veel van ze houdt en altijd de deur open houden; diep van binnen weten ze wie er echt om ze geeft en... hope-lijk is dat samen genoeg om zo spoedig mogelijk - niet pas als ze volwassen zijn -  de omgang te herstellen. Gewoon thuis

  • bij mama en papa. Dat is het enige wat echt in belang van ieder kind is!

En: we moeten ons verenigen! Want:samen zijn we veel sterker dan zij. GRN deed en doet pogingen met 'Ouders In Actie' - OIA - en zal binnenkort ook daar weer publiceren... nog veel te doen. Help mee? OudersInActie@outlook.com!

In de tussentijd: blijf sterk en houd moed. Weet dat GRN wel aan jullie denkt en Bussumse knuf voor A. & A.,

Erik Groenendijk - luctor et emergo
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia


-------------------------------------------------------------------------------------------------Re: Dikke knuf en houd moed: Re: reactie!
a.<a@gmail.com>
zo 11-3, 11:06
U; OudersInActie@outlook.com

Beste Erik,

Wat blij en dankbaar voor jou reactie. Ook al is deze laat, we hebben heel vaak mee gemaakt dat er gewoon niet meer wordt gereageerd. Zelfs de kinderombudsman kan ons 'niet' helpen! Als ouder sta je gewoon met de rug tegen de muur.


Je rolt heel gemakkelijk in de situatie [in het voorma-lig dorp werden we voor gek aangekeken, zodoende was het op de school v/d kinderen vast gelopen en had de directeur een AMK gedaan], maar

  • niemand lijkt ons uit dit diepe dal vandaan te helpen!?

Wij willen graag de ontwikkelingen volgen, en...
houd ons op de hoogte.

Mvg A. & A.


GRN: bij deze... dikke knuf, Erik

ps: 'we trekken onszelf aan de lurven en kladden' uit het tranendal en samen ten strijde - OIA:

  • De kinderen laten alvast zien 'hoe het moet':


Samen zijn wij veel sterker dan zij - geen woorden, maar daden; ACTIE ACTIE ACTIE!


Zo moet het... op de barricaden; nu allemaal trek uw zwaard en strijd mee:en Vrouwe Justitia;

Ouders In Actie
- samen veel sterker dan zij - OIA!


Staat u ook te popelen om in actie te komen voor uw (klein-) kind (-eren)/ je ouder(s)? Meld u/ je dan ook aan via mail aan - van harte welkom; strijders van het licht:


  • OudersInActie@outlook.com - voor onze kinderen!


Wordt vervolgd...


  • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!

No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia