zaterdag 25 augustus 2018

Of Duivelse H.B.I. (Rik) de Lange = criminele 'burgemeester' meeloopt bij Duivense processie? Medeplichtig aan 3x kinderontvoering: 100% bewijs!
Laat u niet misleiden door 'net pak en ambtsketting' - De Lange is een misdadiger!GRN: Wikipedia presenteert Rik de Lange als een 'eerbaar burger'; van docent plus consultant via politicus naar nu burgemeester  en 'wonend' op het Willem-Alexanderplein 1 te Duiven in Gelderland.


H.B.I. (Rik) de Lange (Arnhem, 31 juli 1956) is een Nederlands politicus van de PvdA.

Nadat hij zijn opleiding tot leraar had afgerond werkte hij tot 1994 in het middelbaar beroepsonderwijs als teamleider en docent Nederlands en maatschappijleer. Naast zijn werk in het onderwijs voltooide hij de opleiding tot bestuurskundige aan de Twentse Universiteit. Van 1994 tot 2005 werkte hij als consultant, interim-manager en directeur in de geestelijke gezondheidszorg.

In 1999 werd hij raadslid in de gemeente Zutphen en in 2005 wethouder in Zutphen. In deze gemeente was hij negen jaar locoburgemeester en beheerde hij onder meer de por­tefeuilles ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, financiën, vastgoed en economi-sche zaken.
Deze altijd volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - vindt niet alleen maar...

...heeft daarvoor ook 100% sluitend en onomstotelijk bewijs dat nochtans 'burgemeester' Rik de Lange een misdadiger is,

een crimineel en naar het wetboek van Strafrecht vervolgd dient te worden;En wel hierom:   PARODIEd.d. 16-08-2018:

'Waarom zit die misdadige 'burgemeester'

  • De LangeDuiven op 't pluche en niet in de gevangenis?

Medeplichtig aan 3e internationale kinderont-voering!'
Of Duivelse De Lange/ criminele burgemeester meeloopt bij Duivense processie?


GRN: En of de gelovige processiegangers weten dat in hun roomse Duiven...


  'burgemeesterRik de Lange, duivels gedrag 
   vertoonde! en vertoont?

Vast niet... maar nu wel. Ieder mens met een beetje moraal - al dan niet christelijk - vindt toch ook dat:

Een 100% bewezen-misdadiger niet op het pluche maar in de gevangenis hoort... dat is toch in lijn met de christelijke leer, nietwaar?!


  • Dan graag uw steunbetuiging aan:   #DeLangeBrommen

GRN wenst de gelovigen in Duiven 'een geze
gende processie'...d.d. 26-08-2018: DuivenPost


De Duivense processie vindt plaats op de laatste zondag van Augustus. Het is een onderdeel van de Schuttermis van Onderling Genoegen.

De kerkdienst begint om 10.00 uur en de processie vertrekt om 11:30. De rond-gang gaat via de Rijksweg, Ploenstraat en Woerdtstraat weer terug naar de kerk.d.d. 27-08-2017: Henk Nijland

   '2017 08 27 Processie'

   VIDEO - VIDEO - VIDEO
Absolute facts.nl: 'Roomse invloed'

Duiven, in de streek De Liemers, stond tot aan het begin van de negentiende eeuw onder invloed van de heren en de katholieke kerk in Kleef. Pas in 1816 kwam de ge-meente Duiven definitief bij Nederland.

Vroeger had meneer pastoor nog echt wat te vertellen; niet alleen in de kerk maar ook in het dagelijkse leven. De in-vloed van de katholieke kerk bleef voelbaar tot de jaren zestig van de twintigste eeuw. d.d. 29-08-2010:

0316duiven   VIDEO - VIDEO - VIDEO

   'Processie Duiven, deel 2' 


GRN:

   Of die Duivelse De Lange ook meeloopt...

   bij de Duivense processie?


Wie weet... waarom bewezen misdadiger Rik de Lange niet in de gevangenis zit? Dat is duivels.Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

Worden 'gratis' wiet-activisten gepest omdat 'de overheid' juist geld wil gaan verdienen aan die handel, net zoals bij cocaïne? Jazeker, aldus GRN.d.d. 28-07-2010: Gamez90210 - 'Family Guy - Bag of Weed [Original Video]

I didn't find a good version of this song, so I made one:) Enjoy:)


 Lyrics:

 Now everybody gather round and listen if you would
 When I tell you every person needs a way of feeling
 good, every kitty needs a ball of string and every dog
 a stick, but all you need is a bag of weed to really get
 a kick!

 One, two, three, four, five, six, seven, eight

 A bag of weed, a bag of weed, Oh everything is bet-
 ter with a bag of weed ,It's the only hope that you'll 
 ever need, Cuz' everything is better with a bag of weed

   There you go, you're all getting it now

   When Texas people want to feel good,

   They go assault a queer
   When stupid people need a thrill,
   They rent the Rocketeer
   When Michael Jackson needs a rush,
   He humps a guy like me
   Right! But all we need is a bag of weed,
   To keep us worry free

   One, two, three OH! A bag of weed, a bag of weed
   Oh everything is better with a bag of weed
   Oh you don't meth and you don't need speed
   Cuz' everything is better with a bag of weed

   Have a go, Brian!

   As Mr. H.L Mencken said,

   "The common man's a fool."
   And just like Helen Keller said,
   "Doof stoo gee nay foo tool."
   But try and use your heads and 
   don't buy into all the fear.
   HEY! 'Cuz all we need is a bag of weed,
   To make is wanna cheer!

   And one, two!    A bag of weed, a bag of weed
   Oh everything is better with a bag of weed
   You can try and fight but we're all agreed
   Because everything is better with a bag of weed

   And One, two, three, four,And a five,And a six,

   And a seven! HO!!    A bag of weed, a bag of weed
   Oh everything is better with a bag of weed
   You're a happy guy but you can't proceed
   Because everything is better with a
   Bag....Of...Weed!
Geeft 'de natuur' ons met hennepplant/ cannabis soms een goed medicijn? Jazeker!


Volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - schaamt zich voor... het hypocriete 'gedoogbeleid' van de Nederlandse overheid. Want: het 'zou zo maar kunnen' (= de waarheid) dat cannabis sativa hollandia...

...veel meer goede eigenschappen heeft dan 'ze' willen dat wij weten! Probeert u - in het geval dat - eens wat ruimdenken-der te zijn en niet direct te zeggen; 'dat is allemaal onzin, niet waar' want dat... zou wel eens 'de verkeerde keuze' blijken te zijn!

  • Meestal/ altijd... geeft de natuur ons nuttige planten!d.d. 23-03-2018: 'Geef ons de cannabisplant terug!


        Legaliseer nu wonderplant en f#ck PAUW & multinationals!'Recente ontwikkelingen:


d.d. 23-08-2018: Margriet van der Linden - M -


Wietolie kan werken voor mensen met MS, kanker en Lyme. Toch ziet justitie wietolie-maker Rinus Beintema als een crimineel: vandaag werd hij verhoord. Aan tafel erva-ringsdeskundige Pete Philly en Rinus Beintema zelf.


d.d. 24-08-2018: Dimplus - Rob Vellekoop

  • 'Kweker geeft OM opnieuw een pak slaag in de Hollandse Wietoorlog'

In oktober 2015 is Doede de Jong door het Hof Leeuwarden schuldig verklaard zonder strafoplegging. Dit omdat De Jong hennep heeft geteeld en geleverd aan een coffee-shop als principieel voorvechter van de legalisering/regulering van de teelt van hen-nep en alleen via rechterlijke uitspraken de door hem gewenste situatie kan bereiken. Ook is het niet zijn bedoeling er rijker van te worden. Het is een markante mijlpaal in een jarenlange strijd tussen aan de ene kant mensen die vinden dat burgers het zelfbe-schikkingsrecht hebben over het gebruik van een (hennep)plant en de stugge repres-sieve overheid aan de andere zijde. Daarnaast hebben deze idealisten ook nog eens tegenover zich een overheid die gedoogt, dat betekent op elk willekeurig ogenblik de wet kan toepassen en de teelt of het gebruik kan bestraffen.


Het blijft een vreemd verhaal...

...dat de overheid het gebruik van een plant kan verbieden aan de burgers. Ergens is op een be-paald moment het mechanisme van de allesbepalen-de overheid zodanig doorgeslagen dat inwoners van een land het vanzelfsprekend zijn gaan vinden...

dat de overheid op de meest uiteenlopende gebieden van het leven het laatste woord heeft.Nog steeds tegen dat 'groene plantje'? Bent u dan net zo fel tegen monarchie/ Oranje?


d.d. 12-05-2010: TheDutchDatabase

  • De Nederlandse Cocaïne Fabriek deel 1

Conny Braam was afgelopen vrijdag te gast in Paul en Witteman om het over haar nieuwe romans te hebben De Handelsreiziger. Het boek gaat over de bloeiende Neder-landse Cocaïne Fabriek te Amsterdam tijdens de Eerste wereldoorlog. 

Het boek is nog al spraakmakend en onthullend gezien Conny Braam met veel feiten komt na grondig onderzoek die haar uiteindelijk op het spoor van de cocaïne handel heeft bracht voor de vechtende soldaten in de loopgraven. De fabriek was opgericht in 1900 door de koloniale bank. Het koningshuis was mede eigenaar van de koloniale bank. De aandeelhouders van de Cocaïne Fabriek waren geheim. Dat was een cultuur bank voor koffie en thee importeerden maar dus ook cocaïne bladeren. Vanuit Bolivia zouden ze de Cocaplanten op Java hebben geplant met groot succes. Vervolgens wer-den deze naar naar de Nederlandse Cocaïne Fabriek getransporteerd.

Er was een bloeiend markt opgegroeid tijdens de Eerste Wereld oorlog,met grote win-sten. De fabriek onderging twee grote verbouwingen in 1915 en 1916 waardoor de productie verdubbelde. Nederland had een monopoly in de cocaïne handel. Alleen Nederland kon de Cocaïne fabriceren. Grote hoeveelheden gingen naar Engeland om in een farmaceutische firma tabletten van te maken en verkochten deze in flesjes. Ook werden deze ook gewoon verkocht aan de burgers als geschenk voor familie in de loopgraven. In die tijd werd cocaïne wel eens gebruikt in de medici maar niet zo veel. De soldaten kregen de cocaïne zodat ze meer overmoed kregen,geen honger meer en nog beter konden vechten en op het Duitse vuurzee in renden. De ideale soldaat. Na de oorlog was er in 1920 de opium wet ingevoerd tegen het leveren van Cocaïne vanwege de opgroeiende verslaving maar de fabriek produceren vrolijk door. Wel grappig dat Conny Braam op het eind zegt : Er was toen in die tijd geen grote criminele organisa-ties en het was lastig te produceren. Nou ja eentje dan.

Dus zo neutraal was Nederland nou ook weer niet.

Op zich is dit niks nieuws en nog ouder dan de weg naar Rome. Het was vanuit vroeger al gebruikelijk de soldaten te doseren met drugs of andere middelen. Ook na de Eerste Golf oorlog hebben piloten toegegeven drug te hebben genomen voor de lange vluch-ten die soms wel 38 uur non-stop duurde.

d.d. 13-08-2018: 'Niets 'koninklijks' aan 'Water-Willempie en Maxima-Al
                         -Lelijk-van-Binnen':Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia