dinsdag 28 maart 2017

Handjeklap bij de Wan-Orden van Advocaten? Hun klachtbehandeling blijkt nep-nep-nep… niet-behoorlijk en niet-vertrouwenswaardig! Bah.


Gepretendeerd 'behoorlijke klachtbehandeling' vs. R'damse deken mr. Meijer:

Sinds vorige publicatie over Wan-Orden van Advocaten; Rotterdam, Zeeland-W-Brabant en Den Haag/ hof van Discipline d.d. 04-03-2017 heeft er een aantal mel-denswaardige ontwikkelingen plaatsgevonden, hierbij de 'update'/ het vervolg:

Het 'verweer' van beklaagde R'damse deken dhr. mr. Meijer werd ontvangen en terwijl eerst maanden-lang getemporiseerd werd, blijkt de Orde Zeeland-W-Brabant met 1e vrouwelijke deken, mw. mr. Van Empel, nu 'opeens haast' te willen maken...

Want:
 • 'Wat is het toch vervelend?' dat de onbe-hoorlijke klachtbehandeling bij de Wan-Orden nu, voor iedereen, te controleren is!Wat het daglicht niet verdragen kan en normaliter 'in achterka-mertjes wordt afgehandeld', zal - juist daarom - 'vol in de schijn-werpers gezet' worden.

'To be exposed'; de waarheid mag, neen moet, gezegd worden!

De (ooit) geprezen? Nederlandse 'recht?'staat blijkt in de feite-lijke praktijk namelijk... helemaal niet te bestaan, aldus deze

volhardend vader/ rechtzoekend burger E.M. Groenendijk.

Word wakker, beste burgers; het is een trieste schijnvertoning, 'gewoon' helemaal nepNet als de, slechts gepretendeerde, 'be-hoorlijke klachtbehandeling conform Awb. H9' bij de Wan-Orden, zoals (b)lijkt, maar beoordeelt u dat uiteraard zelf...
Ontvangen stukken Wan-Orde; maar geen toezending van klacht'samenvatting'!


Begeleidende brief  d.d. 06-03-2017 van 'secretaris' mw. mr. C.K. van de Orde Zeeland-W-Brabant met toezending van het 'verweer' van beklaagde deken Meijer.


Let wel: van mijn al d.d. 26-12-2016 ingediende klaagschrift - verzonden d.d. 27-12-2016werd door deze 'professionele? secretaris' een eigen 'samenvatting' opgesteld van 8 klachtpunten die...

...zonder dat deze ter fiattering - C.K.: 'klopt mijn 'samenvatting' met de daadwerkelijk door u (sequen-tieel) ingediende klachtpunten?' - werd voorgelegd aan klager Groenendijk desondanks

- meteen - aan beklaagde Meijer gezonden met haar verzoek om zijn verweer daarop...!

 
Ergo: een 'houtje-touwtje-samenvatting' werd door 'secretaris' mr. C.K. 'gedes-tilleerd' maar nagelaten om akkoord te vragen aan klager Groenendijk. Dat was niet-'toevallig' maar - wederom, aldus klager - een bewuste fout om aldus controle te heb-ben over de (formulering van de daadwerkelijk) ingediende klachten over de (proce-durele) gang van zaken bij de R'damse Orde en daarmee 'voor te sorteren' op door de Wan-Orden zo zeer gewenste afwijzing... 

Met dit 'spelletje' = smerige truc werd Groenendijk al eens eerder geconfronteerd bij een andere klachtenprocedure. Klaarblijkelijk wordt dit bij de overheidscursus; 'hoe de klachtbehandeling te manipuleren en klagende burger(s) te besodemieteren', geleerd?!

Feitelijk werden aldus niet-mijn-klachten maar het 'hersenspinsel/ samenraapsel' van deze 'secretaris' C.K. doorgezonden en daartegen werd door beklaagde Meijer 'ver-weer' gevoerd. Jaja, neen dus.

 • Wat een - voor iedereen duidelijke poging tot - kul van de 'secretaris' van de Orde Zeeland-West-Brabant... schokkend onprofessioneel.
Hoe bedoel je een intern 1-2-3-tje tussen Wan-Orden en hof van Discipline!
Niet mijn (of toekomstig door u? hoewel ik hoop dat u nooit met dit advocaten-gilde te maken krijgt!) in-gediende klachten worden gepoogd te behandelen...

maar de door de klachtbehandelaar zelf - onder alcoholische invloed? - 'gedestilleerde', zoals de be-klaagde deken Meijer dat omschreef/ duidde!

 

Dat kan natuurlijk niet; mevrouw C.K.;

 • u had 'uw 8 klachtpunten samenvatting' aan klager Groenendijk ter goedkeuring moeten voorleggen... dat begrijpt ieder kind.

Dat zij haar 'samenvatting' d.d. 13-02-2017 wel aan beklaagde Meijer maar niet aan klager Groenendijk zond - terwijl het 'zijn klachten' zouden moeten voorstellen! - bewijst dat ook deze 'secretaris' of dondersgoed wist dat dit - haar 'truc' - geen behoorlijke handelswijze is of dat zij heel erg dom/ niet geschikt is voor haar functie.

Formeel verzoek tot disciplinaire maatregelen (ontslag?!) werd aldus bij daarvoor eindverantwoordelijke deken Van Empel ingediend. Of en hoe zij zal reageren...
(Voorlopige) reactie; 'alle klachten gegrond en vernietiging ad-vies' vereist:


Allereerst mijn reactie op de begeleidende brief van de 'secretaris' bij melding door-zending van 'niet-mijn klachten', citaat:


'2) Mag Groenendijk u - op zijn beurt - daarop wijzen dat ‘het een zooitje is bij uw gilde’ - maar daarop weigert u inhoudelijk te (laten) reageren - en dat het dekenstandpunt van mr. Van Empel reeds voorspeld kan worden…

...de feitelijke gang van zaken wordt gepubliceerd.

Dit zodat iedereen zelf kan zien/ verifiëren dat de klachtbehandeling bij de Orden ‘n farce/ een schijnvertoning is!

 • Nep-nep-nepniet-behoorlijk en niet-vertrouwenswaardig!'


Want: niet alleen werd de Rotterdamse deken Meijer beklaagd vanwege zijn - evidente - partijdigheid en overig wangedrag (ook: ‘namens hem’) dat het ver-trouwen in de advocatuur - welk vertrouwen? 0,0% - en beroepsuitoefening werd geschaad’ (artikel 46 van de Advocatenwet)...

...maar wordt tevens de geloofwaardig?’heid van de genoemde Orden alsmede het hof van Discipline te Den Haag...
ernstig in twijfel getrokken.Het is namelijk; ‘Sodom en Gomorrabij uw gilden, aldus Groenendijk. • Het 'verweer' van de beklaagde R'damse deken Meijer op de 'C.K.-samenvatting' zoals d.d. 03-03-2017 werd opgesteld, leest u hier.

 • Mijn gemotiveerde reactie/ repliek d.d. 25-03-2017 leest u hier; weliswaar 'enig leeswerk' maar dan heeft u ook wat...
De afsluitende alinea,: zeer opmerkelijk:

Citaat-9:

Voor een nadere toelichting indien gewenst, houd ik mij uiteraard beschikbaar’.


Reactie:

Eigenlijk zegt beklaagde deken Meijer hier tegen klachtbeoordelaar deken Van Empel; ‘als je zin hebt om samen te gaan lunchen om af te spreken hoe we Groenendijk gaan afwijzen dan ben je bij deze uitgenodigd’…!

Want: of er vindt alleen een schriftelijke afhandeling plaats waarbij de partijen beiden toegang tot het gehele dossier hebben - gelijk(tijdig)e informatiestand - of... er vindt een mondelinge behandeling op zitting plaats waar deken Meijer en burger Groenendijk dan hun zegje kunnen doen. Niet er half tussen in en dan alleen voor beklaagde…

...wederom totale onzin!


Nu (b)lijkt het standaard ‘werk’wijze - gelet op ‘uiteraard’- dat tussen beklaagde - mr. Meijer - en klachtbehandelaar - mr. Van Empel - buiten het dossier om - mondeling - (mogelijk) nader overleg te voeren…?!

Dat is andermaal schokkend en bewijst opnieuw dat mr. Meijerniet te vertrouwen is’. 

Groenendijk herhaalt dat deken Van Empel slechts 1 juist oordeel kan vellen;

 • alle klachten gegrond en ad-vies wordt vernietigd’…


maar we wachten eerst even af of en hoe beklaagde deken gaat dupliceren?! Verzen-ding per mailbericht d.d. 26-03-2017 en aansluitend, ondertekend d.d. 27-03-2017 postverzending. Wordt vervolgd...
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

donderdag 23 maart 2017

Vandaag een leuk gesprek met 4 pubermeiden in de trein; 'net zo oud' = jong, als mijn eigen 3 dochters LJI die ik al > 3 jaar enorm mis 'dankzij'.


Donderdag lesgeven weer gehad en de meesten hebben hard gewerkt... goed zo!


Na weer 'n dag lesgeven aan enkele 1e klassers - wiskunde; over breuken en procent-rekening - en 2e klassers - wiskunde; diepte en (voor-, zij-/ boven-) aanzichten -  alsook mijn 3e klas basis - economie; bespreking praktische opdracht en nakijken paragraaf 6.3; mechanisatie/ automatisering, technologische ontwikkelingen - en aula-dienst in de grote pauze... had 'meester Groenendijk' het vanmiddag 'wel even gehad'... nog 1 (korte) dag dan is het weekend.

We hebben hard gewerkt, zowel de leerlingen als ik. Maar niemand 'eruit hoeven te sturen met een groene kaart = melden en uitstuur-verslag + sanctie... en zo hoort het. Een vermoeiende, maar goede dag dus en ja; uiteraard met 'huiswerk'... bij deze eco- en wiskunde-meester moet er inderdaad geleerd worden!


Omdat de zon lekker scheen, liep ik die 20 minuten naar de pont van Amsterdam-Noord naar Centraal - voor de noodzakelijke beweging en wat natuurlijk vitamine-D - en haalde de trein van '7 voor heel'. En dat zelfs 'zonder te rennen'; dat doe ik (bijna) niet meer... dan maar de volgende trein; rustig aan.

Als ervaren forens weet ik ook dat in de spits geldt: 'zitten is zitten' en meteen rechts was er in een 4-zitter nog plek... dank u wel, nu niet meer. Mijn rugzak met map, drie toetsen en twee boeken en sweater ('s ochtends was het nog 'koud') erin paste nog half onder de bank en met deze trein hoefde ik ook niet over te stappen in Weesp (richting Bussum). Prima.
Vier meiden in de trein; kwebbel kwebbel kwebbel en 'net zo oud als de mijne':


Na mij werd de trein al snel voller; iedere zitplaats bezet en 'om de paal' stonden vier meiden/ jonge dames van - naar schatting zo'n 14-15 jaar - met elkaar te kwekken. Letterlijk ook. Heel gezellig en... inderdaad ietwat 'druk'/ iets luider. Ach ja, wij zijn allemaal jong(er) geweest en op die leeftijd ben je vooral met jezelf en je BFF bezig.

En met die 'stomme?' mobiel natuurlijk... hoewel die 'smart phones' schijnen te heten. Anyway; mijnheer keek kort naar waar 'die herrie' vandaan kwam wat door 1 van die meiden werd opgemerkt.


Ze dacht dat ik het niet hoorde, maar haar vriendin-nen werden gewaarschuwd dat ze 'nu echt wat rustiger moesten doen en er al een mijnheer aan het kijken was'. Lol. Ik ben dan wel 'iets ouder' - niet 'oud', hooguit 'belegen'! - maar mijn oren doen het nog prima en ik moest van binnen lachen...

En jawel, wonder boven wonder... het werd inderdaad wat stiller en zag ik meerdere 'oudere medemensen' = iedereen boven de 21, de ogen sluiten om zich 'in rust' naar huis te laten vervoeren. Iedereen happy.
We raakten aan de praat; meester-buiten-dienst-Groenendijk en 4x meiden VWO-3:


Op station Diemen stappen veel studenten uit (ivm hun flats daar) en kwam er in de andere vier-zits twee plekken vrij en tegenover mij 1 plek. Maar 4 jonge meiden... wie moest er nu staan? Niemand. De knappe, brede twintiger met grote koptelefoon op zag 'hun probleem' ontstaan en maakte - erg attent en aardig - voor de 4e jonge dame een extra plaats aan het raam vrij. Hij moest er toch het volgende station uit...

'Hebben wij hem nu weggejaagd?', vroegen ze aan elkaar.

Maar omdat ze niet hoorden dat de gentleman zei dat hij 'er toch uit moest'... kon ik mijn mond niet houden en zei: 'nee hoor, die mijnheer was gewoon erg aardig'. 'O ja, dat klopt' of zoiets hun reactie.


We raakten aan de praat - die 10 minuten 'power nap' waren genoeg voor 'nog wat leerlingen' - en  na 'wat geeft u dan' en 'op welke school' enzo-voorts vertelde ik naar aanleiding van elkaar overhoren over 'meeldraden, kelk en stamper' - biologie; de opbouw van een bloem (ofzo?) - mij terug deed denken aan de eigen VWO-schooltijd waar ik dat ook moest leren.

Toen wist ik het allemaal wel... maar nu moest ik eerlijk opbiechten dat ik daar sindsdien 'niet veel mee deed' en het nu niet (meer helemaal) weet - oeps. Ieder zijn/ haar vak zeg ik dan maar.

Dat vonden ze leuk om te horen maar ja, toch moet je het maar leren voor die toets. wie weet ga je later wel 'iets studeren waar je het wel nodig hebt'. Daarnaast is 'alge-mene ontwikkeling' nooit verkeerd, aldus deze schoolmeester.
Ernstige en zeer besmettelijke ziekte van deze moderne tijd: FOMO... pas op!


'En oh, wat was het meisje blij' dat ze haar op-school-afge-pakte-mobieltje vandaag weer terug had gekregen! Ik ver-telde dat bij ons op school - na waarschuwen en waarschuwen (2x) - bij de 3e keer hun lievelingsapparaat 'voor 3 dagen in de kluis gaat' en dat een leerlinge erg boos op mij was dat ik haar mobiel niet 'na de les teruggaf' maar vond dat de schoolregels ook voor haar gelden.

Ja, soms moet je streng zijn... als waarschuwen niet helpt.

Morgen mag ze de hare weer ophalen en kan ze meteen weer alle vriend(inn)en bellen, sms-en, whats appen of snapchatten en wat ze allemaal nog meer gebruiken.

Uiteraard kon ik het niet nalaten om de jonge dame tegenover mij, die de hele tijd met haar smart phone bezig was - swipe swipe swipperdezwiep - over de (mogelijke) 'ziekte' te informeren... beroepsdeformatie; het zit in mijn genen, sorry?!


Want: volgens mij heeft zij last van 'FOMO'... een zeer besmettelijke en wijd-verspreide ziekte die ook onder volwassenen vele slachtoffers maakt. 'FOMO' staat namelijk voor: 'fear of missing out' - bang zijn om iets te missen... stel je voor dat je al 2 minuten niet op je mobiel kijkt; dan zou er in de tussentijd iemand een berichtje ofzo dergelijks gestuurd kunnen hebben en 'dus' moet je 'even kijken'.

Stel je voor dat je wat mist... hoe 'erg' om niet de hele dag 'online/ real-time' te zijn?!

Maar dat zal wel aan de generatie - of aan mij? gelet op het hoge aantal (van de niet-duttende) volwassenen dat eveneens de gehele treinreis in de mobieltjes verdwenen zijn - liggen, maar 'bewust om je heen kijken en (be)leven' is dan (mogelijk) 'uit de mode' maar... veel mooier, aldus ikke.


In plaats van een 'stom spelletje te spelen'... 'kijk eens naar buiten en zie hoe mooi het Naardermeer is waar we door komen met de trein'. En dan die prachtige wolkenluchten... 'een plaatje' en heerlijk ontspannend, toch? Ik dwaal af.

Leuk was het om te horen dat zij de 2 vriendinnen 'aan de andere kant' die ons gesprekje niet konden volgen, uitlegde wat voor vreselijke ziekte 'fomo' was... slechts 1x verteld en meteen goed werd onthouden en duidelijk uitgelegd. Top. Duidelijk vier VWO-3 meiden... ga zo door!

Al ben ik natuurlijk net zo trots op mijn eigen top-VMBO-leerlingen; ieder op zijn of haar niveau. Als je 'eruit haalt wat erin zit', dan is deze schoolmeester tevreden. En weet dat je meer kunt dan dat je denkt als... je maar je best doet en leert van fouten.


In Naarden-Bussum stapten het viertal uit en werd ik vriendelijk gegroet. Leuk; dag meiden. 'Nog 3 jaar en dan krijgen jullie - eindelijk - je diploma, een roos en klappen ook alle docenten en je hele familie voor jullie'!

Het leven ligt voor deze vier jonge dames open... ervan uitgaande dat de wereld blijft bestaan en de 'leiders' geen 'oorlog wensen te spelen' - word dus wakker en zie de overheids/ 'elite'-terreur! En leuk om te zien dat het 'helemaal goed gaat met jullie'.

Precies op schema: eentje met beugel-bekkie, puber-dingen en 'playback meezingen' met hetzelfde liedje waar de andere 2 meiden ieder 'n oordopje in het oor deden enzovoorts... u kent het waarschijnlijk wel van het/ de eigen kind(eren) of 'als u om u heen kijkt'.
Regen en zonneschijn tegelijk, maar 'n regenboog kon ik niet ontdekken...


Na hun uitstappen, maakte dit leuke gesprek met de jonge dames - onderweg in de 3 minuten van Naarden-Bussum naar Bussum-Zuid waar ik uitstap - twee gevoelens bij mij los. Allereerst 'instemmende vreugde' om te zien hoe deze 4 meiden 'al veel en nog niet zo veel weten' en daar op leuke wijze mee 'stuntelen'. Maar tegelijkertijd ook 'diep verdriet' over het onbestaanbare gemis van mijn eigen drie pubermeiden...

nu al 15, 13 en 11 jaar.Gisteren hebben wij elkaar al drie jaar niet meer kunnen zien... 'dankzij' - helaas - ziekelijk-egoistische 'moeder' die nooit de kinderbelangen maar altijd - enkel en alleen - haar eigen 'belangen' bovenaan stelde = doordramde.

Over de ruggetjes van drie minderjarige meiden en de (op)rechte rug van hun eigen en enige vader...


Deze 'moeder'/ mevrouw; Solvig S., moet zich diep te schamen en verdient de ere-titel 'moeder' allang niet meer... Wie kinderen hun vader - of moeder - afneemt = wie kinderen steelt... houdt niet echt van hen.

Dat is de trieste waarheid; feitelijk georganiseerde vader-'vervreemding?' - met mogelijke PAS/ Parental Alienation Syndrom - is crimineel en staat gelijk aan 'ernstige emotionele kindermishandeling'. Onacceptabel


U begrijpt dan vast ook dat deze altijd zorgzame, prudente, veilige = volhardend vader en recht-zoekend burger Groenendijk geen andere keuze heeft dan het gehele PAS-familiedrama openbaar te maken met daarin door hun ouders gemaakte keuzes en hun handelswijzen...

...alsook de onredelijke en partijdige rol van de jeugd'hulp'verlening en mede-werking van o.a. > 50 criminele 'recht'-ers daarin publiceren.

 • In het belang van mijn drie meiden, hun eigen en enige vader alsmede ter herstel van Vrouwe Justitia...

Wordt vervolgd. Maar nu eerst wat toetsen nakijken... dan weten mijn leerlingen 'hoe ze het gemaakt hebben' en heb ik in het weekend weer tijd voor artikelen en video's.
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

dinsdag 21 maart 2017

Wrakingskamer Arnhel; geen recht- maar misdadigers! Van-Groeningen, Van-der Mei, Van-Leeuwen, Van-Gameren moeten naar-de-gevangenis?!


Binnenkort wordt ook de integrale audio-opname van de 'recht'szitting gepubliceerd waar mrs.;

 • Van Groeningen, Van der MeiVan Leeuwen en Van Gameren

de waarheid in het gezicht werd gezegd:     jullie zijn/ u bent een misdadiger(s)!


Maar desondanks werd de parket-politie niet geroepen om mij te arresteren van-wege - in dat geval/ vermeende! - belediging'...


Klaarblijkelijk zei deze volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Groenendijk MSc. aldus de waarheid en niets dan de gehele waarheid!

Nederland zal horen dat nep-'recht'ers niet te handhaven zijn en 'ga-niet-langs-start-maar-direct-naar-de-gevangenis' (EBI) zullen moeten! Net als > 50 collega's...


Interview met bevriende journalist Nico van den Ham:


d.d. 27-01-2016; 'Het sprookje van de Nederlandse ‘recht’staat; 100% bewijs van misdrijf wrakingskamer Arnhem'!


Lang, lang geleden was er eens een tijd dat ik nog geloofde dat Nederland een ‘recht’staat was


Geen enkel vertrouwen kan (meer) in de ‘recht’ bank Arnhem gesteld worden na de 100% bewezen, her-haaldelijk strafbare (non-) gedragingen waarvan deze burger consequent aangifte deed, maar het Openbaar Ministerie (OM)/ officier van justitie mr. Esbir Wildeman

- ondanks onomstotelijke, schriftelijk en

deels zelfs audio-bewijs! -

al maandenlang wel/ niet wordt ‘onderzocht/ vervolgd’?

Revolutie!d.d. 01-02-2016; 'De wrakingskamer is het rechte pad nu helemaal kwijtge-raakt: ook leugens in en manipulatie van 'beschikking/ proces-verbaal'!


Na wettelijk onmogelijke weigering van de wrakingskamer te Arnhem met voorzitter mr. Van Groeningen en collegeleden mrs. Van der Mei en Van Leeuwen - met als griffier mr. Van Gameren - om gehoor te geven aan d.d. 21-01-2016 op de zitting gedane wrakingsverzoek - zie 1e artikel - werd d.d. 24-01-2016 reeds aangifte gedaan.

Kan het nog erger? Ja, in Arnhem 'kan' werkelijk 'alles'... waar de wet niet telt en er met daad-werkelijk genoemde wrakingsgronden - herhaald - gerommeld werd.

Het zijn 'krommers' = misdadigers;

wederom met 100% bewijs!

d.d. 11-02-2016: 'Misdadige 'krom'bank/wrakingskamer dramt door met PAS-familiedrama en is te laf om vader nogmaals in de ogen te zien'!


Genoemde wrakingsgrond niet in proces-verbaal vermeld

= bedrog!


De meervoudige familiekamer te Arnhem -

met  mrs. Van Son als voorzitter en collegeleden Kuypers, Kroon met Sluijters als de griffier -

besloot mijn 2e wrakingsgrond,

zijnde het genoemde bedrog/ de misdadige gang van zaken omtrent de benoeming/ betaling van PAS-expert Joep Zander zoals op de te'recht'zitting d.d. 03-12-2015 door deze volhardend vader uitvoerig werd toegelicht,

niet in het - daarmee valselijk opgemaakte! -

'proces-verbaal' te vermelden... schokkend. Einde 'recht'staat.Wie leugens schrijft die blijft?

Nee; deze misdadiger(s) gaat/ gaan naar de gevangenis; met dan verticale witte strepen op de zwarte-toga's en hun beffen afgerukt!

Wordt vervolgd. Ook naar het Strafrecht...
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

maandag 20 maart 2017

Drei Mädchen zum dritten Mal entführt durch ihre - leider - krankhaft-egoistische 'Mutter'! Wo sind meine Kinder; Lina, Jördis und Imke...?!
Wo sind meine Kinder? Wo sind Lina, Jördis und Imke? Bitte, helfen Sie!Gutentag liebe Bürger Deutschlands!


Mein Name ist Erik Groenendijk, 43 Jahre,
BWL- und Mathe-Lehrer und wie Sie bestimmt schon gehört haben…

ja, ich bin Holländer und wohne in Bussum,
in der Nähe von Amsterdam.
Vor allem aber,

bin ich stolzer Vater von drei tollen Töchter:

Lina Osasu S. - 15 Jahre,

Jördis Imani S. - 13 Jahre und

 Imke Abeni S. 11 Jahre.
Drei Töchter die seit dem 27-sten Juni 2016, zum dritten Mal, durch die ‘MutterSolvig S. nach ‘irgendwo in Deutschland entführt worden sind…

Dies während der Inobhutnahme des Niederländischen Jugendamtes und mit kriminellen Hilfe der Gemeinde Duiven in Gelderland.Sie wird allerdings behaupten dass sie ‘lediglich um-gezogen ist’ und dass 'dies mit Einstimmung der Richter geschah'… aber das ist völliger Quatsch!

Unsere Kinder sind gegen ihre leider krankhaft-egois-tischen ‘Mutterim Schutz zu nehmen; sie tut als ob sie eine ‘liebe, gute’ Mutter ist…


…aber in Wirklichkeit:ist sie diejenige die unsere Kinder im traumatischen Loyalitätskonflikt brachte...


und (bis jetzt) hällt. Das verzeihe ich die 'Mutter' niemals...

 • Der Elternteil der das Kind/ die Kinder den Umgang mit dem anderen Elternteil enthälltliebt die Kinder nicht und verhällt sich kriminell.


Unakzeptabel.


Jeglicher Umgang zwischen unsere 3 Töchter und mir wurden durch die ‘Mutter’ schrittweise unmöglich gemacht und…

….jetzt wurden sogar den telefonischen Kontakt eingestellt und übermittelt sie auch gar keine Elterninformation mehr… gar nichts!


Dies, wie sie meldete, als ‘Strafe’ weil ich dabei bin die ganze Trauergeschichte zu veröffentlichen.

Verbrechen darf aber nicht lohnen, gar nicht wenn es sich um Kinderklauerei handelt, ‘MutterSolvig!
Ich weiss nicht wo meine Kinder sind, wie es Ihnen geht und was sie machen!


Auch anders herum wissen die Kinder gar nichts von ihrem eigenen und einzigen Vater, ihren Grosseltern und sonstigen Familien in den Niederlanden.

 • Das kann niemals im Interesse der Kinder sein… im Gegenteil.


Wer Kinder stiehlt ist ‘krank im Kopf’… Solvig S. ver-dient den Ehrentitel ‘Mutter’ nicht mehr und sollte sich schämen!

Selbstverständlich widersetze ich mich...
und Anzeige wegen:


Kinderentführungdes Kindergeldbetruges und Ignorieren der Gerichtsurteile...

...wurde sowohl in den Niederlande als auch in Deutschland bereits vorgenommen. In nächsten Publikationen wird darüber weiter berichtet.

Im Moment aber vermisse ich meine Töchter so viel und mache mir derart Sorgen dass jetzt um Ihre Hilfe gebeten wird:Wo sind meine Töchter? Wo sind Lina, Jördis und Imke?


In Leipzig, in Berlin oder in Köln? Wo sind meine Kinder?Drei Mädeln die plötzlich aus den Niederlanden kamen und wenig erzählen wollten? Wer sie kennt weisst bestimmt schon Bescheid… und hilft die Kinder ihr Vater zurück zu bekommen.

Denn die Wahrheit über das Auseinandergehen der Eltern ist nicht so wie die ‘Mutter’ das in Deutschland bestimmt erzählt hat.

Die Beweise und die wirkliche Trauergeschichte, unser PAS-Familiendrama wird für unsere Kinder und die Welt nach und nach veröffentlicht.

 • Denn: die Wahrheid und meine, echte Liebe, dauern am längsten…!


Also, ich bitte Sie mit ganzem Vaterherz • Helfen Sie bitte mit den Kontakt wieder her zu stellen;
  
 • Helfen Sie die Kinder ihr Vater zurück zu bekommen.
Wir lieben und brauchen einander

Ich danke Ihnen im voraus für Ihre Hilfe und jede Meldung auf:


Im Interesse der Kinder
Danke sehr
…und Tschüss.


Falls Sie die Niederländische Sprache (einiger-masse) verstehen, verweise ich nach der web-site: http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/

Auch auf Deutsch demnächst mehr Publikationen. Fortsetzung folgtIm Interesse der Kinder und Frau Justitia.
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia