zaterdag 13 mei 2017

Schokkend: NL-overheid helpt moeder als vader kind ontvoert maar als 'n moeder 3 keer 3 kinderen ontvoert; doet zij niets en ondersteunt dit zelfs!

Is er wel meer van de overheid hartstikke nep/ FAKE? Jazeker, alles. Niet in ons belang!
Niet alleen knopjes stoplichten zijn nep; de 'hele overheid' is dat. Word svp. wakker!


Internationale kinderontvoering? Koenders helpt wel de 'mooie
moeder' Nadia met 1 ontvoerde dochter Insiya wel maar... heeft kennelijk en dat samen met (nu demissionair) kabinet-collega's;

RutteBlok, Plasterk, Bussemaker en Schippers alsook niet mijn'koning' Willem-Alex - volstrekte schijt aan:

 • deze 'volhardend vader en zijn 3, zelfs 3x ontvoerde, dochters... Lina Osasu, Jördis Imani en Imke Abeni!


Waarom is deze PapaErik zo boos op al die not-abelen!'...?

Zie bijvoorbeeld ook:


d.d. 22-05-2016:

'Onbestaanbaar PAS-familiedrama 'dankzij' de bewust falende 'Horror'-Koning WA en zijn (toen) 'Hangbuik'-Minister van der Steur'.

Voor wie nog gelooft in de Nederlandse 'recht'staat...

alsmede d.d. 23-04-2017:

'Kotst het Volk op 27 april niet alleen door (te) veel bier maar vooral vanwege...

de nu 50-jarige nep-'koning' Willem-Alexander?

Leve de Volksrepubliek van eerlijke, weldenkende Nederlanders (zonder WA & kliek!
Natuurlijk moet 'mooie moeder Nadia' geholpen worden, ook door Koenders:

Citaat-1:


"Minister Koenders gaat zich in India persoon-
lijk bemoeien met de ontvoeringszaak van het
Nederlandse meisje Insiya (3).

De bewindsman vliegt vanavond naar India en wil van zijn ambtsgenoot opheldering over waa-rom de ontvoerende vader Shezhad Hemani niet wordt gearresteerd of op zijn minst wordt ver-hoord over zijn rol in het ontvoeringsdrama."


Aldus publicatie in 'de Telegraaf' d.d. 06-05-2017.


Het is inderdaad verschrikkelijk dat de kleine Insiya al meer dan een half jaar weg is bij haar moeder. Deze volhardend vader en rechtzoekend vader Erik M. Groenendijk verwijst naar het email-bericht dat d.d. 31-12-2016 van de moeder Nadia ontvangen werd in reactie op het 'hart onder de riem/ gedeelde smart is halve smart'-bericht mijnerzijds:


"Beste Erik,

Bedankt voor je bericht.
Ik wens je heel veel sterkte.

Geen ENKEL ouder mag dit meemaken, ongeacht of het de moeder of vader is.

Kinderen zijn geen strijdmiddelen en horen niet te worden 'misbruikt' in grote mensen problemen. Ik hoop dat er snel verbetering komt in jouw situatie en in elk ander situatie waarbij een ouder de ander ouder het moeilijk dan wel onmogelijk maakt.

Dit mag geen enkel ouder of kind meemaken. ALLE Kinderen zijn belangrijk. Ook de kinderen waarvan wij niets vernemen.

Heel veel sterkte! 
Groet, Nadia"


Dank je, beste Nadia en idem.


Ik voel/ leef met je mee...
...in het belang van alle kinderen.

Alle kinderen tellen; groot verschil 'media-aandacht 'eenzelfde' ontvoeringszaak?!Met moeder Nadia is deze vader Erik het helemaal eens en ik hoop oprecht dat zij haar dochter Insiya - inmiddels > 1/2 jaar weg/ geen omgang - spoedig weer in de armen kan sluiten. Echter:

Hoe kan het dat er aan een vergelijkbare 'casus' - familiedrama waar drie dochters voor de 3e keer tijdens lopende ondertoezichtstelling met medewer-king van o.a. een - 100% bewezen! - criminele gemeente Duiven/ Gelderland en een 'bewust?-verzakende' politie Zevenaar die weigerde om gedane aangifte in behandeling te nemen, tot op heden...

...geen enkele aandacht besteed werd?

 • Zijn 3 meiden die 3x ontvoerd werden door 'moeder' dan niet nieuws-waardig? Bewezen 'criminele burgemeester en politie die meedoet'...

waar zijn de reguliere media...?

Waarom staan zij niet te dringen voor de deur met een cameraploeg?


Is dat 'omdat' in ons PAS-familiedrama het de 'moeder'/ mw. Solvig S. - uit Deutschland - was die onze 3 kinderen ontvoerde? En dat zelfs 3 keer met hulp van de overheid!

 • Niet 'vader' ontvoerde, zoals bij Insiya, maar de 'moeder'...? Niet alle 'moeders' zijn 'mooi/ lief'!


Vandaag 1.146 dagen geen omgang; dat is > 3 jaar!


En daar zijn wij - helaas - niet de enigen. Heel veel kinderen zien hun vaders (of, soms: hun moeders) niet meer... binnen 2 jaar na scheiding/ uit elkaar gaan van de ouders ziet 20% van de kinderen hun vader niet (of nauwelijks) meer! Dat kan nooit in het belang van een gezonde en evenwichtige ontwikkeling/ opgroeien van het kind/ de kinderen zijn!

Word wakker Nederland; red onze kinderen van de onredelijke, partijdige jeugd'hulp'-verleners en ja, ook; red onze kinderen van de - opvallend vaak; dat is geen 'toeval' - criminele familie'recht'ers die helemaal niet de kinderbelangen dien(d)en, zich aantoonbaar - herhaald - zelf helemaal niet aan de geldende wet(ten) hielden.

 • Schokkend. Het is echt verschrikkelijk; geen 'recht-' maar kromstaat, ten nadele van onze - moge dat voorkomen worden; uw (klein-)? - kinderen.


Aldus deze Groenendijk (b)lijkt dat er alleen in zaken waar de vader hun kind/-eren ontvoeren er 'media-aandacht en steun van 'politie, Justitie en politiek' komt, maar andersom... niet. Nooit. Hoezo niet?!

Dat wordt verzwegen 'omdat?' het niet in het beeld past dat 'de beslissers' aan de massa/ het volk wil opdringen. Want:

 • Heeft u wel eens een 'wanhopige vader' gezien op tv. die hulp vroeg bij de opsporing van zijn ontvoerde kind/-eren? Ikke niet... hoezo niet?


De vader worden altijd als 'slecht en 'n l#l' afgeschilderd, terwijl juist die vaders - en daarboven: de kinderen! - in de meeste gevallen juist 'de slachtoffers' zijn. Vaders houden net zo veel van hun kind(-eren) maar als zij zich beroepen op een 'voortgezet ouderschap na scheiding' krijgen zij - in 99% van de zaken - altijd de deksel op hun kop en trekken zij - en daarmee de kinderen - aan het kortste eind...

 • Als de 'moeder' moeilijk doet, kunnen de kinderen/ vaders hun samen-zijn... vergeten? Echt niet: 'samen spelen, samen delen', is hun belang!Afgescheept worden met de standaard 'eens in de 2 weken
een papaweekendje en wat vakanties (eerlijk) delen maar dat was het?' of nog veel erger: hun kind/-eren worden vaak ten onrechte afgepakt in (soms vecht-)scheidingen; waarbij...

de werkelijke agressor...
...zijnde de 'moeder';

juist gesteund dan wel niet-aangepakt werd door de jeugd-'zorg' en/ of familie'recht'ers (meestal vrouwelijk; net als in het basisonderwijs... vrijwel alleen maar 'juffen')! Over de ruggetjes van het (arme) kind/ de kinderen en hun enig(st)e vader(s). Past u svp. uw beeld over 'vecht'-scheidingen aan, want:

 • In het overgrote deel van de ontvoeringszaken zijn het namelijk niet de 'vaders' maar juist 'moeders' die ontvoeren. De 'moeders' kidnappen!


Zie bijvoorbeeld 'de Volkskrant' d.d. 08-05-2017:


   Helft ontvoerde kinderen komt niet terug naar Nederland, ontvoerder 
   meestal vrouw'.

   Jaarlijks worden meer dan 200 kinderen ontvoerd. De helft van de in

   Nederland geregistreerde ontvoerde kinderen blijft achter in het land waar ze
   zonder toestemming van één van de ouders mee naartoe zijn genomen.


Nogmaals: niet de vaders maar meestal zijn het de 'moeders' die ontvoeren en voortzetting van een normale kind(eren)-vader-relatie na scheiding/ uit elkaar gaan van de ouders...

...met voorbedachte rade onmogelijk maken.

En dat met 'professionele hulp' van jeugd'zorg' en familie'recht'ers van uw goedbedoelde belastinggeld.


Gatverdamme!

Niets geen 'zorgzame moeders die het kind/ de kinderen moeten beschermen' maar de facto juist...

 • 'b#tches' waartegen kind/ -eren beschermd dient/ dienen te worden!Er zijn - uiteraard - ook (veel) echt goede (gescheiden) moeders, een voorbeeld:


Groenendijk herinnert zich een goede, dappere vriendin uit Eindhoven die na het uiteengaan van haar relatie met 1 kind 'helemaal verliefd werd op een leuke man uit Noorwegen' en het liefste daarheen wilde verhuizen - met kind - omdat hij niet naar Nederland wilde komen.

Als ze dat echter zou doen (= verhuizen), dan zou het kind echter de Nederlandse vader niet/ praktisch gezien nog maar heel weinig zou zien en (mogelijk) van elkaar vervreemden...


Zij vond dat niet in het belang van hun kind en be-sloot de relatie met haar 'Noorse god' om die reden te beëindigen...

...'met pijn in het hart'.

Ik heb veel respect voor haar moeilijke beslissing en een andere liefdesvlam is haar zeer gegund/ komt!
Kortheidshalve verwijst Groenendijk naar recente publicaties ter zake:


d.d. 20-10-2016: 'Vader ontvoert Insiya; groot alarm, uiteraard. Echter: als moeder 3x onze Lina, Jördis en Imke ontvoert, doen de politie, ministerie en media niets?!
Wie kinderen ontvoert - ongeacht vader/ moeder - , is heel erg verkeerd bezig!

d.d. 23-10-2016: '
Media in NL (b)lijken ook te zijn 'gekocht' en vertellen niet (s dan) de - hele - waarheid. U wordt thuis besodemieterd; via uw eigen tv en krant!'


d.d. 30-12-2016: 'Vader ontvoert kind en moeder
is zielig; alle media erop.

Maar ontvoert moeder 3 dochters 3x izm criminele jeugd'zorg'/ 'recht'ers... dan niets?!'

Kleine, arme Insiya blijft klemzitten tussen ouders; nu triest PAS aanstaande?


d.d. 02-04-2017: 'Als Groenendijk-je bij PAUW-tje komt, dan geeft hij niet thuis! Is 3 keer 3 kinderen ontvoeren met criminele hulp jeugdzorg/ rechters geen nieuws?'


Als puntje bij paaltje komt... als het er echt om gaat, partij te kiezen - voor licht of 't donker - dan blijkt de reguliere media steeds aan de verkeerde kant te staan!

d.d. 04-05-2017: 'Juist nu: 'wie zwijgt, is 'fout'...! 'De Gelderlander' toont interesse voor criminele burgemeester De Lange/ Duiven maar... 'pas op maandag'?


d.d. 06-05-2017: 'Criminele overheid ontmaskerd: chef nieuws 'de Gelderlander'/ Gerritsen en klokkenluider Groenendijk sluiten heren-akkoord = grootste impact...!'

Absolute lariekoek, aldus Koenders. Inderdaad: meten met 2 maten = diep-triest!


Hoe kan het nou dat in een 'recht'staat, waar iedere burger voor de wet gelijk is en dus gelijk behandeld dient te worden (vrouw of man! moeder of vader!)... deze ene moeder met 1 door 'de vader' ontvoerde dochter en geen omgang sinds > 1/2 jaar wel...

...veel media-aandacht en zelfs persoonlijke
hulp van de regering krijgt, maar...

...drie dochters die drie keer ontvoerd werden - deze keer naar een (alleen voor hun vader, nog!) onbekende be-stemming d.d. 27-06-2016 met criminele medewerking van de misdadige burgemeester De Lange van Duiven/ Gld. - door de 'moeder' Solvig S...

...(nog) geen enkele aandacht wordt gegund? Laat staan zijn strafvervolging?


Is dat omdat dan jarenlang 'liegen en bedriegen' van deze enge jeugd'hulp'ver-lening alsook het toedekken c.q. mogelijk maken daarvan door criminele familie-'recht'ers voor iedereen duidelijk en onomstotelijk bewezen wordt?

 • Zo lijkt/ is het, beste eerlijke en weldenkende medemensen.


Sterker nog: dat kan deze Groenendijk zonder enige twijfel wettelijk aantonen en op deze site staan inmiddels al vele bewijzen... desondanks slechts 'het topje van grote PAS-ijsberg' en pas 1e emmer 'stront betreffende jeugd'zorg' en 'recht'ers in ons... diep-trieste familiedrama'.Citaat-2:

"Inmiddels doet de vader van Insiya er vanuit India alles aan om zijn ex-echtgenote Nadia in diskrediet te brengen.

Een tweet eergisteren - naschrift: d.d. 04-05-2017 - dat zijn ex een seksuele relatie zou onderhouden met de NL.-minister van Buitenlandse Zaken...

wordt door Koenders' woordvoerder als... 'absolute lariekoek' afgedaan."

Aldus publicatie in 'de Telegraaf' d.d. 06-05-2017.


Deze volhardend vader en rechtzoekend burger Groenendijk wil van de NL-regering - incl. niet-mijn 'koning' Willem-Alexander, lachertje-Rutte, Blok-aan-ons-been, 'dr. dom doen' Plasterk, 'geen eindmusicals'-Bussemakers, 'non-inspecties'-Schippers en '(aldus Hemani!:) seksuele-relatie-met-die-moeder-hebbende-Koenders -


 • ...opheldering waarom 3x onze 3 dochters ontvoerende 'moeder' Solvig S. niet wordt gearresteerd of op zijn minst wordt ver-hoord over haar rol in meest recente ontvoe-ringszaak/ ons PAS-familiedrama?


Zie ook schokkende publicaties ter zake moeder's advocaat; mr. Verbeke en de 'zeer bijzondere' kinder- = moedercurator mr. Hopmans die samen in het bestuur van de VJAR zitten; hoe bedoel je (schijn van) belangenverstrengeling...!


 • ...opheldering waarom aan de 3e, wederom internationale ontvoering van mijn 3 dochters uit de gemeente Duiven/ Gelderland meewerken-de (nog) 'burgemeester' De Lange, zijn 'secretaris' Papjes en 'teamleider' Hoogstraten niet worden gearresteerd of op zijn minst worden ver-hoord over hun rol in deze ontvoeringszaak/ ons PAS-familiedrama?


En ga zo maar door...

Vult u boven maar in: 'gezins'voogd M.K./ team'leider' S.S. van 'niet-Samen niet-Veilig Midden-Nederland' of diverse criminele 'recht'ers enzovoorts...

...meer dan schandalig.

Misdadig en niets anders dan dat.

Deze waarheid mag, neen, moet gezegd worden! • Pure rechtsweigering en vertrappen van kinder- (en vader-) belangen en onze (mensen-) rechten! Vrouwe Justitia werd bruut verkracht!Dat pikt deze Groenendijk niet; dat nooit! Wordt vervolgd. In kinderbelang:


Want uiteraard zullen alle betrokkenen en dus ook de hier genoemde zgn. 'bewinds'lieden (andermaal) persoonlijk aangesproken en...

stuk voor stuk ontmaskerd worden.

Dat stelletje hypocrieten in Den Haag (en elders)
komt aan de beurt van het volk...Tot slot: waar 'de Telegraaf' d.d. 06-05-2017 over 'door tienduizenden mensen ondertekende petitie' schrijft waarin 'dringend om actie wordt gevraagd'... schrijft 'de Metro' d.d. 10-05-2017 (later dus) van 'slechts' 13.000 ondertekenaars. Dat is 1x tienduizend, niet x-duizend dus. Kennelijk overdreef 'de Telegraaf' weer eens...?!


Enne: een mevrouw genaamd Solvig S. - bouwjaar 1980 - verdient de eretitel 'moeder' op deze wijze (allang) niet meer en...

...ik hoop ten zeerste dat onze kinderen dat - zullen gaan - begrijpen en aldus morgen 'dag-moeder'... 'vergeten'.


Delen van dit artikel wordt gewaardeerd; (weer)
dank daarvoor! Mede namens de meiden...
No justice, no peaceStop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - schoolmeester
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia