maandag 27 februari 2017

Ontslag 'krom'bank-president mr. Blaisse en ge'recht'shof-president mr. Van der Winkel is meer dan verdiend als bazen van 'Paleis van Misdaad'!


Nederlandse overheid beschermt onze kinderen niet, maar laat ze 3x ontvoeren!


Deze volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Erik M. Groenendijk MSc. verzamelde tijdens zijn jarenlang verweer - dit al vanaf 2008; met >36 zittingen en aangifte tegen >50 criminele 'recht'ers

het 100% sluitend onomstotelijk en wettelijk overtuigend bewijs dat de 'recht'staat te Arn-hel absoluut... niet bestaat! Schokkend.

De 'recht'ers en 'presidenten' aldaar bleken nep!

 • Zie vanaf 1e publicatie en komende - schokkende, ook onomstotelijk audio-opnames van feitelijk misdadige 'recht'szittingen -  onthullingen.


Waardoor drie minderjarige meiden - uiteindelijk - nu bijna 3 jaar - 1071 dagen - hun eigen vader niet kunnen zien, niet horen en niet knuffelen... 

dat is pure:Onbestaanbaar en onacceptabel. Want:

Dat was, is en zal nooit 'in het belang van' - onze - 3 kinderen worden! Een 'recht'staat bestaat in NL niet!
Ook: ex-partner - Le­bens­ab­schnitts­ge­fähr­te - mw. Solvig S. verdient de - ere! -titel 'moeder'... allang niet meer;

...'heeft zij hen eigenlijk wel lief - of vooral zichzelf'?!

Dan steel je onze kinderen niet hun altijd liefhebbende, prudente en veilige vader; ontneemt hen ieder contact!

Dat is ziekelijk-egoistisch, net als voortdurende schen-ding van geldende bel-regeling (geen vrolijke meidenstemmen) - maandag's 19:00 uur - en twee-wekelijkse ouderinformatie (niets)...
Slechts in theorie: 'Elke officier van justitie en iedere rechter moet onpartijdig zijn:


De oude Grieken hadden een godin van de rechtvaardigheid, Themis. De Romeinen noemden die godin Justitia. Daar komt ook het woord justitie vandaan. In 'recht'?-sgebouwen zie je vaak een beeld van Vrouwe Justitia of een schilderij.

Justitia is dus de godin van de rechtvaardigheid. Justitia wordt altijd afgebeeld met een weegschaal en een zwaard, soms ook met een blinddoek.

Deze voorwerpen zijn symbolisch voor rechtelijke taken. De weegschaal staat voor evenwichtigheid. Een rechter moet de argumenten van beide partijen zorgvuldig afwegen. Het zwaard is het symbool van de beslissingsmacht, de rechter moet de knoop doorhakken. Hij moet een vonnis vellen. Over de blinddoek bestaan verschillende opvattingen.

Soms is Vrouwe Justitia geblinddoekt, soms is zij juist niet geblinddoekt, en er zijn ook wel afbeel-dingen van Vrouwe Justitia waar zij slechts op één oog geblinddoekt is.

Een volledig geblinddoekte Vrouwe staat voor onpartijdigheid. Het oordelen zonder aanziens des persoons. Er zijn echter ook goede argumenten om aan te voeren dat Vrouwe Justitia niet geblinddoekt moet zijn. Bij het bepalen van bijvoorbeeld een straf moet de rechter ook naar de persoon van de verdachte kijken. Daarvoor mag Vrouwe Justitia nu juist niet geblinddoekt zijn.

Justitia is het symbool van de rechterlijke macht. Elke officier van justitie en iedere rechter moet onpartijdig zijn, goed kunnen afwegen, en een juiste straf kunnen eisen of geven. Bronvermelding.Rechters worden geacht 'onpartijdig' te zijn...
maar wat... als ze dat...

- 100% bewezen - niet blijken zijn?!

Als Vrouwe Justitia gekneveld in de hoek ligt?!

Een volk dat voor tirannen zwicht, verliest meer dan - tijdelijk - zijn kinderen.

Alle bewijzen zullen openbaar gemaakt worden; nochtans 'slechts' het topje van de ijsberg. Word alstublieft wakker medeburgers... ook in uw eigen belang en dat van onze kinderen. Help mee Vrouwe Justitia in ere te herstellen; onze dank.


Zie bijvoorbeeld recente publicaties:

d.d. 19-02-2017:

'Liegende rechters te Arnhem worden beschermd terwijl strafvervolging vereist is na criminele 'goedkeuring' 3e internationale kinderont-voering!'

en d.d. 24-02-2017:

'Criminele 'recht'ers bij Paleis van Justitie te Arnhem - hel - worden niet aangepakt;


(nog) Presidenten Blaisse/ Van der Winkel 
verdien(d)en...

...hun beider ontslag op staande voet'!
Een duidelijke boodschap aan voor te-behandelen-2e-en-3e-beklag-artikel-12-Sv.-verantwoordelijke president van het ge'recht'shof te Arnhem = 'sof te Arn-hel', dhr. mr. A.R. Van der Winkel:
Zoals aangekondigd, werd (nog) president Van der Winkel d.d. 26-02-2017 per mail met deze brief als bijlage een... (aller-) 'laatste kans' gegeven om ingediende bekla-gen (2x) te (laten) behandelen voordat de Raad voor de Rechtspraak en de Hoge Raad van het - bewuste?! - verzaken van het 'Paleis van Misdaad' op de hoogte wordt gesteld. En vandaag weer ondertekend en per aangetekende post gezonden.Wordt vervolgd; in de tijd en naar het Strafrecht;

 • want: criminele 'recht'ers zijn ook daad-werkelijk te vervolgen, nietwaar...?!

De wet geldt niet toch alleen voor 'gewone' burgers maar ook voor 'recht'ers en beide 'presidenten'?!
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

zondag 26 februari 2017

'Papa vindt jullie ook heel lief en houdt ontzettend veel van jullie'! Altijd en eerlijk. En daar komt nooit iemand tussen; pas op jezelf en houd vol!Klein erratum:

Op 3:30 minuten werd gezegd: criminele 'recht'ers mrs. mw. Van Son, mw. Keijzers en dhr. Kroon... correct is:


Van SonKuypers en Kroon (en hopelijk heb ik dhr./ mw. goed; dat wordt nog gecheckt).

<--- misdadige 'recht'er mr. Van Son voorzitter.


Papa vindt jullie ook heel lief en houdt ontzettend veel van jullie!


Kind(eren) hun vader (of soms ook moeder) - dit ten onrechte - afpakken is de allergemeenste misdaad die er bestaat

Dat kan nooit 'in hun belang' zijn (geweest)! Onacceptabel.

Wij leerden onze meiden: 'samen spelen, samen delen' - en hoewel dat inderdaad soms moeilijk was/ is, begrepen en - deden zij dat wel. Papa is enorm trots op alle drie!

Onze drie dochtersLina Osasu, Jördis Imani en Imke Abeni...

Papa vindt jullie ook heel lief en houdt ontzettend veel van jullie!Verplaatst u zich svp...

...eens in de - klemzittende - positie van onze drie kinderen - en gelijk hoop ik dat dit verdriet u bespaard blijft - die voor de 3e keer werden ontvoerd 'in die Heimat der Mutter'... en hun zich hiertegen - inderdaad met alle (wettelijke) middelen - al sinds 2008 verzettende - altijd - zorgzame, prudente en veilige vader.

 • U zou toch ook 'alles' voor uw kind(erendoen? Natuurlijk, uiteraard.


Elkaar nu al bijna 3 jaar elkaar niet (meer) kunnen zien, knuffelen en sinds juni vorig jaar ook 'zelfs geen stemmen meer te horen met vrolijke belevenissen' - ondanks de geldende bel-regeling; 'moeder' Solvig S. zendt ook geen ouderinformatie (meer) - en dus... niet eens weten waar je eigen kinderen zijn?

Dat wenst deze vader niemand toe.

Niet te weten 'hoe het met ze gaat'? Niet te zien 'hoe ze elke dag groter worden en opgroeien tot nu puber-meiden'? Kunt u zich voorstellen hoe dat voelt...? 

 • Voor u als 'de ontstolen ouder', maar vooral; voor onze drie meiden?Dan begrijpt u vast ook dat deze vader - ook - 'zijn' drie dochters Lina, Jördis en Imke nooit in de steek zal laten, hen ook in Duitsland zoekt en de verantwoor-delijken van mede 'dankzij hen' voortdurende, diep-trieste PAS-familiedrama aldus publiekelijk ter verantwoording roept? Mijn dank voor uw steun; samen zijn we... veel sterk(er) dan zij!


Daarbij is de inhoud m.i. belangrijker dan door mij gekozen vorm... na jarenlang 'de koninklijke weg' te zijn gegaan en 'keer op keer te zijn bedonderd', is het nu tijd voor 'de andere weg'. 'Lief en aardig zijn en maar hopen op', helpt helemaal niets - dat werd eerst gedaan - dan word je - helaas - namelijk bedonderd!


Duidelijk en direct, uiteraard 100% waar; dus 0%-fake/ nep... dat is namelijk de snelste manier om de anderen te waarschuwen en onze drie kinderen - desgewenst - te informeren over de werkelijke gang van zaken in het 'ouderlijk conflict' en de keuzes die 'mama' en 'papa' maakten... wie stelde/ -t nu werkelijk hun belang altijd bovenaan en... wie 'pretendeerde/ -t dat slechts...?'! Meer bewijs volgt.

Mijn meiden en de rest van de wereld hebben/ heeft recht op de waarheid en niets dan de gehele waarheid. In verweer op de leugens die zij (vast en zeker, al beseffen de kinderen dat - mogelijk - niet) steeds hoorden. Zoals van 'curatormr. Hopmans?


 • Omdat de waarheid = vader en echte liefde! het langste duurt...In het belang van onze en ook alle andere klem-zittende kinderen en... dit zodat Vrouwe Justitia, na jarenlang te zijn verkracht, weer in ere wordt hersteld! Stop PAS NU!

Zie ook:  Lizzy = Lina, Juultje
Jördis en Babetje = Imke

1e papaweekendverslag:   d.d. 26 t/m 28-08-2011;

57e papaweekendverslag: d.d. 28-02 t/m 09-03-2014;

Laatste weekendverslag:   d.d. 21 t/m 23-03-2014...
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

zaterdag 25 februari 2017

Bij SKJ als 'toehoorder'-geweigerde journalist nu als 'gemachtigde' bij de hoorzitting ivm klachtbehandeling versus 'SVMN' = jeugd'zorg' aanwezig!


Onbehoorlijke - initiële klacht- behandeling leidde tot klacht jegens deze SKJ:

Na klachtindiening jegens de - m.i. onredelijkepartijdige en zelfs criminele 'gezins'voogd mw. M.K. van 'niet-Samen niet-Veilig' (reeds 8 maanden geleden!) bleek de klachtbehandelaar - SKJ - reeds voorafgaande aan de d.d. 03-03-2017 geplande hoorzitting helaas... zelf niet-onafhankelijk en niet-betrouwbaar te zijn! Aldus moest ook jegens de - beoogd - 2e 'voorzitter' mw. mr. Jacquemijns klacht worden ingediend.

 • Van een behoorlijke klachtbehandeling zoals conform de wet vereist is - Awb. H5 - bleek bij de omzetting door SKJ absoluut geen sprake te zijn. Integendeel. Zou u daarmee dan akkoord gaan? Deze klager ook niet...!


Ondanks herhaald verzoek tot 'klachtbehandeling jegens Jacquemijns, tijdelijke stopzetting van de onderliggende klachtenprocedure of vervanging van zelf-beklaagde Jacquemijns door mr. Markx'... 

...weigeren zowel de directeur bedrijfsorganisatie/ drs. Stuifmeel, de voorzitter van het College van Beroep/ mr. Van Teeffelen alsook de voorzitter van het SKJ-bestuur/ dhr. Hageraats om in te grijpen!

 • 'Kortheidshalve' verwijst klager - volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Groenendijk MSc. - naar overzichtspublicatie d.d. 21-02-2017.SKJ weigert klachtbehandeling versus Jacquemijns en dramt 'gewoon' door!

De SKJ 'dramt door' met een 'hoorzitting' = schijnvertoning onder leiding van de zelf - met gegronde redenen -  beklaagde 'voorzitter' Jacquemijns en gelet op de/ haar onbehoorlijke procedurele behandeling, tevens onacceptabele 2e 'secretaris' mw. mr. C.A....?!

Weigert toestemming voor maken van video-opname door de journalist Nico van den Ham 'omdat het een besloten zitting is - hoezo? klager verzocht juist om een openbare behandeling en de beklaagde 'gezins'voogd kan - desgewenst - buiten beeld gehouden worden! Nadere SKJ-uitleg omtrent dit verbod werd geweigerd.Pijltje(s) linksboven aanklikken...
 


De SKJ staat slechts 1 toehoorder van zijdens de klager toe die echter reeds - dit conform uitnodiging - 5 steunbetuigers had aangemeld... 'omdat' beklaagde slechts 1 toehoorder - de zelf niet-geregistreerde maar wel (tevens) initieel-beklaagde team'lei-der'; dhr. S.S. - (enkel beroepsmatig dus) zou gaan meebrengen? Daarmee komt SKJ terug op eerdere uitnodiging - suggestie! - en toont zich weer onbehoorlijk, aldus GRN.
Groenendijk rappelleert SKJ-bestuur; ingrijpen vereist, deadline 14:00 uur:Wat een kul, zoals in publicatie d.d. 23-02-2017 - in detail - onderbouwd en door - daartoe gedwongen wordende - klager herhaald om ingrijpen verzocht werd:


'Uiterlijk om 14:00 uur dient het SKJ-bestuur... ingegrepen en mrs. 'voorzitter' Jacquemijns en 'secretaris' C.A. vervangen alsmede ingestemd te hebben met de 5 aangemelde toehoorders'. Simpel en gegrond. Daar kan 3e secretaris mw. N.J. dan - morgenvroeg - 'gelijk mee aan de slag'... succes!Mailmelding aan SKJvóór kantoorbegin d.d. 24-02-2017:


Stichting Kwaliteitsregister Jeugd,          
Geachte eerlijke, weldenkende Nederlanders,

Kortheidshalve verwijst volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Groenendijk MSc. naar recente publicatie d.d. 23-02-2017:

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2017/02/skj-kat-in-het-nauw-maakt-rare-sprongen.html
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia!


Maar helaas... om 14:24 uur:
Citaat GRN:

2. Wederom bewijst de SKJ deze klager; volhardend vader en rechtzoekend burger Groenendijk, helaas niet-serieus te nemen alsmede het definitieve einde van hun - resterende? - geloofwaardigheid.

 • Wat een schijnvertoning; wat een nep....!

3.
U zult begrijpen dat 'hoorzitting d.d. 03-03-2017 niet zo zal verlopen als u dat in gedachten heeft/ placht door te drammen'? Onder verwijzing naar mijn standpunten herhaalt Groenendijk dat wij zullen verschijnen, zoals tijdig en conform uitnodiging aan-gemeld.
 
4. In ieder geval betreft dit 'als gemachtigde': journalist dhr. N. van den Ham en 'als toehoorder'; mw. I.C. Wanner.


Volgens uw 'genetisch-gemanipuleerd konijn' is dat toch 'eerlijk'; 2 mensen van de beklaagde partij en 2 mensen van klagende partij...?
Drie uur de tijd om - dakloze - burgerjournalist in Amsterdam op te zoeken?


Een half uur later volgde de reactie van de 3e 'secretaris' N.J.:

...'als u dat wilt dan hebben wij de handtekening van Nico van den Ham nodig en of u dat maar binnen 3 uur zou kunnen gaan regelen...'


...dit 'omdat' - ? - 'beklaagde 1 week van tevoren over de toehoorder(s)/ gemachtigde van klager op de hoogte gebracht moet worden.' Dat is nog eens 'een ruime reactietermijn'! Journalist Nico contacteren en hem - met de trein naar vanuit Bussum (geen auto) en - bezoeken te Amsterdam voor 'n goed gesprek, wederzijdse steun en met 'benodigde handtekening' op het SKJ-'machtigingsfor-mulier' snel weer terug naar huis om in te scannen en - tijdig? - retour te zenden:


Mailmelding van SKJ om 14:47 uur:

'Indien u de heer N. van den Ham als gemachtigde voor u wilt laten optreden bij de hoorzitting van vrijdag 3 maart 2017, verzoek ik u,
omgaand, het bijgevoegde machtigingsformulier in te vullen, te doen ondertekenen en te retourneren aan SKJ.

Er zal aan de wederpartij kenbaar gemaakt worden dat u voornemens bent me-vrouw I.C. Wanner als toehoorder mee te brengen. Tevens zal aan de wederpartij ken-baar gemaakt worden dat de heer N. van den Ham ter zitting voor u als 'gemachtig-de' zal optreden.


Met vriendelijke groet
namens het College van Toezicht,

mw. mr. N.J.
- 3e 'secretaris' - 


Wat 'wonder boven wonder' toch binnen de gestelde 3 uur reactietijd lukte

Kortheidshalve verwijst Groenendijk naar het ingevulde, door ons ondertekende formulier dat om 16:45 uur aan de SKJ gezonden werd:


Wat echter als - nu gemachtigde - journalist Van den Ham 'niet bereikt had kunnen worden etc....? Mijn conclusie: de SKJ ;'deed er echt alles aan om de journa-listiek buiten de deur te houden', maar... tevergeefsSKJ...? Weg ermee!


Want: niet alleen bewijst ook het - herhaald om ingrijpen verzochte - SKJ-bestuur met als voorzitter dhr. Hageraats zich als 'bewust oorverdovend stil' = dus totaal ongeloofwaardig maar wordt ook de naam van - onacceptabele Jacquemijns (en dito C.A.) of vervangende mr. Markx - voorzitter niet vermeld...


'namens het College van Toezicht'; zonder de naam van - zelf-beklaagde maar desondanks doorgedram-de?! - 'voorzitter' Jacquemijns (neen!)/ Markx (ja; mijn redelijk voorstel tot vervanging) te vermelden.

Klaarblijkelijk wensen zij:


De zittingskamer is als volgt:


 • Mw. Mr. E.M. Jacquemijns, voorzitter;
 • Dhr. Mr. M.A. Stammes, lid; hierbij vriendelijk verzoek tot terugtreden
 • Mw. U. Hammer; vriendelijk verzoek tot terugtreden
 • Dhr. Mr. E.A.J. Ouwerkerk; vriendelijk verzoek tot terugtreden
 • Dhr. A.R. van Empel, leden-beroepsgenoten; vriendelijk verzoek tot terugtreden

de 'hoorzitting' = schijnvertoning op een kortdurend fiasco laten uitlopen!Omdat Groenendijk 'met open vizier' strijdt, wordt hierbij benadrukt dat de - beoogde - leden dhr. mr. Stammes, mw. Hammer, dhr. mr. Ouwerkerk en dhr. Van Empel niet! verantwoordelijk gehouden voor of anderszins in verbinding worden gebracht met het - schandalige, partijdige - aldus Groenendijk - SKJ-verzaken tot nu toeEchter:

 • bij deze worden genoemde leden persoonlijk opgeroepen om 'geen medewerking te verlenen aan dit SKJ-treur'spel' (door wel zitting te nemen; wie zwijgt die stemt toe?!)/ de geplande hoorzitting' en zich aldus 'af te melden/ terug te trekken als lid van deze zittingskamer'.


Naar ik - nochtans - aanneem, zou u niet persoonlijk met dit SKJ-fiasco geassocieerd willen worden en graag bied ik u dan ook de mogelijkheid om...

...'het zinkende schip - per ommegaande - te verlaten'. De keuze is aan u... 

No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

vrijdag 24 februari 2017

Criminele 'recht'ers bij Paleis van Justitie te Arnhem - hel - worden niet aangepakt; presidenten Blaisse/ Van der Winkel verdienen hun ontslag!


Alles 'is toch goed geregeld in Nederland'? Leven we in een 'recht'sstaat'?

'De vraag stellen, is hem beantwoorden', hoorde ik ergens en werd onthouden:
Deze volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Groenendijk MSc. werd in ons voortdurend, diep-trieste PAS-familiedrama niet alleen met een - helaas - ziekelijk-egoistische 'moeder', mw. Solvig S. geconfronteerd maar ook met daar-aan meewerkende, onredelijke en partijdige jeugd'hulp'-verlening en de facto > 50 criminele 'recht'ers en dito 'bestuurders'... allemaal omdat hij niet akkoord ging (en nooit zal aan) met het 'stelen van kinderen met leugens en bedrog' en wel 'verzorgende, echte' vader wilde blijven, ook na het uiteengaan van de ouders.


'Samen spelen, samen delen', dat leerden wij onze drie dochters; helaas 'vergat' mw. Solvig S. dat na door haar gewenste einde van onze (bijna) 10-jaar relatie. Zij beweerde/-t weliswaar 'n goede moeder te zijn die de kinderen tegen vader moet beschermen'...

 • In werkelijkheid is het precies andersom!

Zij stelde (en stelt) haar eigen 'belang van terugkeer naar ihre Heimat' boven dat van de kinderen en ontvoerde onze drie meiden d.d. 27-06-2016 voor de 3e keer naar Duitsland, tijdens de in ieder geval t/m d.d. 03-08-2016 lopende ondertoezicht-stelling van de gi 'niet-Samen niet-Veilig' Mid-NL..

De kinderen dienen tegen juist de liegende, bedrie-gende en manipulerende 'moeder' beschermd te worden; in het belang van hun gezond en emotio-neel evenwichtig (verder) opgroeien, aldus hun vader.

Mw. Solvig S. verdient de eretitel 'moeder' niet (meer) en bewijst niet echt van onze kinderen te houden, maar alleen van jezelf... arme meiden.

Papa houdt altijd echt en
onvoorwaardelijk
 van jullie!

Hoeveel? 'Tot de maan en weer terug', zoals in het kinderboekje dat werd voorgelezen... kom maar naar Bussum, altijd in mijn hart en... welkom thuis!


De 'moeder' werd echter op misdadige wijze ge-steund door 'de overheid' die het 'vervelend vond' dat Groenendijk niet zwichtte voor hun - in gemeen samenspan - misleiding/ bedrog en werd 'huidige non-oplossing' bedacht; 'we gooien ons grote probleem - de 'moeder' - over de grens en laat de vader het maar uitzoeken'... aldus eveneens over de ruggetjes van 3 minderjarige meiden en Vrouwe Justitia verkrachtend!

 • En, neen dus: dat pikt deze Groenendijk inderdaad niet. Wat nou NL-'recht'staat? Wat nou 'in het belang van de kinderen'...? Dat is totale onzin!


'Ze' - de tegenpartijen, waaronder 'moeder' - dachten alleen aan zichzelf en niet aan het werkelijk belang van de kinderen: 'opgroeien bij/ met beide ouders', zoals in de wet 'voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding' en in de beschikkingen is vastgelegd... maar niet omgezet werd . Juist dat werd maanden- en nu al jarenlang tegengewerkt/ geweigerd en dat zou 'vader zijn schuld geweest zijn'? Absoluut niet.

 • Kul; de waarheid is precies andersom: niet de vader maar de 'moeder' en 'overheid' waren/ zijn de agressors. Alle bewijzen worden gepubliceerd.Aan de handen en ziel van de ziekelijk-egoistische 'moeder' - Solvig S., de criminele 'hulp'verleners en misdadige 'recht'ers kleeft de pijn, ellende en het verdriet van ons PAS-familiedrama sinds 2008... onvergefelijk.Definitie van rechtsstaat:

'Een rechtsstaat is een staat waarvan de macht gereguleerd en beperkt wordt door het recht. De rechtsstaatgedachte is ontwikkeld tegen de praktijk van absolute vorsten (zoals Lodewijk XIV). Vanuit de rechtsstaatgedachte is willekeur te voorkomen en zijn rechtszekerheid en rechtsgelijkheid te bevorderen.In een rechtsstaat worden burgers tegen de macht van de staat beschermd door wetten. Onafhankelijke rechters kunnen bij een conflict oordelen en worden geacht de wetten te volgen. Een rechter kan - hier; moet! deze criminele 'recht'ers zijn onacceptabel! - bij overtredingen sancties opleggen die wettelijk ge-regeld zijn.

Als de rechters in een staat niet onafhankelijk zijn, mag die staat geen rechtsstaat genoemd worden.'

 • Vanuit de rechtsstaatgedachte is willekeur te voorkomen en zijn rechts-zekerheid en rechtsgelijkheid te bevorderen.

Deden ze in casus niet.

 • In een rechtsstaat worden burgers tegen de macht van de staat be-schermd door wetten.

Deden ze in casus niet.

 • Onafhankelijke rechters kunnen bij een conflict oordelen en worden geacht de wetten te volgen.

Deden ze in casus niet.Zouden mrs. Blaisse - krombank - en Van der Winkel - sof - van het Paleis van Misdaad te Arn-hel alsmede de > 50 criminele collega's die definitie dus nog eens goed willen lezen/ leren en vooral; in de praktijk kunnen (laten) omzetten...? Dat is namelijk 'meer dan urgent' - als understatement!

Mede namens kinderen en Vrouwe Justitia: onze dank daarvoor. Nogmaals definitie:

 • Als de rechters in een staat niet onafhankelijk - zoals herhaald, onom-stotelijk en wettig overtuigend reeds door burger/ vader Groenendijk werd bewezen - zijn, mag die staat geen rechtsstaat genoemd worden!In Paleis van Misdaad te Arn-hel wordt Vrouwe Justitia stelselmatig verneukt!


Vele zogenaamde 'recht'ers bewezen zich in diep-triest en voortdurend PAS-familiedrama de facto als misdadigers waartegen consequent aangifte gedaan moest worden. Het bleken criminelen van de ergste soort te zijn die - 100% bewezen - 'schijt aan de geldende wetten, laat staan enig interesse voor de werkelijke kinderbelangen hadden'... gatverdamme!

Die Vrouwe Justitia feitelijk in een 'juridische gangbang' van meer dan 50 'recht'-ers verneukten door zich niet aan de wet te - willen - houden = de wet niet toe te passen; aangetoond als 'recht'ers zelf overtraden met o.a.:


 • vervalste 'proces-verbalen' waarin de feitelijke gang van zaken niet werd vastgelegd (omissies) en/ of verdraaid werd weergegeven (gekleurd);

 • verkeerde handtekeningen onder de akten wat gelijk staat aan 'valsheid in geschrifte' en na - gedaan - verzoek tot vernietiging dient te leiden;

 • het ten onrechte duiden van 'bezwaarschrift nietigheid van rechtswege' als 'hoger beroep' en negeren van eerdere bezwaarschriften;

 • het maandenlang niet-behandelen van tweetal beklagen ex art. 12 Sv.;of bijvoorbeeld de wettelijk onmogelijke beslissing van mr. Van Son om 25% van de 'expertkosten'/ dhr. Zander aan de staat toe te rekenen (75% aan vader; de 'moeder' niets)/ op te leggen...!

Enkel en alleen 'omdat dat tegen de belangen van deze 'elite'/ de ge-vestigde 'orde' in zou gaan... werd 'aldus' tot afwenteling van hun falen = de facto misdaden over de ruggetjes van drie minder-jarige meiden en hun enige papa besloten en het PAS-familiedrama verder doorgedramd.


 • Dat is anno 20NU de waarheid over onze 'recht'staat; een corrupte bende!


Luister en huiver: (nog) president van de 'recht' = krombank/ mr. Blaisse verkon-digt 'onzin/ onjuistheden' in haar kantoor/ paleiskamer te Arn-hel... maar had er geen rekening mee gehouden dat de burger niet gekomen was om zich door haar te laten bedonderen en dus... deze schokkende, integrale audio-opname maakte en haar 'bedroevend, onacceptabel laag niveau van wetskennis' - understatement - bewezen werd.'Overleg- = misdaad in progress' gesprek d.d. 04-08-2015 met de - 100% bewezen! - misdadige president krombank mr. M.J. Blaisse, klik pijltje:
Navraag 2e beklag en indiening 3e artikel 12-procedure leidt tot 'dreigen met':


Van - het misdadige sof - (nog) 'president' dhr. mr. Van der Winkel werd na...

d.d. 25-08-2016 overzicht van onbehoorlijke, zelfs strafbare (non-) gedragingen van het Sof; zoals het niet willen-behandelen van ingediende 2e beklag artikel 12 Sv. jegens deze onmogelijke, partijdige en onredelijke, zelfs criminele! 'recht'ers mrs. Van Son, Kuypers en Kroon alsmede 'griffier' dhr. Kraehe - te zijn gewezen en...

d.d. 31-08-2016: formele indiening van 3e beklag niet-vervolgen van een strafbaar feit na - aldus Groenendijk; een politiek-gemotiveerd - sepot van hovJ mr. Vuylsteke - opnieuw een vuile OM-streek!

...opgeroepen te zijn om 'orde op zaken te stellen' aangaande de misdadige gang van zaken 'in zijn Paleis' d.d. 01-09-2016

Enkele schokkende citaten Van der Winkel:

 • Uit de administratie is mij niet gebleken dat u partij of belangheb-bende bent in een aanhangige zaak’;

Meent u dat nu werkelijk, Van der Winkel? Dat is kul.
Zie publicatie d.d. 28-05-2016 met audio-bewijs omnummering door politie Arnhem!Als Groenendijk de integrale audio-opnames van de misdadige 'recht's-zittingen zou publiceren... dan verwijst = 'dreigtVan der Winkel deze burger met 'tot 1 jaar gevangenisstraf'...! Jaja.


Oh, wat wordt Groenendijk nu 'bang' gemaakt? Not.

Dit bewijst vooral dat Groenendijk gelijk heeft en... dat zal gaan halen ookIn het belang van 3 meiden en Vrouwe Justitia; wie denkt Van der Winkel wel dat hij is...? Mijn inziens een nep-'president'!


 •  De overige inhoud van uw brief geeft mij geen reden tot reactie.’
Hoe arrogant kan iemand zijn...? Van der Winkel bewijst zich totaal ongeschikt.


Waarop d.d. 20-09-2016 door volhardend vader/ rechtzoekend burger als volgt werd gereageerd en president Van der Winkel aan de ambtseed/ -belofte herinnerd werd:

  
'Ik zweer/verklaar, dat ik voor het verkrijgen van deze dienstbetrekking aan niemand iets heb gegeven of beloofd noch zal geven of beloven. Ik zweer/beloof, dat ik van niemand enige belofte, gunst of geschenk zal aannemen om in mijn dienstbetrekking iets te doen of na te laten. Ik zweer/beloof, dat ik mijn plicht nauwgezet en ijverig zal vervullen en de mij verstrekte opdrachten naar beste vermogen zal volbrengen. Ik zweer/beloof, dat ik zaken, waarvan ik door mijn ambt kennis draag en die mij als geheim zijn toevertrouwd of waarvan ik het ver-trouwelijk karakter moet begrijpen, niet zal openbaren aan anderen, dan aan hen, aan wie ik volgens de wet of ambtshalve tot mededeling verplicht ben.'

'Zo waarlijk helpe mij God almachtig' of 'Dat verklaar en beloof ik'... maar in deze casus klaarblijkelijk door Blaisse, Van der Winkel50 collega's werd 'vergeten'?!
Bevestiging ontvangst 3e beklag maar geen uitnodiging door raadkamer!


d.d. 09-08-2016 meldde het sof te Arn-hel de ontvangst van 3e beklag artikel 12 Sv. en in-schrijving nr.: KL16/0751 en nodigde burger uit 
om 'de klacht in besloten zitting nader toe te lichten'.

d.d. 20-09-2016 werd door Groenendijk het daartoe benodigde 
formulier van raadkamer ondertekend en reeds d.d. 26-09-2016 per aangetekende post aan het hof van Arnhem gezonden.

 • Inmiddels zijn we 5 maanden verder en liet Van der Winkel & Co niets van zich horen... hoe kan dat? Alleen in Paleis van Misdaad te Arn-hel

 

Onbestaanbaaronwettig en onacceptabel. Ooo, dat pikt niemand!
Wat gaan 'Raad voor de Rechtspraak' en Hoge Raad vinden c.q. doen?!


Binnenkort zal schriftelijk navraag worden gedaan alsook klacht bij de Raad voor de Rechtspraak en/ of de Hoge Raad om vernietiging van betreffende 'akten' alsook ontslag van genoemde 'presidenten' verzocht worden. Citaten:


De Raad heeft als opdracht te bevorderen dat de gerechten hun rechtsprekende taak goed kunnen vervullen. Tegenstanders meenden dat het een aantasting zou zijn van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht omdat de rechters nu weer onder de Raad voor de rechtspraak zouden vallen.

 • De Hoge Raad zetelt in Den Haag en is belast met het toezicht op de rechtseenheid en rechtsontwikkeling van het Nederlandse recht.

Daarnaast doet de Hoge Raad aan rechtsbescherming door in te grijpen als lagere rechters fouten maken of hun oordelen niet voldoende motiveren. De vierde kamer van de Hoge Raad beslist ook in eerste aanleg over de vraag of een rechter moet worden geschorst of ontslagen. Alle rechters worden in Nederland voor het leven benoemd. Deze regel is opgenomen in artikel 117 van de Grondwet en waarborgt de onafhankelijkheid - ?! - van de rechterlijke macht.


Daarnaast doet de Hoge Raad aan rechtsbescherming door in te grijpen als lagere rechters fouten maken of hun oordelen niet voldoende motiveren. De vierde kamer van de Hoge Raad beslist ook in eerste aanleg over de vraag of een rechter moet worden geschorst of ontslagen. Alle rechters worden in Nederland voor het leven benoemd. Deze regel is opgenomen in artikel 117 van de Grondwet en waarborgt de onafhankelijkheid - ?! - van de rechterlijke macht.
Redenen tot ontslag - zieke, niet-functionerende en/ of corrupte - 'recht'ers:


1) De procureur-generaal bij de Hoge Raad kan bovendien een vordering indien-en tot schorsing of ontslag indienen bij de Hoge Raad (art. 111 Wet op de rech-terlijke organisatie).

2) Een rechter kan door de Hoge Raad worden ontslagen wanneer hij lichamelijk of geestelijk niet meer in staat is zijn werk te doen, voor een misdrijf is veroordeeld - nog niet; 'want' Van der Winkel weigert om 2e en 3e ingediend beklag artikel 12 te (laten) behandelen 'omdat' daarmee weer (en meer) 'recht'er als zijnde corrupt vast zal komen te staan! - ernstig nadeel toebrengt aan de goede gang van zaken bij de rechtspraak of het hierin te stellen vertrouwen - in de 'recht'sgang te Arn-hel kan geen enkel vertrouwen (meer) gesteld worden!

3) Een rechter kan ook worden ontslagen vanwege ongeschiktheid; dit is echter zeer uitzonderlijk. • Groenendijk zegt: 'de uitzondering bevestigt de regel' en totale ongeschiktheid in meerdere gevallen 100% bewezen; dus...


- ontslaan die 'presidenten' mrs. Blaisse, Van der Winkel en > 50 collega's!


 


Ergo: wel of geen recht-sstaat in Nederlanden ende overzeese gebieden?
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia