zaterdag 9 juni 2018

Echte Nederlanders eisen vertrek van volksverradende Rutte-kliek: jaar-lijks 1.400.000.000 euro dividendbelasting naar vrindjes = zijn Den Haag!Rutte-3: jouw 'Waterloo' = het einde van Den Haag-staatsterreur is nabij!
Bussum, 09 juni 2018
Goedemiddag geachte dames en heren,

Hier volhardend vader en recht-zoekend burger Erik Groenendijk vanuit Bussum met een update over niet-mijn mini-ster ‘president’ Mark Rutte. Want: weet u het nog?


Rutte-3 besloot jaarlijks 1,4 miljard inkomsten van de dividendbelasting = belasting over de winstuitkering van bedrijven… te schrappen.

En dan hebben we het over multinationals als Shell, Unilever (waar Rutte zelf werkte), DSM, AkzoNobel, Philips en werkgeversorganisatie VNO-NCW.

In plaats van naar de Nederlandse schatkist gaat er dus ieder jaar heel veel geld naar of de zakken van buitenlandse aandeelhouders of naar buitenlandse overheden. Huh? Wat heeft ons Nederland eraan als dat geld naar het buitenland vloeit?

 • Rutte moet dan wel een heel goede reden moeten hebben om daar ieder jaar 1,4 miljard in te stoppen, zou je denken…

Maar helaas, Rutte is Rutte want... volgens belastingexpert, prof. dr. Jacobs van de Erasmus Universiteit Rotterdam is een positief effect op de investeringen en de werkgelegenheid namelijk hoogst onwaarschijnlijk. Wetenschappelijk gezien dus helemaal geen goed idee waarvan de ‘onderbouwing’ aan alle kanten rammelt.

U herinnert zich dat Rutte eerst vertelde dat hij bij de coalitie-onderhandelingen ‘echt geen weet had van het bestaan van memo’s over de afschaffing van de dividendbe-lasting’… wat het volk dermate ongeloofwaardig vond dat die memo’s, die aan ‘side-tables’ besproken zou zijn zonder dat Rutte daar weet van zou hebben gehad, toch ‘opeens gevonden’ en aan de Kamer gezonden = aan het volk getoond worden. Met tegenzin.


Haha die Markie Ruttemetutje toch… je wordt keer op keer ontmaskerd en bent totaal niet geloofwaardig!

GRN vindt hem ‘n hele slechte leugenaar en gelukkig gaat het volk steeds meer (in)-zien dat die VuVuDu-kliek zich alleen maar inspant...

...alleen ‘doet voor eigen welvaart/ werkgelegenheid’;


 • het ‘gewone’ volk interesseert hen echt helemaal niets. Dat is de waarheid, geachte medeburgers!

Word wakker(der), denk zelf na en kom ook in pacifistische opstand. Want: het is mijn en uw geld, ons geld dat Rutte-3, nogmaals jaarlijks 1,4 miljard euro… aan het buiten-land weggeeft.

Zonder enige valide reden, want:

Wie gelooft u?

Mark Rutte van wie de ‘wetenschappelijke onder-bouwing’ maanden later dankzij spitwerk van FTM
slechts… 1 enkel onderzoek te zijn dat - stiekem, 
oe ‘toevallig’, niet dus! - gefinancierd werd door ‘koninklijke’ Shell...

of


Professor Jacobs die echt-wetenschappelijk onderbouwd en op onafhankelijke wijze beargumenteerde waarom de afschaf-fing van de dividendbelasting zeer waarschijnlijk niet zou werken.

Dat dit helemaal niet goed voor Nederland zou zijn maar alleen voor buitenlandse aandeelhouders/ overheden.


GRN gelooft geen Ruttemetutjes die eerst geen weet hebben van memo’s die ons 1,4 miljard zouden kosten, er dan toch memo’s bleken te bestaan en openbaar gemaakt moesten worden.

Waar Rutte de afschaffing van de dividendbelasting verdedigt als ‘goed voor de NL-se economie, voor de investeringen en de werkgelegenheid’ lijktblijkt 

 • gebaseerd te zijn op slechts  1 nep want door Shell gekocht ‘onderzoekje’…


Ja, daaaag Rutte-3. Dat gaat niet gebeuren; daar gaan wij echte Nederlanders niet mee akkoord - als jij je vrindjes van Shell en andere ‘koninklijke bedriegers’ een duur cadeau wilt geven dan betaal je dat maar mooi zelf’.

Dat zou die VuVuDu maar eens moeten doen. Niet jatten van onze poen om de club tegen het volk nog rijker te maken maar… echt werken voor je geld, Markie!

Totaal ontmaskerd die Ruttemetutje als ‘n pathologisch leugenaar, een zielenpietje waarmee deze GRN totaal geen medelijden heeft. Integendeel.

 • Rutte-3 is het aller-slechtste dat NL liet gebeuren en Mark Rutte de meest-ongeloofwaardige mini-ster president ooit.


Dus: wat Rutte en zijn VuVuDu echt zouden moeten doen?

   Oprotten M. Rutte en heel snel.. anders gaan wij;
   echte Nederlanders dat zelf maar voor jullie doen!

Leve de pacifistische NL-Schuursponzen-Revolutie waarbij alle Rutte en Oranje-vlekken weggepoetst worden, waar wij niets kapot maar Nederland weer echt mooi en trots maken.

 • Waar Rood-Wit-Blauw regeert en niet de regenboogvlag van de zieke, arrogante ‘elite’…


Schaf niet de dividendbelasting maar Rutte-3 af. Het NL-volk verdient een beter, pardon een echte leider die er niet voor zich en zijn club zit maar voor ons, de ‘gewone’ bur-gers, de echte Nederlanders.

In Catalonie, in Griekenland, in Frankrijk, in Duitsland en in de UK… overal pikken boze burgers het niet meer, laten van zich horen en gaan de straat op. En hier dan? Wanneer kicken wij echte Nederlanders die smerige, liegende en bedriegende Rutte/ Oranje-kliek er uit?

Dat had al gisteren moeten gebeuren, maar ja; vandaag bent u de boodschap-pen aan het doen en morgen rust u uit. En dan is het maandag en moet er weer gewerkt worden, heeft er niemand tijd voor wat voor ‘revolutie’ of verzet dan ook…

 • En zo naaien Rutte en zijn kliek = de club tegen het volk… de gewone burger en maakt ons Nederland meer kapot dan ons allemaal lief is.

Deze GRN pikt dat niet en herhaalt:


Word wakker, denk zelf na en verzet u

kom in pacifistische opstand tegen al die leugens en bedrog, zeg de waarheid en benoem de feiten. Simpel.

Daar houden leugenaars niet van, ze willen niet dat het volk weet dat individuele burgers door het land verspreid worden besodemieterd en bestolen want dat komt ‘natuurlijk’ niet...Samen zijn wij echter veel sterker dan die ‘club tegen het volk’ en schaffen niet de dividendbelasting maar Rutte-3 af…

 • dat moeten we doen!

In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia, in het belang van Nederland, 
Groenendijk groet.

Het gaat alleen beter met de 'club tegen het volk' - het 'gewone' volk lijdt nog steeds:


Als wij die 1,4 miljard euro, dat is 1,4 met 9 nullen: 1.400.000.000 euro jaarlijks, nou eens in Nederland laten en hier investeren; 'in de zorg, het onderwijs en de natuur' om maar een paar zaken te noemen?

Met de economie gaat het prima, alleen ...

 • merkt de 'gewone', hardwerkende burger daar niets/ bitter weinig van!

Nog nooit waren er zo veel mensen afhankelijk van de voedsel-'bank' en steeds meer medeburgers/ ook gezinnen melden zich aan voor de 'schuldhulp?verlening'. Schermen met 'zoveel % loonsverhoging' maar tegelijkertijd de BTW op basisbehoeftes/ 'de bood-schappen' met 50% te verhogen (van 6 naar 9%). Met de ene hand 'geven' en met de andere hand 'terugpakken'... per saldo gaat het volk er niets weinig op vooruit, zeker in vergelijking tot 'de top' die weer miljarden bijschrijven.


Geachte dames en heren:

het is echt veel te oneerlijk verdeeld in de wereld en dat...

   ...leidt alleen maar tot veel pijn, ellende
   en verdriet!

'Geld is macht' en 'Macht corrumpeert'...u weet het maar laat het met u doen?


GRN pikt het zeker niet en met hem steeds meer...

 • wakkere, eerlijke en zelfnadenkende medeburgers!


En die Mark Rutte maar roepen dat 'het prima gaat met Nederland' en ons onderzoeken gepresenteerd worden waaruit zou blijken dat wij 'bij de gelukkigste mensen ter wereld zouden horen.'


Nou... vergeet dat maar; pure staatspropaganda c.q. slechts voor een klein deel van de bevolking...

- 'toevallig' allemaal lid van of heulend met de 'club tegen het volk' -

...maar niet voor miljoenen Nederlanders die nog steeds (vaker) en/ of desondanks moeite krijgen..

of blijven houden d'eindjes aan elkaar te knopen! Die aan het einde van de maand 'rood staan' - >1 miljoen burgers! - en hun vakantiegeld gebruik-(t)en om schulden af te lossen - 22%.
d.d. 09-06-2018: 'Rutte beschermt onze welvaart niet
                           maar doet NL in de uitverkoop!

Wat wij echt moeten doen:

Zo Nederland, bukt u maar weer 4 jaar voorover en laat u door mijn kliek misbruiken', dat (b)lijkt de werkelijke 'regeer'stijl van drs. Mark Rutte - niet-mijn mini-president! Geen: 'primus inter pares' maar;Wel eventjes jaarlijks 1,4 miljard aan zijn vrindjes doneren in plaats van naar de schatkist laten gaan... oprotten, Rutte! Want:

   Rutte, Buma, Pechtold, Segers..
   wie vertrouwt ze nog? Niemand!

Geen enkel eerlijk, zelf-nadenkend mens, onge--acht of zij/ u mogelijk op die personen en/ of partijen stemde, nietwaar?
                                  En terecht!Nederland wordt wakker en staat op tegen RUTTE-3 - MOET OPROTTEN:

 • Wij echte Nederlanders zijn 'ze' allemaal zat: ongeacht politieke overtui-ging, vrouw/ man ('het' bestaat niet), kleur, geloof of seksuele voorkeur!

Mini- (maar heel kort de) 'ster' Wiebes en de Groningers? Die laatsten hebben groot gelijk en Den Haag beeft van angst dat wij - allemaal samen - werkelijk in pacifistische opstand komen.

En precies dat moeten we doen:

 • de boel eens flink 'opschudden' in Nederland... start met grote schoonmaak waar u vuil ziet!


Met onze schuursponzen poetsen wij ons land schoon!

- niet aaien maar hard boenen is daarbij absoluut ver-eist -

En maken Nederland weer mooi en om trots op te zijn.

   Doe mee met de pacifistische schuursponzen-
   revolutie en poets waar u vlekken ziet zodat:

Nederland weer schoon, echt mooi en trots wordt!Ontmasker, benoem de waarheid en maak de bewijzen openbaar... dat vinden leu-genaars niet leuk maar is de - pacifistische - manier om hen ten val te brengen!

 • Echte Nederlanders: samen zijn wij veel sterker dan zij!Wordt vervolgd...


   Uw delen wordt gewaardeerd;        
   daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace - Luctor et emergo -
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia!

Rutte beschermt onze welvaart niet maar doet NL in de uitverkoop! Wat we echt moeten doen: schaf nep-'mini-ster-president' Markie en kliek af!
GRN: SCHAF niet de dividendbelasting maar RUTTE-3 af - iedere burger blij... DOEN!
Verkocht Rutte zijn ziel? aan de duivel en poogt dat ook met ons Nederland te doen!Voor het NOS-journaal van 18:00 uur werd in de 'zendtijd voor politieke zendtijd' door deze volhardend vader, recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - en ditmaal met veel tegenzin naar...

het gluiperige gezicht van niet-mijn 'mini-president' drs. Mark Rutte gekeken. U weet wel:


'Ken uw vijand en verenigt u'; samen schoppen we die Rutte en kliek het land uit of nog beter: naar de gevangenis op water en brood - erg lang...!NORMAAL. DOEN. = VuVuDu ontmaskeren als een Vereniging Van Dieven, aldus GRN! Die 'lui aan de top' stelen van het volk... dat is de waarheid en niets dan de waarheid.

De komende tijd is bepalend voor de koers van ons land. Er ligt slechts één vraag voor: wat voor land willen we zijn?

 • GRN: weer 'n trots en mooi land ZONDER-'Club tegen het Volk'-ers!


d.d. 13-11-2017:  prof. dr. Bas Jacobs:

 • Blind gokken met de dividendbelasting

Deze week debatteert de Tweede Kamer over de voorgenomen afschaffing van de di-videndbelasting voor buitenlandse aandeelhouders. Ik heb een eerste versie van een artikel geschreven waarin ik beargumenteer dat deze maatregel een blinde gok is. Zie hier het artikel. De samenvatting is:


Dit stuk bespreekt de economie van de dividendbelasting en de voorgenomen kabinetsplannen van Rutte III om deze af te schaffen voor buitenlandse aandeelhouders. Afschaffing van de dividendbelasting kan theoretisch een positief effect hebben op de investeringen en de werkgelegenheid

Maar de condities waaronder dat het geval is, zijn empirisch uitermate onwaarschijnlijk:

   i) bedrijven zouden niet goed financiering kunnen krijgen
      op internationale kapitaalmarkten,

   ii) er zouden geen belastingverdragen zijn ter voorkoming
       van dubbele belastingheffing, en

   iii) bedrijven zouden alle investeringen aan de marge financieren met aandelen-
        uitgiftes.

De economische effecten van de verlaging van de dividendbelasting zijn waar-schijnlijk verwaarloosbaar. Als buitenlandse aandeelhouders hun dividendbelas-ting niet kunnen verrekenen met de belastingen, krijgen die een windfall gain ge-financierd door Nederlandse belastingbetalers. Als buitenlandse aandeelhouders hun dividendbelasting wel kunnen verrekenen met de belastingen, profiteren niet zij, maar krijgen buitenlandse overheden een windfall gain gefinancierd door NL-belastingbetalers.


Na afschaffing van de dividendbelasting zal waarschijn-lijk meer dividend worden uitgekeerd dan gebruikelijk, vooral in bedrijven waar topmanagers en leden van ra-den van bestuur relatief veel aandelen of optiepakket- ten hebben.

 • Het vestigingsklimaat voor bedrijven wordt niet aantrekkelijker onder Rutte III aangezien de gemiddelde belastingen voor bedrijven niet omlaag gaan.

Nederland zal een nog belangrijker internationale spil worden in internationale belastingarbitrage omdat het aantrekkelijker wordt voor in-ternationale bedrijven en vermogenden om Nederland op legale wijze te gebruiken als doorvoerland voor bedrijfswinsten. Dit leidt tot grotere wereldwijde inkomens- en vermogensongelijkheid en kan de belastingmoraal ondermijnen.

Het is mogelijk dat door de plannen van zowel Rutte III als Donald Trump Ameri-kaanse ondernemingen via Nederland miljarden uit belastingparadijzen belas-tingvrij kunnen gaan terugsluizen naar de VS.d.d. 11-11-2017: 'NL-vestigingsklimaat echt verbeteren? Schaf niet die dividendbelasting maar Rutte-3 af;
d.d. 01-04-2018: 'Vrolijke paasboodschap van Mark Rutte: 'peni non vagini'd.d. 24-04-2018: 'Schaf niet dividendbelasting maar die Mark Rutte af!

 • NVJ hoer?-nalisten dienen de macht te controleren maar delen nu juist het bed met Rutte-3!'
'Gij zult niet liegen, Rutte' - volk is 'jouw gevoel' = gel#l zonder basis, meer dan zat!


d.d. 25-04-2018: FvD  - daar stemt GRN zeker niet op maar dit vat hij goed samen:

 • 'Baudet confronteert Rutte met afschaffen Dividendbelasting

FVD-fractievoorzitter Thierry Baudet confronteerde zojuist Minister-President Rutte met z'n leugens over de niet-bestaande memo's over het afschaffen van de dividenbelasting die...

 • toch wel degelijk bleken te bestaan.
GRN: En door Shell (mede-)gefinancierd werd...


Ook hier is voor iedereen die een heel klein beetje verstand heeft en het lef heeft om een heel klein beetje zelf na te denken overduidelijk dat Mark Rutte niet de waarheid sprak.

Echter: zou het 'zo maar kunnen dat'...

 • RUTTE vaker NIET de WAARHEID SPREEKT?!

Heel veel vaker... bijna nooit?!

Bijvoorbeeld over de MH17-ramp? Over het 'klimaat-akkoord', over de massa- immigratie? En over 'be-schermen van onze welvaart en veiligheid', waarover Rutte in de VVD-'zendtijd voor politieke partijen' van vandaag sprak?, om maar een paar punten te noemen...


GRN acht de kans dat Rutte de waarheid spreekt...Hoe groot schat u de kans dat Ruttemetutje...

...als hij binnenkort opstapt - en andere 'heel enge' man Dijkhoff hem opvolgt, aldus het VVD-plan -

dat hij bij Shell & Co (of - via een omweg - gefinan-cierd door dat bedrijf) een 'leuk en vooral:

 • lucratief' baantje krijgt? Wedden? Om die 1.000,- die we nog tegoed hebben van Rutte? Inderdaad... volgens het bekende VuVuDu-stramien:d.d. 28-04-2018: NPO1 - 
AVROTROS  | Redactie dr Kelder en Co Twitter

 • 'Afschaffing dividendbelasting 'wekt de schijn van machtsmisbruik'

Het besluit van Rutte om de dividendbelasting af te schaffen heeft de schijn van misbruik van macht. Dat zegt hoogleraar economie prof. Bas Jacobs van de Erasmus Universiteit.Nog meer flikkergedrag van Rutte en zijn kliek: oprotten of wij zorgen dat jullie gaan:d.d. 24-05-2018: ''Mark Rutte vindt het fijn om naakt in huis rond te lopen

                            en was graag bi-seksueel geweest':


d.d. 07-06-2018: EenVandaag - Follow the Money:

 • 'Omstreden onderzoek Shell leidt tot afschaffen dividendbelasting'

Economie - Presentatie: Rob Hadders - Redactie: Anna Pleijsier - Auteur: Els Anker


Wereldconcern Shell heeft het onderzoek medegefinan-cierd dat aan de basis stond van het afschaffen van de divi-dendbelasting. Dat stelt onderzoeksjournalistiek platform Follow The Money (FTM).

Het rapport is omstreden, omdat het de enige als weten-schappelijk aangemerkte bron is voor de memos van het kabinet.

Tijdens de formatie van kabinet-Rutte III zijn ambtelijke notities voor de onderhandelaars opgesteld over de politiek omstreden afschaffing van de dividendbelasting.


Wikipedia: Wetenschappelijk onderzoek is onderzoek dat naar hedendaagse maat-staven voldoet aan de criteria van wetenschap. Op voorstel van de fameuze filosoof Popper wordt niet gevraagd naar juistheid, alleen naar controleerbaarheid. Hij sprak van "verifiëren of falsificeren". Daarbij gaat het er niet zozeer om of een bepaalde uitspraak daadwerkelijk aan een controle is onderworpen, dan wel of zij zich daar in beginsel toe leent.d.d. 07-06-2018: Follow The Money - Thomas Bollen


In het geheim door Shell gefinancierd onder-zoek van de Erasmus 
Universiteit diende als fundament voor de afschaffing van de dividend-belasting. Andere wetenschappers bekritiseren de methodologie van het onderzoekbevooroordeeld (bn) :eenzijdig, gekleurd, partijdig, subjectief, vooringenomen
partijdig (bn) :bevooroordeeld, eenzijdig, subjectief, vooringenomen
subjectief (bn) :bevooroordeeld, gekleurd, partijdig, vooringenomen
eenzijdig (bn) :bevooroordeeld, partijdig, vooringenomen
suggestief (bn) :gekleurd, geladen, vooringenomen
gepreoccupeerd (bn) :vooringenomen


ErasmusMagazine: 'De afschaffing van de dividend-belasting blijkt deels gebaseerd op een omstreden RSM-onderzoek.'

Een omstreden rapport van de Rotterdam School of Management (RSM) werd gebruikt om de af-schaffing van de dividendbelasting te legitimeren.d.d. 08-06-2018: Taxence - 
Anne-Marie Noordenbos:

 • 'Kamer wil opheldering over onderzoek afschaffen dividendbelasting

De voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting blijft de gemoederen bezig houden. Aanleiding is een aritkel van Follow The Money. Volgens het journalistiek platform is...

het besluit om de belasting af te schaffen genomen op basis van wetenschappelijk onderzoek


GRN
: Wij weten allemaal dat Mark Rutte 'slechts' een drs. in de geschiedenis is... geen econoom. Dat is prof dr. Jacobs wel en die onderbouwt zijn pleidooi met be-grijpelijke, valide argumenten (zie boven).

Dat is heel wat anders dan Rutte die jaarlijks 1,4 miljard
niet naar de staatskas maar naar; of de aandeelhouders van die bedrijven of naar buitenlandse overheden laat vloeien... daar betalen wij Nederlanders geen belasting voor!

 • Rutte beschermt onze welvaart niet maar doet NL in de uitverkoop!

Wordt vervolgd...


   Uw delen wordt gewaardeerd;        
   daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace - Luctor et emergo -
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia!