maandag 28 mei 2018

Grondrecht op 'eerlijke' rechtsgang door Paleizen van Misdaad Arnhem en Den Bosch keihard vertrapt - weigeren zelfs de stukken te zenden = ziek!En toen hield de camera er mee op... vol. Grmpf. Van 'eerst leegmaken dan pas filmen', kwam dus niets. GRN heeft het te druk, ach ja. 'Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat', nietwaar... dan maar schriftelijk het slotwoord:

  • Groenendijk groet: in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia!


Er werd 's avonds opeens aangebeld en GRN verwachtte geen bezoek... de nep-politie?


Bij volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - werd vanavond aangebeld... eens kijken wie het is?

Neen, niet de politie - de camera kon weer weggelegd worden - maar een vriendelijke jongedame die ondanks de sticker 'geen colportage' (= geen verkoop aan de deur) iets wilde aan-bieden/ -smeren. Nou, 'het speet mij niet' want: 'helaas' GRN doet niet mee aan desbetreffende actie voor/ van SOS Kinderdorpen.

Waarom niet? Vooral omdat GRN niet gelooft dat het opgehaalde geld ter plekke aankomt; de meeste van 'die clubs' zijn niet te vertrouwen - kijk bijvoorbeeld maar eens naar het jaarsalaris van de bestuurders aldaar - en liever wordt 'om hem heen' geholpen. Dus als uitzondering op de regel: wanneer de jeugd uit de buurt met kinderpostzegels aan de deur komt... doet GRN altijd mee. Hetzelfde geldt voor 'de sponsorloop' en tjemig de pemig: ook de kankerbestrijding-collectant die wel de moeite - en vrijwillig - doet om te collecteren, krijgt een bijdrage. Gierig is die GRN zeker niet... 'arm' wel. 

De aardige jongedame werd aldus uitgelegd en naar deze site verwezen. Uiteraard mag je naar de wc. toe... 'ik sta op knappen', aldus haar eerlijke melding en ja, 'handen wassen', hoort erbij... loop maar door! Opgelucht maar zonder 'verkoop' verdween ze naar de buurman; misschien dat daar wel 'gescoord' werd? Of bij de volgende buur... ze kon er in ieder geval weer tegenaan; succes!


Ook GRN kon weer verder en net voordat het 'te donker voor video' werd bovenstaande update opgenomen met hieronder genoemde brief waarop van het sof Den Bosch geen enkele reactie kwam...

...ondanks de verstreken wettelijke termijn tot zending van een ontvangstbevesti-ging (= 100% zeker met aangetekende verzending a 8 euro nog iets). Dat zegt al heel veel.


Van het sof Arn-hel werd bezijdens de eenmalige 'mail-bevestiging van doorzending aan de president' evenmin schriftelijke ontvangstbevestiging ontvangen.

   Beide Paleizen van Misdaad
   - Arnhem en Den Bosch -

voldeden evenmin aan het verzoek tot onmiddellijke toezending van:


   1) de geheim gehouden tussen-beschikking (al maanden!) van de-te-ontslaan-
       nep-'rechter'-tevens-vice-voorzitter-Mintjes,

   2) het ambtsbericht van de officier van justitie en

   3) het schriftelijk verslag van de advocaat-generaal.


Dat zegt alles:

  • de burger GRN wordt toegang tot het 'eigen' dossier geweigerd!

Het is werkelijk schokkend: andermaal en 100% bewezen dat Nederland geen recht- maar 'n kromstaat is!

  • GRN pikt dat niet en publiceert alle feiten plus meer...
Genoemde brief GRN d.d. 07-05-2018;

        Betreft:

        1. Brief Ge’recht?’shof’ te Den Bosch namens mr. Boogaard-Derix
            d.d. 08-03-2018 terzake KL16 Arn-hel naar KL18-nummer en
            publicaties op: http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/

        2. Onmiddellijke toezending van 'geheim-gehouden' tussenbeschik-
            king/ mr. Mintjes d.d. 08-09-2017 alsmede het ambtsbericht van de 
            officier van justitie en schriftelijk verslag van advocaat-generaal


        3. Publiekelijk ontmaskerd als criminelen: Van der WinkelBlaisse
            naar de EBI met jullie;  leve de grote schoonmaak = pacifistische schuur-
            sponzenrevolutie in Nederland anno 20NU…!verzonden per aangetekende post d.d. 09-05-2018 zowel aan;


het hof Arnhem = sof Arn-hel/

   mr. Van der Winkel


en de recht- = krombank Arn-hel/

   mr. drs. Blaissealsook aan

het hof = sof Den Bosch/

   mr. drs. Boogaard-Derix


Voor meer achtergronden, kijk ook...


Kijk en lees svp. ook eerdere, schokkende publicaties over Misdaad-hol te Arn-hel:


d.d. 10-05-2018: 'PAPA-Erik is BOOS en KEIHARDE BEWIJZEN - KROMSTAAT NEDERLAND 

  • wie mijn 3 dochters LJI 3 keer laat ontvoeren, krijgt met GRN te maken!'d.d. 14-05-2018: 'Medeplichtig aan 3e internationale kinderontvoering
Wordt vervolgd...


  • Uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!

       No justiceno peace - Luctor et emergo -
       Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!


Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia!