donderdag 28 maart 2019

GELE HESSER GRN TEN ONRECHTE VAN Z'N BED GELICHT = ONRECHTMA-TIGE ARRESTATIE! WEIGERT OM behandeling AANGIFTE LASTER/SMAAD?

  
EN WEER WERD GRN DOOR FB GEBLOKKEERD - DELEN, DELEN, DELEN dus DANK!HOE STAAT HET MET AANGIFTE = VERVOLGING vs. G&E, MASCINI & SCHNEIDER, OM?


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel'  drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - is die:

NEP-KRANT 'GOOI & EEMLANDER' met
NEP-JOURNALIST L. MASCINI en NEP-HOOFDREDACTEUR H. SCHNEIDER...

...zeker niet vergeten hoor!


AANGIFTE werd d.d. 21-02-2019 gedaan
en nu volgt de NAVRAAG BIJ HET OM:

   ZIJN DIE MISDADIGERS AL GEHOORD -    
   WANNEER START STRAFVERVOLGING?

De reeds aangekondigde klacht bij de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) met hun 'onaf-
hankelijke?' klachtorgaan: 'Raad voor de Journa-
listiek' vanwege de overige, niet-strafbare...


...maar wél klachtwaardige gedragingen van de G&E/
Schneider en Mascini is bijna klaar. 

Morgen volgt verzending en
uiteraard weer publicatie...WAT VOORAF GING:d.d. 18-10-2016: 'Minister Plasterk (b)lijkt zelf crimineel;


       nu optreden of aftreden?!'
d.d. 21-02-2019: 'GELE HESSER GRN doet AANGIFTE tegen NEP-journalist L. Mascini, NEP-hoofdredacteur H. Schneider =
en:

d.d. 11-03-2019: 'NEP-krant: Gooi & Eemlander LOOG!d.d. 13-03-2019: 'AD-hoofdredactie/ Hans Nijenhuis blijkt 'onbereikbaar' voor beklag over freelancer


d.d. 26-03-2019: 'RED NEDERLAND: 'KICK OUT KING WILLEM', LEVE de REPUBLIEK!


d.d. 28-03-2019: 'BEN JE NIET VÓÓR DE KONING, WORD JE GEARRESTEERD - ÓÓK ALS JE NIETS DOET én TOESTEMMING BROERTJES HAD:Ontwerp-AANGIFTE jegens NEP-KRANT Gooi & Eemlander, SCHNEIDER en, MASCINI:
P R O C E S V E R B A A L
aangifte


Feit:              Laster en smaadartikel 261

Plaats delict:  Seinstraat 14, 1223 DA Hilversum

                     - redactie Gooi en Eemlander

Pleegdatum/tijd: Vrijdag 01 februari 2019 te 13:18 uur


Ik, verbalisant, ………………….. (GNV12345), hoofdagent van politie Eenheid Midden-Nederland, verklaar het volgende:

Op donderdag 21 februari 2019 te 13:00 uur, verscheen voor mij, in het politiebureau, Groest 69, 1211 EA Hilversum, een persoon die mij opgaf te zijn:Achternaam:        Groenendijk
Voornamen:         Erik Michiel
Geboren:             4 mei 1973
Geboorteplaats:   Hilversum
Geslacht:             Man
Nationaliteit:        Nederlandse
Adres:                 Papastraat
Postcode plaats:   Bussum

Hij deed aangifte en verklaarde het volgende over het in de aanhef vermelde incident, dat plaatsvond op de locatie genoemd bij plaats delict, op vrijdag 1 februari 2019 te 13:18 uur:


‘Ik, volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en ‘staatsvijand nr. zoveel’ drs. E.M. Groenendijk MSc. – gewoon PapaErik – (verder: GRN) wil aangifte doen van laster en smaad tegen de volgende personen en organisatie:

1. Journalist LEANDER MASCINI;
2. Hoofdredacteur HUGO SCHNEIDER en
3. Regionale krant ‘De GOOI en EEMLANDER

Dit op grond van 2 FEITELIJKE ONWAARHEDEN en aldus – gepoogde – KARAKTER-MOORD:Citaat-1 publicatie G&E/ Mascini:

  • Vrijdagochtend werd een persoon – GRN – aangehouden die gelieerd zou zijn aan de actie. Deze persoon is in opdracht van justitie opge-pakt vanwege beledigen van het koningshuis. Het lijkt te gaan om de actievoerder die de demonstratie aankondigde in een video op YouTube. Daarin wordt ook koning Willem-Alexander beledigd.’


GRN: Bij aanklikken van het onderstreepte ‘beledigd’ verschijnt een verschoven weer-gave van mijn publicatie d.d. 31-01-2019. In tegenstelling tot wat Mascini schreef en Schneider/ Gooi & Eemlander publiceerden, werd noch in betreffende video noch in het bijbehorende artikel ‘de koning’ beledigd. Dat is een feitelijke onwaarheid = leugen!

‘Wordt beledigd’, is niet alleen smerige leugen van Mascini – de koning werd helemaal NIET BELEDIGD – maar toont ook aan dat hij van journalistiek geen kaas heeft gege-ten, aldus deze GRN.

Want: in een rechtstaat – zoals Nederland toch zou zijn? – is het aan de rechter om iemand al dan niet te veroordelen en zeker niet aan Mascini. Berichten dat ‘de koning’ door GRN ‘wordt beledigd’, als zijnde een vaststaand feit, getuigt van onvoldoende kennis van zuivere journalistieke verslaggeving = ‘ongeschikt’ dus!

Nog veel erger: GRN werd en wordt door het artikel van ‘journalist’ Mascini en de daaropvol-gende = smerige goedkeuring door ‘hoofdredacteur’ Schneider en publicatie door ‘De Gooi en Eemlander’ in de regio waar GRN woont en bekend is/ wordt, aldus opzettelijk in zijn eer en goede naam aangerand door deze feitelijk onjuiste bericht-geving.

Let wel: het sepot werd door het Openbaar Ministerie – officier: F. van Lenthe – op dezelfde dag als de – onrechtmatige, aldus GRN; reactie volgt – arrestatie en publicatie van Mascini’s smaadschrift te weten vrijdag 1 februari opgesteld en door GRN na het weekend ontvangen. Geen vervolging dus, laat staan een onherroepelijke veroordeling. Ergo: Mascini/ Schneider/ Gooi en Eemlander maken zich schuldig aan ‘laster en smaad’.


Citaat-2 publicatie G&EMascini:

Hij zou van zijn bed gelicht zijn door de politie wegens beledigingen aan het adres van de politie.’


GRN: En opnieuw gaat Mascini op strafbare wijze de fout in, doet aan tendentieuze ‘journalistiek’ want op 20 februari 2019 be-vestigde de agente ‘- waarmee op 30 januari 2019 werd gesproken naar aanleiding van geplande demonstratie tegen niet-zijn-koning bij de uitreiking van ‘De Zilveren Camera’ – dat zij niet door hem beledigd was en dat 100% zeker.

Met andere politie had GRN niet gesproken en dus rijst de vraag: ‘waar heeft Mascini die informatie vandaan? Waar komt die leugen vandaan? Niet 1 maar ‘meerdere beledigingen’ zou GRN ‘aan het adres van de politie’ geuit hebben… aldus Mascini. Wat dan? Waar dan? Wanneer dan? Totale onzin! Leugens, uit Mascini’s laster en smaad-duim gezogen: ook de agenten werden NIET BELEDIGD!

Leerde Mascini op de school voor journalisten dan niet: ‘1 bron, is geen bron’ en ‘hoor en wederhoor’? Sterker nog: er is helemaal geen bron! De agente bevestigde dat GRN haar niet beledigde… iemand anders bij de politie dan? die aangetoond loog en die Mascini ‘tipte’? De waarheid zal boven komen.. wordt verder onderzocht!

GRN werd en wordt door het artikel van ‘journalist’ Mascini en de daaropvolgende = smerige goedkeuring door ‘hoofdredacteur’ Schneider en publicatie door ‘De Gooi en Eemlander’ in de regio waar GRN woont en bekend is/ wordt, aldus opzettelijk in zijn eer en goede naam aangerand door deze feitelijk onjuiste berichtgeving.

Als docent, lokale bekendheid en landelijke GELE HESSER accepteert GRN niet dat er leugens over hem gepubliceerd worden op internet… natuurlijk niet! Na de lasterlijke en smadelijke publicatie in betreffende regionale nep-krant werd en wordt GRN aange-sproken op – zo ziet ‘de massa’ dat nu – zijn ‘criminele voorbeeld-functie’! Ook werd GRN door de directie van de school ontboden voor een gesprek… ‘dankzij’ Mascini zijn leugens!

Mascini, Schneider en De Gooi en Eemlander dienen bestraft te worden voor dit sma-delijke, lasterlijke artikel/ publicatie. Als bewijsmateriaal zijn als bijlagen, INCLUSIEF VIDEO-INHOUD dus, opgenomen:

   1. Laster/ smaad-publicatie Mascini/ Schneider – Gooi en Eemlander,
       01 februari 2019
   2. Publicatie GRN, 30 januari 2019 – géén belediging van ‘de koning’

       in video/ artikel
   3. Publicatie GRN, 20 februari 2019 – agente bevestigt 100% dat zij

       niet beledigd werd


Aan niemand werd het recht of de toestemming gegeven tot het plegen van het feit.

Nadat de aangever de verklaring had doorgelezen, volhardde hij daarbij, waarna wij ondertekenden.


De aangever                             De verbalisantDEFINITIEVE, ONDERTEKENDE AANGIFTE!Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

BEN JE NIET VÓÓR DE KONING, WORD JE GEARRESTEERD - ÓÓK ALS JE NIETS DOET én TOESTEMMING BROERTJES HAD: leg uit VAN DER BURG!
BEN JE NIET VÓÓR DE KONING, WORD JE GEARRESTEERD - ÓÓK ALS JE NIETS DOET!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - 

  ONMIDDELLIJKE SEPONERING    door OVERHEIDS MISDADIGERS  NEP-OFFICIER VAN JUSTITIE:

  dhr./ mw. mr. F. VAN LENTHE

Vermeende 'pleegdatum' d.d. 30-01-2019, toestem-ming burgemeester d.d. 31-01-2019, arrestatie d.d. 01-02-2019 door het OM en dezelfde dag: óók d.d. 01-02-1029 onmiddellijke seponering, ontvangen d.d. 05-02-2019 'omdat':


  • 'U ZELF DOOR HET GEBEURDE OF DE GEVOLGEN DAARVAN BENT GETROFFEN'

= TEN ONRECHTE om 06:00 uur van het bed gelicht, in de koude cel gestopt, verhoord door 2 rechercheurs en vrij gelaten om 13:45 uur nadat die NEP-WA weer weg was...

De enige, juiste CONCLUSIE:

OMOPENBAAR MINISTERIE MISBRUIKT STAATSMACHT & 


GRN VRAAGT HET OPENBAAR MINISTERIE/ GVAN DER BURG OM OPHELDERING:Gaarne ontvangt GRN van het OM/ baas G. VAN DER BURG/ officier van justitie F. van Lenthe uiter-lijk d.d. 07-04-2019 (schriftelijk):

   1) het proces-verbaal waarop - onrechtmatige -
       arrestatie 'gebaseerd' was;

   2) inhoudelijke motivatie waarom/ waar:

       'ik ben een republikein, ik vind Willem-Alexander een nep-koning
        en ik ga hem 'n poepie laten ruiken

       volgens u 'beledigend' zou zijn? óf...

    3) uw erkenning onrechtmatige aanhouding en schadevergoeding!


GRN is van mening dat in deze casus helemaal geen sprake is van 'opzettelijke belediging' en werd juist het grondwettelijke recht op vergadering en betoging op 'sneaky' en onrechtmatige wijze vertrapt...

- SCHOKKEND, Van der Burg/ Van Lenthe!

Aldus GRN 'mocht er niet tegen Willem-Alexander gedemonstreerd worden en aldus tot nep-aangifte en onrechtmatige arrestatie besloten' door het OM.

Let wel:

Ook burgemeester Broertjes/ Hilversum...

...vond GRN's uitlatingen in het politiebureau niet beledigend van aard gelet op zijn toestemming tot demonstratie, aldus verkregen d.d. 31-01-2019. Met de ene hand gaf Broertjes toestemming om te demonstreren maar met de andere hand liet het OM tóch GRN arresteren? Dat is krom, dat is ziek, dat is ONACCEPTABEL.

NEDERLAND BLIJKT STIEKEME POLITIESTAAT: IEDEREEN KAN ZÓNDER VALIDE REDEN GEARRESTEERD WORDEN: NL GEEN RECHTSTAAT (MEER)!

Legt u dat eens uit, OM-OverheidsMisdadigers?!


GRN pikt het niet onterecht gearresteerd te worden en...

...pikt het evenmin dat de reguliere = gekochte media (o.a. BNN/VARA, Gooi & Eemlander, AD) vervolgens menen 'laster en smaad' jegens GRN te kunnen plegen - niet dus!

Zeg eens, OM... 

...wat is de stand van behandeling van d.d. 21-02-2019 jegens G&E/ Mascini en Schneider gedane aangifte?

Inmiddels zijn > 4 weken verstreken... bij de aangifte werd 100% onomstotelijk en wettig overtuigend bewijs meegeleverd. Werden beide 'heren' = misdadigers Mascini en Schneider al ge-/ verhoord en zo ja, wanneer gaat het OM de strafver-volging van die laster/ smaad-types verder omzetten?

Nogmaals: uiterlijk d.d. 07-04-2019 schriftelijk antwoord van het OM op boven- én onderstaande vragen. Wordt gepuliceerd... uiteraard.
WAT VOORAF GING:


ZILVEREN CAMERA met NEP-KROON:

d.d. 12-02-2019: 'LAF, LAFFER, BROERTJES heeft FORMEEL GELIJK maar... in de PRAKTIJK GEEN SCHEIDING DER MACHTEN

  • in 'Media'= BANANENSTAD-HILVERSUM!'
'FORMEEL CORRECTE' = LAFFE REACTIE namens GEEN GENTLEMAN: BROERTJES!


GRN herhaalt: PAS OP - ECHTE BURGERS NIET WELKOM IN HILVERSUM!!


RE: Onrechtmatige arrestatie
      = grondrecht vertrapt!

Van: Veilig-Hilversum <Veilig@hilversum.nl>
Aan: drs. E.M. Groenendijk MSc.

Ma 11-2-2019 16:35   Geachte heer Groenendijk,

   Graag wil ik reageren op uw onderstaand bericht. Namens de burgemeester
   hebben wij al contact met elkaar gehad over uw aangekondigde betoging
   op 1 februari

   Er is binnen onze rechtstaat een hele bewuste scheiding gemaakt
   tussen het strafrecht (bevoegdheid Officier van Justitie) en het 
   domein van de openbare orde (bevoegdheid burgemeester).

   DE BURGEMEESTER HEEFT GEEN BEMOEIENIS GEHAD MET UW AAN
   HOUDING OP DIE DAG. DIT IS VOORBEHOUDEN AAN POLITIE EN
   JUSTITIE.

---


GRN: HAHAHAHA, JAJA, BROERTJES... GELOOF JE DAT ZELF? HAHAHAHA!
DE GEDANE ZORGMELDING WORDT HERHAALD:


GRN MAAKT ZICH ZEER GROTE ZORGEN OVER DE GEESTE-LIJKE VERMOGENS VAN :

<--- (NOG) BURGEMEESTER BROERTJES/ HILVERSUM!!

ER IS ECHT HE-LE-MAAL NIEMAND (ALLEEN HEEL DOMMEN en JOUW CLUPPIE) DIE GELOOFT DAT BROERTJES 'NIETS VAN GRN'S KOMENDE ARRESTATIE AF WIST'!

ERGO:

       BROERTJES BEWIJST ZICH ALS TOTALE NEP!

OOK:

DE KORPSLEIDING VAN HILVERSUM WORDT BIJ DEZE AANGESPROKEN OP HET MES-IN-DE-RUG-STEKENDE-GEDRAG van BETREFFENDE AGENTE AAN DE BALIE
op het POLITIEBUREAU 'DE GROEST' in Hilversum d.d. 30-01-2019.

KLACHT ZAL WORDEN INGEDIEND! GAARNE ONTVANGT GRN NAAM/ DIENST-NUMMER VAN BETREFFENDE AGENTE en overige benodigde informatie tot het indienen van formele klacht = VERZOEK OM ONTSLAG OP STAANDE VOET!

En uiteraard zal de LAFFE, FORMELE =


GEEN GENTLEMAN-VERWIJZING VAN NEP-BROERTJES naar de:

   NEP-OFFICIER van JUSTITIE:
   Mw./ dhr.? mr. F. VAN LENTHE...

...nog GROTE CONSEQUENTIES KRIJGEN en IN DE OPENBAARHEID WORDEN GEBRACHT, UITERAARD!


---

   Zie https://www.om.nl/onderwerpen/verdachte/aanhouding/ en zie ook 
   https://www.politie.nl/themas/aanhouding.html

   ALS U VAN MENING BENT DAT UW ARRESTATIE ONTERECHT WAS, dan
   leest u in deze folder wat uw rechten zijn:

   https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/algemeen/onderwerp-
   teksten/folders-en-downloads/folder-rechten-verdachten-volwassenen-def-
   090714.pdf

---

GRN KLIKTE DE LINK AAN en LAS DE FOLDER waarin NIETS STAAT over WAT TE DOEN BIJ ONRECHTMATIGE ARRESTATIE! WAT IS DAT VOOR FLUT-VERWIJZING, MIJN-'HEER' KOEN KOKKELER?! GAARNE ALSNOG PER OMMEGAANDE EEN COR-RECTE VERWIJZING NAAR RELEVANTE INFORMATIE TER ZAKE, DANK.

---

  MOCHT U NOG VRAGEN HEBBEN OVER HET 
  PROCES VAN HET BEWIJS VAN KENNISGE-
  VING ROND DE BETOGING, DAN VERNEEM
  IK DAT GRAAG.

---

GRN ONTVANGT GAARNE EEN BESCHRIJVING VAN HET PROCES VAN BEWIJS VAN KENNISGEVING IN HET ALGEMEEN én IN ONDERHAVIGE CASUS.

DONDERDAG OM 16:59 GEEFT BROERTJES TOE-STEMMING en OP VRIJDAG OM 06:00 WORDT GRN GEARRESTEERD, WAARVAN DIE NEP-BURGEMEESTER NIET ALLEEN KEN-NIS DAARVAN HAD (dan wel GEHAD ZOU MOETEN HEBBEN) en ZICH - aldus - OP LAF-FE WIJZE NU VERSCHUILT ACHTER POLITIE/ OPENBAAR MINISTERIE.

LAF, LAFFER, BROERTJESWant:

VINDT BROERTJES HET OOK NIET 'ERG RAAR' DAT OOK HIJ DONDERDAG GEEN AANLEIDING ZAG OM GRN'S BETO-GING TE VERBIEDEN - EN DUS... DE UITLATINGEN 3X VAN GRN IN HET POLITIEBUREAU EVENMIN BELEDIGEND VOND DAT ARRESTATIE OM 06:00 UUR ÜBERHAUPT NOODZAKELIJK WAS - maar...

DAT NEP-OFFICIER F. VAN LENTHE..

...GRN TÓCH LIET ARRESTEREN?
WAARVAN BROERTJES OP DE HOOGTE MOET
ZIJN GEWEEST - VOORAF of PAS ACHTERAF?

GAARNE VERNEEMT GRN:

  • WANNEER OFFICIER VAN LENTHE PRECIES TOT DE ARRESTATIE BEVAL alsook WANNEER WERD NEP-BURGEMEESTER BROERTJES DAARVAN OP DE HOOGTE GESTELD?

---

   Hoogachtend, Koen Kokkeler. = NEP-BURGEMEESTER BROERTJES

   LAAGACHTEND, ERIK GROENENDIJK - GELE HESSERd.d. 26-03-2019: 'GEMEEN-TE HILVERSUM ZWIJGT na ONRECHTMATIGE ARRESTATIE:
WAT HEBBEN NEP-burgemeester BROERTJES en het OM te VERBERGEN? ALLES!'
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

GELE HESJES NL & RUTTE: BEN JE ER VOOR HET VOLK óf LANDVERRADER, MARKIE? Durf je ook met GRN om tafel in 'T TORENTJE of BANGvoorERIK?
BEN JE ER VOOR HET VOLK óf JUIST 'N LANDVERRADER, MARKIE RUTTEMETUTJE?


Ook volhardend vader, recht-zoekend burger, over-tuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. GROENENDIJK MSc. - gewoon PapaErik -

  • HEEFT NOG WEL 'N PAAR GELE APPELTJES MET RUTTE-3 TE SCHILLEN...

En zoals prof. dr. ing. Akkermans dat (ongeveer) zei: 'IK BEN BESCHIKBAAR'! Als dat gewenst wordt, dan gaarne delegatie-overleg...

maar:

Óf MARKIE RUTTE-ME-TUTJE...

met GRN AAN TAFEL DURFT?

 VAST NIET, DAAR IS RUTTE
   NAMELIJK 'N TE GROTE
  BANGvoorERIK VOOR...

         WEDDEN?!


REGULIERE MEDIA:


d.d. 27-03-2019: Panorama

   'Rutte ontvangt 'gele hesjes' in Torentje'

   DEN HAAG (ANP) -

   Premier Mark Rutte heeft begin mei een gesprek met 
   actievoerders van de protestbeweging gele hesjes.

   Hij ontvangt op 7 mei een kleine delegatie in zijn kan-
   toor in het Torentje.

   GRN: RUTTE? ROT OP!

d.d. 27-03-2019: Hart van Nederland

  • 'Gele Hesjes gaan in op uitnodiging Rutte en willen dat het gefilmd wordt'

De gele hesjes hebben gevraagd of er pers bij mag zijn. Daarop hebben zij nog geen reactie gekregen. Volgens Westerhoff willen zij ieder geval dat er gefilmd kan worden."WAT VOORAF GING:d.d. 28-08-2018: 'Deel en zing mee - anti Rutte lied:d.d. 01-09-2018: 'De herfst-hit 2018: grappig anti-Rutte-lied met serieuze boodschap;d.d. 08-12-2018: 'Deel-2: GELE HESJES Den Haag - We zouden toch in een 'vrij NL' leven, aldus Rutte-3;

en de gehele Gele Hesjes-demonstratie in Den Haag:

d.d. 11-02-2019: 'MARK RUTTE RENT HARD WEG voor GELE HELDIN: KIMMY KOEKOEK:d.d. 16-03-2019: 'HOUD MOED, GELE GRN GROET aan ECHTE NEDERLANDERS:d.d. 23-03-2019: 'OIA-30: al 5 JAAR = 1833 dagen GEEN LACH, TRAAN en KNUFFELEN van 3 DOCHTERS & PAPA =


  • MISDADIG en ZIEK: STOP dit PAS-FAMILIEDRAMA!!

Muzikale afsluiting:


d.d. 13-10-2013: MDFC - Kom Op Nou - Rutte Protest Song

Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia