zaterdag 28 januari 2017

Jeugd'zorg' laat kinderen tijdens ots ontvoeren; na tuchtklacht bij SKJ bewijst recht'er zich als niet te vertrouwen/ schokkend onprofessioneel.


SKJ pretendeert nu 'goed bezig te zijn' en 'vergeet' onbehoorlijke behandeling?
    
Bij deze de aangekondigde update over de SKJ - Stichting Kwaliteitsmanagement Jeugd; waar klachtbehandeling jegens (de geregistreerde en wat met niet-geregistreerde SVMN-team'leider' dhr. S.S.? waar dient hij dan - tuchtrechtelijke - verantwoording af te leggen? alle voorzitters zwijgen echter... hoezo?!) jeugd'hulp'-verleners naar het Tuchtrecht dient plaats te vinden - dat na vriendelijke toestem-ming van de bedenker - dank! - nu ook door mij wordt omgedoopt tot...:

 • 'Stelselmatig Kindermishandeling Justificeren';

want daar staat hun... 'houdt jeugd'zorg?'-hoe-dan-ook-uit-de-wind'-beleid, m.i. gelijk aan! Blijf dapper; niet u bent/ de ouder... maar juist de jeugd'zorg' is verward!


Voorafgaand mbt Stelselmatig Kindermishandeling Justificeren:

d.d. 17-01-2017: Medio dec. belooft SKJ: binnen 1 week... 3 weken later? Niets!

d.d. 27-12-2016: Weigering bekendmaking naam 2e behandelend voorzitter en ongefundeerde telefonische beschuldiging door anonieme communicatiemevrouw!d.d.
18-12-2016: indiening formeel klaagschrift jegens gecertificeerde instelling 'Samen Veilig' Midden-Nederland.Op gewone/ gegronde vragen van volhardend vader/ rechtzoekend burger als...
  
1. Waarom werd het klaagschrift jegens SVMN

- tijdig en conform de (wettelijk; vorm-vrije) vereisten d.d. 03-09-2016 ingediend -

door de 1e behandelend voorzitter van het College van Toezicht (CvT) - dhr. mr. Mooy, desondanks met kul-'argumentatie; afgewezen?

 • SKJ bewees zich 1e keer als niet-onafhankelijk en onbetrouwbaar!
 
2. Waarom weigerde deze 1e CvT-voorzitter Mooy alsook 1e behandelend 'secretaris' A.V. mijn, gegronde, procedurele vragen te beantwoorden?

 • Hij wenst geen verantwoording voor zijn juridische kul af te leggen! 

Tevergeefs mr. Mooy. Een klein beetje googlen levert al een berg aan bijbaantjes op... Hij 'werkt(e)' bij de politie, het Openbaar Ministerie, als senior rechter bij het hof te Den Bosch en runt tevens een commercieel bureau voor 'opleiding en arbitrage'. Dan zou je toch 'meer' = tenminste juiste kennis van de wet - vormvrije klachtindiening is gewoon toegestaan - mogen verwachten dan; 'klacht afwijzen en snel wegwezen', zoals deze mr. Mooy deed... schokkend onprofessioneel

 • 'Job done? en money taken!'? Dat dacht ik niet; dit krijgt nog een - voor 'u' en uw SKJ-collega's - zeer vervelend staartje/ vervolg, 1e CvT-vz Mooy!

Helaas kan ik geen foto van deze 'heer' vinden; wie kan mij daar (alsnog) aan helpen? Mijn dank daarvoor bij voorbaat. Ik zou i.e.g. nooit een opleiding bij zijn bureau willen doen en consumenten... vertrouwen in de geschillencommissie consumentenzaken met medewerking van mr. Mooy? Uw klacht wordt hoogst-waarschijnlijk afgewezen... terecht of onterecht, daar zal het m.i. namelijk helemaal niet om gaan. Met 'dank' aan personen als snel-vertrekkende mr. Mooy...


3. Waarom werd 'in plaats daarvan' de door Mooy-afgewezen = 'niet-ontvankelijk verklaarde klacht ongevraagd aan het College van Beroep doorgezonden?
 
 • Temporisatie en af- = doorschuiven naar de volgende, zijnde CvB-voorzitter dhr. mr. Van Teeffelen die weliswaar weigerde om mee te gaan met de gemelde en enige kul-'reden' tot afwijzing door mr. Mooy zijnde het niet-gebruiken van het door de SKJ-'ontwikkelde formulier' en 'terugver-wees' maar eveneens weigerde hij om inhoudelijke vragen over/ kritiek op de vele geconstateerde SKJ-malversaties te beantwoorden, laat staan dat hij actie tot herstel ondernam. Niets. Hij deed mee... net zoals mw. de 2e 'secretaris' mr. A.C. waarvan herhaald om haar vervanging door deze klager werd verzocht.
 
 • Het SKJ bewijst zich wederom 'totaal onbetrouwbaar' door gelijktijdig te melden; 'met de 2e CvT-voorzitter overleg te hebben gevoerd' maar des-ondanks (doorzending? van) mijn urgente correspondentie door de voorzitter over secretariële SKJ-misdragingen... onbeantwoord te laten. 'Gewoon' door te drammen met een zeer onbehoorlijke - procedurele - klachtbe-handeling. Daarin kan uiteraard geen enkel vertrouwen gesteld worden...!


4. Waarom weigerde de SKJ om de naam van deze 2e behandeld voorzitter - mr. Markx of mr. Jacquemijns; de laatste blijkt 'de pineut te zijn' - bekend te geven tot kort voor nu ontvangen uitnodiging voor mondelinge klachtbehandeling in 1e aanleg?

Omdat mr. Jacquemijns het 'vervelend vindt' om op door de 1e CvT-voorzitter Mooy aange-richte schade = voor iedereen duidelijk; juridische kul als 'reden' tot afwijzing en daarmee vaststaande SKJ-onprofessionaliteit, partijdigheid en afhankelijkheid, afgerekend te worden.

Daar gaat Groenendijk - uiteraard - niet mee akkoord, want: maandenlang weigeren om in te grijpen bij de procedurele kul van o.a. 2e 'secretaris' mr. C.A. en onheuse gang van zaken/ klacht'afhandeling' is absoluut niet conform de wettelijke ver-eisten van een behoorlijke behandeling! Voelt deze mr. Jacquemijns zich wel lekker?

 • In een hoorzitting onder 'leiding' van een dergelijke voorzitter Jacquemijns kan evident geen vertrouwen gesteld worden!


5. Waarom is de aangekondigde hoorzitting niet in de openbaarheid - naar het Tuchtrecht! - maar in een SKJ-achterkamertje/ kantoorpand in Bilthoven?

 • Omdat de jeugd'hulp'verlening erg goed is in het beschuldigen van anderen - terecht of onterecht; dat doet er niet toe... zoals (b)lijkt. - maar 'als de dood is dat hun falen en kinder-onterende bemoeienis voor alle Nederlanders bekend zal zijn'. Dan zijn zij namelijk diegene die 'in zak en as zitten' voor de 'pek met veren' die hen - tenminste - in rekening gebracht zal worden door al die boze ouders en... hun gestolen kinderen!


6. Waarom weigerde 2e CvT-voorzitter Jacquemijns toestemming te verlenen voor het maken van audio-/ video-opnames? Wat heeft de SKJ eigenlijk te verbergen?
 
 • Het gaat op hoorzitting namelijk niet over de kinderen, maar over de zeer onbehoorlijke - zelfs criminele aldus klager - rol van de SVMN-'gezins'voogd en betreffende mw. M.K. hoeft niet in beeld te worden genomen indien zij dat niet wenst. Wat zij te melden heeft, is echter van groot maatschappelijk belang en zal met Nederland gedeeld moeten worden!


7. Waarom weigerde ook de CvBeroep-voorzitter, dhr. mr. Van Teeffelen te reageren op mijn verzoek 'orde op zaken te stellen' mbt SKJ-malversaties?


Hetzelfde geldt voor de (nog) SKJ-directeur, mw. drs. Stuifmeel RA... ook zij weigert te reageren, hoewel zij herhaald persoonlijk en direct aange-schreven werd?!

 • Wat is dit voor een kul, SKJ - leidt dit tot weer een 'casus' van Stelselmatig Kindermishandeling Justificeren? Nee, Van TeeffelenStuifmeel.

...op 1 t/m 7 geeft SKJ steeds geen antwoord!Gegronde vragen worden door 3 behandelende 'voorzitters': dhr. mr. Mooy, dhr. mr. Van Teeffelen en - na maanden haar identiteit niet bekend te willen maken (foto?) - mw. mr. Jacquemijns en 3 behandelende 'secret-arissen' mw. mrs. A.V.; C.A. en nu N.J. geheel genegeerd. Hoe kan het nu dat mij dit helemaal niet verbaast...?!

 • Dat is anno nu de werkelijke stand van de SKJ-klacht'behandeling'... 

     

Hoorzitting Jacquemijns = kul; CvT/ Van Teeffelen dient nu in te grijpen!

Uiteraard gaat deze volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Groenendijk MSc. daarmee niet akkoord en wederom werd d.d. 24-01-2017 aan de voorzitter van het College van Beroep, dhr. mr. Van Teeffelen (wederom; een foto?) verzocht om...

     1) orde op zaken te stellen in de chaos bij College van Toezicht en

     2) tevens formeel klacht tegen 2e CvT-voorzitter Jacquemijns ingediend. Verwezen wordt naar deze brief zoals per mail en post d.d. 25-01-2017 met urgentie verzonden werd.

Met uiterlijke ontvangst door klager per d.d. 31-01-2017 wordt het ingrijpen door de (huidige) CvB-voorzitter mr. Van Teeffelen verwacht. De SKJ werd d.d. 29-01-2017 andermaal bericht, citaat:

 • Kortheidshalve verwijst volhardend vader/ rechtzoekend burger Groenendijk naar de brief d.d. 24-01-2017 met formele klachtindiening jegens 2e, on-acceptabele 'voorzitter' mw. mr. Jacquemijns. Uiterlijke reacties: d.d. 31-01-2017... van Stuifmeel (dagelijkse organisatie), Jacquemijns (verweer/ terugtrekken) en Van Teeffelen (orde op zaken stellen).

 • Met komende dinsdag als gestelde deadline heeft de SKJ aldus tot morgen = maandag d.d. 30-01-2017 om uw schriftelijke en persoonlijk - middels 'natte handtekening' - ondertekende reactie te posten.

Mogelijk dat mr. Van Teeffelen dit weekend - toch/ wederom - besluit om 'het enige juiste te doen'... volgens het oude gezegde: 'beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.'

...of zelf meegesleurd te worden in de komende val van vele corrupte not-'abelen'. Uiteraard wordt u/ de geachte lezer weer op de hoogte gehouden...No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

'Schrijnend geval' Cornielje - CvdK Gelderland - weigerde op te treden tegen criminele gemeente Duiven maar wil toch herbenoemd worden?!


Hoe volwassen Nederlanders dagelijks worden gebrainwashed of denkt u zelf na?

Na weer een week hard werken - kort voor opmaken van het 2e rapport - en uitgerust(er) na 'n verdiend-middagdutje keek de volhardend vader en recht-zoekend burger drs. Groenendijk MSc. weer eens naar 'GeenMorgen' op NL1. Dit onder het mom van 'ken uw tegenstander'; je wilt weten hoe 'de ellende-elite' de gekochte main-stream-media inzet in de - hopelijk vergeefse?! - pogingen om de kijker/ 'het goedgelovige? volk' te manipuleren en/ of keihard te bedriegen... en dat heeft u niet/ wel in de gaten?

 • Onderzoek alles en onthoudweet dat juist 'het tegendeel' van datgene wat de NOStumperds & Co' beweren in hun 'analyses'... vaak de echte waarheid is! Zoek uw echte nieuws online bij vele waarheidsstrijders!


Slik hun 'fake-nieuws' niet waarmee u daadwerkelijk thuis op uw prachtige eigen, al dan niet breedbeeld- en platte, televisie gebombardeerd wordt of zoals in net-zo-nep-kranten herhaald wordt. Wie is er nu 'fake'...?! Wilt u geprogrammeerd worden? Ikke nietBij televisiereclame's of in de krant is het ook verplicht om dat - vooraf - aan te geven. Dan kunt u zelf kiezen om 'weg te zappen of even naar de wc te gaan of betreffende reclame al dan niet te lezen, wetende dat het geen feit, maar reclame is'.


Waar 'vroeger' in de krant stond of op het tv-nieuws kwam, 'waar- geacht? - was... tegenwoordig zit u vooral te kijken naar de staatspropaganda van de heersende 'ellende-elite' (net als in Italie met die Berlusconi... ook hier; zie Tarik Z.). Die hun 'bovengemiddelde? of vooral; in- = omgekochte talenten!' niet inzetten voor 'het algemeen belang/ nut'... maar slechts, enkel en alleen - dat bewust; 'kennis/ geld = macht'! - voor de eigen 1% en 19% geldwolven/ meelopers en landverraders.


Die de overige 80% van de bevolking, u en ik - die zich wel 'braaf aan de regels/ wetten houdt en zich als hardwerkend, eerlijk burger wel inzet voor het eigen gezin, omgeving en ja, ook de maatschappij' -

keihard... bedriegen, oplichten en uitmelken.

 • Over onze ruggen/ bloed, zweet en tranen... zonder enige empathie 'want' daaruit komt juist 'hun?'= onze! verdiende rijkdom. Pikt u dat?

Gatverdamme; word wakker die 80%... laat je niet als 'n neo-horige/ zielloze loonslaaf behandelen! Wij, u en ik, verdienen veel beter en zijn met veel meer!Wonder? - gaat over - lijke-n! commissaris Cornielje blijft schrijnend geval!

Ik wens niet geprogrammeerd of uitgebuit te worden. Dat is geen fijn gevoel en zeker niet als het om je eigen kind(eren) gaat... die de homoseksuele Commissaris van de Koning (CvdK) dhr. drs. Cornielje - VVD niet heeft. Met stijgend niveau van boosheid zag ik vandaag dat Cornielje niet alleen kinderloos is - niets tegen homo's, wel tegen flikkers! - maar dat hij ook al enkele jaren longkanker heeft, opgegeven was en met nieuwe DNA-medicijnen tot wonderlijk 'herstel/ onder controle' kwam. 


Vier jaar geleden moest Commissaris van de Koning in Gelderland, Clemens Cornielje, afscheid nemen van het leven. Hij had uitgezaaide kanker, was uitbehandeld en zou sterven. Dankzij een dna-onderzoek van zijn tumor en informatie uit een buitenlandse databank kreeg hij op het laatste moment nog een experimenteel medicijn aangeboden.

En dat sloeg aan. Clemens Cornielje leeft nog steeds.


Fijn voor hem; ik verlaag mij niet tot het niveau om mensen verschrikkelijke ziektes toe te wensen... maar dat deze uit-zending ook als - dik er bovenopliggende - 'een persoonlijk reclamefilmpje voor herbenoeming als CvdK' werd misbruikt om sympathie voor deze 'wonderlijke man' op te wekken, vind ik persoonlijk ronduit ziekmakendWaar is het teiltje? Ik krijg erge braakneigingen van zijn - ongeneeslijke? - hypocrisie!

 • Gelder-/ Nederland is beter af zonder Cornielje als gezicht voor 'n goed doel.

Zijn 'schrijnende tronie' herinnert mij namelijk aan de, aldus deze Groenendijk; zeer hypocriete, laffe en onmenselijke reactie van deze CvdK Cornielje op herhaalde melding van de - 100% bewezen; onomstotelijk! - criminele gemeente Duiven/ Gelderland met misdadige burgemeester dhr. drs. De Lange en dito secretaris dhr. Papjes en teamleider Hoogstraten als actoren. Schokkend. Check zelf de feiten:


Waarschuwing en oproep aan de bewoners van Duiven/ Gelderland:

d.d. 31-07-2016:

Criminele overheid 100% bewezen: SVMN, gemeente Duiven en provincie Gelderland keuren kinderontvoering naar Duitsland 'goed'! Schokkend. Steeds 'gekker Gelderland'; Commissaris Cornielje is zelf 'schrijnende kwestie'!


Citaat: 'nadat SVMN & Co, maar ook de gemeente Duiven - aange-toond - helaas niet te vertrouwen bleken en weigerden om ook maar iets te doen tegen de huidige, 3e kinderontvoering naar Duitsland, besloot Groenendijk het zelf dan ook maar 'hogerop te proberen'... kijken of de provincie Gelderland, in concreto o.a. de Commissaris van de Koning, dhr. drs. C.G.A. Cornielje/ VVD, wel bereid is om in het belang van drie ontvoerde kinderen en de Neder-landse 'recht'staat dan toch 'orde op zaken te (laten) stellen'...?

Saillant 'detail' is dat - 100% vaststaand: - criminele (nog)
en ze 'elkaar regelmatig spreken'... nietwaar? Zij kennen zich.'


alsook d.d. 10-08-2016:


Citaat: 'na vaststelling van de bewust-falende en aan 3e internationale kinder-ontvoering tijdens lopende ondertoezichtstelling... - zoals door de rechtbank Gelder-land in het belang van de drie Nederlandse meiden was geacht (met 'SV'MN als GI) - ...meewerkende en aldus criminele gemeente Duiven; (nog) burgemeester De Lange, de secretaris Papjes en de teamleider Hoogstraten, werd niet alleen de Commissaris van de Koning/ Cornielje maar ook commissievoorzitter Algemeen bestuur/ Prins (VVD) bericht. Met als resultaat: dhr. Cornielje toonde zich zeer hypocriet en mw. Prins - VVD - zond slechts een ontvangstbevestiging...'


   


Hoe arrogant en jammerlijk... zij blijken 'niets te - willen - doen en zijn aldus mede-schuldig aan ontvoering en verzaken in hun plicht (zie art. 162 Sv. dat hun aangif-tes tegen deze misdadige gemeentebestuurders vereist!) Onbestaanbaar: ook deze Provinciale Staten Gelderland keuren 3e kinderontvoering naar Duitsland goed en hebben geen moeite met criminele gemeentebestuurders...'
Dan begrijpt u nu dat Groenendijk dat teiltje nodig had?! Ook: Emile Voest, hoog-leraar medische oncologie en het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis laten zich op deze wijze 'ook - voor het - politiek-correcte? herverkiezing; weer 4 jaar ondanks ziekte - karretje van Cornielje spannen. Erg jammer... of dat in overleg met de tv-makers geschiedde of het AvL-ziekenhuis dit als 'kwade bijwerking' accepteerde?

 • Respect voor - zich aan de eed van Hippocrates houdende - echte dokters heb ik zeker. Maar zelfs daar denk ik altijd (ook) zelf na!Van der Steur is pas het begin; nu Rutte en niet-mijn koning Willem en rest!


Wie licht de boel al jaren, eeuwen - sinds de farao's - op? Wie perst het volk uit om zelf in luxe te leven? Niet het volk... wij werken nog net zo hard - en dom? - voor die paar 'elite'-mensen die denken dat ze beter zijn dan wij; maar waarom pikt u dat? Ik niet.

Denk - alstublieft - ook zelf na en laat u niet (langer) bedonderen... wij zijn met veel meer!


Zet ook die 'Oranje'-bril eindelijk eens af, haal die struisvogel-watjes uit uw oren en kijk/ luister eerlijk en kritisch naar de stand van ons mooie Nederland. En weet wie daarvoor ver-antwoordelijk zijn... in hen is geen enkel vertrouwen (meer) te stellen. Wij zijn beter af zonder al die not-'abelen'... inclusief die 'opperbaas en enkel zakelijke? argentijnse nanny'!

Die alleen oog heeft voor zijn eigen drie (sinaas-) appeltjes maar drie burgerprinsessen keihard in de steek liet. Die weigerde - hoewel 100% bewezen - om criminele 'recht'ers die uit zijn naam veel ellende, pijn en verdriet veroorzaken... aan te pakken! Dan ben je geen 'vader des vaderlands', maar een dikke, vette nul.


Zijn 'Kabinet van de Koning' op extra dik/ duur papier tot tweemaal toe naar een niet-bestaande brief van het MinVJ = Ministerie van Jokkebrokken en Doofpotten met inmi-ddels opgestapte - want ongeschikte, ongeloofwaardige en zeer zielige = nu nog opsluiten in de EBI te Vught die man! - ex-minister Van der Steur liet verwijzen... 'n nep-koning!

 • Zijn drie dochters hebben grote pech met dergelijke ouders; mijn medeleven met Amalia, Alexia, Ariane... ik hoop zeer dat jullie desondanks toch heel anders dan de (de gehele?) rest van de Oranje-familie zullen worden.Word wakker en sta op... in uw eigen belang en dat van onze kinderen!
 • Leve de - pacifistische - revolutie van eerlijke Nederlanders!
 • Weg met niet-mijn 'koning WA'; leve het Nederlandse volk!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia