woensdag 25 oktober 2017

Wij vinden dat arrogante? 'journalist' Rene Boekhorst / 'de Gelderlander' aan de verkeerde kant staat; zeg uw abonnement op... wc-papier is beter!


Foutje: niet 'Ruud; maar 'Rene' Boekhorst... bij deze hersteld.

Vorige publicatie d.d. 25-10-2017'Is 'de Gelderlander' een kwaliteitskrant?

 • de vraag stellen, is hem beantwoorden: neen, absoluut niet! 

Want: niet over criminele burgemeester De Lange (willen) publiceren...

maar wel over 't tuinhuisjes-gedoogbeleid?!'

Weigeren over echt en schokkend nieuws te berichten...

maar wel het ene na het andere lof-artikel over de gemeen-te Duiven en criminele nep-'burge-meester' De Lange plaatsen...

betekent dat die krant niet meer is dan een propagandablad van 'de - 100% bewezen; criminele! - elite'. Dat kunt u als 'het volk' beter niet lezen... zonde van uw geld, tijd en aandacht die u veel beter aan de mensen om u heen kunt besteden. Het regionale leven vindt met u en om u heen plaats... daar moet u zijn en niet bij 'de Gelderlander', aldus Groenendijk.


 • Opzeggen die 'Gelderlander= slechts 'goed' als wc-papier?!


U kunt beter 'gewoon' 3-laagse? = extra zachte rollen halen in de supermarkt...

dat is namelijk stukken goedkoper en 'speciaal gemaakt om uw billen mee af te vegen', niet-waar? Dat werkt beter dan dat marketingblad van de overheid in repen te knippen!
Bellen met 'de Gelderlander' en ontmaskerd als 'fake'-/nep-journalisten!

zegt de vrouwenstem als je het algemene (redactie-)nummer belt...

 • 'Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn...',
haha, wat een nep, 'Gelderlander'; GRN werd niet geholpen. Integendeel.

 • 'U wilt iemand spreken omtrent alles over uw abonnement? Toets: 1...

daar moet u dus zijn als u uw abonnement op 'de Gelderlander' wilt opzeggen. Nogmaals: toilet-papier uit de supermarkt is veel goedkoper!


Zoveelste poging:
Ik weet uw achtergronden, ik weet waar u voor staat en ik doe er niets mee:


Zegt nep-'journalist' Rene Boekhorst namens de redactie van 'de Gelderlander'...

 • maar als Groenendijk dan  in het kader van 'hoor en wederhoor' navraagt...

zegt hij: 'geen commentaar'! Hahaha; betrapt!

 • Wat een nep; u noemt zich 'journalist' maar lijkt m.i. meer op 'n ontmaskerde volksverlakker...

net als uw werk'gever'/ 'de Gelderlander', aldus GRN.


En wie moge die Boekhorst dan wel niet zijn? Hier zijn LinkedIn-profiel... wij weten inmiddels 'hoe, wie, wat die Rene... werkelijk is'!


Gedeeltelijk transcript telefoongesprek d.d. 25-10-2017:


GRN: 'Ik heb gisteren geprobeerd dhr. Reijnen Rutten te spreken... maar die kan ik helaas niet bereiken en hij reageert ook niet...'

Rene Boekhorst: 'omdat 'ie 1 week er niet is'...


GRN: 'O, dat is opvallend want mij werd gisteren verteld door het hoofdkantoor in Nijmegen dat 'ie vandaag ge-woon aanwezig zou zijn... 

Rene Boekhorst:
'Nee hoor, hij heeft eh... chef-beraad, dusse... maar niet iedereen weet alles van iedereen, maar ik weet in-middels wel waarvoor u belt...'


- let op: eerst meldde Rene dat gezochte Reijnen Rutten '1 week afwezig' was en in de volgende zin zegt hij dat 'ie 'chef-beraad heeft'...

en spreekt zichzelf meteen weer tegen!GRN: 'ah, gelukkig...'

Rene Boekhorst: 'om een lang verhaal kort te maken...

 • ik doe er niets mee!'
GRN: 'oh, mag ik u vragen waarom?

Rene Boekhorst: 'Nou, omdat ik research heb gedaan enne ik denk niet dat het geschikt is voor de krant!'


GRN: 'wacht even, dus ik begrijp... u heeft 'research gedaan'; mijn site gelezen; u weet waar het over gaat; een criminele burgemeester die tijdens lopende ondertoe-zichtstelling... en dat vindt u allemaal niet van belang?

Rene Boekhorst: 'Dat vind ik allemaal van belang, daarom heb ik research gedaan...

 • maar ik weet inmiddels meer over u en ik doe daar niets mee voor de krant.'

GRN: 'U weet meer over mij? Ik begin het nou toch interessant te vinden...


en luistert u vooral verder: schokkend arrogante opstelling van Rene Boekhorst namens 'de Gelderlander'... levert je gemene streken!Verraad van Vrouwe Justitia en verraad van de journalistiek?!Meer dan duidelijk is dat 'de Gelderlander' voor GRN heeft af-gedaan als 'serieus-te-nemen' krant, net als aldaar werkzame 'journalisten'...

uiteraard zal ook deze publicatie 'met open vizier' worden toe-gezonden, maar dat zal door Jansen, Reijnen Rutten en Boek-horst vast en zeker genegeerd worden.

 • Alle nog-lezers/ huidige abonnees van 'de Gelder-lander' worden dan ook opgeroepen om met on-middellijke ingang op te zeggen!


Want:

weigeren te publiceren over een 100% bewezen, criminele gemeen-te Duiven die de ots-beschikking van de rechtbank Gelderland negeerde en drie NL-kinderen voor de 3e keer - tijdens lopende ondertoezichtstelling - liet ontvoeren,

betekent dat je als krant/ journalist 'aan de verkeerde kant' staat, aldus GRN! Dat wilt u toch niet (meer) in uw brievenbus krijgen?Opzeggen is slimmer, eerlijker en... dank u!

Misschien dat iemand een sticker kan ontwerpen:

   'de Gelderlander; neen, dank u!'

En zo natuurlijk ook twitteren met hashtag: #zegnepkrantdegelderlanderop!
Zo gezegd, zo gedaan: 'de Gelderlander'/ journalist? Boekhorst werd bericht:


Nep-'kwaliteit'skrant 'de Gelderlander'

- toilet-papier in de supermarkt is schoner en werkt stukken beter!

Vandaag, d.d. 26-10-2017, 00:56


r.boekhorst@gelderlander.nl; e.reijnen@gelderlander.nl; dit bericht is verzonden met hoge urgentie.Bussum, 26 oktober 2017, voor kantoorbegin

Nep-'journalist' Boekhorst, redactie 'de Gelderlander',
Geachte eerlijke en weldenkende (nog) abonnees


1. naar aanleiding van ons onprettige telefoongesprek d.d. 25-10-2017 en uw m.i. arrogante weigering om echt nieuws mbt. 100% criminele 'burgemeester' De Lange/ Duiven te publiceren in uw regionale krantje, verwijst deze volhardend vader en recht-zoekend burger Groenendijk u naar meest recente publicatie ter zake:

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2017/10/wij-vinden-dat-arrogante-journalist.html

2. Voor iedereen is duidelijk dat dhr. Rene Boekhorst/ redactie van 'de Gelderlander'... een heel verkeerde keuze maakte! Zichzelf aldus 'aan de verkeerde kant van de geschiedenis' plaatste... uit eigen vrije wil. Maar dat pikt Groenendijk niet.

3. En alle eerlijke, weldenkende Nederlanders - inclusief uw (huidige) abonnees - evenmin! 'de Gelderlander' is - in uiterste nood - enkel nuttig als... wc-papier!

Het toilet-papier dat in de supermarkt te koop is, is echter goedkoper, zachter en schoner dan uw krant-je, aldus Groenendijk.

 • #zegnepregionalekrantdegelderlanderop


Met de-waarheid-en-niets-dan-de-waarheid-publicerende 'groet',

drs. E.M. Groenendijk MSc. - eerlijke journalist
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia


Wordt vervolgd...

Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd net als het volgen van deze eerlijke en 100% bewezen website; mijn oprechte dank daarvoor!No justiceno peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - schoolmeester
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

Is 'de Gelderlander' 'n kwaliteitskrant: niet over criminele burgemeester De Lange (willen) publiceren maar wel over 't tuinhuisjes-gedoogbeleid?!100% criminele 'burgemeester' op presenteerblaadje, wat doet 'de Gelderlander'?
Is regionale krant - de Gelderlander - eigenlijk wel of juist niet te vertrouwen...?


Anno 2017 versus 1945 - de Gelderlander... which side are you on?


Hoofdredacteur Jansen

d.d. 04-05-2017:

'Juist nu: 'wie zwijgtis 'fout'...!
'De Gelderlandertoont interesse

voor criminele burgemeester
De LangeDuiven maar...

   'pas op maandag' - nu in oktober?
Woensdag d.d. 07-02-1945: de Gelderlander - Dagblad voor Nijmegen


 • 'Fouten van Vandaag:

het is buiten kijf en lijdt geen twijfel, de bezetting heeft ons niet alleen kwaad gedaan naar den lijve en in bezit, maar ook naar de ziel. Er heeft een juk van gedwongen eenheid op ons gerust. De bezetter heeft getracht ons naar den geest gelijk te schakelen, hij verbood de vrije meningsuiting en zond spionnen om onze woorden te beluisteren.

En daarmee heeft hij schade toegebracht aan de on-afhankelijkheid van oordeelen van velen, hij heeft weerspannigheid en achterdocht gewekt in harten, die dit vroeger niet kenden, het wantrouwen in den naaste en ongeloof aan een goeden vriend of besten buur ge-zaaid. ...'


Sinds mei 2017 geen navraag door 'de Gelderlander'... en nu in oktober?


Poging-1:

 • bellen naar Nijmegen

Poging-2:

 • vaste nummer Doetinchem

Poging-3:

 • inspreken op mobiel van Reijnen Rutten

Volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik en schoolmeester - stelt u beide journalisten van 'de Gelderlander'
: 

                         Ruud Boekhorst        -      Eric Reijnen RuttenDe regionale politiek in Duiven is een wespennest van stinkende corruptie:d.d. 30-01-2013: K. Verschuuren/ de Gelderlander

- GRN: mbt. voormalig burgemeester Zomerdijk:

 • 'Woede over toespraak van burgemeester

DUIVEN/ZEVENAAR - Burgemeester Henk Zomerdijk van Duiven heeft de woede van de drie Liemerse buurgemeenten op zijn hals gehaald met een toe-spraak voor het midden- en kleinbedrijf in Duiven. Zomerdijk deelt in de speech sneren uit naar Zeve-naar en diens burgemeester Jan de Ruiter.


In de ogen van Zomerdijk is Zevenaar 'het grootste gevaar' dat zijn gemeente bedreigt. De Zevenaarse wethouders en de burgemeester typeert hij als dromende bestuurders die in slaap gesukkeld zijn.'
d.d. 21-10-2013: Redactie/ de Gelderlander

- GRNbenoeming van inmiddels 100% bewezen: crimineel De Lange als burge-meester van Duiven/ Gelderland


 • 'Rik de Lange nieuwe burgemeester gemeente Duiven

DUIVEN - Rik de Lange wordt de nieuwe burge-meester van Duiven. De raad koos maandagavond unaniem voor de PvdA'er, die nu wethouder in Zutphen is. De Lange is 57 jaar en sinds 2005 wet-houder.

Zutphen
De Lange begon zijn politieke carrière als raadslid voor de PvdA in Zutphen. Daarvoor was hij leraar. De Lange was tot 1994 actief in het onderwijs. Hij heeft een onderwijsbevoegdheid Nederlands - geschiedenis en studeerde bestuurskunde op de universiteit.'d.d. 06-02-2017: Duiven Post - ma 6 feb 2017, 15:32


 • 'Geen veto casino 

Burgemeester Rik de Lange mag van de ge-meenteraad verder met zijn plan om de vesti-ging van een casino in de gemeente Duiven mogelijk te maken.

De burgemeester constateerde na afloop van de behandeling door de raadscommissie bestuur

"geen onverdeeld enthousiasme maar wel een meerderheid".d.d. 15-03-2017R. Boekhorstde Gelderlander

- GRN: rijke stinkerds tegen de burgers... 'recht'spraak?


 • 'Hornbach kan naar Duiven komen

DUIVEN - Bouwmarkt Hornbach kan zich op het Duivense bedrijventerrein Centerpoort-Nieuwgraaf vestigen. De Raad van State veegde woensdag alle bezwaren tegen dit plan van tafel.

Blij

Burgemeester Rik de Lange van Duiven is 'heel blij' dat niets de komst van Hornbach nog in de weg staat. ,,Hierdoor wordt Nieuwgraaf nog sterker dan het al is. De komst van deze bouwmarkt is een versterking van het aanbod.’’

Wethouder Sjef van Groningen (foto) spreekt van 'geweldig nieuws'. ,,We hebben ons werk goed ge-daan en met de komst van Hornbach een prima uit-breiding van het aanbod op het retailpark.’’d.d. 10-05-2017R. Boekhorstde Gelderlander

- Het is duidelijk waar De Lange zijn prioriteiten legt.. helaas; totaal verkeerd, aldus GRN.


 • 'Pro Duiven spreekt schande van telkens te late stilte bij Dodenherdenking

DUIVEN – Het lukt de gemeente Duiven maar niet om tij-dens Dodenherdenking klokslag 20.00 uur 2 minuten stilte
in acht te nemen.

Ook vorige week donderdag gebeurde dit te laat – 5 minuten om precies te zijn. ...

De kwestie zit Pro Duiven hoog. ,,Te laat beginnen terwijl heel Nederland wel tussen 20.00 en 20.02 uur stil is, is het meest oneervolle wat je kunt doen. Laat ik het zo zeggen: oud-burgemeester Zomerdijk was een stuk stipter dan De Lange’’, zegt fractieassistent Mathieu Maanders.'d.d. 02-08-2017: R. Boekhorstde Gelderlander

- GRN: John Gerressen heeft vast gelijk... de 'recht'bank Gelderland is helemaal niet onafhankelijk, aldus GRN. Dat is slechts schijn... de Raad van State ook? Vast wel.


 • 'Oud-franchisenemer Bakker Bart wil ton van Duiven


DUIVEN/DEN HAAG – Oud-franchisenemer John Gerressen van Bakker Bart in Duiven wil dat de gemeente Duiven hem 100.000 euro betaalt. Hij stapt daarvoor donderdag naar de Raad van State, de hoogste bestuursrechter in Den Haag.

...Kersten is niet de enige die baalde van de slechte bereikbaarheid. Ook Gerressen voelde zich erdoor ge-dupeerd. Hij maakte zelfs de gang naar de rechter. ...

Hoewel Gerressen bij de rechtbank aan het kortste eind trok, laat hij het er niet bij zitten. Bij de Raad van State probeert hij nu alsnog zijn gelijk te halen. Hoe hij dat denkt te doen is niet bekend, want noch Gerressen, noch zijn advocaat was bereikbaar voor commentaar.'d.d. 21-09-2017: R. Boekhorstde Gelderlander


- GRN: de pot verwijt de ketel dat 'ie zwart ziet... de gemeen-te Duiven heeft kilo's criminele boter op het hoofd en poogt nu de Duiven Post in diskrediet te brengen? Typisch De Lange & Co... bahbahbah!


 • 'Duiven beticht weekblad op infopagina van onzorgvuldige berichtgevingHet Duivense college van burgemeester en wet-houders vindt dat Duiven Post, het wekelijkse huis-aan-huisblad voor Duiven, Groessen en Loo, op on-zorgvuldige en onprofessionele wijze heeft be-richt over de verkoop van het verenigingsgebouw aan de Visserlaan. Dit melden B en W op hun eigen informatiepagina in diezelfde Duiven Post.' ...

Tegengeluid

De wijze waarop B en W uiting aan hun ongenoegen geven, is opvallend. Het tegen-geluid lieten ze drukken op de Informeel, de gemeentelijke informatiepagina die Duiven elke week publiceert in Duiven Post. Volgens burgemeester Rik de Lange was dit niet de bedoeling, want het college wilde het schrijven op een van de redactiepagi-na's hebben. Dit weigerde de Duiven Post naar De Langes zeggen echter, omdat de redactie de alinea waarin kritiek werd geuit op de werkwijze van het week-blad, weigerde te plaatsen.'


Groenendijk zegt dat die;


en na een - wel eerlijk - proces...
d.d. 05-10-2017: R. Boekhorst/ de Gelderlander


- GRN: gemeen-ten pogen 'stoer' en 'hard on crime', te doen... terwijl De Lange/ Duiven zelf crimineel gedrag vertoonde met medewerking aan 3e, internationale kinderontvoering tijdens lopende ondertoezichtstelling!


'Duiven en Westervoort gaan samen de strijd aan tegen criminelen

DUIVEN/ WESTERVOORT – Duiven en Westervoort binden de strijd aan met ondermijning en nemen hier na de jaarwisseling iemand voor aan. ...

Burgemeester Rik de Lange van Duiven stelt dat de ondermijningscoördinator allround is en dus alles tackelt. ,,Dan moet je denken aan be-drijven die vaak van eigenaar wisselen en aan winkels die lang open zijn zonder dat je er klanten ziet – wat kan wijzen op witwaspraktijken. Wij hebben tientallen signalen opgevangen.’’ d.d. 18-10-2017R. Boekhorstde Gelderlander

- Lekker belangrijk die 'tuinhuisjes'... enne, die mijn'heer?' Van Groningen nodigde GRN als vice-burgemeester uit om op gesprek te komen in het gemeen-tehuis Duiven maar trok die snel weer in zonder valide onderbouwing...

slechts een toneelstukje dus om te zichzelf 'in te dekken'; zie het artikel hieronder met alle details!


 • 'Politiek Duiven neemt wethouder onder vuur om tuinhuisjes

DUIVEN – De Duivense wethouder Sjef van Groningen (Lokaal Alternatief) ligt onder vuur. De raadsfracties zijn boos dat het college van B en W 71 illegale bouwwer-ken in Groessen en Loo gedoogt terwijl ze net zo goed hadden kunnen worden gesloopt, zoals in 2008 in Duiven is gebeurd.'


zie ook:

''Gecensureerde?' audio-opname met criminele gemeente Duiven alsnog
                                                                               (anders) gepubliceerd:
d.d. 13-08-2016:

 • hun 'hoogmoed komt voor de val'!'

Het 'glazen huis' van de gemeente Duiven blijkt erger dan een 'stinkende beerput'!

Terwijl op de website van de gemeente prachtige vol-zinnen staan over 'bestuurlijke integriteit' en als 'in een glazen huis' verantwoording willen af-leggen en daarop controle behoort te worden uitgeoefend door de gemeenteraad, blijkt de fei-telijke praktijk precies het tegenovergestelde te zijn! Rarara, hoe kan dat?

 • Wat heeft de gemeente Duiven te verbergen? Veel...
In wat voor tijd leven we nu? Word wakker, sta op en sluit u aan:


Eerlijke en weldenkende Nederlanders worden...

 • strijders van het licht

Wordt vervolgd...

Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd net als het volgen van deze eerlijke en 100% bewezen website; mijn oprechte dank daarvoor!No justiceno peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - schoolmeester
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia