zondag 20 augustus 2017

NL-'Rechtspraak'= volk bedonderen met 'mooie? praatjes' en dan 'het mes in de rug steken'! Word wakker en verdedig onze Vrouwe Justitia!Verzoek: ga nooit bij dit soort 'fast-food?'-restaurants eten... dat is echt niet-gezond, aldus Groenendijk. 

Als dader werd uit de groep van 8 personen een... 'rechter' gearresteerd die boos was dat die burger voor zijn recht opkwam, 'meent' Groenendijk zich daar verder nog van 'te herinneren'.


NL-'Rechtspraak'= volk bedonderen met praatjes en dan mes in de rug steken:


Als u eens bij een 'Paleis van Justitie?' = meestal 'Paleis van Misdaad' of daar in de buurt bent... neem dan 'voor de lol' eens hun propaganda-blad mee dat - dan wel - 'gratis' in van die bakken ligt.

- magazine van RvdR, mei 2017, #02

...is een verkeerde titel,

aldus deze volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc - PapaErik.

Beter is: 'Kromspraak', want dat is wat ervaren werd en objectief bewezen kan worden in meer dan 30 'recht' = kromzittingen o.a. te Amsterdam, Rotterdam, in Den Haag en vooral: te Arnhem oftewel Arn-hel.

Groenendijk maakt aldus nu alles openbaar, want;

 • 'rechters'?... 'krommers!', dat zijn het!

Kortheidshalve wordt verwezen naar vorig artikel over de Raad voor de Recht?spraak, d.d. 16-08-2017:'En: o, wat vindt 'de Rechtspraak' zichzelf succesvol; maar klopt dat wel?


Als u hun magazine op dik papier met meerdere steunkleuren (= kassa voor de druk-ker; 'de belastingbetaler betaalt') openslaat, is dit de inhoudsopgave met artikelen:


1.   'Kan robot rechter vervangen?

p7; neen; want dan kunnen 'ze' namelijk...
         niet meer de boel besodemieteren...

(vooropgesteld dat die robot zo geprogrammeerd zou zijn dat 'ie alleen; conform de wet zou oordelen)

Dat willen die - zich zo noemende maar in werkelijkheid zijnde: nep! - 'rechters'...

natuurlijk niet, ongeacht of het technisch mogelijk zou zijn.


2. 'Neprechters' roepen, is dat erg?' -        De waarheid mag, neen moet gezegd!

- p8; is voldoende schokkend om een apart artikel over te publiceren; komt zsm...


3. 'Rechtbankverslag - Snoopy is onvervangbaar'

- p12; er werd ook nog wat 'human interest' ingestopt door de redactie... wat een jubelverhalen allemaal!


4. Nationale Ombudsman: 'Reinier van Zutphen kijkt terug' - p22; en moet zich schamen en ver-trekken! Over die nep-'helpende' organisatie...

waarvan de meeste burgers - helaas - denken dat het 'de vlo in de luis van de overheid' is...

- omdat die, gelukkig (nog), niet hen te doen had; dan wijzigt die opvatting namelijk razendsnel -

...heeft Groenendijk nog veel (o.a. keiharde leugen op schrift!) te onthullen.


5. En verder: o.a. 'Bijzondere rechter: elk scheidend paar krijgt eigen rechter.'
- p28; de nieuwste schuinbeweging... een regie'rechter'. 

Zo kunnen - meestal - vaders nog makkelijker hun kind(eren) worden afgepakt; een nep-'oplossing'!Of mr. Bakker kip eet? 'whatever'! Belangrijk: of hij het sof Arn-hel aanpakt?!


Citaat Bakker-1:

 • 'Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, geeft nooit antwoord als hem wordt gevraagd wat zijn politieke voorkeur isWaarom niet? Rechtspraak is per definitie a-politiek.'


Reactie GRN:

 • kijken of/ hoe hij antwoord geeft; hij moet ingrijpen!1. Rechtspraak zou inderdaad a-politiek moeten zijn...

maar... is dat niet;

want:
 • er wordt juist politiek mee bedreven, aldus GRN.


2. O
pvallend vaak oordelen 'rechters' namelijk;

 • ten gunste van grote partijen, bedrijven, rijke lui of (semi-)overheid zelf, zoals jeugd'zorg', deurwaarders, notarissen etc. Dat is geen 'recht'spraak!
Burgers verliezen (bijna) altijd

         en hoe dan ook!

- maar dat is... niet omdat ze 'ongelijk zouden hebben of niet in hun recht zouden staan'... nee hoor! Integendeel; dat is nu juist vaak wel het geval!

De burger(s) heeft/ hebben vaak wel gelijk
en Vrouwe Justitia aan hun kant maar toch...

...'winnen' ze (bijna) 'nooit'!
3. Hoe kan dat nou?

In werkelijkheid blijken die zich 'rechters' noemende personen namelijk, aldus Groenendijk, opvallend vaak = op criminele wijze:4. De werkelijkheid:

De werkelijke 'reden'/ oorzaak waarom de burger het bijna altijd verliest

- op 'n paar uitzonderingen in onbeduidende zaken na; om de 'recht'spraak nog een beetje op iets te laten lijken want anders gaat het bedrog toch te veel opvallen, niet-waar?! -

is 'omdat':

Ja, de trieste waarheid is dat zij;

 • meedoen met het op grote schaal bedriegen van die 'domme, brave burgertjes' die naar de recht-bank/ het gerechtshof komen in de veronderstelling dat er 'recht zal worden gesproken'.
5. Burgers die geloofden/ hoopten erop te kunnen rekenen dat er serieus naar aan-geleverde bewijzen en het betoog van de dure 'gevolmachtigde'/ uw advocaat...

- hoezo 'verplicht' gesteld in familiezaken? is dat zodat het 'makkelijker wordt om de ouder(s) te bedonderen... als ook die advocaat, die zegt dat hij/ zij uw belangen be-hartigt en waarvoor veel geld wordt afgetikt... in het 'grote complot' zit en zonder dat u het weet ondertussen met de rechters het op een akkoordje gooien of 'gewoon' hun werk niet (goed) doen zodat u wel moet verliezen', nietwaar?! - 

...geluisterd zou worden en er na afweging van alle feiten/ omstandigheden en de belangen van partijen vervolgens;


...conform de wet uitspraak zal worden gedaan:

Nou, sorry:      niet dus!

- please, don't shoot the messenger, want:

Bij voorbaat staat al vast dat....
de 'domme burger' gaat verliezen!
Citaat Bakker-2:

 • 'Rechters kijken in elke zaak naar de feiten en omstandigheden en, boven alles, naar de wet. Hun politieke voorkeur speelt niet mee in hun oordeel. Het doet er dus niet toe op welke partij ik stem. Zoals het ook niet uitmaakt of ik godsdienstig ben of niet, of dat ik graag kip eet of juist meer van vis houd. De bekendheid met de politieke voorkeur van de rechters schaadt het beeld van de a-politieke rechter.'

  
Reactie GRN:

1. 'Rechters kijken in elke zaak naar de feiten en omstandigheden en, boven alles, naar de wet'... zegt Bakker.

Hahaha, dat gebeurde in het Paleis van Misdaad te Arn-hel bij > 50 'rechters' en 'presidenten' Blaisse en Van der Winkel dus - 100% aangetoond:Er werden aangiftes jegens deze personen = criminelen gedaan, maar het OM sepo-neerde en... het hof Arnhem poogde de jegens hen aangespannen artikel 12 proce-dure zelf te gaan behandelen in plaats van te verwijzen naar een ander hof!

Zoals in het beklag door Groenendijk ook werd verzocht ter voorkoming van (schijn van) belangenverstrengeling/ partijdigheid... dat kan toch niet, mr. Bakker?


 • Onmiddellijk ingrijpen door Raad voor de Recht?spraak is vereist!


2. De vergelijking van mr. Bakker van 'politieke voorkeur' via 'godsdienstig of niet' naar 'kip of vis'... alsof dat 'hetzelfde' zou zijn, is misleidend en ongepast, aldus Groenendijk.


Want: of hij liever kip of vis eet, dat heeft geen (directe) in-vloed op het leven van anderen en 'over smaak valt niet te twisten'. Echter: de politieke voorkeur en ook wel/ niet gods-dienstig is...

- waarbij de scheiding van kerk/ synagoge/ moskee en staat = de overheid erg belangrijk, essentieel is! -

...heeft/ kan wel degelijk (te) grote = negatieve invloed hebben op de mate van onafhankelijkheid en onpartijdigheid!Als heel veel 'rechters' D'66 stemmen en er 1-tje zich bij Wilders voorafgaande aan de behandeling in het nieuws negatief over die (toen) verdachte uitsprak, dan kan Groenendijk zich goed voorstellen dat desbe-treffende 'rechter' gewraakt werd door PVV-Wilders in betreffende zaak (inmiddels veroordeeld).

Dit ongeacht of we het met hem eens zijn; iedereen heeft recht op een eerlijk proces en daar werden m.i. terecht vraagtekens bij gezet; het rook naar een politiek proces en politiek bedrijven we in de 2e Kamer...

en niet in de rechtbank/ hoven, want:

 • daar is iedereen voor de wet gelijk... of toch niet?!


3. Groenendijk acht het van belang dat rechters veel beter gecontroleerd worden op eventuele banden met politieke partijen om de huidige: 

 • 'vriendjes en vriendinnetjes-kromspraak' tegen te gaan.

Ook zou de samenstelling van de rechterlijke macht, de rechters, een evenwichtige afspiegeling van de politieke voorkeuren van het volk moeten zijn om onder- of oververtegenwoordiging tegen te gaan.

 • Dat wekt - terecht - namelijk geen vertrouwen...!


Hetzelfde zou ook voor wel/ niet godsdienstig, huidskleur, seksuele overtuiging enzo-voorts... een evenwichtige vertegenwoordiging van alle groepen is in de rechtspraak van essentieel belang om vertrouwen van alle inwoners van Nederland te kunnen houden? (neen!) = mogelijk...

- na een zeer grote schoonmaak;

operation 'clean the court' - weer krijgen?!

 • Nu zeker niet; 'recht- = kromspraak in Nederland'...!

Onacceptabel.Citaat Bakker-3:


'Bakker haalt in dit verband het Engelse onder-zoek Sitting in judgement: The working lives of judges aan. De rechters die zij onderzocht waren bereid op alles antwoord te geven, met een uit-zondering: hun politieke voorkeur.

 • Ik geef die rechters groot gelijk. Wie suggereert dat de politieke voorkeur van rechters ertoe doet, schaadt het vertrouwen dat mensen hebben - en terecht (aldus Bakker; in werkelijkheid echter geen!) - in onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak.'Reactie GRN:

1. Nou mr. - koeken? - Bakker... deze schoolmeester Groenendijk is het daar wederom niet met u eensHet enige wat u namelijk doet is 'preken voor eigen parochie' = pogen de belangen van 'de club' veilig te stellen.

Want:

2. nogmaals: politieke voorkeur is wel degelijk van belang, net zoals (eventuele) geloofsovertui-ging... dat is heel wat anders dan 'kip of vis'; een misleidende vergelijking, mr. Bakker!

Uit een oud Amerikaans onderzoek blijkt dat; 'een donkere man tegenover een geheel blanke jury of andersom...

daar worden - terecht - vraagtekens bij gezet.

En onevenredig veel D'66-ers (te veel?!) of bijvoorbeeld ook '(bijna) alleen maar vrouwen! als (familie-)'rechter'... dat klopt evenmin!


3. daarnaast is het 'niet voor niets' dat er bij de overheid geen - zichtbare - uiting-en van geloof te herkennen mogen zijn... dus geen kruis in de klas (bij openbare school) of hoofddoekje bij de politie/ brandweer enzovoorts.

Neen; dat hoort in de prive-sfeer en niet bij de overheid:

 • Daar voelen niet-gelovige mensen zich namelijk...

helemaal niet-'kosher/ halal of happy', bij

Mag er ook rekening gehouden worden met... die meerderheid van - gelukkig - niet-godsdienstige inwoners van Nederland?!


Het 'binnensluipen van godsdienst-uitingen in de overheidsdiensten' - van welk geloof dan ook - dient m.i. absoluut voorkomen/ tegengegaan te worden.


Juist de scheiding van 'geloof en staat' is het fundament van een vreedzame samenleving tussen wel- en niet-gelovigen.

 • De overheid moet onafhankelijk, neutraal zijn?/ weer worden...!


4. de mensen in Nederland kunnen... (en hebben? als ze zich informeren bij eerlijke medeburgers en de feiten controleren juist) helemaal geen vertrouwen (meer) in onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak hebben... en dat is schokkend! 

 • Onafhankelijke, onpartijdige recht?spraak in NL... zijn leugens, Bakker!


5. Keihard aangetoond: zie de recente (en komende) publicaties op deze site; nog maar 'het topje van de criminele ijsberg'. Groenendijk wist meerdere kaarten uit het 'clubhuis' te trekken en dat bouwsel gaat instorten... met donderend geraas!De vraag is alleen:

gaan Bakker en zijn mede RvdR-ers mee ten onder of...

wordt het Paleis van Misdaad te Arn-hel toch nog 'opgeschoond'

= wat bendeleden worden opgeofferd; jeugdzorg gaat in de media publiekelijk 'nat' en Groenendijk zijn drie dochters komen deze zomerva-kantie terug naar Nederland/ Bussum?!


'Mag je alles zeggen over rechters?' - als je dat kunt staven; absoluut!


Check uw 'rechter'... is hij/ zij eigenlijk wel;


Vaak niet, aldus drs. Groenendijk MSc.
'Citaat'-Edens 1:               - redactie magazine --->

 • 'NL kent, anders dan bijv. Engeland, geen wet die het verbiedt laatdunkende dingen te zeggen over rechters'.


Reactie GRN:


De waarheid mag, neen moet altijd gezegd kunnen worden...

zeker als 'rechters' zich aantoonbaar als...
criminelen gedragen!'Citaat'-Edens 2
:


 • 'De gedachte was dat meningen ventileren de afloop van de rechtspraak zou kunnen beinvloeden - en dat werd als onbeleefd beschouwd. Voor vrijwel alle politici geldt dit principe nog steeds.

Hun standaard antwoord: 'Zolang de zaak onder de rechter is, geef ik geen com-mentaar.'


Reactie GRN:

Was/ is dat inderdaad? omdat ze de 'rechters' respecteren of...

als 'verschuilen achter niet-bestaande grenzen', te duiden...
dit zodat dan:

...het andere deel van 'dezelfde club' (die neprechters/ so-called judges) hun bijdrage in het bedonderen van het volk 'kan leveren'...

en dat zo 'ongestoord' kan doen, want; de politiek zwijgt


Zeer opvallend:

normaliter zijn die politici nogal camera-ge#l en willen maar wat graag reclame voor zichzelf of hun partij maken, maar...

...als criminele 'rechters' bewezen werden en hun ingrijpen echt nodig en wettelijk vereist is;

dan zeggen ze helemaal niets, doen alsof ze 'het allemaal niet begrijpen'/ geen commentaar, temporiseren en/ of zij antwoorden niet op gegronde vragen. Wat een 'echte mannen...?'!

 • Inderdaad... niet-'toevallig': de bedriegers ontmaskerd!


Rutte is daar 'een kei in' - is dat geen landverraad?! -  en 'lacht alles weg'?


Niet dus.

U wordt allen ontmaskerd en

ter verantwoording geroepen en

als het nodig is: gebracht door het volk.Want: 


Over Rutte en

hoe de scheiding der machten naar bescheiden mening van Groenendijk - in de NL-krompraktijk

niet (meer/ ooit?) bestaat 
in een volgend artikel meer...

...wordt vervolgd.


Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd en ook volgen van deze eerlijke, en 100% bewezen websiteoprechte dank daarvoor!
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia