dinsdag 15 januari 2019

GRN zegt: RED de KINDEREN VAN de BEESTEN - STOP JEUGDZORG & NEP-MINISTER Hugo de JONGE: geen 750 miljoen erbij maar 3,5 miljard ERAF!GRN: Wie ECHT van kinderen houdt, beschermt hen tegen CRIMINELE JEUGD'ZORG'!

NEP-MINI-STER HUGO DE JONGE is NET ZO ERG ALS 'JEUGDZORG' = CRIMINEEL!Wilt u (nog) meer uitleg waarom deze volhardend vader, recht-zoekend burger en overtuigd GELE HESSER drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - inderdaad een enorme...


Hierom:

<--- HUGO DE JONGE (CDA)
   is NEPPER DAN NEP!

   'Minister De Jonge
    uitnodigen?
    
    Minister De Jonge (VWS) ontvangt tientallen uitno-
    digingen per week. Bijvoorbeeld om een congres 
    toe te spreken of een opening te verrichten.


GRN: KOTS, KOTS, KOTS! Gatverdamme, die Hugo is niet alleen 'veel te ijdel' maar weigert ook op GRN's uitnodiging - per aangetekende post verzonden - te reageren!

Niet een 'leuk uitje en marketing-momentje' maar serieus... inhoudelijk, zakelijk; daar doet NEP-HUGO niet aan. Die is er alleen maar op uit om zijn - erg 'mannelijke' - gekleurde puntschoenen te showen!

  Ook 'DE JONGE' blijkt...


  Zou dat ermee te maken kunnen hebben dat
  GRN die NEP-MINI-STER persoonlijk aanspreekt
  op zijn Ministeriele verantwoordelijkheid betref-
  fende het...

  CRIMINELE FALEN van de SKJ...


      ZEKER WETEN!!

  d.d. 07-10-2018: 'In NL-landsbelang: stop niet Nico maar...

  Lees ook:


  d.d. 13-01-2019: DIDI'S DIARY

      JUST A BLOG ABOUT PARENTAL ALIENATION  Financieel kader Jeugdwet

  De opgave van gemeenten is goede (betere) jeugdhulp te leveren tegen lagere kosten dan voorheen onder de AWBZ. 

  Daarom is in 2015 de jeugdhulp naar gemeenten gedecen-traliseerd. Ook de middelen hiervoor zijn naar gemeenten overgeheveld.

     Het totale jeugdbudget was in 2017
     voor alle gemeenten € 3,5 miljard.  d.d. 11-09-2016: NEP-BURGEMEESTER VAN ZANEN --->

  'Vereniging Nederlandse Gemeenten weigert 100% crimineel lid, de gemeente Duiven, aan te pakken.


  GRN: Dit naar hun motto:

  • 'de ene crimineel dekt de andere crimineel!'
  Wordt vervolgd...


       Uw delen wordt gewaardeerd;

       daarvoor mijn oprechte dank!


  No justiceno peace Luctor et emergo
  Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

  Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
  In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia