donderdag 27 februari 2020

5G BRENGT UW GEZONDHEID ERNSTIGE SCHADE TOE dus NEE, NEE, NEE - GÉÉN 5G! HOGE FREQUENTIE = HOGE ELECTRO-MAGNETISCHE STRALING!

ZWITSERLAND ZET INVOERING 5G OP PAUZE: ÓÓK NEDERLAND WIL STRALING NIET!

Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - heeft zelf ook...

   ZO'N SMART = STUPID-PHONE maar
   ...GEBRUIKT DIE EIGENLIJK NOOIT!

Héérlijk rustig en STRALINGSVRIJ... iedereen? BLIJ (GRN in ieder geval wel)!

#NeeNeeNeeGéén5G    #5GisDodelijk    

  • #LaatUwKinderenNietGemagnetrondWordenVoor meer ACHTERGRONDINFO verwijst GRN graag naar:


VERMINDER ELECTROSMOG:

In tegenstelling tot wat de media en helaas ook de overheid ons laten geloven, zijn er talloze wetenschappelijke bewijzen die duidelijk aanto-nen dat electrosmog behoorlijk wat schadelijke effecten heeft op ons lichaam en op onze geest. Electrosmog noemen wij hier de schadelijke straling afkomstig van (binnenshuis) Wifi, Dect, Gsm, en slimme meters, (buitenshuis) zend-masten voor Gsm, Umts en LTE.

Wij willen, – enerzijds een groter bewustzijn onder de bevolking creëren door de feiten te laten zien, – anderzijds, samen met jullie, de mensen die op dit moment nog mensonvriendelijke beslissingen nemen, op hun verantwoordelijkheid te gaan wijzen.En TEKEN DE PETITIE... net zoals GELE HESSER GROENENDIJK dat deed: Email Bevestiging. Dank u. Uw handtekening is bijgevoegd voor deze petitie. NU: 24.453 HANDTEKENINGEN... dat kan = MÓET BETER!


Ik ondersteun deze actie en wil dat de Nederlandse overheid mijn gezondheid serieus gaat nemen. Een stop op 5G uitrol totdat de effecten t/m 4G onafhan-kelijk getest zijn en oké zijn bevonden. 

Dit betekent voor mij dat:

- De norm drastisch verlaagd mag worden naar 10 microwatt (= 100.000 x lager dan de huidige HF stralingsnorm)
- Eerlijke voorlichting over straling en stralingsrisico's gegeven wordt via GGD, huis-artsen, brochures, Postbus 51 of Sire spots e.a. kanalen zoals ook al op Cyprus gebeurd.
- Eerst moeten de schadelijke effecten op mensen, dieren, vogels, insecten en bomen van Wifi en 1 t/m 4G in kaart worden gebracht. Voor die tijd geen uitrol 5G.

Economische belangen mogen geen reden zijn om volksgezondheid van ons en toekomstige generaties nu op het spel te zetten.

GRN: Helemaal mee eens!WAT VOORAF GING:


d.d. 14-03-2019: STOP 5G LAAT UW HOOFD NIET IN 'N MAGNETRON STOPPEN

                          STOP 5G want:

  • GEVAARLIJK VOOR LIJF en LEVEN! Super-snel-surfen = SNEL DOOD!


d.d. 13-07-2019: STOP invoering DODELIJKE 5G-STRALING:

d.d. 11-08-2019: 5G-STEUNZENDER AAN MIJN BUITENMUUR? OVER MY DEAD BODY! - zei vaders dan en díe houdt Gele Hesser GRN er graag in...d.d. 03-11-2019: NEE, NEE, NEE - GÉÉN 5G!
d.d. 23-02-2020: HOUD 'GOUWE OUWE' = SLIMME METER en...
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia