dinsdag 3 april 2018

Klacht jegens mrs. Groenewoud en Huysmans-van Opstal gehandhaafd en 'raar' dat Raad van of toch zonder Discipline? mijn brief niet beantwoordt!GRN: en 'op tijd' werd mijn reactie op hun brief d.d. 02-03-2018 verzonden (per mail):

Klacht jegens mrs. Huysmans-van Opstal en AGroenewoud wordt gehandhaafd

 • en tevens indiening van klacht jegens mr. A. Houtakkers!


Verzonden, di 03 april 2018, 0:33
Van: drs. E.M. Groenendijk MSc.

Aan: griffieshertogenbosch (griffieshertogenbosch@raadvandiscipline.nl)

VERZONDEN VOOR KANTOORBEGIN d.d. 03-04-3018:


Geachte Raad van/ zonder Discipline te Den Bosch,
Geachte (plv.) griffier mr. Th.H.G. van de Langenberg,
Geachte eerlijke en wel-denkende medeburgers,


1. In reactie op uw brief d.d. 02-03-2018 en zoals telefonisch d.d. 29-03-2018 met griffiemedewerker mr. T.B. overeengekomen, meldt volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. het volgende:


Uiteraard wordt de ingediende klacht...


...jegens zowel niet-voorzitter, maar 'lid'

   mw. mr. A. Groenewoud alsmede

   'griffier' mw. mr. Huysmans-van Opstal


gehandhaafd.


2. Helaas was de vermelde initiaal 'S.' Groenewoud niet correct, maar moest inderdaad 'A.' Groenewoud zijn, zoals door u reeds geconcludeerd werd; fijn een meedenkende griffier en dank daarvoor!

 

3. GRN vindt het echter zeer opmerkelijk dat niet alleen beklaagde mr. Huysmans-van Opstal

 • desondanks als 'griffier' optrad bij de behandeling van klachtzaak jegens nep-'deken' mr. Meijer d.d. 26-02-2018.

zie:

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2018/03/audio-deel-2-arrogantie-ten-top-deken.html


 • Audio deel-2: arrogantie ten top - deken O.E. Meijer schuift af op 'burgers die onzinnig zouden klagen' ipv. de bedriegende advocaat aan te pakken!

Klachtbehandeling door R'damse deken Meijer = partijdig / meten met twee maten!
maar ook dat tot op heden geen enkele reactie van de Raad van/ zonder Discipline ontvangen mocht worden op mijn publicaties/ brief aan CDA d.d. 17-03-2018:

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2018/03/grn-rekent-1-1-2-en-laat-geen-spaan.html


 • GRN rekent 1 + 1 = 2 en laat geen spaan heel van A. Houtakkers; raads-lid/ advocaat/ rechter die 't beter weet? dan Rekenkamer Geleen-Sittard!Na kapitaalvernietiging in gemeente Sittard-Geleen zoeken Houtakkers & Co 'n andere Of mr. A. Houtakkers deze les begrijpt en vrijwilig - overal - met pensioen gaat?!

en

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2018/03/cda-er-houtakkers-schoffeert-de.html


 • CDA-er A. Houtakkers schoffeert de bevolking van Sittard-Geleen en toont disrespect voor democratisch (rechts-)bestel = aftreden en met pensioen!GRN dacht dat ze zich bij het CDA zorgen zouden maken over hun ziel ...? Of dat zo is, zal blijken : vertrekt mr. A. Houtakkers of... blijft 'ie plakken?


4. Gaarne verneemt GRN inhoudelijke reactie van de Raad van/ zonder Discipline en indien dat nodig is, wordt hierbij tevens formeel klacht ingediend jegens dhr. mr. A. Houtakkers en verwezen naar vermelde publicaties.


Een dergelijk omstreden 'policus/ rechter'...

...is ongeschikt voor zijn (of haar) functie en

dient vrijwillig af te treden dan wel daartoe gedwongen worden;5. Indien noodzakelijk - gaarne melding - zal dit mailbericht uitgeprint en van een 'natte handtekening' voorzien en per ommegaande nagezonden worden. Wordt ge-publiceerd.


Ervan uitgaande de Raad van/ zonder Discipline te Den Bosch naar behoren te heb-ben bericht, verblijft

met volhardende groet,

drs. E.M. Groenendijk MSc. - luctor et emergo
In het belang van de kinderen en Vrouwe JustitaIn reactie op:


Verzonden: dinsdag 27 maart 2018 14:05
Van: griffieshertogenbosch <griffieshertogenbosch@raadvandiscipline.nl>
Aan: drs. E.M. Groenendijk MSc.

Onderwerp: Klacht van dhr. drs. E.M. Groenendijk


   Geachte heer Groenendijk,

   Ik verwijs u naar de bijlagen.

   T. B. - griffiemedewerker


Raad van Discipline ‘s-Hertogenbosch - postbus 1190 - 4801 BD Breda
Telefoonnummer 088 – 2053773 - faxnummer 088-2053737
Email: griffieshertogenbosch@raad van discipline.nlKijk/ luister ook:     Audio deel-1

d.d. 02-03-2018: 'GRN pakt partijdige 'deken' Meijer aan in klachtzaak bij de Raad van/ zonder Discipline 

 • play; 'the battle of Den Bosch' en.. huiver!'
Aankondiging: GRN kreeg een ultrakorte brief van het ge'recht'shof Den Bosch terzake de aangespannen artikel 12 procedure versus criminele 'rechter's o.a. mw. mr. Van Son - Paleis van Misdaad te Arn-hel... er is nog veel te publiceren; schokkend!Wordt vervolgd...

 • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


  No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

  Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
  Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia