donderdag 31 mei 2018

Vader vermoorde Anne Faber heeft 100% gelijk: ontsla die OM-er R. Otte - heulende, nu president hof Arnhem/ Van der Winkel is zelf 'n crimineel!

GRN groet en steunt dappere VADER FABER - hij heeft 100% GELIJK:

 • Weg met - bewust?! - falende 'recht'staat te Arn-hel
Vader Anne Faber houdt Hof Arnhem-Leeuwarden verantwoordelijk voor dood dochter:


d.d. 26-05-2018: Volkskrant - redactie

 • Vader Anne Faber: de dood van mijn dochter is het gevolg van falen van de rechtsgang

Volgens Faber valt uit de openbare stukken van twee eerdere rechtszaken tegen verdachte Michael P. op te maken dat hij toen al levensgevaarlijk was. P. werd in 2010 veroordeeld wegens verkrachting van 2 meisjes van 16 en 17 jaar.

Het OM zou toen signalen over een psychische stoornis volgens Faber hebben genegeerd.GRN: Mijn oprechte deelneming met de dappere vader (en overige familie/ geliefden) van Anne Faber. Zonder 'details te willen weten', wordt familie Faber 100% geloofd... zonder enig voorbehoud.

De 'recht'-spraak bestaat niet in Nederland en de verwijten die gemaakt worden...

...klinken, 'voelen' en met ratio/ uit de eigen, zeer negatieve ervaringen met dat Paleis van Misdaad te Arn-hel absoluut geloofwaardig. 

GRN gelooft Faber en:

 • steunt eis tot ontslag en (mogelijk) strafvervolging van nu OM-'topper' Rinus Otted.d 26-05-2018: Blik op nieuws

 • 'Beschermen van de samenleving


In de brief richt Faber zich hierover tot raadsheer

Rinus Otte, die inmiddels in de landelijke leiding van het Openbaar Ministerie zit:

   ‘Ik stel vast dat het gerechtshof de doelen van

    de strafrechtspleging, namelijk het voorkomen
    van herhaling en het beschermen van de sa-
    menleving, uit het oog heeft verloren'.


En: '‘Ik acht u, als voorzitter van het hof, in belangrijke mate verantwoordelijk voor het falen van de rechtsgang van destijds,


en ik vind dat u uw huidige functie als procureur-generaal moet neerleggen in het belang van de geloofwaardigheid en het vertrouwen in de rechtspraak.’Deze volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groe-nendijk MSc. - gewoon PapaErik - is het helemaal eens met vader Faber

en herhaalt de eis = rechtvaardig verzoek:

 • OTTE MOET OPROTTEN!d.d. 26-05-2018: Volkskrant - Maud Effting en Willem Feenstra

Wim Faber:


Wim Faber, de vader van de in september vorig jaar
vermoorde Anne Faber, vindt dat zijn dochters dood
het gevolg is van het ‘falen van de rechtsgang’.

In een open brief vandaag in de Volkskrant, die hij schreef na eigen onderzoek,

   roept hij de voorzitter van het gerechtshof ter 
   verantwoording.


 • Het hof zou signalen over een psychische stoornis bij verdachte Michael P. hebben genegeerd en geen duidelijke motivering hebben gegeven over zijn strafvermindering in hoger beroep.GRN: 'negeren en niet (duidelijk) motiveren'... heel herkenbaar.

 • Paleis van 'Justitie' te Arnhem = Paleis van Misdaad te Arn-hel 


Wat dacht u van 100% bewezen:

'valsheid in geschrifte' en aangiftes tegen > 50 criminele 'rechters, griffiers en...

...nep-'president' Van der Winkel - hof = sof - alsook nep-'president' Blaisse van de recht- = krombank Arnhem = Arn-hel'.

Duidelijker kan niet... meer bewijzen worden gepubliceerd. Dat Paleis van Misdaad moet keihard ontmaskerd en...

 •  op zijn/ haar bek = naar de gevangenis gaan!
d.d. 26-05-2018: Nu/nl


De dood van Anne Faber had voorkomen kunnen worden en is het gevolg van falen van het gerechtshof. Dat stelt vader Wim Faber in een open brief in de Volkskrant.d.d. 26-05-2018: 'Vader Anne Faber haalt in open brief uit naar hof:


Anne Faber werd in september vorig jaar verkracht en vermoord. De vader van de vermoorde Anne Faber roept in een open brief de voorzitter van het gerechtshof in Arnhem ter verantwoording.

 • "De verkrachting van en de moord op Anne had voorkomen moeten en kunnen worden", stelt vader Wim na eigen onderzoek.Criminele 'president' Hof Arnhem-Leeuwarden Van der Winkel dekt falende Otte (OM):


d.d. 30-05-2018: Volkskrant - Maud Effting en Willem Feenstra

 • 'President hof verwerpt kritiek van vader Anne Faber op rechter'

De president van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden neemt het vandaag in een verklaring op voor de bekritiseerde rechter Rinus Otte. Daarmee reageert de president op de open brief van Wim Faber, de vader van de in september vorig jaar vermoorde Anne Faber.


President Fred van der Winkel van het gerecht-shof neemt het nu op voor Otte,

   ...die inmiddels in de landelijke leiding van het 
   Openbaar Ministerie zit.

Hij zegt dat het destijds onmogelijk was om ver-dachte Michael P. tbs op te leggen voor de verkrach-tingen van de meisjes.

Bovendien heeft het hof hem wel degelijk een ‘relatief hoge straf’ gegeven, vindt hij.d.d.30-05-2018: NOS


op vonnis Michael P.

De president van het gerechtshof zegt dat het nor-maal gesproken niet is toegestaan om nadere uitleg te geven over een arrest. Toch wil hij reageren: "Omdat de verwijten van de heer Faber de beslis-singen in de individuele strafzaak uit 2012 over-stijgen."

‘Natuurlijk hebben rechters ook persoonlijke opvat-tingen’, schrijft hij. Maar een publicatie in een aca-demisch debat ‘betekent daarom helemaal niet dat die rechter vervolgens voor-ingenomen is in zaken. (…) Bovendien zullen ook de collega’s in een meervoudige strafkamer daarop toezien.’

 • Van der Winkel schrijft graag een ‘persoonlijk gesprek’ met Wim Faber te willen.


GRN: 'in achterkamertjes' willen 'ze' wel praten en je daar dan... besodemieteren!


Ook GRN was 'op gesprek' in dat Paleis van Misdaad, in 'overleg'- = gesprek met krombank-'president' Blaisse die loog dat

   'beschikkingen met valse handtekeningen deson-    
   danks rechtsgeldig zouden zijn' - complete onzin!


GRN maakte als onomstotelijk bewijs echter een audio-opname van dit schandelijk gesprek en deed aangifte jegens Blaisse...


Dat is de FEITELIJKE WAARHEID:

d.d. 28-05-2018: 'Grondrecht op 'eerlijke' rechtsgang door Paleizen van Misdaad Arnhem en Den Bosch keihard vertrapt 

 • weigeren zelfs de stukken te zenden = ziek!'

'Ook GRN kon weer verder en net voordat het 'te donker voor video' werd bovenstaan-de update opgenomen met hieronder genoemde brief waarop van het sof Den Bosch geen enkele reactie kwam ondanks de verstreken wettelijke termijn tot zending van een ontvangstbevestiging (= 100% zeker met aangetekende verzending a 8 euro nog iets). Dat zegt al heel veel.

Van het sof Arn-hel werd bezijdens de eenmalige 'mail-bevestiging van doorzending aan de president' evenmin schriftelijke ontvangstbevestiging ontvangen.


   Beide Paleizen van Misdaad
   - Arnhem en Den Bosch -

voldeden evenmin aan het
- schriftelijke en aangetekend verzonden -

verzoek tot onmiddellijke toezending van:


   1) de geheim gehouden tussen-beschikking (al maanden!) van de-te-ontslaan-
       nep-'rechter'-tevens-vice-voorzitter-Mintjes,

   2) het ambtsbericht van de officier van justitie en

   3) het schriftelijk verslag van de advocaat-generaal.


Dat zegt alles:

de burger GRN wordt toegang tot het 'eigen' dossier geweigerd! Het is werkelijk schokkend. Andermaal en 100% bewezen dat:

   Nederland geen recht- maar een kromstaat is!

GRN pikt dat niet en...
                             publiceert alle feiten plus meer!'


Hoogste tijd om 'de dure etentjes' (niet hieronder; dat waren 'gewone' gasten) betaald met ons belastinggeld te vervangen door 'op water en brood'...

 • vindt u ook niet?

Wordt vervolgd...


 • Uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!

       No justiceno peace - Luctor et emergo -

       Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!


Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia!

woensdag 30 mei 2018

MH17-justice? The law must take its course? Please do not believe Dutch foreign minister S. Blok = not telling the truth - Rutte + Blok leugenaars!
GRN: 1 keer raden wie de smerigste leugenaar van Nederland is? Rutte en kliek!
Weten, maar toch doen: 'Je mag niet liegen of onwaarheden vertellen, da's een zonde':


Zegt, niet mijn-mini-ster-president drs. M. Rutte in de Tweede Kamer maar volgens deze volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - 

...liegt niet alleen Rutte standaard-dat-'ie-barst maar ook Stef Blok - de voormalig-vervangend minister van toen nog; Ministerie van Veiligheid en Justitie en nu zijnde - de vervanger van reeds ontmaskerde en uitgespuugde want leugenaar Halbe Zijlstra als mini-ster van Buitenlandse Zaken. Want:

Je moet het maar 'durven': knalhard huichelen over rechtstaat en de verantwoordelijken ter verantwoording brengen, berechten en de nabestaanden van MH17-slachtoffers genoegdoening 'geven'... terwijl in Nederland


Bovenstaande video d.d. 29-05-2018 is van: Joe MDingmans

 • Blok eist bij VN medewerking van Rusland bij onderzoek naar MH17

GRN eist dat Rutte, Blok en criminele regeringskliek naar de gevangenis gaan! Waarom? Lees/ kijk verder, bijvoorbeeld:
d.d. 10-04-2018:

'GRN thinks...

...foreign-minister 'Stef Blok'

should not accuse Russia without hard evidence!

   he refused to arrest criminal mayor


 • = 3x child abduction!

d.d. 25-05-2018: Absoluut niet-overtuigend: JIT = Joint Investigation Team speelt hoog = 'n smerig 'spel' mbt. MH17 

 • GRN gelooft echt NIET... dat Russen het deden!d.d. 26-05-2018: 'Dutch-JIT-Lies on MH17?! GRN stelt NL-staat aansprakelijk voor 3e inter-nation. kinderontvoering!

GRN schaamt zich dat Blok namens NL smerige praatjes over Rusland verkondigt:


GRN denkt dat nep-mini-ster Stef Blok een waterhoofd heeft... anders kan zijn misselijk-makende-hoogmoed-komt-voor-den-val-gedrag in de VN-Veiligheidsraad niet begrepen/ 'uitgelegd' worden! En u weet het:
       Bij een waterhoofd bevindt zich een abnormaal grote hoeveelheid vocht 
       in de schedelholte. Een waterhoofd komt voornamelijk voor als aangeboren
       afwijking, waarbij het hoofd vergroot is. Bij tumoren of aandoeningen van
       het hersenweefsel kan een afsluiting van de afvoer van hersenvocht ont-
       staan.


Wordt vervolgd...


 • Uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!

       No justiceno peace - Luctor et emergo -

       Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!


Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia!

dinsdag 29 mei 2018

'Na zonneschijn komt regen' of was het andersom? Erg belangrijk nieuws vanuit Bussum - eindelijk verkoeling en bezoek komt via het achterraam!'Na zonneschijn komt regen', of was het toch andersom.. 'n kip en het ei-discussie?!Na veel te warm - bijna 30 graden Celsius is niet meer lekker - en erg slecht geslapen te hebben, vandaag dan gelukkig...

   de verkoeling; het 'noodweer' dat in Bussum nogal meeviel.

Al schijnt het elders in Nederland wel echt tekeer te zijn gegaan... volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk - gewoon PapaErik - is vooral blij dat het niet meer zo heet is. Dan ligt GRN te draaien en kan de slaap niet vatten terwijl hij dat juist hard nodig heeft...

Zelfs Nico die altijd zegt 'blij te zijn dat het zo lekker warm is', vond het niet meer leuk. 'k Bedoel maar...GRN houdt niet van half-afgemaakte zaken houdt - hier belangrijk garagedeur-nieuws:


Vorige week werd - toen nog in het zonnetje - de tijd ge-
vonden, eh gemaakt om de garagedeur bij Oma IRene te 
schuren en in de grondverf te zetten:

d.d. 20-05-2018:

't Zonnetje schijnt, buren barbecueën, oma's garagedeur gescheurd/ gegrondverfd - op 'n mooie Pinksterdag...

 • Maar wat zijn dochters LJI deden?'


GRN in actie... 

  voor mamsie en grootouder - OmaIRene:

Eerst moest de garagedeur netjes opgeschuurd en stof/ vet-vrij gemaakt worden voordat de grondverf 

Inmiddels was het 'in de Hilversumse Meent' wel een heel stuk warmer geworden en...

...ging het oude T-shirt maar uit.Sorry, buren; zonder zwembad en toch 'n drijfbandje. Er wordt aan gewerkt. Ook aan de garagedeur, zoals u ziet. Maar of 1x schilderen al wel voldoende is?

   'De vraag stellen, is 'm beantwoorden'.

Neen; helaas; het moet nog eens gebeuren, zoals na de 'droog-controle' bij het daarop volgende bezoek werd vastgesteld.

Er wordt dus een nieuwe pot verf gemengd en de agenda geraadpleegd; komt goed...


En wie wil weten...

...wie er door het achterraam klom
om op bezoek te komen:


d.d. 29-05-2018: Ook vandaag kwam Boris...

 • koppies geven en een aai halen:

Overdag: d.d. 17-11-2017: 'Met 'n beesie in je buurt voel je je beter:


Wordt vervolgd...


 • Uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!

       No justiceno peace - Luctor et emergo -

       Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!


Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia!

maandag 28 mei 2018

Grondrecht op 'eerlijke' rechtsgang door Paleizen van Misdaad Arnhem en Den Bosch keihard vertrapt - weigeren zelfs de stukken te zenden = ziek!En toen hield de camera er mee op... vol. Grmpf. Van 'eerst leegmaken dan pas filmen', kwam dus niets. GRN heeft het te druk, ach ja. 'Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat', nietwaar... dan maar schriftelijk het slotwoord:

 • Groenendijk groet: in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia!


Er werd 's avonds opeens aangebeld en GRN verwachtte geen bezoek... de nep-politie?


Bij volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - werd vanavond aangebeld... eens kijken wie het is?

Neen, niet de politie - de camera kon weer weggelegd worden - maar een vriendelijke jongedame die ondanks de sticker 'geen colportage' (= geen verkoop aan de deur) iets wilde aan-bieden/ -smeren. Nou, 'het speet mij niet' want: 'helaas' GRN doet niet mee aan desbetreffende actie voor/ van SOS Kinderdorpen.

Waarom niet? Vooral omdat GRN niet gelooft dat het opgehaalde geld ter plekke aankomt; de meeste van 'die clubs' zijn niet te vertrouwen - kijk bijvoorbeeld maar eens naar het jaarsalaris van de bestuurders aldaar - en liever wordt 'om hem heen' geholpen. Dus als uitzondering op de regel: wanneer de jeugd uit de buurt met kinderpostzegels aan de deur komt... doet GRN altijd mee. Hetzelfde geldt voor 'de sponsorloop' en tjemig de pemig: ook de kankerbestrijding-collectant die wel de moeite - en vrijwillig - doet om te collecteren, krijgt een bijdrage. Gierig is die GRN zeker niet... 'arm' wel. 

De aardige jongedame werd aldus uitgelegd en naar deze site verwezen. Uiteraard mag je naar de wc. toe... 'ik sta op knappen', aldus haar eerlijke melding en ja, 'handen wassen', hoort erbij... loop maar door! Opgelucht maar zonder 'verkoop' verdween ze naar de buurman; misschien dat daar wel 'gescoord' werd? Of bij de volgende buur... ze kon er in ieder geval weer tegenaan; succes!


Ook GRN kon weer verder en net voordat het 'te donker voor video' werd bovenstaande update opgenomen met hieronder genoemde brief waarop van het sof Den Bosch geen enkele reactie kwam...

...ondanks de verstreken wettelijke termijn tot zending van een ontvangstbevesti-ging (= 100% zeker met aangetekende verzending a 8 euro nog iets). Dat zegt al heel veel.


Van het sof Arn-hel werd bezijdens de eenmalige 'mail-bevestiging van doorzending aan de president' evenmin schriftelijke ontvangstbevestiging ontvangen.

   Beide Paleizen van Misdaad
   - Arnhem en Den Bosch -

voldeden evenmin aan het verzoek tot onmiddellijke toezending van:


   1) de geheim gehouden tussen-beschikking (al maanden!) van de-te-ontslaan-
       nep-'rechter'-tevens-vice-voorzitter-Mintjes,

   2) het ambtsbericht van de officier van justitie en

   3) het schriftelijk verslag van de advocaat-generaal.


Dat zegt alles:

 • de burger GRN wordt toegang tot het 'eigen' dossier geweigerd!

Het is werkelijk schokkend: andermaal en 100% bewezen dat Nederland geen recht- maar 'n kromstaat is!

 • GRN pikt dat niet en publiceert alle feiten plus meer...
Genoemde brief GRN d.d. 07-05-2018;

        Betreft:

        1. Brief Ge’recht?’shof’ te Den Bosch namens mr. Boogaard-Derix
            d.d. 08-03-2018 terzake KL16 Arn-hel naar KL18-nummer en
            publicaties op: http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/

        2. Onmiddellijke toezending van 'geheim-gehouden' tussenbeschik-
            king/ mr. Mintjes d.d. 08-09-2017 alsmede het ambtsbericht van de 
            officier van justitie en schriftelijk verslag van advocaat-generaal


        3. Publiekelijk ontmaskerd als criminelen: Van der WinkelBlaisse
            naar de EBI met jullie;  leve de grote schoonmaak = pacifistische schuur-
            sponzenrevolutie in Nederland anno 20NU…!verzonden per aangetekende post d.d. 09-05-2018 zowel aan;


het hof Arnhem = sof Arn-hel/

   mr. Van der Winkel


en de recht- = krombank Arn-hel/

   mr. drs. Blaissealsook aan

het hof = sof Den Bosch/

   mr. drs. Boogaard-Derix


Voor meer achtergronden, kijk ook...


Kijk en lees svp. ook eerdere, schokkende publicaties over Misdaad-hol te Arn-hel:


d.d. 10-05-2018: 'PAPA-Erik is BOOS en KEIHARDE BEWIJZEN - KROMSTAAT NEDERLAND 

 • wie mijn 3 dochters LJI 3 keer laat ontvoeren, krijgt met GRN te maken!'d.d. 14-05-2018: 'Medeplichtig aan 3e internationale kinderontvoering
Wordt vervolgd...


 • Uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!

       No justiceno peace - Luctor et emergo -
       Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!


Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia!