dinsdag 19 maart 2019

GELE HESSER GRN wordt privé LASTIG-GEVALLEN door TELEFONISCHE STALKER - WIE HERKENT STEM VAN LAFAARD X.? Dank voor uw TIPS?!AUDIO-OPNAME-1 LAFAARD X. - let op: in- en uitgaande telefoongesprekken worden standaard opgenomen!NICO VAN DEN HAM = HELD VAN HET VOLK, GRN = MAN, MR. X. = MIETJE!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - wordt sinds vanavond...


die zichzelf:

Mr. X. noemt en dus TE LAF is OM ZIJN NAAM TE NOEMEN!


'Stalking, ook wel uitgesproken als stolking, is het stelsel-matig lastigvallen van een persoon, door die persoon te achtervolgen, steeds op hinderlijke wijze contact op te nemen en soms ook te bedreigen. Het woord stalking komt van het Engelse woord to stalk, wat besluipen (meestal van wild) betekent. Zowel in het Nederlands Wetboek van Strafrecht als in het Belgisch Strafwetboek wordt het met belaging aangeduid, van het werkwoord belagen: iemands leven, zijne vrijheid enz. op arglistige wijze bedreigen.'


Dit naar aanleiding van de vorige publicatie over MATTIE en...


'REIZEN is INDERDAAD NOODZAAK voor een - destijds - dakloze om zo her en der door het land verspreid aan EEN SLAAPPLEK te kunnen komen!!

   Laat mr. X. zelf maar eens een tijd dakloos worden
   en 'GAAN LIFTEN'! Dan zal die wel anders gaan piepen...

   Nu is - en blijft? - het 'n LAFFE HOND!

   WIE HERKENT DE STEM
   ...VAN LAFAARD X.?


En jawel: mr. X. belde daarvoor en daarna nogmaals:

 • 'HE, ER STAAT NOG NIETS OP JE SITE?' - bij deze!AUDIO-OPNAME-2 LAFAARD X.:


Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

'DAVID tegen GOLIATH': NICO VAN DEN HAM NIET naar de GEVANGENIS maar 'N GEEL LINTJE VERDIEND: alléén VRIJSPRAAK is RECHTVAARDIG!
Wikipedia:                                                   Vrouwe Justitia is van oorsprong een Romeinse godin en naderhand de personificatie van het recht. Een afbeelding van haar is vaak te vinden op gerechtsgebouwen en andere plaatsen waar vroeger recht werd gesproken. Haar Griekse tegenhangster is Themis.

Vrouwe Justitia wordt doorgaans afgebeeld als een geblinddoekte figuur, met in haar rechterhand een zwaard en in haar linkerhand een weegschaalOp de oudste beeltenissen is zij nog afgebeeld met onbedekte ogen.

 • De blinddoek staat voor de rechtspraak zonder aanzien des persoons, dat wil zeg-gen dat niet de personen worden gehoord en veroordeeld, maar slechts de feiten en daden;
 • De weegschaal stelt de afweging van de bewijzen en getuigenissen voor, die in het voordeel of nadeel van de verdachte spre-ken
 • Het zwaard staat voor het vonnis dat wordt uitgesproken;

Soms ligt aan haar voeten de cornucopia, de Hoorn des Overvloeds.


NICO VAN DEN HAM NIET NAAR DE GEVANGENIS maar GEEL LINTJE VERDIEND!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - had vandaag zijn GELE CAMERA-PET op en maakte bij de rechtbank Utrecht/ Midden-Nederland als:

   BURGERJOURNALIST...

(uiteindelijk toestemming; dhr. Dogger belde 's ochtends om 'akkoord' te melden)


Hierboven de opname vóór zitting met NICO, LOUSIE & MARTINE alsook onze FANTASTISCHE FRANK hieronder, net als SCHATTEN LOUISE & MARTINE FOKKENS.

Voor de OPNAME OP TE'RECHT'ZITTING verwijst GRN naar de website van MATTIE NICO VAN DEN HAM zelf...

 • vanavond aldaar de PRIMEUR (even geduld, svp)!   WAT VOORAF GING:


   d.d. 19-03-2019:

   '63 JARIGE DAKLOZE DIE ZWART REED OM 'N
   SLAAPPLEK TE KRIJGEN IN DE CEL GOOIEN?'

   DAT IS ZIEK, mrs. HERMELINK/ SPRUIT!

   Dus: FREE NICO!'

   WANNEER 'RECHT', 'KROM' BLIJKTis VERZET
   PLICHT: STEUN NICO VAN DEN HAM!


   Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd
   GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M.
   Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - zal

   MATTIE NICO bij zijn - zeer schandalige!
    - strafzaak in UTRECHT komen STEUNEN.

   1. Dit door UITERAARD AANWEZIG te ZIJN bij de
       geplande behandeling;

   KOM ALLEMAAL MASSAAL en STEUN OOK:

   MELDER van MISSTANDEN/ BURGERJOURNA-
   LIST NICO VAN DEN HAM!

   2. Én door AUDIO-VISUELE OPNAME te gaan MAKEN, ALTHANS...

 • ALS TOESTEMMING WORDT VERLEEND - de RECHT- = KROMBANK MIDDEN-NEDERLAND ZWIJGT TOT OP HEDEN

 

---


d.d. 19-03-2019: AMSTERDAM NOIR - STEVEN BROWN -
                           STEM VAN DE STRAAT AMSTERDAM/ SALTO TV:

Free Klokkenluider & vaste medewerker van de Stem van de Straat en ‘Verzets’s Held Nico van den Ham’.

DOOR VOLKSNIEUWS UIT AMSTERDAM-NOIR OP 19 MAART 2019 (ingezonden door Erik Groenendijk en ondersteunt door Word Wakker onze redactie)

AMSTERDAM-NOIR

Vandaag moet Nico van de Ham voorkomen voor wat bekeuringen en het is nog maar de vraag of hij die rechtzetting als vrij man mag verlaten, want hij is geen Verkrachter a La de ‘Tram Massa-Moordenaar Gökmen Tanis’ en/of de Nederlandse zelf Verklaarde Rambo-Held-Junkie Majoor-Kroon.

De Klokkenluider en vaste deskundige medewer-ker van de Stem van de Straat-Amsterdam-Noir/SALTOTV & Verzet’s Held-

 • Nico van den Ham is bereid als martelaar te sterven voor criminele rechters en ander toga tuig.


NIEUW - NIEUW - NIEUW - STEUN VAN GELE HESJES - NIEUW - NIEUW - NIEUW:GELE STEUN VAN FANTASTISCHE FRANK:


 


GRN: Het ÉCHTE RECHT...

 • = NATUUR-RECHT!

NA AFLOOP: LIEVE MARTINE & LOUISE FOKKENS 'arresteren' NICO VAN DEN HAM: 


GRN: Wat zijn die MARTINE & LOUISE FOKKENS toch...

 • enorm LIEVE SCHATTEN!
Wikipedia:

David tegen Goliat

In 1 Samuel 17:31-54 wordt op levendige wijze ver-teld hoe de reus Goliat door David verslagen werd. Goliat stond tussen de beide legers in om het Israëli-tische leger uit te dagen tot een tweegevecht tussen hem en een Israëlitische kampioen in plaats van een groot gevecht tussen de twee legers (waarbij aan beide zijden zware verliezen zouden vallen).

Als Goliat in een tweestrijd de Israëlitische kamp-vechter zou verslaan, zouden de Israëlieten zich moeten overgeven en omgekeerd. 40 dagen achter elkaar spotte Goliat zo met het Israëlitische leger, want niemand durfde het tegen hem op te nemen.

Op de veertigste dag bond de herdersjongen David echter de strijd met hem aan, in naam van JHWH en alleen gewapend met een slinger. Hij velde Goliat met een steen tegen het voorhoofd. Hierna onthoofde David Goliat met diens eigen zwaard. Het hoofd bracht hij naar Jeruzalem, de wapens naar zijn tent. Kennelijk werd het zwaard later in een heiligdom bewaard, want een aantal jaren later nam de voortvluchtige David het zwaard van Goliat uit het heiligdom van Nob mee, omdat hij niet over zijn eigen zwaard kon beschikken'

GRN: HOUD MOED, MATTIE NICO:


 • WIJ STEUNEN JE ALLEMAAL!


Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

'63 JARIGE DAKLOZE DIE ZWART REED OM 'N SLAAPPLEK TE KRIJGEN IN DE CEL GOOIEN?' DAT IS ZIEK, mrs. HERMELINK/ SPRUIT dus FREE NICO!
WANNEER 'RECHT', 'KROM' BLIJKT, is VERZET PLICHT: STEUN NICO VAN DEN HAM!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd
GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M.
Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - zal

   MATTIE NICO bij zijn - zeer schandalige!
    - strafzaak in UTRECHT komen STEUNEN.1. Dit door UITERAARD AANWEZIG te ZIJN bij
de geplande behandeling;

KOM ALLEMAAL MASSAAL en STEUN OOK:

 • MELDER van MISSTANDEN/ BURGERJOURNALIST NICO VAN DEN HAM!

2. Én door AUDIO-VISUELE OPNAME te gaan MAKEN, ALTHANS...

 • ALS TOESTEMMING WORDT VERLEEND - de RECHT- = KROMBANK MIDDEN-NEDERLAND ZWIJGT TOT OP HEDEN 

- TOEVAL OF NIET? En zoals u weet: de vraag stellen, is hem beantwoorden!!
WAT VOORAF GING - SITE NICO VAN DEN HAM:d.d. 14-03-2019:


Ik publiceer (vanwege Nederlandse censuur) via mijn Russische videokanaal onderstaande video-boodschap aan rechter H.E. Spruit. Ik heb de video gemonteerd en heb tijdens het monteren wel gezien en gehoord dat ik behoorlijk verward overkom.

Ik ben uitgeput, murw gemaakt en vraag mij-zelf elk moment van de dag af waarom ik nog doorga met de strijd. Ik ga nog maar even door en spartel nog maar even tegen. Morgen weer heel vroeg op voor een rechtszaak van een ander en om te spreken met mijn advocaat.  Scroll naar beneden voor meer rechter mr. H.M. Spruit !


d.d. 16-03-2019:


Nico van den Ham denkt van wel en zal morgen bekend maken wat hij nog meer is dan Klokken-luider, Melder van Misstanden en Journalist, maar
ook waarom hij zulk soort brieven dan toch schrijft. Hieronder de brief.


d.d. 18-03-2019

 • 'Klokkenluider Nico van den Ham is bereid als martelaar te sterven voor criminele rechters en ander toga tuig.'

Nico van den Ham is vanaf nu niet alleen nog Klokkenluider, Melder van Misstanden, Journalist, maar ook... bekijk en beluister de video.'d.d. 10-11-2018: 'Rechtspraak? Kromspraak zult u bedoelen! Het volk steunt elkaar door dik & dun = verovert NL terug:GELE HESSER GRN & NICO BELLEN recht- = KROMBANK Midden-Nederland/ UTRECHT
:Van: drs. E.M. Groenendijk MSc.
Verzonden: vrijdag 15 maart 2019

Aan: Communicatie (Rechtbank Midden-Nederland) <midden-nederland@rechtspraak.nl>

Onderwerp: Verzoek toestemming audiovisuele opname terechtzitting d.d. 19-03-2019/ N.G. van den Ham

Urgentie: Hoog


   Geachte heer/mevrouw,

   Bij deze verzoek ik u om toestemming voor het maken van audiovisuele
   opname van een terechtzitting. Het gaat om een zitting die zal wordege-
   houden op dinsdag 19 maart 2019 om 13.30 uur in het gerechtsgebouw
   aan het Vrouwe Justitiaplein te Utrecht.

   Het betreft de zaak met de parketnummers 96-103946-18, 96-212590-17,
   96-134096-17 en 96-028859-18.

   De verdachte is de heer N.G. van den Ham uit Amsterdam. De heer Van den
   Ham heeft geen bezwaar tegen het maken van audiovisuele opnamen van de
   zitting.

   Ik werk vanaf een vaste opstelling (statief) en ben bekend met de persricht-
   lijn. Al eerder heb ik persfaciliteiten aangevraagd bij uw rechtbank middels
   het eenmalig aanvraagformulier én een kopie van mijn identiteitsbewijs. Mijn
   gegevens zijn dus reeds bij u bekend.

   Alvast bedankt voor de door u gedane moeite!

   In afwachting van uw reactie, verblijft met vriendelijke groet,

   Drs. E.M. Groenendijk MSc.
   Journalist/ 06 - 123 456 78


GRN DOET VRIJDAG AANVRAAG - AUDIO DOGGER:

GRN DOET VRIJDAG AANVRAAG - AUDIO ALGEMEEN:


---------------------


Van: Communicatie (Rechtbank Midden-Nederland) <midden-nederland@rechtspraak.nl>
Verzonden: vrijdag 15 maart 2019 11:39

Aan: drs. E.M. Groenendijk MSc.

Onderwerp: RE: Verzoek toestemming audiovisuele opname terechtzitting d.d. 19-03-2019/ N.G. van den Ham


   Beste meneer Groen,


   Ik kan in ons archief geen aanmeldformulier persfaciliteiten van u

   terugvinden. In de bijlage vindt u nogmaals dit aanvraagformulier. Pas als
   ik deze, ingevuld inclusief kopie van uw legitimatie, heb ontvangen kan ik uw
   aanvraag in behandeling nemen.

   Met vriendelijke groet,


   R. (Rik) DoggerPersvoorlichter


   Bedrijfsvoering - Communicatie en bestuursondersteuning

   Kamer B1 - 088 - 36 117 88 - www.rechtspraak.nl - Twitter: @rechtbankMNL
   Bereikbaar: dinsdag t/m vrijdag


-------------------------


Van: drs. E.M. Groenendijk MSc.
Verzonden: vrijdag 15 maart 2019 15:05

Aan: Communicatie (Rechtbank Midden-Nederland) <midden-nederland@rechtspraak.nl>

Onderwerp:

Re: Verzoek toestemming audiovisuele opname terechtzitting d.d. 19-03-2019/ N.G. van den Ham

Urgentie: Hoog


   Mijnheer Dogger!


   1. De naam is GROENENDIJK, niet Groen. Gaarne uw opmerkzaamheid.

   2. Opmerkelijk dat u de eerdere aanvragen niet kunt vinden: zie bijvoor-
   beeld d.d. 24-10-2018 en 25-10-2018...


   Aanvraag pers - zaaknr.: 468388 / HA RK 18-296
   Dit bericht is verzonden met hoge urgentie.
   Van: drs. E.M. Groenendijk MSc.
   Wo 24-10-2018 14:03


   Geachte mevrouw/heer,

   Hierbij vraag ik toestemming voor het opnemen van een rechtszitting die op
   vrijdag 26 oktober 2018 om 13.30 uur in de rechtbank te Lelystad zal plaats-
   vinden.

   Het gaat om een wrakingsverzoek van de heer N.G. van den Ham met het
   zaaknummer: 468388 / HA RK 18-296. De heer van den Ham heeft geen be-
   zwaar tegen het in beeld brengen van zijn  persoon en het opnemen van zijn
   stemgeluid.

   Niet eerder heb ik persfaciliteiten bij uw rechtbank aangevraagd. Daarom ont-
   vangt u bijgaand een eenmalig ingevuld aanvraagformulier persfaciliteiten én
   een kopie van mijn identiteitsbewijs.

   Ik werk vanaf een vaste opstelling (statief) en ben bekend met de persrichtlijn
   waar ik mij aan zal houden.

   Alvast bedankt voor de door u gedane moeite. In afwachting van uw reactie,

   Vriendelijke groet, drs. E.M. Groenendijk MSc. - journalist


   EN;


   RE: Aanvraag pers - zaaknr.: 468388 /
   HA RK 18-296
   Communicatie (Rechtbank Midden-Nederland) 
   <midden-nederland@rechtspraak.nl>
   Do 25-10-2018 11:19

   Beste meneer Groenendijk,

   Het is niet mogelijk om opnames te maken tijdens de door uw genoemde zit-
   ting. Het wrakingsverzoek betreft de beslissing van de rechter op een bezwaar-
   schrift tegen de dagvaarding. De behandeling van dat bezwaarschrift en de uit-
   spraak zijn niet openbaar. Dat betekent dat de behandeling van het wrakings-
   verzoek ook niet openbaar is.

   Met vriendelijke groet,

   Dhr. M.L. (Maarten) van der Sluis - Persvoorlichter

   Bedrijfsvoering - Communicatie en bestuursondersteuning - 088 - 36 117 88
   www.rechtspraak.nl - Bereikbaar: ma t/m vr - Rechtbank Midden-Nederland


   3. GRN herhaalt zijn verzoek en verwijst naar het nogmaals toegezonden for-
   mulier en kopie ID (gaarne deleten na verificatie, dank!)


   Met vriendelijke groet, drs. E.M. Groenendijk MSc. - journalist


-----------------------


RECHTBANK UTRECHT BLIJKT MAANDAG - EXPRES - ONBEREIKBAAR:

OOK NICO VAN DEN HAM BELT KROMBANK UTRECHT:GEEN INHOUDELIJK ANTWOORD RECHTBANK UTRECHT: REACTIE 21:16 UUR!


RE: Verzoek toestemming audiovisuele opname terechtzitting d.d. 19-03-2019/ N.G.
van den Ham
Communicatie (Rechtbank Midden-Nederland) <midden-nederland@rechtspraak.nl>
Ma 18-3-2019 21:16


   Beste meneer Groenendijk,

   Ik begrijp dat u vandaag nog geen reactie
   van ons heeft gekregen over uw verzoek 
   (van afgelopen vrijdag) om te filmen bij een
   zitting van aanstaande dinsdag.

 • Ik hoop u morgenochtend een inhoudelijke reactie te kunnen geven.


   Met vriendelijke groet,

   R. (Rik) Dogger - Persvoorlichter


   Bedrijfsvoering - Communicatie en bestuursondersteuning
   Kamer B1 - 088 - 36 117 88 - www.rechtspraak.nl 
   Twitter: @rechtbankMNL - Bereikbaar: dinsdag t/m vrijdag
   Rechtbank Midden-Nederlandd.d. 27-12-2018: 'Instant Karma: Farting in Public'


Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia