dinsdag 26 december 2017

Is 'koning' Willem-Alexander 'vader des vaderlands' - zoals hij beweert - of juist alleen voor z'n eigen kliek bezig? Echte Nederlanders staan nu op!In plaats van een eigen reactie op de kersttoespraak 2017 van nep-'koning' Willempie verwijst volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - naar en sluit zich 'met hart en ziel' aan bij melder van misstanden

  • onze volksheld Nico van den Ham:

SAMEN ZIJN WIJ - zeker - VEEL STERKER...
dan Oranje-Willempie en zijn hele enge kliek!

Word wakker, STA OP en VERENIGT U!

ECHTE NEDERLANDERS zijn 'allang meer dan zat
en KOMEN samen IN - pacifistische! - OPSTAND!
Zie ook publicatie, 1e kerstdag 2017:

Het volk begrijpt er helemaal niets van maar... met dit lieve varken is volhardend vader/ recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - het zeker eerder/ meer eens dan met die Oranje-nepperd vanmiddag op alle zenders!
En hier meest recente blablabla-kersttoespraak van niet-mijn 'koning' Willempie?En hier een voorspelling voor 2018 van 'De andere wereld - John H Baselmans-Oracle:

Willem Alexander zal vermoord worden, zogenaamd door zijn eigen volk maar wel precies zoals de elite het willen en dus duidelijk voorzien! Willem Alexander zal, zoals het er nu naar uitziet, verdwijnen van het toneel en hij weet het en geeft deze bood-schap duidelijk door. Het zal niet het einde zijn van de Oranje dynastie want na de moord zal er een hel ontstaan vanuit dit huis. De tirannie zal overmacht gaan nemen. De vraag is hoe sterk is de wil van zijn club? De mogelijkheid bestaat ook nog dat hij zal verdwijnen als koning maar zal mogen blijven leven ver van alles wat boven aarde is.

Ik zag de foto en er gebeurde wat vreemds want deze plaat gaf aan wat deze koning duidelijk naar buiten wil brengen bij de mensen in hun onderbewustzijn. Kerst is voor hem duidelijk een gepasseerd station en er waren wat opmerkelijke boodschappen die als tekenen gezet waren die normaal op een staatsfoto allemaal vermeden worden.


Laten we enkele punten uitlichten:

- De plaats waar deze koning staat is los van alles. Hij is met niets geconnecteerd, zijn eigen handen vasthoudend zoals een opgegeven persoon zich de laatste tijd van zijn leven kenbaar maakt.

- De twee schilderijen rechts van deze koning die de levenslijnen zijn van deze man en aangeven dat het gevaar duidelijker is (bovenste tekening) en het leven neerwaarts aan het gaan is voor hem (onderste tekening).

- De scheve lampenkap links boven wat een bewust storend object is en wat aangeeft dat alles geen waarde meer heeft.

- Ook komt duidelijk tot uiting dat er totaal geen symmetrie aanwezig is en alle objec-ten die om deze man heen bevinden los van hem staan. Het is een bij elkaar geraapt zooitje, alles tegen de kant gezet zonder enig verbondenheid met deze man.

- Het "lege" schilderij links van hem, wat de leegte duidelijk aangeeft van deze man, en de wereld waar hij al zich in bevindt!

- De foto van de drie kinderen, waar is de bron van deze kinderen, de moeder die be-wust weggehouden is!

- De offerkelk wat een prominente plaats inneemt omdat deze de kelk is waaruit Alex-ander het bloed van een baby gedronken heeft om koning te mogen worden. Dat is een wereldwijd rituaal onder de koningen en koninginnen en hun onverbiddelijke club.

- Rechts door het raam zien we een wagen, wat aangeeft dat deze man vanuit het volk vermoord zal worden. Het eerste teken met de bus en een personenwagen en de zoge-naamde aanslag was teken nr 1, deze wagen nr 2 en het laatste teken zal het oordeel zijn.


Groenendijk bezocht stadhuys op de Dam en werd vriendje met A'damse kerstduif:


d.d. 23-12-2017NS is spoor totaal bijster:

  • naast vertraging/ staan, geen dames en heren nu ook geen kerstboom voor A'dam CS! Welke dienstregeling volgt zij..?!En die Amsterdamse duif?...was even weggevlogen maar hieronder kan GRN hem toch aan u voorstellen:

In het - terug te geven! - 'hol van de nep-leeuw' = het halletje van ons stadhuys:


Aangekomen op de Dam en het stadhuys van de Amsterdammers, nochtans 'koninlijk? paleis' moest Groenendijk u die binnenkantalhans...

1x gaan kijken, is de moeite waard... teruggeven en gratis toegang lijkt GRN een mooi kerstcadeau aan het volk! -

'n stukkie laten zien, lopend over 'blauwe loper';Zo begrijpt GRN dat in ieder geval of is dat te vergezocht? Grappige/ ware gedachte?!


Kotsmisselijk van Oranje-decadentie en 'vader des vaderland'-hypocrisie

Nou ja, de schoenen weer 'schoon'? Dat valt nog te betwijfelen, inderdaad!

Leve onze volksrepubliek van wel-eerlijkezelf-nadenkende Nederlanders!

  • Samen zijn wij veel sterker dan zij; pik het ook niet (meer) en sta op!


Atlas (mythologie)

- GRN dacht dat Atlas de wereld/ aarde moest dragen, maar het blijkt dus 'Uranus/ het hemelgewelf (?)' te zijn; weer wat geleerd! Teach the teacher.


Atlas (Oudgrieks: Ἄτλας - « de drager », van τλάω / tláô, « dragen, ondersteunen ») is een figuur uit de Griekse mytho-logie. Atlas draagt volgens de legende het hemelgewelf op zijn schouders en wordt in verband gebracht met het Atlasgebergte. Atlas is de vader van Maia en daarmee de grootvader van Hermes.

Atlas was een van de kinderen van de Titaan Iapetus. In te-genstelling tot zijn broers Prometheus en Epimetheus vocht Atlas aan de zijde van de Titanen die Kronos steunden in de oorlog tegen Zeus. Omwille van de vergevorderde leeftijd van Kronos was het Atlas die de Titanen in de strijd leidde.

Hierdoor kreeg Atlas een speciale straf van Zeus en werd veroordeeld om op de Westerse rand van de aarde (Gaia) te gaan staan en het hemelgewelf (Uranus) op zijn schouders te dragen, zodat deze hun oorspronkelijke verbintenis niet meer konden volhouden.

Laat alle echte Nederlanders zich verenigen; tegen de duisternis en voor het licht!


Samen zijn wij veel sterker
...dan Willempie en zijn kliek!

Word wakker, sta op en verenigt u!

   Echte Nederlanders zijn
   het allang meer dan zat en

   komen in - pacifistische! - opstand!


  • Echte Nederlandse leeuwen gaan voor de troep uit..

de rest volgt dan (bijna) vanzelf, maar wel in 'de juiste richting'! Sluit u aan bij 'de goeden'

...in uw eigen belang en om een menselijke toe-komst voor van uw kind(eren) te kunnen waar-borgen;

  • is nu actie nodig!d.d. 17-12-2017:

Disobey: opstandige medeburger in 't Gooise Bussum;

  • they live, we sleep! Hoogste tijd om wakker te worden, op te staan en zelf echt te gaan leven!

Wees eens 'burgerlijk ongehoorzaam', overtreed de 'Facebook-wet/ richtlijnen' en deel dit artikel massaal; mijn oprechte dank daarvoor!


Burgerlijke ongehoorzaamheid is het opzettelijk over-treden van de wet of het negeren van bevelen van de overheid met een politiek doel.

De meeste denkers en activisten die zich ermee bezig hebben gehouden stellen dat burgerlijke ongehoor-zaamheid per definitie geweldloos is en nooit plaats-vindt uit louter eigenbelang.

Wordt vervolgd...


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia