maandag 2 juli 2018

'VMBO-debacle en 'alles is de schuld van de meester/ juf', toch? Of is het structureel mis in onderwijsland; 'VMBO-docent? Ik zou het niet kunnen!'GRN: Wie wil er nou nog 'docent' zijn als er zo wordt 'geleerd'? Haha, erg 'leuk' hoor.

Ook bij GRN zijn er gedurende het jaar altijd wel enkele leerlingen - 'altijd' de jongens, nooit 'n meisje - die deze 'originele' tekening op het bord maken... dan wordt GRN niet boos maar veegt die 'grote' weg en tekent dan een veel kleinere; 'dat komt meer over-een met jouw maat', zegt hij dan! Gejoel en einde grap...

Het is 'altijd? de schuld van de meester of juf'... meestal niet, maar heel soms toch:


Volhardend vader, recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - en Economie-/ Wiskunde-docent volgt het opmerkelijke nieuws over 'VMBO in den lande' uiteraard op de voet...

  • Wat een zooitje! Wat een bende; schande!

Eerst 354 leerlingen!... waarvan de PTA-cijfers niet in orde waren (Programma Toetsing en Afsluiting = de 'oude' schoolten-tamens) en vervolgens een viertal docenten die in samenspan fraudeerden/ lieten frauderen = enkele leerlingen de mogelijkheid gaven om het gemaakte herexamen (alsnog) te verbeteren. Dan is ontslag op staande voet is echt de enig juiste sanctie... dom, dom, dom docenten!

  • Dat hadden jullie echt beter moeten weten! Hoe haal je dat in je hoofd?


d.d. 13-06-2018: 'APPLAUS en felicitaties voor alle GESLAAGDEN;


  • we zijn TROTS op jullie! De herexamers; leren, leren en gezakten: blijven lachen, volgend jaar...


Cijfers/ vereisten van Programma Toetsing en Afsluiting  niet in orde = geen diploma:


d.d. 30-06-2018: AD

   'Grote zorgen basisscholen
    om VMBO Maastricht'

Basisscholen in Zuid-Limburg maken zich grote zor-gen over de gang van zaken bij de stichting Lim-burgs Voortgezet Onderwijs LVO, waaronder het in opspraak geraakte VMBO Maastricht valt.

Er zijn al ideeën om zélf voortgezet onderwijs te gaan opzetten in Maastricht, zei Peter Groos van een koepel van twintig basisscholen in Zuid-Limburg vanmorgen.KRO/ NCVR - De Rijdende Rechter:

  • De vlag mag uit! Maar hoe en wanneer precies?

Met vlag en wimpel geslaagd?

Hoe zit het dan met de vlaggen die uithangen en versierd zijn met schooltassen, wanneer scholieren geslaagd zijn voor hun eindexa-men? In de jaren zeventig werd er schande gesproken van dit ritueel, maar tegen-woordig wordt deze traditie gedoogd. Burgers mogen naar eigen inzicht vlaggen en
de vlaginstructie heeft niet de kracht van een wet. Buiten de officiële vlaggendagen mag je dus gerust de vlag laten wapperen.


d.d. 02-07-2018: RTL Nieuws

  • Gedupeerde vmbo-leerlingen Maastricht krijgen mailtje

Leerlingen van het VMBO Maastricht - De 354 geslaagde en vervolgens toch gezakte leerlingen van VMBO Maastricht krijgen vandaag een mailtje van de school.GRN:

   Een mailtje?
   Het enige dat zij verdienen, is hun diploma!

De school maakte er een zooitje van en

daar mogen die 354 leerlingen nooit de dupe... 


  • van worden, zoals ze nu toch blijken zijn; schande!
Docenten laten leerlingen die herexamen niet voldoende hadden alsnog verbeteren!


d.d. 02-07-2018: Kaya Bouma - Volkskrant

   Vier docenten Rijswijks Lyceum
   ontslagen vanwege examenfraude

Vier docenten van het Rijswijks Lyceum hebben examenfraude gepleegd.  Ze gaven leerlingen de kans om hun herexamen na afloop te verbeteren aan de hand van het correctieboekje.Examenfraude is het opzettelijk beïnvloeden van
(onderdelen van) het gehele examenproces met als
doel een ander resultaat uit het examen te verkrij-

gen.

Meestal is het motief voor examenfraude onzeker-
heid: men denkt het op eigen kracht niet te kunnen. Ook komt het voor dat men het best kan maar door slechte planning het examen niet heeft voorbereid.

Soms frauderen docenten ook weleens. Sommige docenten willen hun leerlingen graag laten slagen, anderen zijn erop gebrand een hoog examenge-middelde te halen. Daarom worden eindexamens altijd dubbel gecontroleerd: een keer door de eigen docent en een keer door een docent van buiten school.

Ook ontslagen:En terecht, maar...

  • GRN begrijpt dat die docent 'er bij zulke leerlingen geen zin meer in had'!

Nu verder met het nakijken van diagnostische toets H9... het wordt tijd om dat af te ronden. Nog 3 weken les; moet lukken.

Let wel: sommige leerlingen hebben niet anders geleerd:

Wordt vervolgd...


Uw delen wordt gewaardeerd;
daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia!