dinsdag 14 november 2017

SKJ? weg ermee! Smerige Kinder Jatters! In een 'stichting' rechtspreken? Kwaliteit? blijkt crimineel! Register? is niet verplicht! Het is 1 grote nep!


Op weg naar de SKJ - weg ermee; deel 1 - video 1 van 5 - station Bilthoven


SKJ; geen 'stichting kwaliteitsregister jeugd' maar Smerige Kinder Jatters!


d.d. 08-11-2017: 'Jeugdzorg SVMN verneukt onze kinderen en
                             SKJ-toezichthouder verzaakt bewust = crimineel!

 • Verbod audio-opname door nep-'rechter' Jacuemijns!'
d.d. 10-11-2017:

'Oma zei altijd: 'wie niets verkeerds doet, heeft niets te vrezen';

 • de SKJ is erg bang voor nog meer bewijs van hun bedrog en weigert audio-opname!'Als 'rechters' geen bewijzen willen van hun 'werk' dan stinkt het enorm!


Ontmaskerd, ontmaskerd, ontmaskerd die nep-'rechters' bij de SKJ...

 • die klaarblijkelijk veeeeeeeeel te verbergen pogen... tevergeefs; alle feiten zijn te lezen en te zien dan wel te horen op deze waarheidssite.


Geachte (klagend) ouder(s);

 • vertrouw niet op de 'keurige/ vriendelijke? dames en heren van de SKJ'


Want: het maakt helemaal niet uit wat u zegt en/ of welke bewijzen u heeft van het

- vaak; bewuste = criminele! -

verzaken van de jeugd'zorg'-instantie waarover u klaagt...

u wint het hoe dan ook... helaas nooit!


Hoe dat kan?

Simpel: weliswaar pretendeert de SKJ dat ze 'onafhankelijk zijn' en 'op grond van de feiten en onpartijdig oordelen' maar...

 • dat is 1 grote leugen. 'Gewoon' niet waar!

Neen, echt niet en gebaseerd op feitelijke ervaringen.

 • De SKJ en jeugd'zorg' zijn 4 handen op 1 buik die samenspannen tegen u als 'klager' en uw zaak ver-volgens altijd (in 99,99%) wordt afgewezen dan wel niet-ontvankelijk verklaard...

of u krijgt op enkele kleine, niet-belangrijke punten 'gelijk' om de klager gunstiger te stemmen. Ergo: het is doorgestoken kaart... een schijnvertoning; geheel nep!


Zonder enige (werkelijke) sanctie voor beklaagde jeugd-'zorgers' die daarna - 'business as usual - vrolijk verder gaan met 'helpen' =

 • het toebrengen van veel leed, ellende en verdriet aan duizenden kinderenouder(s) per jaar zodat zij... daar weer geld aan 'verdienen'!

Over andere - nog veel smeriger - zaken publiceert GRN hier (nu) niet maar ook dat gebeurt in NL en is onacceptabel, laat dat duidelijk zijn; viespeuken horen in de gevangenis!


En hoe ziet het er dan uit bij die Stiekeme Kinder Jatters te Bilthoven?


Op weg naar de d.d. 03-03-2017 gewraakte zitting van klachtzaak jegens:


'niet-Samen niet-Veilig Midden Nederland'/

moeder-voogd Marieke K. + team'leider' Steven S.

- de laatste bleek helemaal niet-geregistreerd te zijn en weigert aldus om verantwoording af te leggen! -


...die de SKJ in 1e instantie vervolgens 'op stukken' verder wilde afdoen';

   - wat wettelijk onmogelijk is! de zitting dient
   namelijk; 'daar hervat te worden waar deze werd
   afgebroken', maar het bestuur reageerde niet 
   inhoudelijk op de klachten van GRN dienaan-
  gaande; van laag tot hoog zo corrupt als wat! -


en uiteindelijk d.d. 10-11-2017 hervat zou worden

   - in afwezigheid van SVMN moeder-voogd:

   Marieke K. en team'leider' Steven S. en advocaat
   die niet meer wensten te komen antwoorden -

...met dezelfde gewraakte en nep-'rechter' JacquemijnsNou. niet dus.


GRN ging daarmee niet akkoord en aldus werd de SKJ duidelijk en herhaald,  voor-afgaande aan zitting gemeld.


 • Gaat u mee naar 'het fort' van Smerige Kinder Jatters:

U hoorde het; GRN 'had er zin in'. Jammer dat die vrijdag mijn lessen uitvielen...

Smerige Kinder Jatters zijn 'o zo bang' voor boze ouders... en terecht;

 • wij pikken het niet meer; de volgende keer met 'n enorme meute!Met betreffende mijnheer op de 1e etage werd na afloop van de SKJ nep-'zitting' nog een prettig gesprek gevoerd. Hij was van gewoon bedrijf dat in hetzelfde pand zat en door GRN ingelicht over de werkelijke gang van zaken bij hun criminele buren...

 • hij toonde veel begrip en werd oprecht een 'goed weekend' gewenst!Rond 10:00 uur, ruim 1 uur voor de zitting zou beginnen, stond GRN 'op de uitkijk' en met de video-camera in de aanslag te posten voor dat enge SKJ-gebouw. Het regende af en toe een beetje en de mannen van de groenvoorziening die bezig waren om wat struiken te rooien, leverde wat afleiding op en de oma's van het bejaardenhuis aan de overkant werd - uiteraard - 'n fijne dag of goedemorgen gewenst, met dito antwoord...
De SKJ schreef in haar uitnodiging per mail dat

 • 'de klager maximaal 15 minuten voor aanvang aanwezig kon zijn vanwege de beperkte ruimte'...

grote onzin, aldus GRN. 

Want; na 2x ter plekke te zijn geweest en in 2 verschil-lende wachtruimtes te hebben moeten verblijven, staat vast dat er absoluut 'meer dan genoeg ruimte is om te wachten'... wat kletst die SKJ dan?
Simpel: de SKJ wil dat boze ouder(s) maar zo kort mogelijk binnen zijn en zo snel mogelijk door de zitting gejaagd moeten worden om dan 4 weken later...

 • de afwijzing te ontvangen per post. Terecht of onterecht... de klagende burger verliest het toch; altijd. Zo gaat het er echt aan toe bij de SKJ!Door te posten voor het SKJ-pand lukte het deze Groenendijk toch - dit alleen op de openbare weg - om video-opnames te maken van betreffende;


die tot nu toe alleen met deze - relatief onherkenbare - foto op internet te vinden is (door mij dan):

...alsook 1 'panel-lid'; bij het 2e lid was GRN helaas net te laat met de camera en de andere 2 namen of de zij-ingang (door SKJ gewaarschuwd per telefoon?) of waren reeds eerder aanwezig.

Uiteraard zal GRN u het make-up gezicht, haar m.i. 'bekakte' voorkomen en hypocriet-vriendelijke? 'goede morgen' van die mr. Jacquemijns niet onthouden... komt (over-) morgen;GRN draagt bij deze 'SKJ' voor als... 'te verdwijnen woord/ stichting'!


Wordt vervolgd...


No justiceno peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - schoolmeester
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia