zaterdag 31 maart 2018

Check uit bij 'het systeem' en in bij 'de waarheid': they live, we sleep... hoogste tijd om wakker te worden, op te staan en de 'elite' te verjagen!
Strijders van het licht;

   leeuwen lopen altijd voor de troep uit...

maak alle slapenden wakker

desnoods met een schop onder de kont!

   Eliminate the illuminati!


 • In het belang van de kinderen en Vrouwe Justita.


Voorgeschiedenis: er op opstandige medeburger, er af door gemeente, nu weer er op!


In december 2017 maakte deze volhardend vader, recht-zoekend burger tevens Bussummer drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - een 1e video over de leus;

 • 'they live, we sleep',

zoals door een wakkere medeburger met 'n dikke, zwarte  markeerstift op het electriciteitshuisje van ProRail (?) was geschreven:

Binnen 2 maanden echter... werd deze wakkere boodschap voor de Bussumse medemens/ beste NS-reizigers = 'geachte dames en heren' weer verwijderd terwijl de overige graffiti en troep gewoon bleef staan c.q. liggen!

Hahaha; is dat nou 'toeval' of kijkt/ raadpleegt ook de regio-nale bestuurs'elite' stiekem deze site? GRN denkt het laatste;

 • 'ze' zijn erg scared/ bang dat meer meer meer mensen wakker worden en in opstand komen; precies dat wat ze nodig hebben en ook gaan krijgen!d.d. 27-12-2017: 'Disobey: opstandige medeburger in 't Gooise Bussum;

they live, we sleep!

 • Hoogste tijd om wakker te worden, op te staan en zelf echt te gaan leven!
d.d. 27-02-2018: 'De 'elite' is bang voor GRN en


hahaha; de angstige 'macht' laat zich kennen!'


Wikipedia: Station Bussum Zuid - afkorting Bsmz - opening 22 mei 1966 - perrons: 2
Oosterspoorweg - streekbus 107, 109 Connexxion - reizigers 4199 (2016) per dag


Coördinaten 52° 16′ NB, 5° 10′ OL

Station Bussum Zuid is een spoorwegstation in Bussum, gelegen aan de trajecten Amsterdam-Amersfoort en Weesp-Utrecht.

De halte, een van de eerste stations met een P&R-functie, werd geopend op 22 mei 1966. Het in 1971 geopende stationsgebouw, van het type sextant, is al enkele jaren buiten gebruik. In 2015 kwam er een koffiekiosk in alsmede een verhuurpunt van OV-fiets. De perrons zijn verbonden door een houten loopbrug over de sporen. De oorspronkelijke brug op de kop van het station werd in 2015 vervangen door een meer in het midden geplaatste traverse met lift.


Reptilian shapeshifter/ GRN zijn 't eens: de 'club tegen het volk' moet in de vuilnisbak!


Beide Bussummers (?): reptilian shapeshifter/ RR en GRN zijn het duidelijk helemaal eens met elkaar:

weg met de huidige; liegende en bedriegende 'elite' -


Zijkant van de electriciteitskast van ProRail:


Links van de toegang tot het perron (vanuit spoor gezien):

Rechts van de toegang tot het perron (vanuit spoor gezien):GRN vraagt: check uit bij 'het systeem' en in bij 'de waarheid' - in uw eigen belang!


GRN denkt dat er best 'aliens' zouden kunnen bestaan, maar ontmoette er nog geen:

Maar in hoeverre daar 'reptilians' aan te pas komen? GRN sluit helemaal niets uit - dat heeft hij inmiddels geleerd - maar blijft ook wat dat betreft zeer kritisch. Eerst zien, dan geloven... is nog niet zo verkeerd. Altijd je verstand blijven gebruiken en 'zien met andere zaken dan je ogen' - bijvoorbeeld infrarood, warmtecamera's en/ of...? - desondanks niet uitsluiten. GRN zou wel eens 'een aardige reptilian' willen ontmoeten; of zijn dat allemaal engerds?


Reptilians (also called reptoids,[1] lizard people,[2] reptiloids, saurians, Draconians)[3][4][5] are purported reptilian humanoids that play a prominent role in fantasy, science fiction, ufology, and conspiracy theories.[6][7] The idea of reptilians was popularised by David Icke, a con-spiracy theorist who claims shape-shifting reptilian aliens control Earth by taking on human form and gaining politi-cal power to manipulate human societies. Icke has claimed on multiple occasions that many of the world leaders are, or are possessed by, so-called reptilians.

Later beweerde hij, dat de wereld in werkelijkheid ge-regeerd werd door Illuminati, een soort elite aan de macht. Hij bracht hen in verband met zo ongeveer elke tot dan toe bekende complot-theorie.

Vervolgens publiceerde David Icke in 1999 het boek The Biggest Secret, waarin hij beweerde dat een aantal machtige leiders in de wereld zouden afstammen van de zogenaamde Reptilians, een bepaald ras van buitenaardse wezens.

Als voorbeelden van afstammelingen van deze aliens werden o.a. door hem ge-noemd: George W. Bush, George H.W. Bush, Elizabeth II, Kris Kristofferson, Beatrix der Nederlanden, Bill Clinton, Hillary Clinton, Vlad Djunkzer, Dick Cheney, Henry Kissinger, Frank Sinatra, Winston Churchill, Al Gore en Tony Blair.
Bussum in opstand - gaarne contact met meer gelijkgezinden/ strijders van het licht:

Tot slot:

Graag komt GRN in persoonlijk contact met opstandige mede-Bussummer RR en verzoekt hem/ haar om een mailtje te sturen of op andere wijze elkaar te ontmoeten;
2 weten en kunnen meer dan 1 of enkelen... hoe dan ook; 

 • veel dank voor het opnieuw wakker-willen-schudden van iedereen!


Samen zijn wij veel sterker dan 'zij';

   wij zijn het volk!

Dus: ook u... word burgelijk ongehoorzaam;

verenigt u en laat die smerige machts'hebbers' een volks poepie ruiken; voor nu en altijd ...

   weg met die bedriegers!


Wordt vervolgd...

 • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

VuVuDu is als 'slaaf van oranje' en lacht het domme volk en ook het GDP stiekem uit. Blijf niet achter in het mijnenveld met enkel... een lege laars!


GRN: precies zo doet de VuVuDu met 'het volk'... blijf niet achter met een lege laars!


GRN adviseerde 'protest' = BSOV te stemmen; 't Goois Democratisch Platform won:Wel in de politiek-geinteresseerde volhardend vader, recht-zoekend burger tevens Bussummer drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - heeft zijn eigen, voornamelijk negatieve, ervaringen met zowel de landelijke alsook de regionale politiek gemaakt en vond dat ook op lokaal niveau de mede-mensen wel opgeschud mogen worden.

Nep-'burgemeester' - ook VVD-er: Han ter Heegde

'Verbeter de wereld, begin dicht bij huis', maar helaas;  met uitzondering van o.a. het GDP reageerde geen enkele politicus/ bestuurder van Gooise Meren inhoudelijk op GRN zijn keurige brieven... ook nep-'burgemeester' Ter Heegde niet. Die had het 'zo druk' met kiezers achterop de fiets naar het stembureau te brengen dat hij 'vergat' om de keurige brief van eveneens stemmer GRN te antwoorden... of was dat geen 'toeval of blijven liggen'? Bevalt het Ter Heegde niet dat 'zijn nep-politiek' doorgeprikt wordt en GRN zich wel oprecht grote zorgen maakt over de dagelijske vergiftiging van onze leef-omgeving/ lucht middels chemtrails?!d.d. 19-03-2018: 'GRN stemde 'protest' en dus op lege BSOV-zetel in Gooise gemeenteraadhet is toch allemaal nep!

 • Chemtrails zijn wel echt - we worden vergiftigd!'


d.d. 20-03-2018:
Gooi en Eemlander - PvdA/ Rolien Bekkema


 • 'Bij negatieve uitlatingen op social media nodig ik mensen uit'


'Bij negatieve uitlatingen op social media nodig ik soms mensen uit voor een face-to-face gesprek.

Iemand heeft boos achter z'n - of haar! gaarne m/v - toetsenbord zitten rammen, kennelijk zit er iets dwars.


Of ze zijn dan verbaast dat je reageert of je hoort er niks meer van.'


GRN: zegt fractievoorzitter Rolien Bekkema van de PvdA/ Goois Meren, maar... dat deed ze tot op heden niet. 'Erg jammer'. GRN vertrouwt noch haar, noch die PvdA.d.d. 22-03-2018: BussumsNieuws


 • Lokale partijen reageren aangenaam verrast op uitslag

'Veel gejuich bij lokale partij GDP, Hart voor BNM en de ChristenUnie. Deze drie partij-en mogen gezien worden als de 'winnaars'. Niet in zetelaantallen want de grootste blijft de VVD.'

'Fractievoorzitter Alexander Luijten (VVD) is tevreden met de uitslag. We hebben het gevoel dat we beloond zijn voor onze standvastige manier van bestuur. En dat we de grootste zijn gebleven met 7 zetels. Het totaalbeeld noemde hij wel versnipperd en aan een voorspelling over coalitiebesprekingen wilde hij zich nog niet wagen.'
d.d. 16-01-2018:

'Wilt u ook NIET vergiftigd worden door chemtrails boven onze hoofden?

Wat doet de regionale politiek in Gooise Meren...?
GRN stemadvies volgt!'

Op 13 jan. 2018, om 15:24 heeft volhardend vader, recht-zoekend burger en inwoner van de gemeente Gooise Meren/ Bussum het volgende geschreven:Geacht Goois Democratisch Platform, geachte heer Kruijt, ...

3. Gaarne verneemt GRN of (nader) met de fractie in gesprek bent geweest over 'hoe chemtrails ook in Gooise Meren te stoppen' en welk standpunt door uw fractie wordt in-genomen = welke concrete stappen het Goois Democratisch Platform al dan niet gaat zetten? GRN verwijst daarbij nogmaals naar zijn brief d.d. 04-01-2018 en hoopt dan ook spoedig (schriftelijk) van u te vernemen!

Uiteraard zal GRN de imwoners van Gooise Meren op grond van uw reactie(s) een pas-send 'chemtrail stem-advies' voor de komende gemeenteraadsverkiezingen geven.

Met verontruste burgergroet,

drs. E.M. Groenendijkj MSc. - Luctor et emergo
In het belang van de kinderen en Vrouwe JustitiaBeste heer Groen,

Dank voor uw mail. Ik had het wel op prijs gesteld als u vooraf had aangegeven dat u ons gesprek opnam en wilde gaan publiceren.


Ik heb denk ik duidelijk aangegeven hoe wij hierover denken.

Het is een gemeente overstijgend issue, waar wij desalniettemin als gemeente aandacht voor kunnen vragen bij provincie en/of Rijk.

Bij onze partij bestaat tevens de mogelijkheid om dit 
onderwerp zelf als initiatief te publiceren op ons platform en bij voldoende steun via onze GDP op de politieke agenda te krijgen.

Ik wens u nog een prettig weekend.

Met vriendelijke groet, Jelmer Kruyt
Goois Democratisch Platform - gemeenteraad Gooise Merend.d. 22-03-2018:

...aan een voorspelling over coalitiebesprekingen wilde hij zich nog niet wagen.'... Dit laatste was wel iets waar fractievoorzitter Jelmer Kruyt van het GDP (Goois Democra-tisch Platform) duidelijk iets voor voelde.

Hij daagde daarom direct de VVD als grootste partij uit. 'We hebben al eerder aangegeven dat we bestuurlijke verantwoordelijkheid willen.

 • Maar de VVD is de grootste partij en ik heb ik de wandelgangen al gehoord dat ze ons willen uitsluiten van de coaltieonderhandelingen.'


GRN: tja, beste JelmerAllereerst nog mijn oprech-te felicitaties met het behaalde verkiezingssucces en +1 zetel (of +4; afhankelijk van hoe er geteld wordt) voor het GDP.

Maar of dat betekent dat jullie 'mee mogen regeren/ beturen'...?

Het lijkt er niet op. Ondanks het succes wordt het GDP 'gewoon' genegeerd als 'straf omdat jullie met de VVD ruzie maakten', althans zo (b)lijkt dat te zijn, aldus GRN.

 • Enorm frustrerend, nietwaar? Ik voel met u mee.

Kunt u zich voorstellen hoe het voelt om alle bewijzen daarvan te hebben dat Nl allang geen 'recht- maar een kromstaat' is waar een 100% criminele burgemeester De Lange van Duiven/ Gelderland nog steeds niet vervolgd werd voor medewerking aan 3e, internationale kinderontvoering? Accepteert u dat wij allemaal vieze smerige chemtrails moeten inademen... 'omdat de elite' ons zo snel mogelijk dood wil hebben? We zijn namelijk met 'te veel en te kritische mensen' die zijn namelijk lastig te sturen... en mogen niet meebesturen.

 • Hoogste tijd om uit 'n ander vaatje te tappen, nietwaar Jelmer? GRN groet.

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen Gooise Meren - GDP wint en BSOV niet:


https://gooisemeren.nl/gemeenteraadsverkiezingen-en-raadgevend-referendum-21-maart-2018/vastgestelde-uitslag-verkiezingen/?L=0Vastgestelde uitslag gemeenteraadsverkiezingen Gooise Meren


Lijst Partij Aantal stemmen Percentage Aantal zetels 2018 Aantal zetels 2015

1 VVD 5580 20                       7 8

2 D66 3630 14                       4 5

3 CDA 2395 9 3 5

4 PvdA 2499 9 3 4

5 GroenLinks 2926 11 3 3

6 Hart voor BNM  3377              12  4  2

7 50PLUS 2273               8  2  2

8 ChristenUnie  771  3  1  -

9 GDP 3547 13 4 -

10 BSOV 127 1 - -


Aantal stemmen, kiezers, opkomst:

Aantal kiesgerechtigden: 43.566
Totaal aantal geldige stemmen op een kandidaat: 27.125
Aantal blanco stemmen: 106; aantal ongeldige stemmen: 71
Aantal kiezers: 27.302; opkomstpercentage: 60 

Voorkeurstemmen en gekozen kandidaten; uitslagen per kandidaat, per lijst, per stem-bureau; bekijk het proces-verbaal met de vastgestelde uitslag van de gemeenteraads-verkiezingen Gooise Meren


Aanduiding politieke groepering
Behoud Oud Valkeveen

- BSOV - lijstnummer 10

Naam kandidaat               Aantal stemmen

1 Kriek, D.W.J.M. (v)                  82
2 Faerber, M.G. (m)                     4
3 Post, L.E.M. (v)                       24
4 de Langen, J.W.H. (m)             17GRN: Veel dank aan die 126 andere BSOV-'protest'-stemmers in Gooise Meren... echt toppie! Met 127 stemmen geen zetel maar de ChristenUnie met 771 stemmen wel net 1 zetel... we kwamen slechts 644 stemmen tekort! Misschien dat wij 'de volgende keer' maar eens mee moeten gaan doen met een echte regionale protest-partij? GRN gaat zich informeren en komt hierop terug.d.d.28-03-2018: BussumsNieuws

 • 'Door met VVD, D66, CDA en GL? --->


Of gaan de 'lokalen' een rol spelen?

Of het GDP een van de coalitiepartijen gaat worden valt te betwijfelen. GDP-raadsleden Jelmer Kruyt en Erik-Pieter Vlaanderen werden het afgelopen jaar na een vete met veel bombarie door de VVD op straat gezet. Ook daarna klonk er met grote regelmaat felle kritiek over en weer.'

'Het GDP gaf afgelopen week al aan gehoord te hebben dat de VVD samenwerking met het GDP uitsluit. Dat wordt door VVD-lijsttrekker Alexander Luijten stellig ontkend.'


d.d. 20-03-2018: 'Geef Rutte-3 'n veeg uit de pan en stem bij gemeenteraads-verkiezingen


GRN begrijpt echt niet dat er toch nog mensen op VuVuDu stemmen... denk svp. na!GRN denkt dat het niet aan Rutte en zijn kliek te danken 'als het goed/ beter gaat'... dat beweert de VuVuDu als partij voor de economie (???) wel altijd maar dat is - mijn inziens - helemaal niet waar!!!

Als het goed/ beter gaat dan komt dat door u en ik, door het volk, door de echt-hardwerkende Nederlanders.


of Rutte weet wat dat betekent? GRN denkt van niet.
d.d. 10-10-2017: 'Als Rutte het over 'eerlijk delen' heeft... dan kan dat niet kloppen!


 • Heel Holland kiepert misbaksel Rutte-3 in de vuilnisbak; nieuwe verkiezingen!'

d.d. 29-01-2018: 'VVD = VuVuDu bezorgt het volk al 70 jaar ellende met huidige baas;

d.d. 27-02-2018: 'RUTTE-3: zonder hem hadden we Goede, nu alleen Slechte TijdenNu ene Halve Zoolstra weg is, wil het volk ook andere halve zool zien

Uiteraard maakt u ook 'de juiste keuze', toch? Kom dan ook in pacifistische opstand!


Gelukkig; deze eerlijke mevrouw wenst niet mee te helpen bij fietsendiefstal:
Waarom laten veel Nederlanders echter wel hun...Word wakker, sta op en pik dat ook niet (meer)! ]

 • Kom in opstand tegen 'club tegen het volk'!


Wordt vervolgd...

 • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

vrijdag 30 maart 2018

GRN dankt zijn lieve volgers en delers; toppie - dat geeft de burger moed. Samen zijn we veel sterker dan zij en eisen onze gestolen kinderen terug!
Laatste toetsen nakijken, inhalers/ herkansingen, rapportvergadering, paas'vakantie':


'Jemig de pemig', wat een werk is dat nakijken van de laatste toetsen, het inhalen en de PTA-herkansingen voor de 3e klassen toch... leuk hoor, dat docentje spelen! Maar goed, dat hoort er bij en de cijfers voor het 2e rapport inclusief de 'o-v-t'-tjes (onvol-doende, voldoende, goed) voor 'inzicht' en 'werkhouding' stonden dinsdagavond-laat/ woensdag-ochtend vroeg allemaal weer in het registratiesysteem. Precies op tijd - just in time - voor de rapport-vergadering op donderdag en 'de vakantie' net weer gehaald. Dan begrijpt u waarom GRN twee dagen 'uit de lucht' was en voor de gemiste verjaardagen: 'alsnog gefeliciteerd', beste FB-vrienden!

Donderdag moest deze GRN van zichzelf 'heel vroeg naar bed' en dan ben je op vrijdag d.d. 30 maart 2018 de eerste dag van het lange paasweekend... al om 5:30 uur wakker! De vogeltjes floten zo enthousiast hun lenteliedjes dat GRN 'dan maar' zachtjes naar beneden ging om een koppie thee te zetten om rustig en langzaam wakker te worden. Heerlijk. Inmiddels werd de wasmachine 2x ge-draaid, de boodschappen en een kleine afwas gedaan (mijn appels waren op), telefonisch afspraken voor het weekend gemaakt en is nu 'de site' weer aan de beurt.

Hoewel GRN meestal 'bewust zelf-nadenkend' is, wordt hij met het christelijke Pasen (een collega liep mee in 'the passion'; genoten?) en bij iedere andere godsdienst ge-woon even; 'recreatief-gelovig' en doet gezellig mee als dat tenminste een vrije dag/ feestje oplevert!

Heerlijk om even wat slaap in te halen, 'spitten in de tuin' en een gezellig samenzijn met de (rest-) familie bij OmaIrene gepland enzovoorts!

En omdat GRN zijn lieve, trouwe volgers en lieve, dappere delers erg dankbaar is, bij deze speciaal voor jullie allemaal

 • deze vrolijke paasboodschap:
En ook mijn grote dank
en een hele dikke...

GRN-knuffel voor (zeer) regelmatige delers:

Tamara Recourt, Hermanus Galesloot, Belle Beau, Nus en Marieta Pattimukaij, Corrie Nieste, Frans Brakele, Theo Hurkens, Angelique van Bijnen, Corien van de Fam van Putten, Andreas Beuling, Gerard Hulsbergen, Klaas Kiel, Willem Ros, Marvin van Oevelen, John Masbankoe, Annie Geurtsen, Rhei Kanacki, Shri van Rooy, Jemke Haakma, Ali Kesler, Johann Mulder-Tabak, Willem Ros, Nacer Khalifi, Lambertus Bos, Jac Derene, Annie Geurtsen, Urbin Stoops, Jan Keijzer, Eldor van Feggelen, Jo Haarlem, Willem de Zeeuw, Cindy II Play, Michael Richard Czajka, Marie Spijkerman, Simin Sangian, Werner Schutz, Tjeerd Gerrit Kampstra, Jolanda Jos Engels, Gerard Hulsbergen, Jasmin van der Veer, Wilhelm Speklin, Rogier Hop, Nel Zoeteweij, Angela Michelle Post, Harry Knaap, Hans van Weizenis, Ruurd Offringa, Jeanine de Mars, Peter van der Knaap, Ad Voermans, Eliza Roos, Jean Lemmens, Bert van den Brand, Diana van de Coolwijk, Dirk Hovius, Erna Kolk, Jacqueline Tillema, Carli Varga, Robert Heins, Alie Mooij, Diana van de Coolwijk, ConnyZegikniet, Chiel van den Gruijthuijzen, Werner Schutz, Koen van den Elzen, Zwanie Middel, Jeanine de Mars, Boyd Verlaan, Hennie Lem, Peggy van Oosten, Bert Beuker, Ellie Papoudis de Bie, Lia Schouten, JanDit Timmer, Marie-loise Ruth, Taran Gita, Ellie Dolje, Ramses Wallaard, Breur van Wijhe, Dirk Cornelis Sintmaartensdijk, Leon van Rossen, Martin Schouten, Ulrich Enderlein, Cor Oostenrijk, Frans van den Dop, Trinidad Montes Alonso, Janny Jansen, Rita van Aerde, Aron Prins, Annie Hagen, Alex Kruijsse, Gerda Meyer, Kurt Bosman, Christina Ursu, Olga Sertons, Sjak Noordman, Rosalie Fleur, Jerehm Croes, Bubba Rogowski, Menno Ruijzenaars, Winneke Boot, Jeanette Kleevens, Albertine Blaas, Arno A. Nunes Nabarro, Jonathan S Peppers, Trudi Versnel, Winneke Boot, Trinidad Montes Alonso, Reinier Donker, Theo Paree, Ivano Boukani, We leven in een leugen, Hannie Reijnders, Yun Fen Hu, Gina van der Poel, Camilla Muller, Rene Simon, Hermien Timmers, Krijn Kros, Ina Ottens en nog vele vele anderen.

En voor mijn youtube-volgers (waaronder een aantal leerlingen)... ook jullie worden nog persoonlijk bedankt; GRN doet zijn best!
Wordt vervolgd...

 • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

dinsdag 27 maart 2018

Wil oorloghitzende minister S. Blok ons 3e wereldoorlog tegen Rusland in duwen? Hij liet crimi-burgemeester 3 NL-kinderen ontvoeren, deed niets!
"Universal Soldier" is a song written and recorded by Canadian singer-songwriter Buffy Sainte-Marie. The song was originally released on Sainte-Marie's debut album It's My Way! in 1964. "Universal Soldier" was not a popular hit at the time of its release, but it did garner attention within the contemporary folk music community.

It became a hit a year later when Donovan covered it. Sainte-Marie said of the song: "I wrote 'Universal Soldier' in the basement of The Purple Onion coffee house in Toronto in the early sixties. Blok-aan-ons-been-Stef zegt het ene maar doet het andere (niet) - onbetrouwbaar!Fake mini-ster Buitenlandze Zaken, Stef Blok

toont zich 'solidair tegen Rusland' vanwege de zogenaamde
'sterke aanwijzingen' en zegt dat hij 'de waarheid' boven tafel te willen krijgen' maar...

tegen de 100% bewezen; criminele burgemeester De Lange van Duiven/ Gelderland die d.d. 27-06-2016 mijn lieve drie dochters;

drie Nederlandse kinderen tijdens lopende ondertoe-
zichtstelling liet ontvoeren...


 • deed hij helemaal niets!!! Hij weigerde te reageren en hij weigerde in te grijpen; wat 'n gigantische smerige... vul scheldwoord naar keuze in!


Hij weigerde in te grijpen na gedane aangifte =

verzoek tot strafvervolging van 100% criminele
burgemeester De Lange op Willem-Alexanderplein!

Hoe kan dat nou, Blokkie? Daar klopt geen moer van!
Onacceptabel en ja, dit schandaal blijft u en de uwen achtervolgen; hoe smerig ben je dan als (toen: Van der Steur vervangende) mini-ster? Heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel erg smerig (niet) bezig, aldus GRN!

Stef Blok? Lijkt degelijk/ betrouwbaar, in 't echt liet hij 3 NL-meiden ontvoeren!


Deze volhardend vader en recht-zoekend burger, Bussummer drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - kijkt af en toe naar het staatspropaganda-programma; 'Nieuwsuur'.

Dit niet om 'geinformeerd te worden over de achtergronden bij het nieuwws' - ? - maar...

enkel en alleen om te weten hoe die gekochte propaganda-machine van 'de elite' poogt om het volk een bepaalde me-ning op te dringen/ doen laten geloven.

In dit geval: 'Rusland is slecht en wij zijn goed', want; 'Rusland pikte de Krim in/ Ukraine-oorlog, zou verantwoordelijk zijn voor neereschieten van MH-17 en nu vergiftiging van die engelse dubbelspion en dochter'... en 'dus moeten wij ons solidair verklaren met de Engelsen en een nieuwe koude oorlog met Rusland beginnen'? Neen!

Want: valselijk! roepen 'onze ministers' dat 'wij als NAVO vrede willen en de Russen maar bewijzen moeten dat zij niets met die vergiftiging te maken hebben'?

 • 'Wij hebben sterke aanwijzingen dat de Russen erachter zitten', wordt er dan bij Nieuwsuur door de westerse 'ministers/ leiders' gemeld.


Nou, GRN denkt dat niet de Russen - hoewel Putin vast ook geen lieverdje is - daar verantwoordelijk voor zijn maar... de geheime diensten van de westerse mogendheden/ 'de elite' zelf!

Dat zou althans niet onmogelijk zijn en volgens GRN dient te gelden:

zonder hard bewijs dat 'de Russen' dat deden...Aan de - gemelde = verzonnen? - 'sterke aanwijzingen; hebben we niets en dat wordt niet geloofd. GRN kan zich nog de 'massavernietigingswapens van S. Hoessein herin-neren die... nooit gevonden werden! En ga zo maar door.

Al vaker in de geschiedenis is later gebleken dat oorlogen bewust werden uitgelokt... dit door de andere partij ten onrechte te beschuldigen en 'daarom' zelf met bommen gooien te beginnen! Rusland is onschuldig tot het tegendeel wordt bewezen en niet andersom, zoals de ministers van Buitenlandse Zaken nu doen: Rusland moet maar bewijzen dat zij het niet waren. Ja, daaaaaag. Logisch dat Putin sarcastisch is!

Niet de Russen, maar het is mogelijk dat 'wij' - de 'elite' die oorlog wil - daar zelf achterzitten en pogen de Russen 'de schuld te geven'? Jazeker, laat u niet misleiden door Blok-aan-het-been-van-de-vrede!

Waarom ze dat doen? In een - vergeefse! - poging om de Westerse volken te misleiden, Rusland/ Putin in diskrediet brengen en spanningen te verhogen.

Waarom dat dan? Geld en (geo-politieke) macht. Het eeuwenoude verhaal. En daar zouden wij, NL/ andere Westerse volken en het Russische volk, voor tegen elkaar opgezet 'moeten' worden?

Een 'derde wereldoorlog' uitgelokt worden? Neen, neen, neen! Wij, zowel de Russen als Nederlanders als Engelsen enzovoorts, zijn jullie smerige machts-'spelletjes' = 'spelen met oorlog' meer dan zat en willen GEEN OORLOG!

 • Wij willen VREDE; broodjes bakken, tractor rijden en kinderen lesgeven. Wij willen VREDE VREDE VREDE! En niets anders dan VREDE, wij allemaal!


Westerse staatspropaganda - Nieuwsuur - is 'minstens zo erg als de Russische':


GRN wordt dan ook letterlijk 'kotsmisselijk' van het interview met de 'nieuwe' mini-ster van Buitenlandse Zaken; Stef Blok van de VuVuDu die in Nieuwsuur op - volgens GRN - zeer huichelachtige wijze poogt om 'de geesten rijp te maken voor 'n oorlog tegen Rusland'.

NEEN! Wij willen allemaal vrede; ga zelf maar 'een potje kickboxen' als je zo graag wilt verliezen, oorloghitzende Steffie!

   [neologisme of ex-neologisme]
   Definitie: iemand die ophitst tot oorlog 

Een aantal 'citaten' die GRN snel mee kon typen tijdens de uitzending van die gekochte 'journalisten' vanavond:


Vraag Nieuwsuur:

 • 'Waarom wijzen Westerse landen Russische diplomaten uit'?


Blok: 'Dat is een signaal nodig om de waarheid boven tafel te krijgen'

Blok: 'De relatie met Rusland is ingewikkeld;

...wij pleiten voor een staakt-het-vuren'Vraag Nieuwsuur:

 • 'Is dit een teken van een nieuwe koude oorlog'?


Blok: 'Iedere tijd en ieder conflict moet ik op eigen meritus beoordelen; er spelen een aantal lastige zaken die ik ook echt zelfstandig wil beoordelen. Maar uiteindelijk willen wij problemen oplossen dus ook in gesprek met de Russen blijven.'


Vraag Nieuwsuur:

 • 'Waarom nu wel uitzetting diplomaten en niet na MH-17?'


Blok: 'Ik begrijp dat de nabestaanden dat verband leggen. Maar het OM moet, om daders te kunnen pakken - ik weet niet precies wat de stand van het onderzoek  nu is - in ieder geval de ruimte krijgen om te bepalen wie nu de daders zijn - ik moet geen maatregelen nemen die het OM in de wielen zit.
GRN: gatverdamme, Steffie!

Je kunt dan wel een duur maatpak aantrekken, een (bijna) kale kop hebben en keurig praten maar dat...

...maakt je nog geen 'fatoenlijk mens'. Neen.

   Fatsoen is het voldoen aan de geldende normen en waarden. Fatsoen kan worden
   gezien als een groot aantal sociale conventies, die worden bijgebracht aan een kind
   tijdens de opvoeding door de ouders. Een begrip dat lijkt op fatsoen is moraal. De
   moraal wordt echter veelal gezien als iets hoogs, met een hoger doel. Fatsoenlijkheid
   heeft daarentegen vooral te maken met het dagelijks gedrag van mensen.

   GRN: om in VuVuDu-taal te blijven - fatsoen moet je doen, Blok!


Bij de VuVuDu zitten een bepaald soort mensen die 'prachtig? l#llen' maar zich daar zelf juist niet aan houden, aldus GRN en vele andere wakkeren! Zij pogen ons de les te lezen en hun regels/ wetten of het voeren van een nieuwe = dodelijke (koude) oorlog tegen Rusland aan te praten terwijl... ze zelf keer-op-keer niet integer blijken, hun criminele 'vriendjes van de club tegen het volk (af)dekken' en in de ondergrondse bunker zitten als de bommen zouden gaan vallen!

 • GRN wordt kotsmisselijk van 'verzaker en oorloghitzer Blok'!


Stef Blok en al die andere mini-sters van buiten-landse zaken van Engeland, Duitsland, Frankrijk, Amerika enz. houden 'betrouwbaar-overkomende?'-praatjes over 'daders berechten en de waarheid boven tafel krijgen' maar...

in werkelijkheid zijn het juist deze personen die NIET TE VERTROUWEN zijn, aldus GRN.De feiten zijn dat criminele ministers in NL criminele burgemeesters niet aanpakken:


d.d. 24-08-2016:

Redt minister Blok/ MinBZK 3 ontvoerde Nederlandse kinderen of bewijst, ook gij, Blok?, zich als puur misdadig door niets te doen of af te schuiven?
d.d. 17-09-2016:

Ministers Blok en Plasterk zwijgen over internationale kinderontvoering!

Aangifte criminele gemeente Duiven & klacht RvIG en gem. Leeuwarden!

Kinderontvoering 'dankzij' criminele gemeente en RvIG is 'oorverdovend stil'!

d.d. 01-09-2017:

Who the f#ck is Blok? 'Stoere Stef' - minister Blok is lafaard als 'ie crimi-nele 'burgemeester' Duiven niet laat oppakken!


d.d. 29-09-2017: Jeanine - Jea-nein-e!

Rutte, Blok, Hennis, Plasterk enz. zijn... zo nep als wat!


d.d. 17-10-2017:

Tutten-tandem Rutte/ Blok rijdt de dijk af, slaat 3x over de kop en komt in het water terecht;d.d. 11-06-2017:

Liegen Rutte, Plasterk en Blok over niet-bestaande NL-'recht'staat en bedriegen het volk?J

 • Ja; dat (b)lijkt het geval: nu aftreden en oprotten!

d.d. 09-07-2017:

Falende Rutte/ Blok: einde NL-'rechtstaat' weer bewezen!

 • Samenspan: 'beklaagde advocaten' Wan-Orden en hun 'rechters'/ hof van Discipline?!

d.d. 11-07-2017:

Vrouwe Justitia wordt stelselmatig verkracht en Rutte, Blok, Dijkhoff en kliek... 'staan erbij en kijken ernaar'? Dat pikt deze Groenendijk... nooit!

Ongeloofwaardig:


Rutte, Blok & Co zijn als kleine kleutertjes die ruzie maken om 'n speelgoedje en

het echte land ons mooie Nederland - naar de klote laten gaan!d.d. 01-03-2017:

NL burgers willen 'meer meer meer waarheid' over MH17 en vriendschap met alle landen


d.d. 06-03-2018:

'Nieuwe' minister BuZa Stef Blok is idd. saai maar


Ollongren: Rutte-3 brengt enkel nepnieuws!


Wordt vervolgd... met binnenkort update over 'They live, we sleep' reeds gefilmd!

 • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia