dinsdag 27 september 2016

Verzakende 'sorry-minister' Van der Steur/ Ministerie van 'Veiligheid en Justitie' uitgedaagd voor duel: wie 3 meiden laat ontvoeren is geen man!


Van der Steur laat Bervoets pogen kul te verkopen2e verwijzing naar RvdK

Nadat d.d. 12-09-2016 reeds uitvoeriger werd gepubliceerd: 'Weigert Van der Steur om criminele Raad Kinderbescherming/ Roeters en Jansen, gemeente Duiven/ burgemeester De Lange, jeugdzorg en de 'zeer bijzondere' curator Hopmans te vervolgen na 3e kinderontvoering Dld.?! en ten aanzien van de Raad voor de Kinder'bescherming' (b)lijkt dat inderdaad het geval te zijn...
  

althans, de 'sorry-minister' mr. Ard Van der Steur

van het Ministerie van 'Veiligheid?' en 'Justitie?' te Den Haag reageerde (nog) niet op mijn niet-mis- te-verstane, eerdere correspondentie en expliciete brief d.d. 17-09-2016 met volgende...'Betreft':

1. Non-reactie en non-terugkeer kinderen = 5x aangiftes onttrekking aan gezag en publicaties

2. Kul brief dhr. mr. Bervoets d.d. 07-09-2016 met 2e keer afschuiven op niets-doende RvdK

3. Minister Van der Steur kiest het hazenpad… maar zal het einde van zijn termijn niet halen!


 Kort samengevat: de feitelijke gang van zaken bij SVMN, de RvdK, het OM en MinVJ is 'smerig dan smerig'… onder welk artikel in het Nederlandse wetboek van Strafrecht valt dat?!

drs. Groenendijk Master of Science, volhardend vader en rechtzoekend burger herhaalt dan ook:

het echte 'tuig van de richel zit in zijn huidige - weg ermee - kabinet'!
  
Verover ons mooie Nederland terug; weg met hels oranje; leve ons fiere Rood-Wit-Blauw!

Levens bewust 'kapot' (laten) makengeen verantwoording afleggen? No way!

Vindt u het ook niet zeer opvallend dat 'als het echt fout gaat', de daarvoor verant-woordelijke not-'abelen' plotsklaps zelf geen antwoord meer geven? Steeds blijven afschuiven naar hun ondergeschikten; zowel mr. Bervoets van het MinVJ zelf alsook dr. Jansen en drs. Roeters van de RvdK = onderdeel van het MinVJ...?


Linkerbroekzak, rechterbroekzak... maar hoe dan ook geen, passende c.q. valide, verantwoording afleggenSchokkend... en onacceptabel, (nog) sorry-minister Van der Steur!

Met 8% vertrouwen resterend, aldus 1Vandaag, 'nog even een paar vuile klusjes opknappen, de grote verkiezingstoeter blazen' en dan 'wacht-geld/ de 2e Kamer of het bedrijfsleven in c.q. het recente huwelijk 'verder consumeren'?

Over de ruggetjes van - ook 'mijn' - 3 sinds d.d. 27-06-2016 ontvoerde min-derjarige dochters, de (op)rechte rug van volhardende vader/ rechtzoekend burger Groenendijk...

Niets daarvan! Zin in een publiekelijkrobbertje vechten’? Een duel tussen ‘man’ en ‘minister’? Dan maken we er een mooie ‘vlog’ van… of duidt u dit nu als ‘opruiing’?

Blijft 'sorry-Van der Steur' zich laf verschuilen achter ambtenaren van het MinVJ die ‘namens hem’ trieste 'afpoeier-brieven' sturen?Hoe je het - strafrechtelijk gezien - noemt wat ‘u/ uw’ ministerie en ‘diensten/ de ambtenaren’ (niet) doen...?
  
Typisch en onacceptabel.
  
Nochtans werd geen reactie van de minister/ Van der Steur ontvangen.


Raad voor de Kinder'bescherming' doet - precies - het tegenovergestelde...!

Ten aanzien van de Raad voor de Kinder'bescherming' - zeer misleidende naam; in casus lieten ook drs. Roeters/ landelijk en - de vervanger van?! - dr. Jansen/ regio Arnhem de kinderen juist keihard in de steek (elders ook?)! - wordt op dit moment gemeld dat het gesprek bij de RvdK te Arnhem met deze regio-directeur? d.d. 08-09-2016, vanaf 16:00 uur, in totaliteit slechts 36 minuten duurde...


Afbeeldingsresultaat voor kritiek raad voor de kinderbescherming


Hij/ zijn vervanger bleek een 'schoft/ crimineel', aldus Groenendijk, en dat werd hem ook in het gezicht gezegd. De waarheid mag, neen, moet gezegd worden. Nadere stellingname en aangifte jegens dr. Jansen/ vervanger en publicatie volgen, zoals 'in het hol van de kinder-in-de-steek-laters' reeds werd aangekondigd.Met drs. Roeters/ landelijke directie van Raad van de Kinder'laten-ontvoerders' - aldus deze Groenendijk - is een grotere zak met appels te schillen... wordt vervolgd.


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!


Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia