vrijdag 2 augustus 2019

UW KIND(EREN) NOG... een 'GOEDE TOEKOMST GUNNEN'? ALS U NIET TÉ LAAT WILT ZIJN dan MÓET Ú NÚ ÉCHT IN ACTIE KOMEN: GELE HESJES NL!
Já! Het is waar: 'eilte' is bezig om U en uw kinderen (langzaam?/ zsm!) dood te maken!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk
MSc. - gewoon PapaErik - GUNT ÁLLE KINDEREN
een GOEDE TOEKOMST - beter dan wij, maar ten-
minste 'net zo goed als wij die hadden/ hebben?'!

  • U als (GROOT-) OUDERS toch OOK?

Dát BETEKENT aldus GRN echter wel...

DAT Ú - -
ÉCHT IN ACTIE MÓET KOMEN -

   ANDERS BENT U TE LAAT

   en HEBBEN ONZE KINDEREN...


        GÉÉN 'PUT MEER TE DEMPEN' maar 'OVER en UIT' - GÉÉN 'GAME OVER'!

Dat is de (harde) waarheid en niets dan de waarheid - in het belang van álle kinderen, van Vrouwe Justitia en in het belang van Nederland:


Wees GEEN SCHAAP maar EEN WEZB:
                               denk altijd zélf na!

Wees GEEN SLAPER maar KLAARWAKKER
                               én HEEL ERG BOOS!

Wees GEEN LAFAARD maar EEN ÉCHTE HELD(IN):
                                  GELE HESJES NEDERLAND

- SAMEN VÉÉL STERKER DAN ZIJ en NOG NIET TE LAAT maar DAN MOET Ú ZICH WEL AANSLUITEN - NU, ALLEMAAL!

VOOR UZELF maar VOORAL VOOR UW KIND(EREN) dan wel KLEINKINDEREN:

  • 'WIR HABEN ES NICHT GEWUSST', gaat NIET op:  U BENT (MEDE-)VERANTWOORDELIJK voor... HÚN DOOD óf NOG EEN TOEKOMST!!
WAT VOORAF GING:


d.d. 01-08-2019: 'Vrijheid? Democratie? Mensenrechten?

GRN: En ja, 'ZÓ ERRUG', is het INDERDAAD ÉCHT... en dat niet alleen in Nederland maar (bijna helemaal:) wereldwijd!

Voor uw kind(eren):

  • Denk (weer/ altijd) zelf na én welkom bij Gele Hesjes NL!
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia