zondag 11 februari 2018

GRN-Nieuws over NOS-Nonsens: laat u niet (langer) 'mindf#cken' maar denk altijd zelf na en controleer de macht! Ons Nederland verdient beter!


'Heel Holland is het NOS-nepnieuws vanaf het Media Park Hilversum spuugzat!'
NOS komt met grote nepnieuws-show op televisie

Geplaatst op Fri 09 Feb 2018 om 11:35


Zo’n twee weken voor de gemeenteraadsverkie-zingen en het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten maakt de NOS een rechtstreekse tv-uitzending over nep-nieuwsDat heeft de omroep laten weten.

Op maandag 5 maart staat NPO 2 heel prime time in het teken van ‘Nieuws of Nonsens’.

Vanuit de School voor de Journalistiek in Utrecht wordt het fenomeen nepnieuws in kaart gebracht.


 • Wat is het? En hebben we er in ons land last van?

Hoofdredacteuren van kranten en andere nieuwsmedia, politici, professionele fact-checkers en de NOS-correspondenten in Moskou, Washington, Berlijn en Brussel bui-gen zich over deze vragen en proberen onder leiding van Rob Trip en Amber Brantsen antwoorden te vinden.'


GRN: de 'professionele factcheckers en de NOS-correspondenten' - hahaha; dat is een contradictio in terminis! - gaan ons, het volk, 'wel even uitleggen dat wat zij ons pogen aan te smeren via 'het journaal/ nepnieuws-show'... 'de waarheid/ nieuws' zou zijn'? Hahaha; dat gelooft (bijna) niemand meer in ons kleine kikkerlandje!

Eerdere publicaties over Massa-Manipulatie vanaf Media Park te Hilversum:


d.d. 04-02-2018: 'Meet Eva Jinek met 2 maten?


d.d. 30-12-2017: 'Pim Fortuyn kwam voor 't volk op, lag herkenbaar dood op straat en Theo van Gogh 'vermoord om het woord' of... toch niet?


d.d. 30-12-2017: 'Speciaal voor iedereen: hypocriet 'alle goeds voor 2018';


d.d. 30-12-2017: 'Tarik Z. had gelijk: 'kom toch eens kijken' op 't Media Park te Hilversum, 
van waaruit de

d.d. 02-04-2017: '
Als Groenendijk-je bij PAUW-tje komt, dan geeft hij niet thuis! Is 3 keer 3 kinderen ontvoeren met criminele hulp jeugdzorg/ rechters geen nieuws?Nogmaals: laat u niet 'mindf#cken' door het NOS-journaal en het Media Park!


Herhalen, herhalen, herhalen... dan blijft de boodschap het beste hangen:

de NOS brengt geen echt nieuws maar gemanipuleerde nonsens, dit in opdracht van 'de elite'. De NOS en alle omroepen/ bedrijven op het Media Park zijn lid van en/ of werken voor 'de club tegen het volk', aldus GRN.


Stimulerend - twee zielen, 1 gedachte - is dat ook drs. Micha Kat een vergelijkbaar wereldbeeld had/ heeft als drs. Groenendijk toen hij d.d. 04-02-2018 op het Media Park te Hilversum bovenstaande opnames maakte...

samen zijn we veel sterker dan zij! De een 'for your truth, love and happiness deep behind...' en de ander 'between enemy lines', Groenendijk groet Micha Kat!


d.d. 09-02-2018:

'DE CLIMAX 'VAN DE INFOWAR: MICHA OVER DE NEPNIEUWS-SHOW VAN GELAUFF EN DE NOS

ONDER LEIDING VAN KAJSA ‘BILDERBERG’ OLLON-GREN EN MARCEL GELAUFF VINDT EEN NOG NOOIT VERTOONDE VERKRACHTING PLAATS VAN DE WAAR-HEID EN DE FEITEN WAARIN IEDEREEN DIE OOK MAAR EEN SPLINTERJE WAARHEID DEBITEERT WORDT GEDEMONISEERD EN GECRIMINALISEERD

* HET IS NU AAN HET NEDERLANDSE VOLK HIER-TEGEN OP TE STAAN.d.d. 11-02-2018:

'NEPNIEUWS-SHOW VAN GELAUFF IS MEDE BE-DOELD OM HET REFERENDUM OVER DE SLEEP-WET TE MANIPULEREN = ONRECHTMATIG!

GELAUFF EN DE NOS STEEDS MEER IN DE VERDE-DIGING GEDRUKT EN DUS STEEDS AGRESSIEVER * NU MOETEN ZE IN OPDRACHT VAN BILDERBERG-KAJSA HET NEDERLANDSE VOLK BRAINWASHEN IN DE AANLOOP NAAR HET SLEEPWET-REFERENDUM OM DE MENSEN TE LATEN KIEZEN VOOR TOTALE TERREUR VAN DE STAAT TEGEN HENZELF

* HIERMEE OVERTREDEN KAJSA EN DE NOS DE WET WANT DE STAAT MAG MENSEN NIET STUREN EN MANIPULEREN * OOK DE MEDIAWET MET VOETEN GETREDEN WANT PUBLIEKE OMROEP MOET ONAFHANKELIJK ZIJN

Kotsmisselijk van kopieren/ meeliften door Media Mile van 'Struikelstenen':
Geen koperen plaatjes, maar Struikelstenen zijn van messing;  zo leerde GRN!


Struikelstenen.nl

Oorspronkelijk heten ze “Stolpersteine” (stolpern betekent struikelen), een initiatief van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Kubusvormige betonnen stenen met een messing bovenplaat, met daarin de tekst gegraveerd. De stenen worden geplaatst in het trottoir voor de huizen waaruit de Joden verdreven en vermoord zijn.

...Een wandeling door een doodgewone straat verandert opeens in een reis door de geschiedenis. Op plekken waar geen huizen meer staan, maar vroeger joden hebben gewoond, komt eveneens een “Struikelsteen”. Zodat een ieder kan zien wie waar gewoond heeft. In het messing wordt een korte tekst gegraveerd: Hier woonde … gevolgd door geboorteplaats en ‐datum en daaronder de plaats en datum waar hij/zij is omgebracht; bijna altijd een vernietigingskamp. Ook hier in Hilversum willen we dat realiseren. Uit de archieven hebben we nu 930 namen gevonden.

 • Door heel Hilversum zijn straks deze “Struikelstenenter nagedachte-nis aan de Joden die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord te zien.

De goudglimmende keitjes komen in de stoep te liggen voor het huis waar de mensen gewoond hebben. Heel subtiel en tegelijkertijd indrukwekkend.'d.d. 06-04-2017: Spreekbuis.nl

'Deze week is de Hilversumse gemeenteraad akkoord gegaan met het opzetten van Media Mile. De Media Mile is een verrassende, vooruit-strevende en informatieve route, waarin de gebruiker door spelelementen met allerlei aspecten van media-cultuur en -technologie in aanraking komt.

Met Media Mile wordt die kwaliteit versterkt door zogeheten ‘hotspots’ met elkaar te verbinden. In combinatie van citymarketing zal Hilversum als verhalenfabriek van Nederland prominent in de spotlights worden gezet. De gemeente wil met Media Mile de aantrekkelijkheid van H'sum vergroten. Om de lokale economie te versterken is het volgen Mediawethouder Wimar Jaeger essenti-eel dat de Mediastad ook media uitstraalt.

Uit onderzoek is gebleken dat inwoners, bedrijven en bezoekers Hilversum nog niet ervaren als dé Mediastad van Nederland.'d.d. 20-01-2018: Gooi en Eembode
'HILVERSUM

- De eerste stap is gezet om de media en haar geschiedenis te zien en vooral te ervaren in Hilversum.

GRN: met een heel verkeerd marketingsconcept ter uitwerking:


Op 't Stationsplein ligt de eerste opvallende gele steen van de Media Mile. Hoogst-persoonlijk timmerde wethouder Wimar Jaeger van Media en Cultuur de routesteen netjes in de grond. Wat hem betreft is dit de aftrap van een 'fantastische belevenis' en wordt de openbare ruimte er een stuk spannender op.'


GRN: vindt Wimar Jaeger

 • helemaal niet fantastisch en doen die gele media stenen afbreuk aan het initiatief van Hilversumse 'Struikelstenen'; u moet zich schamen!

Hoe 'toevallig'... dat het weer een D66-er betreft:

Wethouderloco-burgemeester Wimar Jaeger (D66)

Portefeuille: Financiën, Economie en Media, Cultuur, Regio, Wijken en Buurten; Financiën, Inkoop & Vast-goed; Economie & Media, Cultuur , Evenementen en Toerisme; Bestuurlijke vernieuwing, Burgerparticipatie; Regionale aangelegenheden; Hoger Onderwijs en Beroepsonderwijs
Media Mile onteert nagedachtenis Struikelstenen!


Datum: 11-02-2018, 21:46
Van: drs. Groenendijk MSc.
Aan: p.broertjes@hilversum.nl; +45 meer
Dit bericht is verzonden met hoge urgentie.


Gemeenteraad en burgemeester van Hilversum!

1. GRN vindt de Media Mile schandelijk veel lijken op de Struikelstenen...

https://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2018/02/grn-nieuws-over-nos-nonsens-laat-u-niet.html

GRN-Nieuws over NOS-Nonsens: laat u niet (langer) 'mindf#cken' maar denk altijd zelf na en controleer de macht! Ons Nederland verdient beter!

en https://www.youtube.com/watch?v=maV0O9rsiLw

2018-02-04 Misbruikt Media Mile de herdenking van Jodenvervolging?!
www.youtube.com


2. GRN meent dat City Marketing prima is,
maar niet op deze totaal misplaatste wijze!

3. Gaarne uw reactie/ melding van onmiddellijke verwijdering van die gele Media Mile...


Met boze 'groet', drs. E.M. Groenendijk MSc. - 
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia
Tot slot
:


En al zingt Alfred over zijn door de koning geleende geld dat hij terugwil...

 • eigenlijk geldt dit voor alles; het refrein vat onze mening goed samen!Wordt vervolgd... uw delen wordt uiteraard gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

Leve de vrijheid van godsdienst en leve vrije meningsuiting! Geen nieuwe verzuiling - 'wij tegen zij' - maar kritische zelfreflectie en brede scholing!


'Goed mens-zijn', is volgens GRN belangrijker dan 'niet of wel-gelovig', te zijn.Lezen is nuttig, maar ook wat je leest en welke tips je aanneemt, is erg belangrijk:


d.d. 10-02-2018: 'GRN: minister Bussemaker vertelt ll. 'mooie verhaaltjes, maar lapt zelf de wet aan haar laars!


In eerdere publicatie toonde GRN u aan dat ook minister dr. Bussemaker niet te vertrouwen is; prachtig-klinkende praatjes over het nut van lezen maar zelf...

 • hield zij zich aangetoond niet aan de wet middels de - onmogelijke! - instelling van een KACommissie 'Westerhof' en bedonderde deze - 100% gegrond - klagende burger!

Van zo'n 'mini-ster' Bussemaker neemt GRN niets aan, sterker nog; dit soort leden van 'de club tegen het volk' moeten we 'te vuur en zwaard bestrijden'!

Want:

 • dat is NIET het soort bestuurders waaraan onze samenleving behoefte heeft! Integen-deel; zij helpen ons land juist naar de knoppen!'Je mag geloven wat je wilt' en GRN mag zeggen wat hij van iedere 'godsdienst' vindt:Samen-leving:

GRN geeft als VMBO-docent op 'n 'gemengde school' in Amsterdam inmiddels al 16 jaar les. In mijn klas-sen zitten dus veel leerlingen van diverse afkomst, met alle kleuren van de regenboog (ja, ook 'gays/ lesbo's en alles ertussen zijn welkom) en ook; met of zonder geloof - veelal moslim, soms christelijk of ng iets anders.


En allemaal:   Nederlander.

Meestal gaat dat prima: 18-25 zeer verschillende leerlingen in 1 klaslokaal met docent GRN die zelf overtuigd 'niet-in-goden-gelooft' maar wel denkt dat er buitenaards leven bestaat en 'die aliens' mogelijk op de aarde zijn geweest (zijn?). Hahaha? Neen, we gaan elkaar niet uitlachen, want dan kent GRN nog wel een paar wonderlijke zaken waarin hij echt niet wenst te/ niet kan geloven...


'Leven en laten leven', vindt GRN dus. Simpel gezegd, GRN houdt van vrijheid:

 • 'iedereen mag geloven en doen, wat hij/ zij wil... zolang anderen daar maar geen last van hebben'. Word gelukkig, zoals u dat wenst!

Vooral dat laatste maakt het echter noodzakelijk dat we (soms) bepaalde regels en/ of wetten nodig heb-ben om vreedzaam samen te kunnen leven; waar de meerderheid beslist; mensenrechten en minder-heden gerespecteerd worden.

Een voorbeeld: stel dat GRN zich vrij voelt om 'uw geld te stelen'... daar gaat u vast niet mee akkoord en wordt - terecht - erg boos; 

dan haalt u vast uw geld zelf terug of - zo is dat al-thans in een rechtsstaat geregeld - u gaat naar de rechter, krijgt gelijk en desnoods met de 'sterke arm' van de politie wordt dat geld uiteindelijk geretourneerd (als het niet al op is). Ergo:

 • de vrijheid van de ene persoon wordt beperkt door die van de ander;

'vrijheid in gebondenheid' en de - wettelijke en sociale - regels maken we met elkaar om dat alles 'een beetje soepel en zonder slachtoffers' te laten verlopen = iedereen blij!
GRN schrok echter oprecht en zijn haren gingen recht overeind staan...

toen hij luisterde naar een kort fragment uit het boek(je) - lekker leesbaar? -

 • Gebroeders Boetkaboet voelen zich uitgespuugd

- Singel uitgeverij

dat door de schrijver - Hans Sahar (Al Hoceima, Marokko, 1974), pseudoniem van Farid Boukakar, is een Neder-lands schrijver van Marokkaanse afkomst - werd voorge-dragen...


Boekverslag VMBO-leerling:

2. Wat gebeurt er in het boek?

Gebroeders Boetkaboet gaat over een vader (Driss) en z’n twee zonen (Fadil en Re-douan) die in een Haagse schilderwijk opgroeien zonder moeder. Fadil die de slechte pad was opgegaan wil nu zijn leven verbeteren net als zijn vriend Najib. Oom Hafid wil hem daarmee helpen en zorgt dat hij een baan krijgt bij de post.

Fadil vindt dat Najib erg is veranderd hij is nu een streng gelovige moslim ge-worden samen met zijn vrouw Marlies ze hadden dit te danken aan Ibn Hamsa, leider van een extremistische groep.

Fadil werd ondervraagd door twee beveiligingsmannen of hij contact heeft met Ibn Hamsa en zijn volgelingen. Fadil wilde zijn vrienden niet verraden dus zweeg. De laat-ste tijd gedroeg Redouan zich ook als een strenge moslim net als Najib en Marlies. Fadil is erg nieuwsgierig wie die Ibn Hamsa is. Hij komt er later achter dat zijn broer Ibn Hamsa is , leider van een extremistische groep . Redouan is dus ook niet van plan om in een land te wonen waar de moslims niet serieus worden genomen en besluit naar Egypte te vertrekken met zijn toekomstige vrouw Esra. Ze had veel erge dingen over hem gehoord dus weigerde ze om mee te gaan. Oom Hafid, haar vader, wilde haar verdedigen, maar toen hij dat deed, trok Redouan per ongeluk de trekker van zijn wapen over en schoot hem dood. Uit woede vermoordde Driss zijn bloedeigen zoon Redouan.


GRN: neemt iedereen serieus... dus jammer, dat er op deze generaliserende wijze over NL geschreven wordt. Dat be-vordert het vreedzaam samenleven tussen bevolkingsgroepen niet, aldus GRN. De werkelijkheid is veel genuanceerder...


4 Wat vind je van het boek?

6. Hans Sahar heeft zeker iets duidelijk willen maken maar daar kom je pas achter als je het boek helemaal hebt uitgelezen. Hans Sahar wil duidelijk maken dat je sowieso niet het slechte pad moet volgen, want hij laat daarvan de verschrikkelijke gevolgen zien en dat zijn: dat je niet alleen jezelf maar ook anderen in jouw omgeving vreselijke pijn bezorgt. Het soort pijn dat nooit weggaat.GRN: mee eens, onderzoek alles en kies altijd het goede pad...

 • in ieder geval: 'van je hart en verstand'!


Bekijk bijvoorbeeld deze korte en gemengde reacties.

Maar ook een wat minder-lovende reactie:

 • 'Dit boek vond ik slecht geschreven, niet op een mooie manier verteld. Ook 'kinderlijk', al is dat niet het goede woord. Aan het eind vertelt de schrij-ver dat hij eerst het scenario had geschreven en er daarna met moeite een roman van heeft gemaakt.

Wat mij betreft is hij er niet in geslaagd om de juiste toon aan te slaan, die nodig is voor een boek. Ik denk dat de film veel beter is. 

GRN verzoekt toezending van exemplaar boek en Comité van Aanbeveling niet actueel
:Geachte Singel Uitgeverijen, geachte heer Boukakar/ Sahar,
Geachte stichting - algemeen? nut - Samenleving & Kunst A'dam,
Geachte gelovige alsook niet-gelovige mede-Nederlanders,


1. Naar aanleiding van het treffen met dhr Bouka-kar d.d. 05-02-2018 in NEMO bij het project 'Stap op de Rode Loper' - georganiseerd door stichting; Samenleving & Kunst Amsterdam - en de verhitte discussie  met de leerlingen over een passage uit zijn boek:

Gebroeders Boetkaboet voelen zich uitgespuugd

en zijn niet-geheel-naar-tevredenheid-beantwoorde vragen aan deze schrijver,  zou deze A'damse VMBO-docent het waarderen indien een (kostenloos) exemplaar van dit boek toegezonden zou kunnen worden. Dan kan Groenendijk zich een nader beeld vormen over het boek en mogelijk nader met de schijver in contact kunnen treden. Bij voorbaat mijn oprechte dank daarvoor!


2. Docent Groenendijk vindt het namelijk van het grootste belang dat leerlingen in het openbaar onderwijs niet 'in een bepaalde richting geduwd worden'...


juist het kennismaken met diverse overtuigingen

en daar zelf, zonder angst voor wat dan ook, over te kunnen beslissen, is van groot belang!

En juist in de puberleeftijd 'is het al zo moeilijk' en meent GRN dat het aanbieden van een correct = omvattend wereldbeeldniet alleen '1 bepaalde stroming/ geloof', voor een gezonde samen-leving

van essentieel belang is!


GRN-naschrift:

'Als je het ene geloof zou kiezen, dan betekent dat automatisch dat de anderen geloven 'niet de juiste' zouden zijn en daarmee worden die mensen dan weer uitgesloten'.

GRN maakt geen keuze en stelt vast dat;

 • 'stralend wit licht' uit alle kleuren bestaat!


3. Kortheidshalve wordt verwezen naar eerdere (en komende) publicatie ter zake:

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2018/02/grn-minister-bussemaker-vertelt-ll.html


Met vriendelijke, niet-gelovige groet,

drs. Erik M. Groenendijk MSc. - A'dams VO-docent
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia


-------------------------------------------------------------------------------------------------


Comité van Aanbeveling - Stap op de Rode Loper

Wijlen mr. Eberhard van der Laan (voormalig burgemeester van Amsterdam) is reeds 4 maanden geleden gestorvenzou het dan niet gepast zijn om hem uit het Comité van Aanbeveling te verwijderen?


d.d. 06-10-2017: Volkskrant

- Eberhard van der Laan (62) overleden:


De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan is donderdagavond overleden. Hij stierf 'thuis in alle rust' op 62-jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker.d.d. 28-01-2017Nico van den Ham heeft over de contacten van wijlen burgemeester een heel andere mening:


Hallo Eberhard,

Hier Nico van den Ham weer! Je weet wel die man die jou steeds wil spreken en van alles en nog wat toezendt inzake het enorme leed van vele Amsterdammers.

Je geeft nooit antwoord of wimpelt het af met 'daar heb ik geen tijd voor, ha, ha, ha,'.

Mogelijk heb je, nu je uitgezaaide longkanker hebt, wel even tijd om deze open brief te lezen. Ik noem je gewoon Eberhard en verder jij en jou. Ik neem aan dat je dat niet erg vindt. Je zult nu immers wel in de gaten hebben dat we aan het eind van ons leven allemaal gelijk zijn. Oké, je komt straks in een veel mooiere kist te liggen dan ik en je krijgt een prachtige steen op je graf, maar dood is wel dood burgemeester Eberhard van der Laan, ook voor jou!


-------------------------------------------------------------------------------------------------


De genoemde - 22 weken, aldus haar melding en 'de 1e' - schrijfster met koffer en nummerslot was:

 • Maren Stoffels en het boek dat zij besprak; 'Escape room'

Vier vrienden geven zich op voor een escape room. In dit spel moeten ze binnen zestig minuten zien te ont-snappen uit een kamer. Maar wat gebeurt er als de persoon die hen opsluit hele-maal niet van plan is hen te laten gaan? Een van de jongeren is het doelwit. Maar wie?

Maren Stoffels - Escape roomLeopold 2017
Bladzijden: 176 - Leeftijd: >15 - Genre: thriller


Tot slot: GRN wil niets suggereren maar zijn lezers tegelijkertijd ook dit opmerkelijke bericht niet onthouden... waar het - typisch Nederlands - weer eens om geld ging:


Schrijver Hans Sahar door rechter uit woning gezet

21 feb 2016, 18:39 Nieuwslabels:
Den Haag, Hans Sahar

Door Gerard van den IJsselCategorie: CultuurDe Haagse schrijver Hans Sahar moet onmiddellijk de Wassenaarse huurwoning verlaten waar hij woont. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald.

Het huis was van zijn mentor Sipke van der Land die in november overleed. De zussen van die man eisten vrijdag voor de rechtbank het vertrek van de Hagenaar. Van der land hield elke zondag literaire middagen met opkomende schrijvers. Hans Sahar, pseudoniem van Farid Boukakar, was daar een van. Na de dood van de man bleef de Hagenaar in het huis. Hij zegt zelf er al sinds 2013 te wonen.

De familie bestreed dat en kreeg daarbij gelijk van de rechtbank. Sahar kon geen bewijs tonen en was door andere mensen nooit in het huis gezien. De familieleden gaan het huis nu opknappen zodat ze er een betere huurprijs voor kunnen krijgen.
GRN hoopt dat zo veel mogelijk mensen ons zullen 'joinen':Wordt vervolgd...

 • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia