maandag 29 oktober 2018

Wan-Orde Advocaten: klacht vs. ex-deken/ advocaat mr. E. van Empel. De - figuurlijke - messen zijn geslepen en video-opnames worden gemaakt...d.d. 17-03-2010: 'Chinese War Sword' - De - figuurlijke - messen zijn geslepen'!
Wan-Orde van Advocaten poogt in Arnhem beklaagd ex-deken Van Empel te redden:


d.d. 15-04-2017:


Formele klachtindiening
jegens mr. E. van Empel

door
drs. E.M. Groenendijk MSc. -->


Vandaag, d.d. 29-10-2018 kon deze volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - dankzij een begripvol werkgever toch buitengewoon verlof krijgen om betreffende nep-'recht'szitting in het Paleis van Misdaad georganiseerd door de Orde van Advocaten en hun Raad van = zonder Discipline Arnhem te kunnen bijwonen.


<-- mw. mr. E. van Empel.

Van groot belang daarbij is op te merken dat deze klachtzaak jegens Van Empel en daarauit voortgevloeide klacht jegens deken mr. O.E. Meijer 'in de verkeerde' werd behandeld.

GRN werd eerst d.d. 28-02-2018 gedwongen om 'akkoord te gaan' met de behandeling van de mr. O.E. Meijer-klacht op grond van de foute klachtsamenvatting...

...'of anders geen behandeling' = pure chantage!

Pas daarna - dus na de evident onjuiste afwijzing van de Meijer-klacht! - volgt de behandeling van GRN's klacht over Van Empel:

  • precies 'verkeerd om' dus!

Absoluut geen behoorlijke klachtafhandeling conform H9 Algemeen wetboek bestuursrecht (het klachtrecht) waaraan ook de Orde? = Wan-orde! heeft te voldoen!

GRN kan derhalve niet akkoord gaan met die afgedwongen nep-procedure. Nadere stappen zijn voorbereid... meer pu-blicaties volgen 'op het juiste ogenblik' want;

  • ook de vijand leest mee!
mr. O.E. Meijer      

-------------------------------------------------------------------------------------------------


De voorgeschiedenis - zo kort mogelijk:


d.d. 16-04-2017: 'Cirkel van bedrog' bij Orde van Advocaten
                           Rotterdam/ Zeeland-W.-Brabant is rond;
d.d. 03-10-2017: 'Overijssels deken Luttikhuis moet adviseren beklaagd 
                           ex-'dekenVan Empel van het tableau te schrappen of...

  • blijkt lid van 'club tegen het volk'!d.d. 11-10-2017: 'Beklaagd en vroegtijdig vertrokken, 1e vrouwelijke en nu
                           ex-'dekenmr. Van Empel in 't schandblok gezet...

  • met lopende klachtzaakkomt dat zien!'  d.d. 10-03-2018:

  'Audio deel-2:

   Arrogantie ten top:

   Deken O.E. Meijer schuift af op 'burgers die

   ipv. de bedriegende advocaat aan te pakken!'

   d.d. 02-06-2018:

   'Stop met geloven in 't sprookje van de
    goede overheid = dag- & nacht-merrie;

   misdadige afwijzing Meijer-klacht

   ...door Ratten zonder Discipline!'

d.d. 07-06-2018:

    'Feit:

    Advocaten-'rechters' zijn niet-onafhankelijk
    en onbetrouwbaar...


    = Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden!'
-------------------------------------------------------------------------------------------------   Versus:

   d.d. 10-10-2018:

   Raad van = zonder Discipline Arnhem

   Begeleidende brief secretaris - behandelingd.d. 29-10-2018 klachtzaak versus mr. EVan Empel


Productie-1;


Productie-2;Om alles vast te leggen, werd journalist Nico van den Ham bereid gevonden:


Date: vr 26 okt. 2018 om 16:21
From: griffiearnhemleeuwarden@raadvandiscipline.nl
To: nico.vandenham@gmail.com
Subject: Raad van Discipline zitting 29 oktober 2018


Geachte heer Van den Ham,

In navolging van mijn e-mail van zojuist bericht ik u hierbij namens de raad dat uw verzoek om audio-visuele opnamen tmaken tijdens de zitting van:

   maandag 29 oktober a.s. om 14.45 uur wordt ingewilligd.

De persvoorlichter mevrouw L. Hoeffnagel zal contact met u opnemen om één en ander nader af te stemmen. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet, mw. R. B.-O.
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia