maandag 30 september 2019

PLAKAAT VAN VERLATING 2.0 én 3.0: HET VOLK WEER DE BAAS IN EIGEN NEDERLAND = KICK OUT 'KING WILLEM' én KICK OUT 'VON DER LEYEN'!!
EINDELIJK WEER BAAS IN ÓNS EIGEN NEDERLAND ZIJN = ALLEMAAL SAMEN!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - vindt dat het de hoogste tijd is voor:

 • PLAKAAT VAN VERLATING
       versies 2.0 en 3.0

Ergo:

HET VOLK AAN DE MACHT
BETEKENT...

KICK OUT KING WILLEM én
KICK OUT VON DER LEYEN
NEDERLANDSE ONAFHANKELIJKHEIDSVERKLARING:

Wikipedia:


Het Plakkaat
van Verlatinghe

Ook wel Acte van Verla-tinghe is een plakkaat ondertekend op 26 juli 1581, waarin een aantal provinciën van de Habs-burgse Nederlanden Filips II afzetten als hun heerser.
Het kan worden gezien als:

 • de onafhankelijkheidsverklaring van de Nederlanden.

Deze daad volgde op de Unie van Utrecht in 1579. De resolutie luidde:

 • "Is huyden resolutie genomen op de verlaetinge vande Conink van Spaengnien, cassatie van zijnen zegel ende cachet, het gebruyck vande zegel vande Generaliteyt, waervan den audiencier es belast een ordonnantie by vorme van placcate te maecken"

De Staten verklaarden dat hun vorst, Filips II, deze vrij-
heden en rechten had geschonden en verklaarden hem vervallen van de troon. Zijn troon werd verlaten verklaard. Het werd verboden zijn zegel en naam te gebruiken.


GRN:

HOOGSTE TIJD voor VERSIE 2.0

en VERSIE 3.0, toch?!!


In het belang van:

 • NEDERLANDSE KINDEREN, Vrouwe Justitia en NEDERLAND:

KICK OUT FAKE KING WILLEM
en JA: NEXIT NEXIT NEXIT!Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

GRN ZAG OUDERWETS MOOIE want ÉCHTE NEDERLANDSE AVONDHEMEL: eindelijk SCHONE? LUCHT/VRIJ INADEMEN - GÉÉN CHEMTRAILS vandaag!ONDERWEG van WERK naar HUIS HEB JE VANUIT DE TREIN PRACHTIG UITZICHT!Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - genoot na een maandag werken van het treinuitzicht:

EEN PRACHTIGE WOLKEN-LUCHT...
ÉCHTE WITTE EN DONKERE WOLKEN:

 • OUDERWETS MOOI NL!

Want:

  VANDAAG werd NIET GESPOTEN...

  HOE HEERLIJK: GÉÉN GIFTIGE CHEMTRAILS!

  EINDELIJK WEER EENS...
  SCHONE? LUCHT en VRIJ ADEMEN!


Maar... blijf alert:

 • gebruik uw ogen; kijk omhoog, gebruik uw verstand; denk zélf na!WAT VOORAF GING:


d.d. 23-09-2019

 'GÉÉN ZONDAG maar SPRAYDAG'

 DAGELIJKS SPUITEN
 PYSCHOPATEN-PILOTEN...

en

Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

vrijdag 27 september 2019

HOW DARE YOU - onze jeugd zó vies te bedonderen, GRIEZELIGE GRETA: NIET 'CO2' maar 'de mate van ZONNEACTIVITEIT' BEPAALT het KLIMAAT!
TOEKOMST VOOR KINDEREN: BESPAAR CO2-GEKKIES én STOP CHEMTRAILS/ 5G!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - denkt dat...

CO2 vrijwel GÉÉN INVLOED
heeft OP HET KLIMAAT:

Niet 'de nog steeds zeer geringe hoeveelheid CO2' is van doorslaggevend belang (slechts 0.04%) maar:


  DE MATE VAN ZONNE-
  ACTIVITEIT IS BEPALEND!

  GRIEZELIGE GRETA en die 
  andere KLIMAAT-GEKKIES 
   hebben een ANDERE AGENDA:

   NIET: 'DE AARDE REDDEN' maar...
  'WERELDHEERSCHAPPIJ =
  ÚW SLAAF-ZIJN'!

Laat U alstublieft niet misleiden:

RED inderdaad DE NATUUR = STOP VERGIFTIGING! Echter: 

'KLIMAATVERANDERING' KOMT NIET DOOR GERINGE HOEVEELHEID CO2... DAT WORDT SLECHTS BEWEERD DOOR 'DE NEP-ELITE' en hun OMGEKOCHTE 'WETENSCHAPPERS' om U AFHANKELIJK TE MAKEN VAN ELECTRICITEIT = opnieuw NÓG ARMLASTIGER TE MAKEN!

 • Dát is de waarheid en niets dan de waarheid, aldus GRN...


   De AARDE en DE NATUUR REDDEN?
   WEG MET DE NEP-ELITE die nu...

   MENS, DIER en NATUUR laat VERGIFTIGEN
   MET CHEMTRAILS!

Ergo: 'ze' zeggen A en eisen dat van het volk maar doen zélf 'Z' - precies het tegenovergestelde! Daar trapt het volk steeds minder in...

Word ook een WEZB, welkom:

 • WAKKERE, EERLIJKE en ZELF-NADENKENDE BURGER!
WAT VOORAF GING:


d.d. 23-09-2019:

    'GÉÉN ZONDAG maar SPRAYDAG'...
OVER GRIEZELIGE GRETA is GRN het HELEMAAL EENS MET JENSEN:


d.d. 24-09-2019: 
Jensen


Hoe volwassenen minderjarigen misbruiken voor eigen activisme. Zorgwekkende vergiftiging in grote gebieden Azië door windmolens en nieuwe misleidende indoctrinatie in het onderwijs.Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

donderdag 26 september 2019

TWEE KANTEN VAN DE MEDAILLE: ÓNS NEDERLAND is van ÉCHTE NEDER-LANDERS: SCHAF DUBBELE NATIONALITEIT én ALLE DISCRIMINATIE AF!ÉCHTE NEDERLANDERS KIEZEN HELEMAAL én DEFINITIEF VOOR NEDERLAND!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel'; drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - vindt het een STRAK PLAN om:

DE 'DUBBELE NATIONALITEIT'
DEFINITIEF AF TE SCHAFFEN!


 LEVE
 DE ÉCHTE NEDERLANDERS:
 ALLEMAAL SAMEN
 VOOR ÓNS NEDERLAND!


Van óns:

HOLLANDSE NEDERLANDERS, FRIESE NEDERLANDERS, BRABANTSE NEDERLAN-DERS, MAROKKAANSE NEDERLANDERS, ZEEUWSE NEDERLANDERS, TURKSE NE-DERLANDERS, GELDERSE NEDERLANDERS, AFGHAANSE NEDERLANDERS, FRANSE NEDERLANDERS, GRONININGSE NEDERLANDERS, DUITSE NEDERLANDERS enz...

 • VAN BINNEN HEBBEN WE ALLEMAAL ROOD BLOED!

GRN wenst nóg één verandering: NEDERLAND ONDER GÉLE WIMPEL!


d.d. 24-09-2019: RTL Nieuws

    'Marokkaanse Nederlanders:


Een groep Marokkaanse Nederlanders heeft de Tweede Kamer opgeroepen hen te ondersteunen
in hun strijd tegen de verplichte Marokkaanse nationaliteit. "Na 50 jaar verlangen wij een volwaardig Nederlands burgerschap."
WAT VOORAF GING:

d.d. 01-05-2019:

   'GELE HESSER GRN GELOOFT heilig
   IN ÉCHTE NEDERLANDERS:

   SCHUD het JUK van NEP-ELITE VAN U AF,
   BEVRIJD NEDERLAND:

 • TREK ÓÓK EEN GEEL HESJE AAN!'
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

ERG LEUK en HOOPGEVEND dat er OOK ANDERE OUDER(S) ZIJN DIE NIET BANG ZIJN OM 'ANDERS TE DENKEN' én OPVOEDEND TE HANDELEN - TOP!
GELE HESSER GRN WERD BLIJ OM TE HOREN DAT ER MÉÉR MENSEN WAKKER ZIJN!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel': drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - vindt het ONGEACHT DE UITKOMST een STRAK PLAN om:

   ALTIJD ZÉLF NA TE DENKEN...
   BIJVOORBEELD OVER FLUOR IN DE TANDPASTA

 • WAAROM HET RISICO NEMEN ALS ER EEN PRIMA ALTERNATIEF BESTAAT?!


   ERG LEUK en HOOPGEVEND dat er
   OOK ANDERE OUDER(S) ZIJN DIE...

   NIET BANG ZIJN OM 'ANDERS TE DENKEN'
   én OPVOEDEND TE HANDELEN!

   MET COMPLIMENT VAN DE ZAAK:

 • 1 TUBE OM TE PROBEREN!
WAT VOORAF GING:


d.d. 10-09-2019: 'POETS JE TANDEN 'SCHOON?'

                           én JE INTELLIGENTIE OMLAAG
                           MET FLUOR-TANDPASTA óf...

Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

woensdag 25 september 2019

DE WAARHEID DUURT HET LANGST en IS NIET TEGEN TE HOUDEN; OOK NIET door FAKEBOOK - ALLE DELERS en LIKERS: BIJ VOORBAAT DANK!!

DE WAARHEID DUURT HET LANGST en BLIJKT NIET TEGEN TE HOUDEN TE ZIJN!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - kijkt er niet meer van op maar merkt wel op:


  HÉÉL
  TYPISCH
  DAT

     ANTI-RUTTE-3 PUBLICATIES...

     STEEDS GECENSUREERD 
     WORDEN!

   Klaarblijkelijk 'MAG' DE WAARHEID
  NIET BEKEND WORDEN?!!

  GELUKKIG HELPT Ú MET DELEN 
     - BIJ VOORBAAT DANK DAARVOOR!

WAT VOORAF GING:


d.d. 28-05-2019:


     'DE WAARHEID over GIFTIGE CHEMTRAILS
      en TOT SLAAF-MAKENDE 5G...

      WORDT GECENSUREERD DOOR FAKEBOOK.

 • DEEL MEE en RED DE WERELD!'

d.d. 19-09-2019:


    'ALGEMENE GRN BESCHOUWINGEN

    GEMIDDELDE KOOPKRACHTSTIJGING 2%
    wordt binnenkort:

     IEDEREEN GAAT ER OP ACHTERUIT,
     behalve 20%!'

    WEDDEN?


NOG MEER CENSUUR - OPNIEUW GEBLOKKEERD VOOR 1 WEEK:


Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

dinsdag 24 september 2019

GRN betuigt GROOTSTE RESPECT VOOR WO-VETERANEN maar GROOTSTE AFKEER VAN NEP-ROYALS! Want: 75 jaar NEP-VRIJHEID = de WAARHEID!

GROOTSTE RESPECT VOOR VETERANEN en GROOTSTE AFKEER VAN NEP-ROYALS!


Of het te maken heeft met '4 mei' als geboortedag
 - Dodenherdenking - dat weet die volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - zelf niet helemaal zeker maar dát GRN altijd VEEL INTERESSE HEEFT (GEHAD) in:

   'de TWEEDE = LAATSTE!
   WERELDOORLOG
   
   en ALLES WAT DAARACHTER ZAT = nog steeds ZIT dat staat
  vast. Waarom? Laat de hele wereld juichen:
Want:

Altijd als GRN een film/ documentaire ZIET over:

DE VERSCHRIKKINGEN
    VAN OORLOG en 

DE VERHALEN VAN
   DE VETERANEN HOORT... 

dan WORDT GRN EERST VERDRIETIG, daarna BOOS en vervolgens HÉÉL VOLHARDEND om IEDEREEN TE WAARSCHUWEN, WANT:

 • ZIJN WE EIGENLIJK WEL - 75 = 0 jaar! - VRIJ?!

Alstublieft: DENK (NÓG BETER) ZÉLF NA...
en VERZET U:

 • OPDAT 'DAT' NOOIT MEER GEBEUREN ZAL!

JONGE MANNEN en VROUWEN:

WAT VOORAF GING:


d.d. 23-08-2019: 'WIJ ZIJN HELEMAAL NIET VRIJ - 75 jaar NEP-VRIJHEID met NEO-NATIES aan de macht!


d.d. 21-04-2019: 'GELE GRN EIST TOEKOMST VOOR AL ONZE KINDEREN:


Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia