dinsdag 19 december 2017

Nooit alleen: dikke kerstknuffel voor alle ouders zonder kind(eren) en voor alle kinderen zonder ouder(s); houd altijd moed, alles komt goed!

Voor alle lieve ouder(s) en kind(eren) die deze Kerst (weer) niet bij elkaar zijn:


Omdat deze zelf volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - PapaErik - heel goed begrijpt dat 'de kerstdagen' helaas...

voor de vele 'lot'genoten = alle andere
bestolen moeders/ vaders en vooral;

voor de onmogelijk klemzittende kinderen,
een hele moeilijke tijd is zonder elkaar...


juist daarom voor hen allemaal:


Houd vol... jullie gaan elkaar weer zien en in de ar-men sluiten! Net zoals dat - zo snel mogelijk! - bij PapaErik en zijn drie allerliefste dochters Lina, Jördis en Imke zal gebeuren, want;

 • de waarheid en echte liefde voor zijn meiden duren het langst! Altijd...

Meester, meester... doet u aan Kerst? Heeft u een kerstboom? Nee? en Ja!


In Amsterdam, waar mijn school gevestigd is, wonen veel mede-Nederlanders die het islamitische geloof aanhangen en veel leerlingen vieren dus geen Kerst.

'En u meester? Viert u wel Kerst en
heeft u een kerstboom thuis?'

Nou, beste leerlingen, geachte dames en heren... dat is 'makkelijk' te beantwoorden. Nee en Ja!


Groenendijk is overtuigd zelf-nadenkend en viert dus geen Kerst als zijnde een gelovig, in dit geval; christelijk feest. Toch staat er in de woonkamer weer een heerlijk ruikende - uiteraard 'n echte; 'nep' komt er niet in! - en versierde kerstboom en werd de voor-deur met groen/ sneeuwvlokken 'gepimped'. Voor de toevallige voorbijgangers... werd een 'wintertafereeltje met ree' gemaakt;

 • Gezellige 'Kerst', toch?


Langslopend meisje: O dennenboom, o denneboom wat zijn je takken wonderschoon!


   Kerst - O Denneboom

   O denneboom, o denneboom. Wat zijn je takken wonderschoon 
   Ik heb je laatst in 't bos zien staan, toen zaten er geen kaarsjes aan. 
   O, Denneboom, o denneboom. Wat zijn je takken wonderschoon!
En na beide moeders en het zingende en bewonderende meisje te hebben gegroet, ging deze PapaErik met een gelukkige(re) glimlach weer naar binnen...

'kleine moeite en een groot plezier' voor hen en mij!

Tot slot nogmaals in slecht Nederlands:

 • Merry Christmas, everybody (minus 'n paar)!

Wordt vervolgd...


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia


Code rood: bewuste luchtverontreiniging - giftige strepen boven Bussum! Geen con- maar chemtrails = geen ijskristallen maar giftige chemicalien!


Groenendijk wil zon, blauwe lucht en wolken zien; dus geen giftige dampen inademen!


Groenendijk maakt zich grote zorgen over vergiftiging boven onze hoofden!


Jazeker, beste dames en heren... ook recht-zoekend burger en volhardend vader drs. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - maakt zich grote zorgen over het gif dat 'de elite' over onze hoofden laat uitsproeien.

Ja, u weet wel... niets geen 'normale' condens-/ vliegtuigsporen in de lucht (contrails/ ijskristallen) maar feitelijk 'chemtrails'...

of in beter Nederlands/ kort uitgelegd:

 • gif dat met vliegtuigen over ons wordt uitgespoten!


Roger Pierweijer legt het ons d.d. 19-02-2015 begrijpelijk uit:
En recent, d.d. 12-09-2017, zijn update:
Als uw eigen gezondheid en een toekomst voor uw kind(eren) u eveneens lief is?

 • word dan eindelijk wakker!

Kijk niet naar beneden op die stomme smart?-phones maar juist omhoog! Naar de lucht - desgewenst: de hemel - en zie wat daar keer op keer gebeurt. Dat is niet normaal, dat is gemaakt; dat is weer-manipulatie en

 • de-'elite'-laat-u-ziek(er)-maken en niets anders dan dat!
Waar zijn mooie NL-wolkenluchten gebleven? GRN ziet alleen witte smurrie!


Maar ja, of u ziet dat niet... omdat u bijna iedere vrije minuut op dat stomme apparaat zit te turen en niet (meer) om u heen/ naar buiten kijkt;

of als u wel omhoog kijkt en die witte, langzaam uitwasemende strepen in de lucht ziet dan wilt u niet geloven dat 'er iets verkeerds' zou zijn... tegen beter weten in! Uw hoofd in het zand of uw mobieltje (ver-)stoppen helpt u echter niet!

Kunt u zich dan echt niet meer herinneren hoe 'de lucht' er eigenlijk uit zou moeten zien? Iedereen van mijn leeftijd (44 jaar) of ouder moet dat toch nog weten...?!

Wake up:

Anders zijn die wereldberoemde Nederlandse wolkenluchten alleen nog maar op schilderijen uit de Middeleeuwen te zien;

dat is ziek (-makend)!Dus gaat u net als Groenendijk als optie-3: vaker omhoog kijken, altijd zelf nadenken en ook in opstand komen... sluit u aan; samen maken we onze lucht weer zoals die hoort te zijn;

 • mooi blauw met witte wolken!


Deze vergiftiging van Bussum/ Nederland moet stoppen:
En nog een voorbeeld van de voortdurende vergiftiging van Bussum:


NOS wil niet dat u weet dat u vergiftigd wordt en komt met ongeloofwaardige 'uitleg':


Bent u - nog steeds te - 'goed-gelovig' en denkt dat Gerrit Hiemstra over vliegtuig-strepen de waarheid spreekt? Echt? Alstublieft... onderstaande uitzending is pure staatspropaganda; ook Gerrit is lid van/ werkt voor 'de club tegen het volk', aldus GRN; wegzappen dus als u die Hiemstra ziet!


De waarheid volgens zelf-nadenkende burger:

NOS en alle andere reguliere media = massa-manipulatie

= halve waarheden vertellen, publieke opinie in een bepaalde richting duwen en vooral 'de elite' aan de macht houden met bangmakerij, leugens en bedrog... om maar wat voorbeelden te noemen.

Nogmaals:
                   liever de harde waarheid...
                   dan hun - mooie? - leugens!


HahaHiemstra...

 • Niet serieus te nemen; niet uw weersvoorspelling en niet uw 'uitleg'!Wat Hiemstra 'uitlegt' is, aldus GRN, te duiden als misleiding; pure volksverlakkerij, vindt u ook niet? Welke - dure! - middelen/ pillen zou hij mogelijk krijgen/ slikken om vergiftigende effecten tegen te gaan? Of interesseert hem zijn eigen gezondheid niet... GRN snapt dit soort mensen niet, u wel?

Mogelijk dat GRN er 'heel andere normen en waarden' op na houdt dan weerman Hiemstra?!

 • Groenendijk wil blauwe lucht en niet vergiftigd worden! En u?Gelukkig zijn er ook in Nederland andere wakkere mensen - Maarten Horst, d.d. 13-04-2015 - die deze gif-strepen niet pikken en de AIVD = het Ministerie van Binnenlandse Zaken opbelden. Luistert u zelf - typisch - hoe dat dan gaat:Goed geslapen en lekker vroeg op... genieten van de zon? bij een mooie wandeling:


O wat was het zondag. d.d. 17-12-2017 weer een lekker chemtrail-weertje;

 • heerlijk?' gif-happen!
d.d. 19-05-2014: Waarheid Openbaring ~Chemtrails~ inhoudelijke uitleg:

 • Blijf mensen bewust maken, alleen dan kan er wat veranderen!Wordt vervolgd...


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia