maandag 19 februari 2018

Word gelukkig met wie/ hoe je wilt, maar Rutte's gluiperige flikkergedrag is onacceptabel! Drie NL-kinderen ontvoerd maar hij weigert in te grijpen! 

GRN heeft niets tegen niet-hetero's maar haat 'vuile flikkers' (gay of hetero!):d.d. 18-08-2017: 'Demmink onschuldig? Rutte geen homo?

 • Eerlijke, weldenkende Nederlanders weten wel beter; Vrouwe Justitia wordt te Arn-hel gekneveld...!' VIDEO VIDEO VIDEOd.d. 07-11-2017: 'GRN vindt Mark...


Ze
laten 3 kinderen ontvoeren...    ----------------------------------------------------------------------------------------------

    d.d. 10-07-2016'Drie Nederlandse kinderen ontvoerd;

    Jeugd'zorg' en de moeder-curator, mw. mr. Diana Hopmans 'staan erbij
    en kijken ernaar'?

    Dat is misdaad tegen de meiden'!

    ----------------------------------------------------------------------------------------------...en huichelen over 'rechtsstaat'!

 • Dat is duidelijk FLIKKERGEDRAG; onacceptabel!

'Flikkergedrag', andermaal. duidelijk uitgelegd:

d.d. 26-10-2017: GEEN STIJL - LIVE BORDES - Beëdiging NepKabinet Rutte III

 • NOU. DAAR ZIJN ZE DAN

Landgenooten. Allemaal den verrekijk aanslingeren. Voor een sensationeel histoorisch moment in den vaderlandsche parlementaire geschiedenis.

Weldra wordt in Den Haag, Noordeinde het kersverse kabinet Rutte III rechtstreeks op het NPO Staats-journaal beëdigd, om max vier jaar den burger uit te zuigen ende te belazeren...

...met nóg meer belastingen, nóg meer bewindspersonen, nóg meer bulderlach-ende Shell-bobo's en heul veul zwangere kindbruidjes in de bible belts. Fluks het dak op, en richt uw tv-antenne op BORDES-SCENE24. Want landsbelang.'d.d. 17-02-2018:

'RUTTE-3: zonder hem hadden we Goede, nu alleen Slechte Tijden!


Wordt vervolgd...

 • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

OIA-6: 24 FEB. 2018. 13:00 uur op Dam in Amsterdam - Ouders In Actie tégen criminele jeugdzorg + misdadige rechters en vóór onze kinderen!DEMO: ZATERDAG 24 FEB. 2018, 13:00 uurd.d. 18-02-2018:'OIA-5: voorbereiding 1e demonstratie

- 'Ouders In Actie' op de Dam in Amsterdam;


krijgt nu met OIA te maken!

   - Mens in onvolwassen staat: van kind af aan vanaf de
     kinderjaren; het kind van de rekening worden ergens
     voor moeten boeten; een kind kan de was doen het is
     bijzonder gemakkelijk; geen kind aan iem. hebben geen
     last ondervinden van; kind aan huis zijn bij iem. vaak
     bij iem. over de vloer komen; het kind met het badwa-
     ter weggooien het goede tegelijk met het slechte weg-
     doen. -


Ook Nico helpt weer; super...

 • GRN gaat de aanmelding bij de gemeente in orde maken!
Heb ik toestemming nodig om...

een demonstratie, betoging of manifestatie te houden?

U bent verplicht om uw plannen voor het orga-niseren van een demonstratie of manifestatie...

...minimaal 24 uur van tevoren te melden. Deze meldingsplicht geldt ook voor een openbare bijeenkomst uit naam godsdienst of levensovertuiging.

 • Meldingsplicht

U moet uw plannen melden met het online formulier Demonstratie of manifestatie melden.

De burgemeester kan naar aanleiding van een ken-nisgeving voorschriften en beperkingen stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.'

Overal dezelfde pijn, verdriet en ellende - dit moet stoppen: Ouders In Actie!


Van: <r@gmail.com>
Verzonden: zondag 28 januari 2018 14:56
Aan: stoppasfamiliedrama@outlook.com of

    OudersInActie@outlook.com

 • Onderwerp: Geen omgang met mijn dochter

Goedemiddag, 

ik, XYZ heb een probleem met jeugdzorg en mijn zus waar mijn dochter woont.mijn zus heeft al 7 jaar me dochter bescha-digd omdat ze 7 jaar bijna 8 jaar geleden een zoontje hebt ge-kregen maar haar zoontje krijgt alles.mijn dochter niets soms verleden jaar augustus heeft ze een vriend.in het begin alles goed.maar me zus heeft een uitkering en hij heeft een auto garage.hij bemoeid zich overal mee.ook heeft hij mij bedreigd.het is begon-nen om een mobiele telefoon abonnement die mijn dochter nu 13 jaar is niet meer mocht gebruiken omdat haar zoontje ook een mobieltje wilt.dus wat deed me zus de telefoon moest terug naar mij.nou de telefoon was zo belangrijk voor ons dat we elkaar konden zien en spreken.ik heb de voogd alles gezegd dat me zus pleeg tante over de verwaarlozing maar daar wilde ze met mij niet over hebben. Maar omdat de voogd alles heeft doorgeven heeft aan mijn zus.kwam er een soort van ruzie.en ze gebruikt nu me dochter als schild.daar waar ze gebruik van maakt.

 • me dochter wordt geestelijk kapot gemaakt met woorden

...van 'je wordt anders naar een ander pleeggezin geplaatst of internaat' ik heb haar verjaardag kerst oud en nieuw niet met haar mee kunnen maken.


Ik heb een klacht ingediend tegen de voogd..

...die totaal niet met me praat en niet zorgt dat ik weer omgang krijgt.

Zelfs oma en opa mogen geen contact heb-ben we hebben echt steun nodig voor dit echt uit de hand gaat lopen.


Ik heb 2 februari een bemiddeling gesprek met de voogd en gebiedsmanager in Fries-land. ikzelf woon in Almere.


Dit alles moet stoppen...
er is nog zoveel meer.

Ik ben geen echte schrijver ik hoop dat ik me kan aansluiten bij deze. Vooral tegen stop jeugdzorg leugens. graag hoor ik van u.

Mijn dochter wordt gedwongen door me zus en de voogd om mee te werken aan hun kant ter-wijl ik al 10 jaar goede contact had met me dochter. Maar omdat ze nu in Friesland woont denkt me zus alleen maar aan haar zelf... te ziek voor woorden.'GRN antwoordde op 8 feb. 2018 23:17:

Beste XYZ,

allereerst mijn verontschuldiging voor de latere reactie; ook GRN was/ is geveld door de griep en doet dan ook, gedwongen, rustig aan.

Je verhaal is herkenbaar en ik voel je pijn met je mee... ga er svp. toch zelf nooit aan onder door - gedeelde smart, is halve smart -daar heeft je dochter niets aan'! Hoewel ik het prima vind dat je een klacht hebt ingediend over je voogd... ik ben bang dat het niet helpt. Publiceren van je verhaal (mogelijk) wel - geanonimiseerd en ja;

aansluiten bij Ouders In Actie - OIA - is ook een goed idee; samen zijn we name-lijk veel sterker dan zij! Graag welkom bij OIA en acties in voorbereiding/ op de site te bespreken; suggesties en ideeen van jouw kant? Houd moed en dank voor je aanmel-ding! Mag ik je reactie; dit zonder je naam/ mailadres ook op de site publiceren? Veel dank!

Erik Groenendijk groet, in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia


 • Beste Erik groenedijk ik geef u toestemming om het te mijn verhaal te publiceren. mvg XYZ
Zie ook d.d. 10-12-2017:

'Lieve meiden Lina, Jördis en Imke; jullie worden enorm gemist. Vandaag al 1356 dagen geen (klein-) dochters;

 • maak tenminste je Oma Irene blij!Wordt vervolgd...

 • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia