dinsdag 3 oktober 2017

Overijssels deken Luttikhuis moet adviseren om beklaagd ex-'deken' Van Empel van het tableau te schrappen of blijkt lid van 'club tegen het volk'!
Na 'samenvatting' van de voorgeschiedenis over de Nederlandse Orde van Advocaten en haar Wan-Orden - lees svp. de artikelen en/ of kijk de video's - vindt u de meest arrogante brief van beklaagd ex-'deken' van Wan-Orde Rotterdam/ Van Empel ooit...

de duidelijke reactie van deze volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc - gewoon PapaErik - en

oprecht advies aan Overijssels deken Luttikhuis:

  • het enige juiste advies is schrapping van Van Empel!

Ga nooit werken voor 'de club tegen het volk', beste jongeman... 


  • Verkoop nooit je ziel voor geld... hoe verleidelijk ook!

d.d. 16-04-2017''Cirkel van bedrog' bij Orde van Advocaten R'dam/ Zeeland-W.-Brabant is rond;

...dekense hoogmoed van mrs. Meijer, Van Empel en C.K. ontmaskerd!d.d. 13-06-2017'Criminele? tucht'recht'ers/ hof van Discipline weigert wet uit te voeren

...en spant samen met beklaagde advocaat/ Zeelands deken Van Empel...!'


d.d. 05-08-2017:     'Pure chantage en arrogantie

...van Wan-Orde Advocaten Zeeland-W.-Brabant: 'slikken van ons kul-klachten'dossier' of stik er maar in...!'

d.d. 06-08-2017:     'Samenspan in criminele vereniging';

....geen motorclub maar hof van = sof zonder Discipline weer, nu: mr. P.M.A. de Groot-van Dijken, ontmaskerd!'

d.d. 22-09-2017:     'Burgertje bedriegen: smerig intern 1-2-tje

...nep-advocaten en Wan-Orde R'dam/ Meijer en Raad van = zonder Discipline Den Bosch/ Gimbrère!'

d.d. 23-09-2017:

  • 'Tuchtrechtspraak advocatuur is nep

...ook Raad van = zonder discipline Den Bosch toont zich misdadig met uitspraak en negeren van wraking!'

https://soundcloud.com/stop-pas-familiedrama-nu/2017-09-22-grn-aan-raadvdiscipline-denbosch-media-per-mail-ipv-fax-onbereikbaar


Meest arrogante brief Van Empel en advies Luttikhuis: schrapping tableau?!Wan?-Orde Overijssel:

d.d. 12-09-2017 gedateerd,
ontvangen d.d. 14-09-2017:Pagina 1Brief namens deken C.A.M. Luttikhuis,

in opdracht geparafeerd door stafjurist mr. A.J. Roossien-Feenstra; met Orde?-vraag:

'of klager na lezing van brief Van Empel de klacht zou willen intrekken?'

  • Neen... natuurlijk niet!

Wenst Overijssels deken Luttikhuis geen kleur te bekennen?Pagina 2:    Schokkend!

meest arrogante brief van beklaagde
ex-'deken' Van Empel ooit!

d.d. 11-09-2017:

'Van Empel doet net alsof haar en/ of nep-'secretaris' mr. C.K. (die van niet-ter-goedkeuring voorgelegde = nep-'samenvat-ting' zijnde niet de daadwerkelijk ingediende klachten) niets te verwijten zou zijn maar...

let op:

...nergens gaat zij inhoudelijk in op de concrete klachtpunten; het blijft bij algemene ontkenningen en


vooral:

ARROGANTIE TEN TOP...

wat Van Empel hier 'presteerde' en 'ter goedkeuring?' aan de Overijssels deken mr. Luttikhuis voorlegde, is erger dan erg...

  • gatver-de-gatver!

Daar past maar 1 deken-advies bij:Pagina 3: meest arrogante brief Van Empel ooit - vervolg. - Envelop


Korte repliek GRN op kul-brief van beklaagde ex-'deken' Van Empel


  • oproep aan Luttikhuis tot advies: schrapping van het tableau!


Brief Groenendijk d.d. 02-10-2017 gedateerd, verzon-den per mail d.d. 03-10-2017 voor kantoorbegin (= binnen de gestelde reactietermijn van 3 weken) inclusief ingescande handtekening

en verzending per aangetekende post d.d. 03-10-2017.


Wordt vervolgd.

Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd alsook het volgen van deze eerlijke, 100% bewezen website; oprechte dank daarvoor!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia