donderdag 13 juni 2019

OIA-38: NEP-EXCUUS van HYPOCRIETE DE JONGE en DEKKER wordt NIET-GEACCEPTEERD: VERNEUKEN van KINDEREN en OUDER(S) GAAT VERDER!

RED DE KINDEREN VAN DE BEESTEN: STOP JEUGD'ZORG'/'RECHTERS'/ 'POLITICI'!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - heeft een diepgaande...

HEKEL AAN die 100% CRIMINELE JEUGD'ZORG' en MISDADIGE FAMILIE'RECHTERS'

en dat met zéér gegronde redenen
= KEIHARDE BEWIJZEN!

RED ÓNZE KINDEREN VAN DIE HYPOCRIETE BEESTEN:

 • STOP CRIMINELE JEUGD'ZORG',
 • STOP MISDADIGE FAMILIE'RECHTERS'
 • STOP HYPOCRIETE POLITICI die HUN ZIEL VERKOCHTEN!


Sluit u aan bij O.I.A.
- Ouders In Actie want:

   ÉCHTE OUDERS zijn
   OUDERS IN ACTIE!

En uiteraard zijn GROOTOUDERS IN ACTIE en (grote) KINDEREN IN ACTIE net zo WELKOM:

 • SAMEN VOOR DE TOEKOMST VAN ÓNZE KINDEREN!WAT VOORAF GING:


d.d. 03-06-2019: 'OIA-37: #HoeKanHet dat in NL de KINDEREN en (meestal) PAPA's steeds DE LUL zijn?


 • STOP CRIMINELE JEUGD'ZORG' en MISDADIGE 'RECHTERS'!!'


DIT GAAT ÓÓK VANDAAG DE DAG 'GEWOON' DOOR - ER IS NIETS VERANDERD!d.d. 12-06-2019: Rijksoverheid

'Eindrapport Commissie Onderzoek - De Winter:d.d. 12-06-2019: Rijksoverheid

'Reactie kabinet op het rapport van commissie De Winter'

Reactie van ministers Hugo de Jonge (Volksge-zondheid, Welzijn en Sport) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) namens het kabinet op het onderzoek van commissie De Winter naar:

 • psychisch, fysiek en seksueel geweld in de jeugdzorg vanaf 1945 tot heden:


"Het rapport van de commissie De Winter geeft een indringend beeld met ontluisterende verhalen over geweld waaraan kinderen in de jeugdzorg zijn bloot-gesteld geweest. Zeker anno 2019 is het niet te bevatten dat deze kinderen, aan wie juist een veilige omgeving geboden had moeten worden, geen veiligheid en geborgenheid hebben gevonden. In plaats daarvan kregen zij te maken met soms ernstig en veelvuldig fysiek en psychisch geweld. En dat terwijl het vaak ging om kwetsbare kinderen die al een uithuisplaatsing en wat daaraan voorafging hadden meegemaakt. Dit geweld vin-den wij extra pijnlijk, omdat veel mensen daar tot op de dag van vandaag last van hebben. Kijken we terug op de periode vanaf 1945, dan hebben zij die verantwoordelijk waren voor de kinderen in de jeugdzorg, te weinig gedaan om geweld te voorkomen en te stoppen. Volgens de commissie heeft ook de overheid zich hiervoor onvoldoende in-gespannen. Laat duidelijk zijn: dit geweld had niet mogen plaatsvinden.

Excuses, erkenning, hulp en ondersteuning van de overheid voor deze slachtoffers zijn hier op z’n plaats. Het rapport en de aanbevelingen van de commissie De Winter zijn daarin een belangrijke stap. We bieden de slachtoffers, in nauw overleg met slachtof-fer- en lotgenotenorganisaties, de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. Dat be-tekent ook dat we samen gaan onderzoeken welke vormen van erkenning passend zijn. Wat er in het verleden is gebeurd, kunnen we helaas niet veranderen.


Het is belangrijk om recht te doen aan de slacht-offers van gisteren.

En voorkomen dat de kinderen in de jeugdzorg vandaag, de slachtoffers van morgen worden."


d.d. 13-06-2019: Het Parool

   Reacties op rapport jeugdzorg: Sorry voor het
   geweld

Het is ‘niet te bevatten’ dat kinderen in de jeugd- of pleegzorg te maken kregen met ‘soms ernstig en veelvuldig fysiek en psychisch ge-weld’. De ministers De Jonge en Dekker reageren verbijsterd op het rapport van de onderzoeks
commissie-De Winter.


GRN: Hoe huichelachtig kunnen 'ministers' De Jonge en Dekker zijn? Nóg erger dan gedacht - wat een leugenaars! 'Belangrijk om te voorkomen dat kinderen vandaag, de slachtoffers zijn van morgen', zegt Dekker maar dóet niets in precies die situatie sind 26 juni 2016 = huidige, 3e, internationale kinderontvoering! Dagelijks worden mijn drie dochters emotioneel mishandeld = zitten verstrikt in loyaliteitsconflict en groeien nu op zónder hun eigen vader... 'dankzij' criminele jeugd'zorg', misdadige familie'rechters' alsook diezelfde:

 • NEP-EXCUUS-TRUUSEN; DEKKER en DE JONGE!


Dit weten DE JONGE en DEKKER beiden maar weiger(d)en bewust om in te grijpen.! Conclusie:


IN LANDSBELANG =

 • OPSLUITEN die DEKKER en DE JONGE!
d.d. 30-04-2019: Hart van Nederland

   ‘Bezuinigingen bij jeugdzorg zorgen
    voor veel problemen

Van alle jongeren tot 23 jaar in Nederland kregen
er in 2018 428.000 te maken met jeugdzorg. Dat is bijna één op de tien jongeren. Dat betekent een stij-
ging van 8.000 vergeleken met een jaar eerder, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS.

Sinds de transitie in 2015, waarbij de verantwoorde-lijkheid van jeugdzorg van het rijk naar gemeenten ver-schoof, wordt er gebruik gemaakt van wijk- en buurt-teams. Die lijken efficiënt te zijn in het bereiken van jongeren, wat de stijging mogelijk verklaart. Volgens jeugdzorgmedewerkers moet er nú geld bij, terwijl de overheid juist wil bezuinigen.


GRN: NEE, NEE, NEE! GÉÉN GELD naar CRIMINELE JEUGD'ZORG' = OVERHEIDSGEWELD en -MISBRUIK!

Red de kinderen van de beesten, want:

 • JEUGD'ZORG' MAAKT ALLES KAPOT WAT JE LIEF IS!
DE JONGE en DEKKER - KAN 'T NOG GEKKER? JAZEKER én NOG HYPOCRIETER:


GRN: Laat die NEP-DE JONGE en NEP-DEKKER hun MOND MET ZEEP GAAN WASSEN... ER KOMT ALLEEN MAAR POEP UIT, aldus GRN!

 • Of douchen de 'heren' liever (al dan niet samen)? Ook dat kán geregeld worden, op verzoek!


  


GRN: ÉCHTE OUDERS zijn OUDERS IN ACTIE - O.I.A. 


Al dan niet met paraplu maar wind, storm en regen houdt OIA niet tegen...


Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

KLACHT jegens LASTER en SMAAD-PERSKAARTHOUDERS door RAAD voor de HOERNALISTIEK GEWEIGERD en NVJ zegt nu: 'NIETS MEE TE MAKEN'!
NVJ GEEFT PERSKAARTEN UIT en wordt op WANGEDRAG LEDEN AANGESPROKEN!


GRN: En u weet het... als vereniging kun je inmiddels ook verboden worden als (enkele) leden zich misdadig gedragen - broem, broem!

Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - vindt het zéér opvallend dat:

ENERZIJDS de NVJ WÉL de PERSKAARTEN voor 'JOURNALISTEN' UITGEEFT maar...

als er vervolgens een KLACHT VOLGT OVER NVJ-LEDEN en de RAAD voor de Journalistiek... helaas
een RAAD voor de HOERNALISTIEK BLIJKT te zijn = GÉÉN ONAFHANKELIJKE BEHANDELING WAAR-
BORGT dan...

KÁN de NVJ ANDERZIJDS aldus NIET BEWEREN:

 • 'DAAR NIETS MEE TE MAKEN TE HEBBEN', aldus GRN!

NVJ-'JOURNALISTEN' PLEGEN LASTER & SMAAD maar de RVDJ WEIGERT de ingediende KLACHT TE BEHANDELEN en de NVJ-PERSKAART-UITDELER zegt 'GEEN INVLOED TE HEBBEN? Dát vindt GRN erg, ERG RAAR:


Feit: de RVDJ wordt ontmaskerd als partijdig maar...

   ...de NVJ zegt 'NIET HET JUISTE ADRES
      TE ZIJN' voor klachten over de RvdJ-
      klachtbehandelaar?

WAAR KAN GRN dan WÉL KLAGEN over de bewezen SCHANDALIG-PARTIJDIGE = NU GEWEIGERDE KLACHTBEHANDELING, geachte NVJ-VOORZITTER DE MONCHY?

 • 'Wel of geen RvdJ-stichting'... het is de NVJ die PERSKAARTEN UITGEEFT aan 'JOURNALISTEN = HOERNALISTEN', zoals bleek!

GRN vraagt derhalve nu aan DE MONCHY:

Wat vindt de NVJ van het WAN?!GEDRAG van beklaagde NEP-'journalist' MASCINI en NEP-'eindredacteur' SCHNEIDER van NEP = LASTER en SMAAD-krantje 'GOOI en EEMLANDER'?

En wenst de NVJ dergelijke personen als LID VAN DE VERENIGING te HANDHAVEN?

 • ÓÓK de DEUR DICHT SMIJTEN = NVJ net zo triest als RVDJ!


WAT VOORAF GING:


d.d. 11-06-2019: 'HOE HERKEN JE de NEP-JOURNALIST? Simpel: VRAAG of ze 'n NVJ-PERS-KAART HEBBEN... dan weet U genoeg.

RAAD voor de JOURNALISTIEK blijkt HOERNALISTIEK: BEWEZEN PARTIJDIG!


GRN: Dit zeggen anderen over Guikje Roethof...


d.d. 19-07-2010: GeenStijl

   'NOS Ombudsman weg na ethische fittie'


Vand
aag is een zwarte dag in de wereld van de media-ombudsmannen.

   Guikje Roethof,

tot voor kort ombudsman bij de NOS heeft name-lijk besloten de pijp aan Maarten te geven. Gewoon, klaar, af, geen zin meertoedeledokie.


GRN: Dit zegt de RvdJ over zichzelf...


Raad voor de Journalistiek = Hoernalistiek

Geschiedenis
De oorsprong van de Raad voor de Journalistiek gaat terug tot 1948. In de jaren van wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog ontstond er onder Journalisten-verenigingen de behoefte om een goede uitoefe-ning van het journalistieke beroep veilig te stel-len. Het voornaamste punt van zorg was de bestendigheid van het beroep.


De Nederlandse Vereniging van Journalisten richtte in 1948 de Raad van Tucht op, die als een soort Persraad fungeerde tot 1960. De competentie van deze Raad van Tucht strekte zich alleen uit tot leden van de Nederlandse Vereniging van Journalis-ten. In geval van onprofessioneel journalistiek gedrag kon de Raad van Tucht een waarschuwing, een berisping en/of tijdelijke schorsing, of:

 • beëindiging van het lidmaatschap van de Vereniging opleggen.


Voorzitter:

mw. G.D. Roethof
  guikje.roethof@kunstraad.nl

  NamensNDP Nieuwsmedia
  Functie:    algemeen secretaris Amsterdams                                                         Kunstraad


Secretaris - C.ABoonman NamensNVJ
Functie: radiopresentator, docent journalistiek

Penningmeester - drs. G.A. Tichelaar - Namens: NPO
Functie: manager/hoofdredacteur EO

Leden:

G. van Beuzekom - Namens: NPO - Functie: netmanager NPO 2
G.-J. Hoekman - Namens: NGvH - Functie: hoofdredacteur NU.nl
J.W.H. LemckertNamens: RPO - Functie: directeur/hoofdredacteur Omroep Brabant 
T. Nauta - Namens: NDP Nieuwsmedia - Functie: directeur NDP Nieuwsmedia
MSchreuder - Namens: RTL Nederland - Functie: adjunct-hoofdredacteur RTL Nieuws
mw. J.M.E. Schrier - Namens: MMA - Functie: directeur Magazine Media Associatie
M. Veeningen - Namens: Talpa TV - Functie: hoofdredacteur Talpa Network 


Bestuur

Het bestuur van de Stichting Raad voor de Journalistiek bestaat uit vertegenwoordigers
van de participanten. Het bestuur benoemt de
leden van de Raad voor de Journalistiek en
stelt het Reglement voor de werkwijze van
de Raad vast.


GRN: 'De Raad benoemt de leden'... geldt dat ook voor 'de secretaris' - niet 'Boon-man?' maar nochtans - mw. mr. D.C. Koene? Kan de Raad haar dan ook ontslaan? Dit gelet op het schandalige 'meten met 2 maten' en weigering om klacht verder te behandelen! Niet 'dagvoorzitter' mr. Groeneveld (oprecht excuus aan die 73-jarige voorzitter) maar RvdJ-voorzitter, mw. Roethof, is diegene die, aldus nep-secretaris Koene, deze beslissing nam... en GUIKJE wordt bij deze AANGESPROKEN:


Op het moment dat de RvdJ = Raad voor de Hoernalistiek alszodanig wordt ontmaskerd dan moet U NIET 'HUILIEHUILIE' gaan DOEN en klacht weigeren verder te behande-len maar dan dient U IN TE GRIJPEN en SECRETARIS KOENE te ONTSLAAN c.q. het RvdJ-REGLEMENT AANPASSEN.

Zo niet, dan is de RvdJ/ voorzitter ROETHOF eveneens ONTMASKERD - slecht acteer'werk',
hoe dan ook! Of gaat zíj - nu de NVJ 'iedere verantwoordelijkheid afwijst, aldus NVJ secre-
taris Bruning, namens De Monchy - dan toch
ACTIE ONDERNEMEN? GRN publiceert:

DE WAARHEID en NIETS DAN DE WAARHEID:

ÉCHTE JOURNALISTIEK = DE GELE CAMERA!GUIKJE'S ACTEERPRESTATIES plus OMBUDSMAN, nu RVDJ = ÉÉN GROTE KLUCHT:

d.d. 05-02-2015: Hollands Glorie TV'Er is er een jarig - 10 Kluchten Met Piet Bambergen'

Met o.a. Piet Bambergen, René van Vooren,
             Guikje Roethof, Sylvia de Leur,
             Diana Dobbelman.d.d. 13-09-2009: Vincent EvertsVandaag < 16:00 uur reactie vereist


Naar elkaar wijzen, helpt niets - NVJ-perskaartjournalisten hebben verantwoording af te leggen; bij de RvdJ óf de NVJ!

Dit bericht is verzonden met hoge urgentie.

Van: drs. E.M. Groenendijk MSc.
Aan: NVJ/ De Monchy en RvdJ/ Roethof
Wo 12-6-2019 23:45


NVJ/ mijnheer De Monchy en RvdJ/ mevrouw Roethof,
Geachte wakkere, eerlijke en zelf-nadenkende burgers,

1. vaststaat dat NVJ-'journalist' Mascini en NVJ-'eindredacteur' Schneider met diverse onwaarheden in de publicatie d.d. 01-02-2019 laster en smaad pleegden jegens on-dergetekende. Dat de Raad voor de Journalistiek - nochtans - weigert om de klacht verder te behandelen wegens 'krasse uitspraken over partijdigheid en vermeende imago-schade', is de druppel die de emmer deed overlopen. Wat een arrogantie! De feiten worden omgedraaid 'omdat' de RvdJ keihard ontmaskerd werd en dát wordt niet gewaardeerd... eigen schuld, dikke bult.

2. Dat de RvdJ zich vervolgens klaarblijkelijk 'op haar pik getrapt voelt' en als een slechte verliezer meent de klachtbehandeling te kunnen stoppen, bewijst des te meer dat GRN gelijk heeft. Dat de NVJ - die nog vóór deze RvdJ-erkenning van verlies = weigering klacht verder te behandelen, werd opgeroepen om in te grijpen - nu doet alsof 'zij geen partij is', bewijst dat de RvdJ enkel en alleen werd opgericht om als NVJ zijnde 'buiten schot te blijven bij problemen', nietwaar?!


3. Die vlieger gaat echter niet op omdat het de NVJ is die de perskaarten uitgeeft en niet de RvdJ! Indien de RvdJ klachtbehandeling partijdig blijkt te zijn, is de NVJ wel degelijk verantwoordelijk c.q. kan op het wangedrag van zowel haar leden alsook waar-borging van een behoorlijke klachtbehandeling zoals 'in een democratie essentieel is' maar door de RvdJ helaas niet gerealiseerd blijkt te worden!

4. Ergo: GRN verwijst andermaal naar zijn - redelijke en billijke - eisen mbt inge-diende klacht zoals d.d. 11-06-2019 verzonden (zie onderstaand) met dien verstande dat uiterlijk d.d. 13-06-2019, 16:00 uur:

   óf door de RvdJ alsnog een nieuwe behandeldatum wordt verstrekt en het
   verweerschrift van beklaagden wordt toegezonden met niet-Koene als secre-
   taris...
   óf door de NVJ alsnog passend wordt ingegrepen omdat het 'inderdaad moei-
   lijk vol te houden is dat wij als perskaartuitgever pretenderen niet verant-
   woordelijk te zijn voor het wangedrag van onze leden én tegelijkertijd niets
   te maken hebben met de partijdige/ zelfs verwarde wijze van behandeling
   door de door ons opgerichte klachtbehandelaar RvdJ'.

5. Kiest u maar, NVJ/ De Monchy en RvdJ/ Roethof. Vandaag gaarne duidelijkheid. Zo niet dan wel niet-passend dan bij deze aankondiging van vreedzame, maar luidruchtige protestactie(s) op locatie en nog veel meer publicaties...


KLACHT jegens LASTER en SMAAD-PERSKAART-HOUDERS door RAAD voor de HOERNALISTIEK GEWEIGERD...

...en NVJ zegt nu: 'NIETS MEE TE MAKEN'!
https://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2019/06/klacht-jegens-laster-en-smaad.html

In het belang van Échte Journalistiek = De Gele Camera en vooral in het belang van de kinderen, Vrouwe Justitia en Nederland!

Met allerlaatste-kans-gevende 'groet', 

drs. E.M. Groenendijk - burgerjournalist
De Gele Camera - Het Échte Nieuws!


Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia