dinsdag 2 april 2019

Forum Échte Verandering = GELE HESJES NL: 'plus quam unum sumus' - samen zijn we sterker dan zij! Blijf van Deesje af en kom 06-04, A'DAM!GELE KNUF voor GELE HELDIN: DEESJE AYDEN CAÏNE VAN DEURSE!
GELE HESJES, GELE HESJES, GELE HESJES NL, GH, GELE HESJES VEROVEREN 't LAND!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - houdt het
kort en krachtig:

Plus quam unum sumusSamen zijn we sterker dan zij!

GELE HESJES NEDERLAND is/ zijn het...
ÉCHTE FORUM VOOR VERANDERING!


   LANDELIJKE DEMONSTRATIE
  AMSTERDAM
    
    GRN: VERENIGT U, ALLEMAAL GEEL HESJE &
    ALLE BROERS en ZUSSEN EVEN BELANGRIJK!

   GEEL VOOR ALLEN,
    ALLEN VOOR GEEL!
Gele Hesjes eisen:

 • ECHTE DEMOCRATIE,
 • ONAFHANKELIJKE RECHTSTAAT
 • EERLIJKE WELVAARTSVERDELING!
WAT VOORAF GING:


d.d. 16-03-2019: 'HOUD MOED, GELE GRN GROET aan
ECHTE NEDERLANDERS: GELE BROERS & ZUSSEN overal in 't land:d.d. 16-03-2019: 'NIEUWE GELE HESJES UITDAGING: LEG ALLE SLAPENDE MEDEBURGERS UIT WAT HESJES WILLEN:d.d. 28-03-2019: 'GELE HESJES NL & RUTTE: BEN JE ER VOOR HET VOLK óf LANDVERRADER, MARKIE?d.d. 01-04-2019: 'ÉCHT (H)ÉÉRLIJK: kleintjeComplot: JOIN the REVOLUTION = RUIK GEEL! kC -d.d. 02-04-2019: 'GELE HIT: MET RUTTE IN DIE TOREN, GAAT ONS NEDERLAND VERLOREN!


 • GELE HESSER GRN was gelijk HOOKED ON THAT RAP: RUTTE, ROT NU OP!'
BLIJK VAN WAARDERING = GELE KNUF:d.d. 18-09-2017: 
Raf Jansen - 'Flashmob Feesje Deesje

De genodigden gaven onverwachts een FlashMob op het feestje ter ere van Desi haar 50e verjaardag.

GRN: Ook van mij 'van harte' en op naar naar de 52 - weer 'n feesje?!


ONZE DEESJE HOEFDE GELUKKIG NIET TE WACHTEN
TOT ZE 50 WERD;

NOG LANG NIET, NOG LANG NIET -

MAAR DAN...

DOEN GELE HESJES DAT - ÉCHT!

JE BENT GEWAARSCHUWD,
DEESJE:


 • GELE HESJES VERGETEN NIET: DENKEN AAN JOU & ALLE GELE HELDEN!Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

GELE HIT: MET RUTTE IN DIE TOREN, GAAT ONS NEDERLAND VERLOREN! GELE HESSER GRN was gelijk HOOKED ON THAT RAP: RUTTE, ROT NU OP!

MET RUTTE IN DIE TOREN...

GAAT ONS NEDERLAND VERLOREN!

WIE MAAKTE DIE GELE RAP-HIT? GAARNE GEEFT GRN HEM & HAAR ALLE CREDITS!
MET RUTTE IN DIE TOREN, IS NEDERLAND VERLOREN!

 • He kom eens, kom eens luister eens
Rutte in die toren heeft ons land naar de verdoemenis geholpen...
 • he, luister eens, deze moet je horen:

Met Rutte in die torengaat ons Nederland verloren,
We lopen wel te schreeuwenmaar ze willen ons niet horen
En loop je in een hesje, dan leer je wel 'n lesje
En zeker in Den Haag, want daar knuppelen ze graag

Een knuppel in je nek, en hou gewoon je bek

Dit is echt te gek, die agenten zijn wack
De burgemeester van Den Haag, ja die ordert graag
wat ze nu weer gaat doen, dat is maar de vraag?

En Rutte met zijn lach, ik zie het elke dag

Ik moet er kotsen van, als ik dat zeggen mag
En post je dit op Facebook, dan heb je een probleem
Kan iedereen het lezen, je kan er niet om heen

Marrakech-pact, wie had dat ooit gedacht

Die stroom immigranten, hadden zij wel verwacht
Het land moet kapot, dat is alles wat ze willen
daar wat tegen terug, dan gaan ze lopen gillen!

En alles proberen, om ons te domineren

Dat doen in ze in besluit, met alle hoge heren
ze drukken alles door, wij kunnen ons niet weren
Je hebt geen recht van spreken, anders zullen ze wreken...


 • Luister eens, luister eens
Ja, word wakker mensen:
 • He kom eens, kom eens luister eens, deze moet je horen:

Met Rutte in die toren, gaat ons Nederland verloren,
We lopen wel te schreeuwen, maar ze willen ons niet horen
Agenda 21 je hebt het wel gehoord,
door al hun gedachtes worden wij vermoord

Geo-engineering, ja dat is voor zonnewering

Niemand praat erover, zeker niet de regering
Ze sproeien op ons neer, elke dag maar weer
Van die rare strepen, ik zie het telkens weer

En kijk eens naar het nieuws, hoe je wordt bedrogen

Ze tonen wel wat cijfers, maar alles is gelogen!

En dan nog het eten, je wilt het niet geloven

Je wilt het niet weten, besproeid met shit
onleesbaar gelabeld, en ook niet te vreten!

Met Rutte in die toren, gaat ons Nederland verloren,

We lopen wel te schreeuwen, maar ze willen ons niet horen

En alles maar proberen, om ons te domineren

Dat doen in ze in besluit, met alle hoge heren
ze drukken alles door, wij kunnen ons niet weren
Je hebt geen recht van spreken, dan zullen ze je wreken
zeker weten!


 • He kom eens, kom eens luister eens
 • he, luister eens, deze moet je horen:

Met Rutte in die toren, gaat ons Nederland verloren,
We lopen wel te schreeuwen, maar ze willen ons niet horen

En alles maar proberen, om ons te domineren

Dat doen ze in beslag, met alle hoge heren!
Zij beheren alles: van banken tot politie
en als je 'n foutje maakt, kom jij bij justitie!

Europa is corrupt, dat weten wij allemaal

We blijven maar betalen en dat vinden we normaal
De rijken worden rijker, de armen worden armen

En over het klimaat, ja, het wordt 'n stukje warmer

de regels van Den Haag, ze zijn 'n beetje vaag
daar mogen we wel lopen, maar waar is dan de vraag?

Gestuurd door de politie, ze loopt 'n beetje traag

en als je niet wilt luisteren, dan pakken ze je bij je kraag!
Demonstreren op het Spui, dat hoeft dus niet
ze blijven commanderen, voor als je het niet ziet

Met Rutte in die toren, gaat ons Nederland verloren,
We lopen wel te schreeuwen, maar ze willen ons niet horen
En alles maar proberen, om ons te domineren
dat doen ze in beslag, met alle hoge heren!

Behandeld als vee, iedereen kijkt mee
We worden weggeleid, door de overheid
Je mag niet demonstreren, dat is hun beleid
Welkom in Den Haag, dat wou ik even kwijt!


 • En? Heb je het gehoord?!

GELE HESSER GRN was gelijk 'HOOKED ON DAT NUMMERTJE' - RUTTE, OPROTTEN!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - was meteen 'HOOKED ON DIT RAPNUMMER' - GOEIE TEKST en HELEMAAL WAAR!

   WORD WAKKER, WORD WAKKER, WORD WAKKER
   en...

   SLUIT U AAN BIJ:

  GELE HESJES 
  NEDERLAND!

d.d. 06-04-2019:


   LANDELIJKE
  DEMONSTRATIE
  AMSTERDAM:

   NEDERLAND eindelijk...
   WEER VAN ONS!
  - welkom in MOKUM 
WAT VOORAF GING (selectie):d.d. 30-12-2018: 'Deel-5 SCHOKKEND: HAAGSE POLITIE KNUPPELT GELE HESJES NL zonder gegronde 'reden'!
en:
en:
en:
en:

d.d. 03-03-2019: 'GELE HESJES NL: WE STAMPEN RUTTE-3... NU VREEDZAAM DE GROND IN.


TOT SLOT:d.d. 28-03-2019: 'GELE HESJES NL & RUTTE: BEN JE ER VOOR HET VOLK óf LANDVERRADER, MARKIE?Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

GELE HESSER GRN WEIGERT 'AANGETEKEND MAILEN': gaarne OP PAPIER & NATTE HANDTEKENING! Wanoordeel Heenk voorspeld: nog geduld aub!Raad van Discipline Arn-hel/ L'wrdn = RATTEN ZONDER DISCIPLINE, aldus GRN.


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk
MSc. - gewoon PapaErik -

     - graag schriftelijk want alleen dan rechtsgeldig:

 •  'OP PAPIER mét NATTE HANDTEKENING' - = aldus persoonlijk ondertekend, géén gescande 'stempel'!


Reeds nu - zonder het betreffend 2e mail-
bericht (hieronder de 1e) te hebben gelezen - kan
het komende WANOORDEEL voorspeld worden:

   'KLACHT vs. VAN EMPEL is AFGEWEZEN'!

Want:

de KLACHTBEHANDELING door ORDE VAN ADVOCATEN is TOTALE NEP = 'N SCHIJNVERTONING waar:

   'de ene crimineel dekt de andere crimineel'-regel heerst.


Dat is de waarheid en niets dan de gehele waarheid!

GRN zal het voorspelde wanoordeel...

 • na ontvangst via de post uiteraard publiceren... nog even geduld, aub. 


WAT VOORAF GING:


d.d. 05-02-2019: 'GELE HESSER GRN tegen Hof ZONDER Discipline:


d.d. 06-02-2019: 'GELE HESSER GRN op bezoek bij WAN-ORDE van ADVOCATEN


GRN WIL GEEN 'AANGETEKENDE MAILBERICHTEN' maar GEWOON PER POST!Raad van Discipline uitspraak 1 april 2019

griffiearnhemleeuwarden <griffiearnhemleeuwarden@raadvandiscipline.nl>

Ma 1-4-2019 11:53
logo rvd voor e-mail 25.5.17 BESTE voor mail


   Geachte mevrouw, mijnheer,


   Vandaag wordt u een beslissing van de raad van

   discipline in het ressort Arnhem-Leeuwarden toegestuurd via:

   Aangetekend mailen”.

   U ontvangt eerst een aankondiging van “Aangetekend Mailen” met het 
   verzoek het bericht met de bijlage(n) op te vragen. Vervolgens ontvangt
   u het bericht van de Raad van Discipline met bijlage(n).

   “Aangetekend Mailen” zal u via een duidelijk stappenplan door deze pro-

   cedure leiden.

   Mochten er nog vragen zijn dan kunt u altijd contact met ons

   opnemen via griffiearnhemleeuwarden@raadvandiscipline.nl of via
   onderstaand telefoonnummer.


   Met vriendelijke groet,

   mw. R. Boers-Osinga

   griffiemedewerker

   raad van discipline in het ressort

   Arnhem-Leeuwarden
   T: 088 – 205 37 26
   E: griffiearnhemleeuwarden@raadvandiscipline.nl
   I: www.raadvandiscipline.nl

   Disclaimer – Dit e-mailbericht (inclusief bijlagen) is uitsluitend bestemd
   voor de geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke infor-
   matie bevatten. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd
   bent tot kennisneming, wordt hierbij vermeld dat verdere verspreiding,
   openbaarmaking of vermenigvuldiging van dit bericht verboden is en
   wordt u verzocht dit bericht te verwijderen en de afzender te informeren.


d.d 18-03-2017: Sabrina Hernandez - 'Kids playing fake judge'
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

BOMMETJE - TWITTER-TROLLEN & hun POEP-PRAATJES: LAAT MAAR L#L-LEN want ER TRAPT TOCH echt NIEMAND IN, niemand DIE HEN GELOOFT!d.d. 25-08-2008: Ben Walker - 'The Twitter Song'


LAAT MAAR L#LLEN, want ER TRAPT TOCH NIEMAND IN, NIEMAND DIE HEN GELOOFT:


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - begint er inmiddels al aan 'te wennen' en 'lacht zich rot' (kan er iemand even onder m'n arm kriebelen?) om die:

  TWITTER-TROLLEN hun POEP-PRAATJES!

   GRN is dit en GRN is dat... jahoor, hahaha - wat 'n LOL!

   Écht 'heel erg dapper' dat die POEP-TWITTERAARS
   (vaak) hun échte naam en échte, herkenbare foto
   gebruiken...

   ...dan zouden die 'GROTE HELDEN'
   namelijk door iedereen in Nederland
   herkend en...
  
   hun 'DADEN BEJUBELDen bezongen
   kunnen worden!

   Dat zou toch 'SUPER ZIJN', nietwaar:   Óf is de WAARHEID dat:

   ze zich ZELF (zouden moeten)  SCHAMEN...

  voor hun POEP-PRAATJES & enge
   LANDVERRADENDE PRAKTIJKEN,
   aldus GRN en daarom...

   ...toch 'liever niet herkenbaar' en
   'liever niet traceerbaar zouden zijn?


   Het zou 'zo maar'...

   (heel dicht bij) de waarheid kunnen komen?!!


   GRN is 100% ECHT

   Publiceert de WAARHEID en...

 • niets anders dan de GEHELE WAARHEID!
WAT VOORAF GING:


d.d. 11-03-2019: 'GELE HESSER GRN baalt van vies NEPNIEUWS:


    


d.d. 28-03-2019:


'BEN JE NIET VÓÓR DE KONING,
WORD JE GEARRESTEERD...

 - ÓÓK ALS JE
NIETS DOET én...

TOESTEMMING van Hilversums burgemeester
BROERTJES HAD!

Leg uit...


d.d. 01-04-2019: 'NIET GRAPPIG = KLACHT:
GRN: Nog een 'belangrijk Twitter'-lied tot slot...


d.d. 18-07-2010: 'Twitter Song' by Ingrid Michaelson

Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia