donderdag 27 juni 2019

NS-BORD: 'AANRIJDING MET EEN PERSOON' - HOE TRIEST: MEDEMENSEN ZO DIEP IN DE PUT dat ZELFMOORD een 'UITWEG' LIJKT... BEL SVP '113'!
HOE TRIEST: MENSEN ZO DIEP IN DE PUT dat ZELFMOORD EEN 'UITWEG' LIJKT!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - heeft wel-iswaar zijn rijbewijs maar laat zich naar Amsterdam liever rijden... met de trein.

Tot mijn oprechte verdriet komt dit bericht regelmatig op de NS-borden te staan:

'AANRIJDING MET EEN PERSOON'

Dan vloekt GRN nooit vanwege 'de vertraging' maar denkt in plaats daarvan even aan diegene die tot deze WANHOOPSDAAD kwam...

en hoopt dat hij/ zij nu in vrede kan rusten.

Aldus windt GRN zich op dat er...


...waarvan meer dan 500 gevallen direct gerelateerd zijn aan:

   MISDADIGE 'RECHT' 
   KROMSPRAAK in NEDERLAND

RED LEVENS:

   STOP CRIMINELE JEUGD'ZORG
   EN MISDADIGE 'RECHTERS'!

LIEVE IN-DE-PUT-ZITTER: ER ZIJN MENSEN DIE WÉL LUISTEREN - BEL 113 - AUB...


Bel: 113 - zelfmoord preventieanoniem, vertrouwelijk en snel aan de beurt.


Bel of chat met één van onze deskundige vrijwilligers.

Let op wat er wél goed gaat:

Problemen ontstaan vaak doordat je let op wat er mis is. Je focust op wat er niet is, wat er fout is gegaan, wat je niet hebt gekregen, wat je niet bent. Misschien klopt het ook wel, maar het helpt je niet om je goed te voelen. Het maakt je ongeluk-kig, ontevreden, machteloos.


Als je te hoge eisen aan jezelf stelt, schiet je altijd tekort. Zelfkritiek en zelfhaat kunnen je erg ongeluk-kig maken. Zelfkritische gedachten zijn vaak een ge-
woonte geworden. Je helpt jezelf door die gewoonte om te buigen door wat meer compassie voor jezelf op te brengen. Door te kijken naar wat er wél is en wat er wél goed gaat, kun je je een beetje beter voelen. Of door te proberen niet al te scherp te oordelen; over jezelf of over een ander. Kijk naar wat je eerder geholpen heeft in een moeilijke periode. Hoe is het je eerder gelukt om daar doorheen te komen? Misschien kun je daar nu weer gebruik van maken.GRN: Uniformen... daar word ik altijd 'voorzichtiger' van tot het tegendeel bewezen werd. En het maakt mij daarbij niet uit wat voor soort uniform het is!
GRN: Deze mannen werden 'ok' bevonden en omgekeerd ook, prima - dan kunnen we allemaal weer verder... fijne dag gewenst!
WAT VOORAF GING:d.d. 28-04-2019: 'WARE GEZICHT van NEP-KONING WILLEM-ALEXANDER;

d.d. 26-06-2019: 'Openbaar Ministerie/ VISSER ONTMASKERD als OVERHEIDsMISDADIGER:d.d. 02-03-2016:

   'Is omgangshuis schuldig aan de zelfmoord/
   dood van een wanhopige mede-vader'
   op het strand van Bloemendaal?'

Jouw pijn is onze pijn, moge er een plek voor jou in de hemel zijn...

Ja, als echte man moest ik huilen toen ik dit diep-trieste bericht over een zelfmoord op 02 april 2015 in de regionale krant van de buurman las. Zie ook de publicaties over het aangespannen kort geding jegens dappere journalist Ton Lankreijer die hierover een boek schreef. Mijn eigen maag kromp ineen en mijn hart voelde de (vergelijkbare) pijn van deze mede-vader. Zijn 'keuze' betreur ik ten zeerste - dit nu juist voor zijn dochter - maar ik weiger daarover te oordelen. Het maakte me toen en nu vooral verdrietig; moge er een hemel zijn van waaruit hij zijn jonge dochter volwassen en toch nog gelukkig kan zien worden.


Hoewel ik dat poogde te vermijden, stelde ik mij toch voor hoe de vader wanhopig op het strand van Bloe-mendaal zat en over de zee uitkeek. Het hoofd in de handen en de foto van zijn meisje bij zijn hart. Hoe veel hij heeft gehuild, gevloekt en met de handen door het zand moet hebben gewoeld. Schelpjes of steentjes in het water gooien en urenlang heen en weer langs de vloedlijn lopen. Of wat voor wijze een boos, verdrietig en vooral machteloos vader/ mens zich dan ook poogt te verweren tegen de onmogelijke situatie waarin zijn dochter, hijzelf (en ook moeder) beland waren.

Het - ten onrechte! - afpakken van je eigen dochter/ kind (-eren) staat gelijk aan het uitsnijden van een 'pound of flesh' uit het niet te stelpen bloedend hart... wie overleeft dat? 

Het is onmenselijk en misdadig om 1,5 jaar iedere omgang tussen de dochter en haar vader onmogelijk te maken, ter-wijl 'hij dol was op zijn dochter en hij op hem'.  Na moege-streden en emotioneel kapotgemaakt te zijn, zag hij helaas geen andere uitweg dan een einde aan deze voor hem on-draaglijke pijn te maken. Het gapende gat in zijn hart van het 1,5 jaar moeten missen van zijn dochter, leidde uitein-delijk tot zijn dood, daarna pas het gat in 't hoofd... 


Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia