dinsdag 9 oktober 2018

Rechters? 'De ene crimineel dekt andere crimineel', (b)lijkt van toepas-sing te zijn - R. Philippart/ Den Bosch 'dekt' Van der Winkel/ Arnhem?!



GRN: Dus, Ronald Philippart - geef nou eens, passend, antwoord! Of bent u 'nep'?!






Sof Den Bosch/ 'president' RPhilippart: geen stukken, geen datum, geen antwoord:


Volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - vindt het allemaal maar erg 'raar'...

althans, niets verbaast hem meer en GRN weet dat ook het zoge-naamde ge'recht?'shof in Den Bosch onder leiding van de huidige = nep?!-'president' mr. Ronald Philippart een sof is, maar toch...

het blijft iedere keer 'schokkend':


Dat is de waarheid en niets dan de waarheid die niet alleen gezegd mag, maar moet worden!

Alweer >3 weken... laat het Paleis van 'Justitie?' 
Misdaad te Den Bosch niets van zich horen!

Ondanks hun belofte 'u spoedig nader te infor-meren/ u hoort nog van ons'... nou, niet dus!


Dat (b)lijkt van toepassing te zijn, zoals verwacht:


              Ronald Philippart/ Den Bosch 'dekt' Van der Winkel/ Arnhem


 


Hoe kan dat nou 'heren'?

Een artikel-12 procedure tegen 100% bewezen misdadige familie'rechter' Van Son in de la laten liggen = Arnhem/ Van der Winkel, dan zelf pogen te behandelen = slager wil het eigen stinkende vlees desondanks gaan...

...goedkeuren/ Mintjes en na het 'al' begin maart 2018 doorsturen naar Den Bosch temporiseerde ook Philippart > 6 maanden, weigert stukken te zenden, weigert een behandelingsdatum vast te stellen en weigert om beves-tigd-ontvangen brief = inhoudelijke navraag, te beant-woorden? Dat kan niet in een 'recht'staat!

En ga zo maar door:




d.d. 23-09-2018:

'BEWEZEN MISDADIGE FAMILIERECHTER IN ARN-HEL WORDT BESCHERMD







d.d. 01-10-2018: 'NL-bananenrepubliek:


    Als 'rechters' in werkelijkheid 'misdadigers' blijken te zijn...

  • dan is het de hoogste tijd voor een grote omwenteling...

       ...ten goede!'






d.d. 03-10-2018: 'Rechtersdictatuur-6:

       Hoe kan het nou in Rutte's rechtstaat? dat;





GRN: Word wakker, geachte dames en heren... het is echt zo erg; schokkend:


  • Nederland is een bananenrepubliek!!




Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia