donderdag 6 juni 2019

HOE 'TOEVALLIG': ZOMERSTORM en GROTE BOMEN VALLEN, massaal, OM. Ook: MOKUMSE POLITIE LEIDT een VAGE MEDIA-MAN ROND bij HOEREN?!

HOE 'TOEVALLIG': ZOMERSTORM en de GROTE BOMEN VALLEN MASSAAL - OM?!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - had van-
daag ZAKELIJKE VERPLICHTINGEN in Amster-
dam én bezocht zijn MATTIE: NICO VAN DEN HAM.


Terug naar het station lopend, kwam GRN op de...

   HERENGRACHT het ZOVEELSTE SLACHTOFFER
   van de TOEVALLIGE? ZOMERSTORM van de  AF-
   GELOPEN NACHT...

Skolarbete.nu

'Hoewel aluminium het meest voorkomende element in de aardkorst, de grond is vaak aluminium ion ge-
halte laag is, dan is dat omdat aluminium verbinding-
en zijn slecht oplosbaar in gewone grond, daarom geclassificeerd als een onschuldig aluminium metaal.

Aluminium is niet zo ongevaarlijk als is ingedeeld.

Het beschadigt fabriek fijne haarwortels en dus verstoort de plant waterop-name.

Het kan ook schadelijk mensen, vermoed wordt dat zij schade aan het zenuwstelsel en de hersenen te veel aluminium kan hebben.'

  • GRN houdt van GROEN en vindt het: BOOMZONDE!


BEKENDE, maar voor GRN VAGE - MEDIA-MAN en POLITIE LANGS bij de HOEREN?


GRN: Het is een 'BEKENDE NEDERLANDER' maar weet zijn naam niet en GRN heeft ook geen zin om te gaan zoeken. Wie weet het wél meteen en stuurt een snel berichtje? Mijn dank bij voorbaat, uiteraard. Via:
stoppasfamiliedrama@outlook.com

Maar... wat ze hier nu aan het opnemen waren?

  • Reclame/ overheidspropaganda voor 'de goede? politie' ofzo...

GRN heeft géén goede ervaringen met de politie gemaakt:

  • code: '10-2-3-2'... als u begrijpt wat GRN bedoelt?!

En ook de REGULIERE MEDIA = MINDER DAN DE HALVE WAARHEID!


d.d. 24-04-2016: People are Diamonds - 'Smart dust or aluminium particles from chemtrails?'

GRN: STOP ZWAAR GIFTIGE CHEMTRAILS - ONMIDDELLIJK!
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia