zondag 23 oktober 2016

Media in NL (b)lijken ook te zijn 'gekocht' en vertellen niet (s dan) de - hele - waarheid. U wordt thuis besodemieterd; via uw eigen tv en krant!


Trump of Clinton; waarheid of leugens... En bij Groenendijk vs. Rutte & Co?

Bij ieder 'reguliere' tv-programma en in iedere krant wordt 'de boodschap' voor Nederland herhaald: 'Trump is de slechte en Clinton de goede'?... NOS, RTL, Pauw of Tan, Teletekst of Metro, het maakt helemaal niet uit. Allemaal doen ze mee aan 'demoniseren' van Trump - die ook een schurk is - en 'de hemel in prijzen van Clinton' - en wij naar de hel/ oorlog?. Haha, wat een 'lol'... daar trappen wij niet in; wij willen vrede...! Ik denk dat de waarheid eerder andersom is en Clinton een 'demon'/ erg gevaarlijk en te stoppen is... dank! De partijdigheid van, ook de Nederlandse media, is echter schrikbarend en gelukkig zo duidelijk dat steeds meer mensen dat nu zien. 'U wordt geprogrammeerd om dat te geloven wat zij steeds herhalen, herhalen en herhalen'... dacht het niet. Denkt en beslist u ook niet liever zelf...? Fijn, net als ik.

Alleen de (nog) slapende Nederlanders - maak hen wakker! en ontmasker de met 'de macht' heulende andere x-procent! - 'vergeten' helaas zelf te controleren...


  • of het wel klopt wat verteld wordt.
'Het klinkt plausibel of 'door bekend/ geleerd iemand verteld' en 'dus zal wel kloppen'?

  • Neen. Opvallend - te - vaak niet.Een kleine test voor thuis - do try at home - verificatie

Onthoud van het NOS-journaal of RTL-Nieuws - het reguliere/ 'main-stream-media' (msm) - dat u eerst gekeken heeft maar 1 'wereld-/ controversieel thema' en ga over dat nieuws-item daarna - 'voor de lol' of ter controle - eens op internet zoeken bij de alternatieve en wel eerlijke nieuwssites en vergelijk... check dan vooral ook de bewijzen/ feitelijke achtergronden die daar wel te lezen/ zien zijn. Bent u al wat kritischer geworden en staat open voor 'een ander verhaal'... de waarheid?


  • Vaak tegengesteld aan officieel verhaal

...en om dat steeds als een 'complot-theorie' of 'verwarde personen' af te (willen) doen - zoals (nog) minister Schippers & Co nu alle 'gekkies?' over 1 kam wenst te gaan scheren/ 3 dagen opslui-ten c.q. 'behandelen' - gaat de zelf-nadenkende Nederlander inmiddels ge-lukkig opvallen...! Net als die welniet-?-bestaande - zakelijke - belangenver-strengeling tussen 'vrouw en man'-Schippers...


Niet alleen over Trump/ Clinton, maar ook over eigen land (b)lijken de reguliere media niet (meer) hun journalistieke werk te doen - een belangrijke pijler van de demo?-cratie; controleren van de macht'hebbers' - maar de nieuws'feiten' enkel zo te presenteren/ 'uit te leggen' zoals 'zij willen dat wij denken/ u denkt'... als u begrijpt wat ik bedoel. Vast wel.


Hoe kan het nou dat (nog) minister dr. Plasterk en (nog) minister-president drs. Rutte nochtans niet reageerden en weigerde(n) op te (laten) treden tegen 3e internationale ontvoering van drie Nederlandse meiden tijdens lopende onder-toezichtstelling?

Bewijst dit dat zijn 'verhaaltje over democratische rechtsstaat'... complete onzin is? Feitelijk slechts een 'zoethoudertje voor het - stomme? - volk'? Dat ondertussen - buiten de media, op onwettige en smerige wijze - kapot (gepoogd te) gemaakt wordt?


  • Het (b)lijkt zo te zijn in het 'koninkrijk der Nederlanden en Overzeese gebieden'... onwettig, onmenselijk, onbestaanbaar. Arme meiden!  Liever wakker in een harde werkelijkheid dan het hoofd in de wc-pot verstopt?

Word wakker, Nederland, beste medeburgers Het is weliswaar geen fijn gevoel, maar u werd/ wordt besodemieterd en liever de waarheid dan nu bedrogen te worden, toch?! Niet alleen door de media, maar ook door politici - (bijna) allemaal; 1 pot nat - en ook door 'top'-lieden van diverse overheidsorganen zoals bij politie, het Openbaar Ministerie, bij vele 'officiele' klachtencommissies en beroepsorga-nisaties, vooral ook de onprofessionele, criminele jeugd'zorg', zelfs Ministeries en


  • ja, ook door niet-onafhankelijke/ -betrouwbare   criminele 'recht'ers!

Aangifte tegen > 50 'recht'ers gedaan; alle namen... schokkend!

Niet-'gezellig', dat klopt, maar wel absoluut nodig voor de 'gewone' burger om te (gaan) beseffen en zich daartegen te verweren! Help (nog) slapende medemensen wakker te schudden en de - pacifistische - herovering van ons mooie Nederland overal te starten. Wij willen een eerlijke overheid, geen 'leugens & bedrog'...

En denkt u dat 'de professionele? journalistiek' aan enige zelfreflectie wenst te doen? Nee hoor, zij draaien het om...

Terwijl de mensen 'wegrennen' van de reguliere media, de krantenabonnees al jaren daalt en de Telegraafgroep mogelijk weer (bijna) failliet is - kennelijk hecht de zelfdenkende burger meer waarde aan echt nieuws dan aan 'be-drieglijke pulp' - meent de 'schrijfster en columniste Marianne Zwagerman' toch dat, citaat: 'De burgerjournalist is doodgeboren en begraven, tijd voor een red-dingsplan voor de profs.’ Jaja...


  • De waarheid wint het - uiteindelijk - altijd van 'leugens en bedrog'... daar helpt geen 'reddingsplan'; zulke 'profs' zijn pas zelf te helpen als zij bereid zijn om de echte waarheid te berichten.
Reguliere media/ 'main stream media berichten sprookjesgeen echt nieuws!Zoek de verschillen:

in het ene geval hebben we de 'sterke leider' van Noord-Korea die zich door zijn 'trouwe' militairen laat bejubelen ... of de kop eraf. Het volk hongert en zijn wetenschappers ontwikkelden atoomwapens voor gevaarlijke dreig?-'spelletjes'.


En in het andere geval... hebben we Nederland waar de - meestal 'nep' - reguliere 'journalisten' o-zo-kritische? vragen aan M. Rutte stellen... maar niet doorvragen - ook niet over het wel/ niet in de kast (blijven) zitten bij Zomergasten? - en zijn 'voor veel Nederlanders, de 'gewone', juist zeer desastreuze beleid van 2e kabinet Rutte'.

Dat is... niet-'toevallig'; integendeel. (Nog) minister-president Mark Rutte lacht alles weg; hij zegt het ene maar doet het andere... diep-triest en ongeloofwaardig.


  • Red Nederland; zend dhr. Rutte naar Lesbos om lekker in het zonnetje 'tot zichzelf te komen' en Sint Helena vast te ver roeien voor hem is.
  

Mogelijk dat hij dan bij Willem en Maxi op bezoek gaat en bij hun villa aanlegt...? Daar komt Mark Rutte al roeiend toch (bijna) langs!Oproepen aan de reguliere media; PAUW, ZEMBLA en NIEUWSUUR


Maar hoe kan dat nou? Als een vader 1 kind ontvoert dan krijgt de moeder - terecht - alle steun, maar als een moeder voor de 3e keer 3 kinderen onze Lina, Jördis en Imkeontvoert, dan wordt de vader = de kinderen! in de steek gelaten en doen 'alle partijen' nochtans niets... dan wordt juist de 'doofpot gehanteerd'. Dat blijft - uiteraard - onacceptabel. Vaders houden net zo veel van en zijn net zo belang-rijk voor de kinderen als moeders...!

  • ZEMBLA

Herhaalde oproep d.d. 22-10-2016 na vorigeruim 1 jaar geleden bij BNN/ VARA d.d. 25-08-2015 bij hoofdredacteur Blaas en overige redactieleden.


Reeds in augustus 2015 werd Zembla verzocht om landelijke aandacht voor emotionele kindermishandeling en failliet van de Nederlandse ‘rechtstaat maar daarop toonde u helaas geen enkele interesse… dit terwijl de behandelende, plaats-vervangend, ‘rechter mr. Van Son juist eerder ‘schitterdein uw uitzending d.d. 10-10-2013...


...terwijl schokkende criminele (non-) gedragingen van mrs. Van Son, Kupers en Kroon door mij bewezen en aangiftes gedaan werden en het beklag artikel 12 Sv. door het hof Arnhem behan-deld moet worden, maar door (nog) president Van der Winkel nu 'niet in zijn administratie gevonden werd' terwijl aantoonbaar wel ontvangen werd...!


Alle bewijzen van 'vriendjespolitiek en huidige kromstaat' in 'Paleis van Misdaad' werden ver-gaard en worden gepubliceerd.

Valse handtekeningen onder aldus 'van rechts-wege nietige = te vernietigen 'beschikking en minuutakte' als eerste voorbeeld...

Wat zegt dat over de 'recht'staat en de reguliere media, inclusief BNN VARA en ZEMBLA? Alles; zij weigerden te berichten waar het echt om gaat... alleen 'de vriendjes' komen op tv, nietwaar?  • Melding aan NIEUWSUUR d.d. 12-03-2015, citaat: 

'Geachte Nieuwsuur-redactie,

het vertrek van Opstelten/ Teeven is slechts het topje van de ijsberg... ook VVD-er Dekker (zie WNL-opinie gisteravond) is hypocriet en structureel wordt de doofpot ge-hanteerd.

BOA-directeur mr. De Lange, KAC-secretaris mr. ing. Peijenburg plegen de facto ' (intellectueel) valsheid in geschriften' door te melden dat ik wel ingestemd zou hebben met een klachtenadvies-procedure mbt klachtafhandeling over IVO/ drs. Roeters (hoofdinspecteur) terwijl het tegendeel geschiedde.
De gemaakte audio-opname van dit gesprek op het Min-OCW (transscript) is daarvan 100% bewijsDit is een misdrijf!


Hiervan werd 3x gepoogd aangifte te doen bij de politie Adam en 2x Hsum, maar geweigerd. Ook dat is strafbaar (art, 225 opnemen aangifte verplicht) vanwege plichtsverzuim. De ingediende klachten bij de HOvJ Adam/ mr. Hofstee en mr. dr. Bac/ HOvJ OM MidNL werden middels echter onjuiste, zelfs onmogelijke ' redenatie' afgewezen?! De verwijzing naar een artikel 12 procedure is onmogelijk omdat de verzochte aangifte juist werd geweigerd... ergo: het OM poogt het MinOCW/ KAC ' te redden' en rechtzoekend burger ' met een kluitje in het riet te sturen'.

Het niet willen (laten) vervolgen van het MinOCW/ KAC (staatssecretaris Dekker verantwoordelijk en herhaald persoonlijk aangeschreven!) is eveneens strafbaar! Niet alleen het MinOCW/ KAC maar ook beide OMs overtreden, bewust, de wet (bij herha-ling) in een poging om dit grote schandaal uit de media te houden.' - einde citaat.


Niet alleen blijkt deze politiek/ ambtenaren niet integer te zijn, maar van schei-ding der machten is in casu met 100% bewijs absoluut geen sprake. Nederland een rechtsstaat? Haha! Als zelfs mr. Bolhaar/ Procureurs-generaal weigert om inhou-delijk te reageren/ concrete actie te ondernemen, dan zakt ook het OM/ College in dit moeras...!Duidelijker kan het niet gebracht worden... en verzonden met diverse bewijsdocu-menten (bijlagen). De standaard-reactie van Nieuwsuur d.d. 12-03-2015 enkel een ontvangstbevestiging, maar geen vervolg... hoezo niet? (B)lijkt ook staats-Nieuwsuur 'een propaganda-speeltje' van 'de elite'/ huidige macht'hebbers'?

'Gelooft' u nog steeds in een 'volledige en
eerlijke nieuwsvoorziening' op televisie?


Nee, inderdaad.   Ik ook niet...

Of Nieuwsuur
zich nu wel meldt...?!


Ook Frits Wester/ RTL4 laat zich erg kennen als 'echte' journalist... typisch!

Als RTL4Westerparlementair journalist? 'geen zin heeft' in de vervelende? = gegronde, kritische vragen van melder van misstanden/ de geachte heer Van den Ham... dan weet u en ik al (bijna) genoeg!

Criminele 'recht'ers dienen groot 'nieuws' te zijn, maar juist daarover wordt (bijna) nooit gepubliceerd... hoe kan dat nou? Wij hebben een 'vrachtwagen vol met bewijzen' van bijvoorbeeld >50 criminele 'recht'ers en dito presidenten van het 'Paleis van Misdaad' te Arn-hel. Dat zou RTL4 en dhr. Wester toch juist zeer moeten interesseren? Althans bij 'echte journalistiek'...!
Uiteraard wordt ook dhr. F. Westerjournalist met perskaart en het - commerciële - RTL4-nieuws de kans gegeven om 'het tegendeel te bewijzen'. Dit door contact op te nemen met volhardend vaderrechtzoekend burger Groenendijk en tezamen te strijden voor de rechtstaat en in ere herstellen van Vrouwe Justitia.

Zie mijn brief/  oproep, punt 5: d.d. 09-10-2016, zoals per mail verzonden werd. Nochtans werd ook van 'de bekende' Frits Wester niets vernomen...No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia