zaterdag 2 maart 2019

RUTTE-3 MOET OPROTTEN! WEG met NIEUWE PREUTSHEID: WAARHEID MOET, MET HUMOR, GEZEGD! In het ZUIDEN en OOK door GELE HESJES!d.d. 11-01-2019: 'Sjansjee - Ik Wil Je Pijpen (Officiële Videoclip Carnaval 2019)'

WEG MET 'NIEUWE PREUTSHEID': DE WAARHEID MOET - MET HUMOR - GEZEGD!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER, 'staatsvijand nr. zoveel' en ja, ook
CARNAVAL-LIEFHEBBER drs. E.M. Groenendijk
MSc. - gewoon PapaErik - is helaas niet toegekomen
aan het schrijven van een eigen liedje maar...

...verwijst MET ALLE LIEFDE naar:


Want: GELE HESJES zijn NIET PREUTS en HOUDEN wel VAN 'N GEINTJE!

Waar GELE HESJES echter DOOD-SERIEUS in zijn:
   WIJ ZIJN HET VOLK en EISEN:

   ECHTE DEMOCRATIE,
     
   ONAFHANKELIJKE RECHTSTAAT
  
   EERLIJKE WELVAARTSVERDELING!


Hoewel GRN van transparantie/ openheid houdt, werd het verzoek van MOEDER X. - die zelf publiceerde - per ommegaande ingewilligd. Dit IN HET BELANG VAN HAAR EIGEN KINDEREN - DAT GAAT ALTIJD VOOR en STAAT DUS BOVENAAN!NAAM OP VERZOEK VERWIJDERD - MAAR WAAROM NODIG??!


Van: mw. X @gmail.com
Aan: stoppasfamiliedrama@outlook.com
Verzonden: dinsdag 26 februari 2019 07:24

Onderwerp: Verzoek


   Beste meneer,

   Ik verzoek u vriendelijk om mijn naam openbaar

   weg te laten op uw blogs

   Mocht u dit niet willen, zal ik na 5 werkdagen een mel-

   ding moeten maken. En mijn advocaat zal u dan hetzelfde verzoek sturen.


   Ik heb u nergens toestemming gegeven mijn naam te publiceren

   Graag verneem ik van u. Met vriendelijke groet, X.
GRN REAGEERDE PER OMMEGAANDE:

  • Verzoek werd ongewilligd en oprecht succes gewenst met zaak!

Van: Volhardend Vader
AanMw. X.
Woensdag 27 februari 2019 01:13


   Geachte mevrouw X,

   In reactie op uw verzoek meldt GRN het volgende:

   1. In 3 publicaties werd uw naam gevonden: 2x een verwij-
   zing naar/ herpublicatie van door uzelf of door derden, in dit
   geval Omroep Flevoland, gepubliceerde artikelen. In 1x werd
   u persoonlijk bedankt voor het volgen/ delen van mijn site:
   https://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/


   2. Hoewel GRN uw verzoek niet begrijpt - gaarne meer uitleg (tzt) indien moge-
   lijk/ bereid - en afweegt of hieraan voldaan zou moeten worden, werd in alle pu-
   blicaties uw naam verwijderd en vervangen door 'X'.

   https://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2018/06/als-je-nog-eens-beter-kijkt-dan-
   is-het.html

  • 'Als je nog eens beter kijkt dan is het niet zoals het lijkt' - NL-rechtstaat = bananenrepubliek! Is FB-groep (h)erken ouderverstoting te vertrouwen??   MrWishky007 -  'Niets is wat het lijkt te zijn'  Zo zie je maar...

  • overal aan twijfelen!


   en d.d. 30-03-2018:

   https://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2018/03/grn-dankt-zijn-lieve-volgers-en-
   delers.html

  • GRN dankt zijn lieve volgers en delers; toppie - dat geeft de burger moed. Samen zijn we veel sterker dan zij en eisen onze gestolen kinderen terug!   Laatste toetsen nakijken, inhalers/ herkansingen, rapportvergadering, paas'vakantie':

  • 'Jemig de pemig', wat een werk is dat nakijken!


   en d.d 21-06-2018:

   https://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2018/06/oia-17-wie-kun-je-vertrouwen-
   in-strijd.html

  • OIA-17: Wie kun je vertrouwen in strijd tegen criminele jeugdzorg/ misdadige familierechters? Pas op voor 'controlled opposition' - denk zelf na!   Dan Zaleski - Monkey Sees A Magic Trick -  30.860.521 views GRN is benieuwd hoe-
   veel andere zelf-nadenkende burgers...


   3. Ervan
uitgaande aldus geheel aan uw verzoek te hebben voldaan en -
   uiteraard - met alle succes met uw zaak over uw kinderen gewenst. Mocht
   GRN nog ergens toch uw naam hebben laten staan dan is dat abusievelijk en zal
   na melding alsnog per ommegaande verwijderd worden.

   Tips: GRN heeft nog geen eerlijke advocaat ontmoet en familierechters zijn
   misdadig...


   Met succes-wensende groet,

   PapaErik - drs. E.M Groenendijk MSc. (GRN)

   In het belang van de kinderen
   en Vrouwe Justitia   TOT SLOT:


   d.d. 24-01-2019: Omroep Brabant

GRN: GELE DROMEN GEWENST - in het ZUIDEN, in LEEUWARDEN en...

  • OVERAL in ONS NEDERLAND!
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia