zaterdag 20 oktober 2018

350.283 WEZBen - wanneer krijgt ook u door dat reguliere media incl. FB ons pogen te besodemieteren? GRN meldt niets dan de gehele waarheid...GRN: De reguliere media en face- = fakebook 'liegen en bedriegen' - dat is waar!

GRN: weer 50.000 bezoekers erbij - inmiddels bij > 350.000 WEZBen - veel dank!


De waarheid is niet tegen te houden en ook niet weg te censureren...

              ...de waarheid duurt altijd het langste

Ondanks constante blokkeringen en tegenwerking van facebook- = fakebook werd vandaag de volgende 50.000 bezoekers erbij-grens doorbroken:

   inmiddels:

   pageviews 350.283 WEZBen!


Volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - dankt alle geachte bezoekers en volgers, lezers en kijkers, man of vrouw daarvoor... zeer! Want:

  • dat geeft de burger GRN extra moed!

Samen zijn wij namelijk veel sterker dan zij en de waarheid mag; neen, moet altijd gezegd worden. Juist wanneer - ook in NL - 'de censuur' overal toeslaat dan dient u op te staan... dan wordt het echt gevaarlijk! In het belang van iedereen:

Pas op voor en stop die 'club tegen het volk' en stop de FB-censurering van de waarheid en...Concrete voorbeelden van afgelopen 2 maanden - 100% bewijs FB = fakebook:


d.d. 20-08-2018:


   'Bussum, 20 augustus 2018, 13:43

   Hallo censureerders van Fakebook,

   Wat is dit weer voor een onzin? Mag de waarheid
   niet gezegd worden? GRN leerde dat die altijd ge-
   zegd mag, neen gezegd moet worden!

   Op deze wijze toont FB enkel aan dat zij in dienst
   staan van die nep-'elite'! De club tegen het volk om
   het maar zo te betitelen...

   Of heft FB de blokkering onmiddellijk op? Wordt gepu-
   bliceerd...

   In het belang van de kinderen
   en Vrouwe Justitia verblijft,

   drs. E.M. Groenendijk MSc. - luctor et emergo
   Wordt vervolgd, GRN 'groet'!
d.d. 29-08-2018:


   'Bussum. 29 augustus 2018, 17:18

   Hallo FB,

   Geen richtlijnen overtreden, toch weer blokke-
   ring... hoezo? Binnen een paar uur...

   gaarne opheffen, dank!

   Met publicerende groet,

   drs.E.M. Groenendijk MSc.

   Wo ist Euer Anstand BRD-Botschafter D. Brengelmann (selber Vater) und   
   Konsulin P. Speyrer? Wo sind meine in die BRD verschleppte Kinder LJI?!
d.d. 09-09-2018:


   'Bussum, 09 september 2018, 00:23

   Hallo FB,

   Vandaag duurde het maar 3 minuten en bam, 
   weer blokkering 1 week.

   En waarom? Omdat GRN de waarheid publi-
   ceert en de Fake Media ontmaskerd...

   hoe zielig dat jullie denken dat 'het volk' jullie niet
   allang door heeft! En ja, we worden met steeds,
   steeds meer... binnenkort wordt FB gesloten!

   Met publicerende 'groet',

   drs. E.M. Groenendijk MSc. - Luctor et emergo
   In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

   'Wij willen echt nieuws: het hele nieuws en niets dan het hele nieuws!' - weg met
   manipulerende Fake Media Park Hilversum = staatspropaganda
d.d. 21-09-2018:


   'Bussum, 21 september 2018, 23:09

   Mag GRN zelf bepalen met wie hij vriend
   wordt? Dank u zeer...

   Ban opheffen dus.

   Wordt gepubliceerd.

   drs. E.M. Groenendijk MSc.
   In het belang van de kinderen en Vrouwe Jusititad.d. 05-10-2018:


   'Bussum, 5 oktober 2018, 17:35 uur

   Hallo FB,

   Waarom blokkering? Omdat GRN over chemtrails publiceert? Mag het volk de
   giftige waarheid niet lezen en zien? FB = NWO, dat is iedereen duidelijk.

   FB ontmaskert zichzelf en GRN publiceert verder!

   Blokkering onmiddellijk opheffen - geen richtlijn werd overschreden,
   dit is pure censuur!

   Met publicerende 'groet',

   drs. E.M. Groenendijk MSc.
   In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

   Chemtrails: hoe weet u zeker dat geruststel-
   lende overheidsuitleg klopt?

   GRN gelooft 'ze' zeker niet = 'ze' hebben het slechtste met ons/ u voor!Eerdere publicaties met live-bewijsvideo's van 100% onterechte FB-censuur:


d.d. 11-03-2018: 'FB blokkeert waarheidsstrijder GRN meteen
                           en zonder enige reden:d.d. 03-06-2018: 'Blokkeringen/ tegenwerking door FB (b)lijkt
                           in strijd met recht op vrije meningsuiting!d.d. 05-08-2018: 'Is volksgezondheid geschaad door Baudet's naar egotripperij-stinkende foto?d.d. 11-08-2018: 'FB poogt 'waarheid over MH17' tegen te houden - GRN weer geblokkeerd;Kijk ook 'melder van misstanden' - Nico van den Ham:


d.d. 20-10-2018: 'Censuur op social media neemt in zeer snel tempo toe!'

Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

Eerst het goede nieuws: dagdeel zonder bewust gif... slechte nieuws: NL alle overige dag(del)en aangevallen vanuit de lucht = giftige chemtrails!Wikipedia:

De watertoren van Bussum ligt aan de Bussummer Grint-weg, aan de rand van Bussum nabij station Bussum Zuid en kijkt uit over Bussumse heide en bebouwing van Bussum-Zuid.

De watertoren werd gebouwd in 1897 naar een ontwerp van Ir. H.P.N. Halbertsma en is buiten gebruik.

Het werd een bedrijfsverzamelkantoor van 3500 vierkante meter. Het complex werd in zijn exploitatie CO2-neutraal en op de bovenste etage kwam een panoramaruimte, waarvoor de aluminium kap rond het reservoir vervangen werd door glazen wanden.

  • De watertoren werd opgeleverd als duurzaamste kantoor van Nederland

Een dagdeel 'geen-gif' maar de andere dag(del)en: zeer giftige chemtrails overal!


Volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - maakt zich grote zorgen over de (bijna dagelijkse) vergiftiging van 'mens, dier en natuur' met een cocktail van vieze, vuilesmerige giftige chemtrails die over Neder-land/ de wereld wordt uitgesproeid.

Dat kan nooit 'gezond' zijn en is dat dan ook absoluut niet - zwaar giftig = allerlei enge (langzaam dodelijke) ziektes opwekkend!

GRN waarschuwt regelmatig = hoopt ook u wakker te schudden en naar de lucht te laten kijken... tot eigen (internet-) onderzoek aan te sporen zodat u dan - uiteindelijk; haast is geboden - net zo boos te worden als deze GRN en vele andere wakkere, eerlijke en zelf-nadenkende burgers.


Wij eisen gezonde, chemtrail-vrije luchten - nu! 

In het belang van de kinderen en onszelf, in het belang van Nederland en de wereld.
Om te laten zien hoe het 'WEL hoort'...

...onderstaande video's van een 'gif-vrij?' dagdeel,

in Bussum-Zuid,

d.d. 19-10-2018:Hoe de lucht er NIET uit moet zien:d.d. 20-10-2018:
    
    Herfst: de bomen laten hun bladeren vallen...


    De Nederlandse overheid weet het en doet mee:
    Stop vergiftiging van mensdier en natuur!!


GRN herhaalt: stop giftige chemtrails onmiddellijk - overal en meteen!!


Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

Herfst: bomen laten bladeren vallen, ook door dagelijks gif = chemtrails?! Overheid weet 't en doet mee: stop vergiftiging van mens, dier en natuur!GRN: Bah - uitgewasemde chemtrails boven Bussum, stop dit-4: onmiddellijk!


Bomen laten hun bladeren vallen - herfst en door dagelijkse giftige chemtrails?!!Of volhardend vader, recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - nu in Bussum, Hilversum, Amsterdam of onderweg naar de lucht kijkt...

...het resultaat is overal hetzelfde:

  • vieze, vuile, smerige = giftige chemtrails!!

Wanneer wordt u (maakt u anderen) ook wakker, gaat (weer) zelf denken en komt in openlijk verzet? Wij pikken het niet (meer)!


Samen veel sterker dan zij...

   - samen stoppen wij die giftige chemtrails

in het belang van uw kind(eren), in uw eigen belang en in het belang van Nederland (minus 'de club')!

Echter:

d.d. 20-10-2018 - video 1 t/m 3


'GRN is gechoqueerd dat er zo veel NL-ers zijn die...

  • niet omhoog kijken of niet willen zien;

       de chemtrails-vergiftiging gaat namelijk steeds
       sneller door!!'Embo-Tree.eu/nl - Geo engiNEEring/ chemtrails

Deze chemtrailaktiviteiten zijn niet alleen een vi-taliteitsvermindering van mensdier en plant/ boom, maar ze kunnen ook gelinkt worden aan het fenomeen van bodemdegradatie: een aspekt er-van is dat het regenwater moeilijker in de bodem dringt en dit is een stukje verklaring van de toene-mende overstromingsdruk op laaggelegen delen rond beken en rivieren. Het is ook niet normaal dat teel-ten (aardappelen, selder, bloemkool,…) de laatste ja-ren zo snel onderhevig zijn aan beregening bij begin van droogte.

Op plaatsen waar regenwater zuiver blijft, snel ver-dampt en wordt aangevuld door nieuwe neerslag, zien we vaak (zeker op kunststof of rubber ondergronden zoals kinderzwembadjes en andere kunstof- of rubberrecipienten) een rode waas ontstaan in het "restwater".

Analyses van dergelijke 'geconcentreerde' waterstalen vertonen inderdaad grote hoeveelheden Aluminium, Barium, Zilver en zelfs Cadmium!

Bomen en andere planten nemen deze stoffen op, waar-door we bij bladanalyses van 'probleembomen" ook hoge ge-haltes van o.m. Aluminium vaststellen.


Reeds in 1998:Aluminium is een van de meest voorkomende elementen in de aardkorst. Het metaal kent veel uiteenlopende indus-triële toepassingen, het wordt zelfs als geneesmiddel ge-bruikt. Lange tijd heeft men aluminium beschouwd als een biologisch inactieve, niet giftige stof.

Recent is echter in deze opvatting een kentering gekomen door het signaleren van de giftige effecten van alumi-nium, onder andere op het zenuwstelsel bij mensen.

Tengevolge van de verzuring van het milieu kan het ge-bonden aluminium als oplosbaar aluminiumzout...

...vrij in de bodem en in het oppervlaktewater terechtkomen.
GRN: Giftige chemtrails boven Bussum, stop dit-5:Niet alleen GRN zegt dat chemtrails = 'gif gif gif' is - ook vele anderen waarschuwen:


d.d. 13-03-2018: TransitieWeb - Fred Teunissen

  • 'Timelapse Skies Holland: nieuw YouTube-kanaal vol chemtrail-bewijs

Een fotograaf uit Delft heeft een YouTube kanaal gelanceerd met timelapse video’s van de lucht boven zijn stad. Daarmee laat hij – versneld afgespeeld – zien wat er op een dag zoal in de lucht gebeurt.

En dan valt pas goed op hoe systematisch...

d.d. 19-10-2018: M. Kat - 'BREAKING:

   WAAROM ZIEN WE DE LAATSTE JAREN ZO VEEL 
   MEER HURRICANES, TORNADO’S, ORKANEN EN
   AARDBEVINGEN?

   HIER HET ANTWOORD!'d.d. 06-10-2018: Niburu


'De chemtrails zijn terug of gewoon weer zichtbaar'

Het lijkt ogenschijnlijk alsof het een tijdje rustig is geweest in de luchten boven onze hoofden voor wat betreft chemtrails.

We hebben de afgelopen maanden regelmatig blauwe(re) luchten gezien, net zoals ze vroeger waren


Maar nu schijnen de chemtrails weer in volle hevig-heid terug te zijn:

Een lezer schrijft het volgende (dank!) en stuurt een foto mee:

'Ik lees veel berichten dat het overal minder word met de chemtrails. Even leek het er op dat dat hier (Denekamp) ook het geval was, maar sinds anderhalve week is het echt heel erg hier. Mijn vraag is dit in heel Nederland of Europa? En waarom hier dan nog wel en in Amerika echt minder?Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

GRN is gechoqueerd dat er zo veel NL-ers zijn die niet omhoog kijken of niet willen zien; de chemtrails-vergiftiging gaat nl. steeds sneller door!!GRN: Giftige chemtrails Bussum 16-10-2018; kijk toch en stop dit onmiddellijk-1!


Waarom kijken Nederlanders niet vaker omhoog? Of willen ze die chemtrails niet zien?


Volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - kan er met zijn hoofd niet bij en is 'gechoqueerd' dat er zo veel Nederlanders zijn die niet omhoog kijken of niet willen zien...

  • allebei net zo erg, want niets-doende!

Stop vergiftiging van mens, dier en natuur - onmiddellijk!
Stop gif-chemtrails - stop langzame dood door chemtrails!

In het belang van uw kind(eren), uwzelf, in het belang van iedereen (minus 'de club tegen het volk')!


------------------------------------------------------------------------


d.d. 19-10-2018: Dezelfde dag ook gif in Amsterdam...

    'Waarom slikt arrogant?
                       = nietsdoend! Mokum 

     dat zij iedere dag als kakkerlak...
     vergiftigd wordt?


------------------------------------------------------------------------------------------------GRN: Giftige chemtrails boven Bussum, stop dit-2:


   GRN: Giftige chemtrails boven Bussum, stop dit-3:


      
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia